โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หนังสือเดินทางและวีซ่า

โปรดแน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ และท่านมีวีซ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างราบรื่น

Nexus card holders

CX888 and CX865/CX889 are not US CBP (Customs and Border Protection) pre-cleared flights, as they operate outside the US pre-clearance facility hours.

Passengers on any of these flights cannot use their Nexus card; they must carry with them their passports instead.

แคนาดา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการอนุมัติการเดินทาง (eTA) คือระบบหลักสำหรับบุคคลต่างชาติที่ได้รับยกเว้นวีซ่าและต้องการเดินทางเข้าหรือเปลี่ยนเครื่องผ่านแคนาดาทางอากาศ ผู้เดินทางจะต้องสมัครขอ eTA และได้รับการอนุมัติก่อนจะขึ้นเที่ยวบินไปแคนาดา ข้อยกเว้นนี้รวมถึงพลเมืองของสหรัฐฯ และผู้เดินทางที่มีวีซ่าที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ Canada.ca/eTA ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และอาจจะไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงได้แบบเดียวกันกับของ Cathay Pacific

สหรัฐอเมริกา

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน ท่านอาจจะต้องมีวีซ่า โปรดไปที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วีซ่าและการยกเว้นวีซ่า

เมื่อเดินทางไปสหรัฐอเมริกา คุณต้องแสดงที่อยู่ที่จะพำนักในสหรัฐฯ ให้ครบถ้วน ณ จุดตรวจของศุลกากรที่สนามบิน ตามที่กำหนดไว้โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ กรมศุลกากร และกรมปกป้องพรมแดน

โครงการยกเว้นวีซ่า

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2006 ว่า หนังสือเดินทางที่ออกในวันนั้นหรือหลังจากนั้นโดยประเทศที่อยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่า (VWP) จะต้องเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้เดินทางภายใต้โครงการ VWP เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ควรมี:

  • คอมพิวเตอร์ชิปที่มีข้อมูลส่วนบุคคล
  • สัญลักษณ์หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าปกหนังสิอเดินทาง

อ่านหัวข้อรูปภาพดิจิทัลสำหรับข้อยกเว้นในการถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ท่านยังสามารถเดินทางได้โดยปราศจากวีซ่า

สำหรับรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมใน VWP ฉบับครบถ้วน กรุณาไปที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ระงับการอนุญาต"การเปลี่ยนเครื่องโดยไม่ต้องขอวีซ่า" (TWOV) และโครงการ"​​​​​International-to-International"(ITI) กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ESTA

ผู้ถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่า (VWP) ที่วางแผนจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราวเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ESTA ก่อนเดินทางบนเที่ยวบินไปยังประเทศสหรัฐฯ โดยผู้โดยสารจะต้องถือหนังสือเดินทางที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านหนังสือเดินทางได้ โดยมีการออกหนังสือเดินทางออกก่อนวันที่ 26 ตุลาคม 2005, ออกระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2005 และ 25 ตุลาคม 2006 และจะต้องมีรูปถ่ายดิจิตอลพิมพ์อยู่บนหน้าข้อมูล หรือถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้ตั้งแต่หรือหลังวันที่ 26 ตุลาคม 2006 เด็กที่มีผู้ร่วมเดินทางหรือไม่มีผู้ร่วมเดินทางด้วย ไม่ว่าอายุเท่าไร จะต้องได้รับการอนุมัติจาก ESTA

ไม่ใช่, ESTA ที่ได้รับการอนุมัติไม่ใช่วีซ่า เนื่องจากการอนุญาตการเดินทาง ESTA ไม่เข้าข่ายตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่จะเป็นวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้ ผู้ที่เดินทางโดยใช้วีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ไม่จำเป็นต้องสมัครการใช้ ESTA

ไม่จำเป็นเสมอไป การอนุมัติจาก ESTA นั้นอนุญาตให้ผู้เดินทางภายใต้โครงการ VWP ขึ้นเครื่องบินโดยสารที่บินไปยังประเทศสหรัฐฯ ได้เท่านั้น

ผู้โดยสารต้องส่งคำร้องขอรับการอนุมัติ ESTA ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงมัครจะมีด้วยกันสามแบบ ได้แก่:

  • อนุมัติ ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังสหรัฐฯ
  • อยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นคำร้องควรตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับข้อมูลล่าสุดภายใน 72 ชั่วโมงสำหรับการผลการสมัครขั้นสุดท้าย
  • ไม่อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นคำร้องจะถูกนำไปยังเพจ www.travel.state.gov   เพื่อดูวิธีการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสหรัฐฯ

การอนุมัติจากคำร้องขอ ESTA แต่ละครั้งนั้นจะมีอายุสองปี ผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ ได้ตลอดเวลา ภายในระยะเวลาสองปี โดยไม่ต้องขอรับการอนุมัติจาก ESTA อีกครั้ง ถ้าผู้โดยสารได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล ผู้โดยสารต้องทำการขออนุมัติใหม่อีกครั้ง

ผู้โดยสารจะต้องแจ้งข้อมูลสำคัญเช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลหนังสือเดินทาง และหมายเลขเที่ยวบิน

