โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

คำมั่นสัญญาที่เราให้แก่ท่าน

เราต้องการพาท่านเดินทางไปสู่อนาคตในชีวิต ในการเดินทางทุกครั้ง เราต้องการทำให้สิ่งต่าง ๆ ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการ ดูข้อมูลด้านสิทธิ์ของท่านและคำมั่นสัญญาด้านการบริการที่เราให้แก่ท่านได้ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันเดินทางและการคืนเงิน

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือยกเลิกบัตรโดยสารของท่านและขอคืนเงินได้ หากท่านจองกับเราผ่านเว็บไซต์ (www.cathaypacific.com), แอปมือถือ, ศูนย์บริการลูกค้า หรือช่องทางการส่งข้อความโดยตรง (เช่น LiveChat, WhatsApp, Facebook หรือ Twitter)

หากบัตรโดยสารของท่านมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน เราจะดำเนินการออกให้โดยเร็วที่สุด โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมบริการที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อเราได้รับคำขอคืนเงินของท่านแล้ว ท่านจะได้รับการคืนเงินภายใน 7 วันตามปฏิทินหากท่านใช้บัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ในการซื้อบัตรโดยสาร และภายใน 20 วันตามปฏิทินสำหรับการคืนเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หากท่านได้เดินทางส่วนหนึ่งของการเดินทางของท่านแล้ว เราจะคืนเงินส่วนต่างระหว่างยอดสุทธิค่าโดยสารแบบไป-กลับและค่าโดยสารแบบเที่ยวเดียวที่เกี่ยวข้อง

หากบัตรโดยสารของท่านในส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินไม่สามารถขอคืนเงินได้ ท่านอาจยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในส่วนของภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ (แต่ไม่ทั้งหมด) สามารถขอคืนเงินได้

หากแผนของท่านมีการเปลี่ยนแปลง โปรดอย่าลืมเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน มิฉะนั้น อาจยังมีการเรียกเก็บเงินแม้ว่าท่านไม่ได้เดินทางตามกำหนดการก็ตาม

หากท่านจองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น Expedia) ท่านจะต้องติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือเว็บไซต์ดังกล่าวโดยตรงเพื่อเปลี่ยนการเดินทางของท่านหรือขอคืนเงิน เนื่องจากสิทธิ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทหรือเว็บไซต์ดังกล่าว

หากคุณต้องการขอเงินคืนจากตัวแทนการท่องเที่ยว เราจะอนุมัติการคืนเงินภายใน 30 วันหลังจากที่เราได้รับคำขอคืนเงินจากตัวแทนการท่องเที่ยว หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 โปรดทราบว่าระยะเวลาจริงที่ท่านจะได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับตัวแทนการท่องเที่ยว หรือธนาคารแต่ละแห่ง

บางครั้ง เราอาจต้องเปลี่ยนที่นั่งของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินของท่านจากที่วางแผนไว้หรือเราประสบปัญหาด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ หากท่านได้ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่งของท่านล่วงหน้าและเราไม่สามารถจัดที่นั่งนี้ให้แก่ท่านได้ ท่านจะได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่ง

ท่านสามารถขอคืนเงินภายใน 14 วันหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มของเรา หรือติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าของเรา การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

การจัดการสัมภาระของท่าน

บัตรโดยสารของเราอนุญาตให้ท่านเช็คอินสัมภาระได้ไม่เกินน้ำหนักหรือจำนวนชิ้นที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดการบินและชั้นโดยสารของท่าน สมาชิก Cathay และสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld ที่มีสิทธิ์อาจได้รับอนุญาตให้มีสัมภาระเพิ่มเติมได้

ท่านสามารถดูสิทธิ์เช็คอินสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ว่าเป็นการกำหนดตามน้ำหนักหรือตามจำนวนชิ้นและเป็นจำนวนเท่าใด โดยดูที่กำหนดการบินหรือใบเสร็จรับเงินของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูรายการดังกล่าวได้ตลอดเวลาที่จัดการการจอง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและนโยบายอื่น ๆ ของเรา โปรดไปที่ข้อมูลสัมภาระ

หากท่านวางแผนจะเดินทางโดยมีสัมภาระที่เช็คอินมากกว่าน้ำหนักที่อนุญาต ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าของเรา ผู้โดยสารในบางเส้นทางสามารถชำระเงินเพื่อเพิ่มน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของตนได้ถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และรับส่วนลดสูงสุด 10% จากราคาที่เรียกเก็บที่สนามบิน

หากคุณลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบินของเรา โปรดติดต่อแผนกบริการสัมภาระที่สนามบินที่ท่านเดินทางมาถึง

หากท่านลืมสิ่งของไว้บนเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้น

เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านและสัมภาระของท่านเดินทางไปในเที่ยวบินเดียวกันและสามารถส่งสัมภาระให้ท่านได้ตรงเวลา อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้สัมภาระล่าช้า รวมถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามบิน ศุลกากร ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการกักตัว การหยุดชะงักในการดำเนินงานขนาดใหญ่ สภาพอากาศ และ/หรือการจัดการสัมภาระโดยสายการบินอื่น ๆ (สำหรับกำหนดการเดินทางที่มีหลายสายการบิน) หากสัมภาระของท่านล่าช้า เราจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อส่งคืนสัมภาระให้แก่ท่าน สัมภาระที่ล่าช้าส่วนใหญ่จะส่งคืนได้ภายใน 24 ชั่วโมง

โปรดทราบว่าสิ่งของบางอย่างไม่ควรอยู่ในสัมภาระเช็คอินของท่าน เช่น สิ่งของที่แตกหักง่าย อาหารที่เน่าเสียง่าย ของมีค่า (อัญมณี เงิน กุญแจ) และเอกสารประจำตัว ท่านต้องไม่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เช่น กล้องหรือคอมพิวเตอร์ไว้ในสัมภาระเช็คอินของท่าน สิ่งของเหล่านี้มีแบตเตอรี่ลิเทียมและจัดว่าเป็นสินค้าอันตราย

หากท่านไม่พบกระเป๋าสัมภาระของท่านเมื่อเดินทางถึง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บริการด้านสัมภาระของเราก่อนที่ท