การนำ ESTA ไปใช้จะช่วยให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ สามารถลดข้อกำหนดที่ผู้เดินทาง ที่ใช้ VWP ต้องกรอกในแบบฟอร์ม I-94W ก่อนจะได้รับการยินยอมให้เข้าประเทศสหรัฐฯ CBP ได้เปลี่ยนไปเป็นการทำรายการแบบไร้เอกสารสำหรับผู้เดินทาง ที่ใช้ VWP ที่มาถึงทางอากาศหรือทางน้ำ และเป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาต ESTA แล้ว ผู้เดินทางส่วนใหญ่ที่เข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ ด้วยการเดินทางผ่าน ESTA ที่ได้รับอนุมัติ จะไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม I-94W อีกต่อไป หรือจะไม่มีการใส่บัตรขาออก I-94W สีเขียวในหนังสือเดินทางของกลุ่มคนเหล่านี้ 

ถ้าการสมัคร ESTA ถูกปฏิเสธและผู้โดยสารต้องการเดินทางเข้าประเทศ ผู้โดยสารจะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าเมืองประเภทชั่วคราวที่สถานทูตสหรัฐฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ

ไม่มีการรับรองว่าผู้โดยสารสามารถขอนัดหมายกับสถานทูตหรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ได้ในวันถัดไป ด้วยเหตุนี้ ผู้โดยสารควรขออนุมัติในการเดินทางผ่าน ESTA ก่อนล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน

ผู้โดยสารที่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐฯ จะไม่สามารถขอรับการอนุมัติในการเดินทางผ่าน ESTA ได้ และต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปสหรัฐฯ

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธไม่ได้รับวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ นั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ VWP ได้

ข้อมูลที่ผู้ยื่นเรื่องได้ส่งเข้ามาที่เว็บไซท์ ESTA ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลสหรัฐฯ จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติและควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัดที่สร้างขึ้นเพื่อโครงการการคัดกรองผู้เดินทางที่มีลักษณะคล้ายกัน

โปรแกรม Secure Flight ของสหรัฐฯ

ข้อกำหนดการบินข้าม (จำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบิน)

การบินข้ามหมายถึงเที่ยวบินที่เดินทางออกมาจากนอกประเทศสหรัฐฯ และมีการเปลี่ยนเครื่องในสหรัฐฯ เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายนอกประเทศสหรัฐฯ

ประเทศและการจองเที่ยวบินใดบ้างที่มีข้อกำหนดสำหรับข้อมูลผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน?

เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและแวนคูเวอร์ และเที่ยวบินไปยังโทรอนโตได้รับการระบุไว้ในตารางการบินข้ามที่จัดทำโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง สังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเลขเที่ยวบิน (ระหว่างฮ่องกงและแวนคูเวอร์): CX888, CX889, CX838, CX837 ไม่ว่าจะเดินทางในวันไหนก็ตาม

หมายเลขเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและโทรอนโต: CX828, CX826, CX829, CX825

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมเที่ยวบินปลอดภัย

ผู้โดยสารแต่ละท่านจะต้องให้ข้อมูลผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน เมื่อจองเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง ออกจาก และข้ามสหรัฐฯ

  • ชื่อเต็มของผู้โดยสาร (ตามที่แสดงบนเอกสารประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ อย่างเช่น บัตรประจำตัวประชาชนของรัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง)
  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • *หมายเลข Redress (ถ้ามี)

*สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบุตัวตนไม่ถูกต้อง ขอแนะนำให้ท่านทำการสมัครเพื่อขอรับหมายเลข Redress ได้ที่ www.dhs.gov/dhs-trip เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการระบุตัวตนของท่านผิดพลาดโดยไปตรงกับกลุ่มรายชื่อผู้ต้องเฝ้าระวังในอนาคต ด้วยโปรแกรม Secure Flight ผู้เดินทางจะสามารถใช้หมายเลขประจำตัว Redress ในการติดต่อกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security - DHS) ในอนาคต และเมื่อทำการสำรองที่นั่งการเดินทางในอนาคต

ในการให้ข้อมูลผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน กรุณาติดต่อ​​​​​​​​​​แผนกสำรองบัตรโดยสารของ Cathay Pacific ในท้องถิ่นหรือตัวแทนการเดินทางของท่าน

ท่านอาจจะให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบินได้โดยการอัปเดตเอกสารการเดินทางของท่านผ่านเมนูจัดการการจอง

วันที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการเครื่องบิน

ผู้ดำเนินงานการบินจำเป็นต้องรวบรวมและสามารถส่งข้อมูลเที่ยวบินที่ปลอดภัยให้กับ TSA ได้ Cathay Pacific ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางเข้าและออกจากสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2009

วันที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับสายการบิน Cathay Pacific สำหรับการเพิ่มกฎเที่ยวบินที่ปลอดภัยในการบินข้ามเขตน่านฟ้าไปยัง/ออกจาก ฮ่องกง/โทรอนโตคือ เดือนกรกฎาคม 2012 ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและโทรอนโต และระหว่างฮ่องกงและแวนคูเวอร์ จะได้รับคำแนะนำให้กรอกข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเดินทางเมื่อไหร่ก็ตาม

ผู้โดยสารที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเที่ยวบินที่มีความปลอดภัยอาจได้รับการปฏิเสธในการเดินทางหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในพื้นที่สำหรับขึ้นเครื่องโดยสาร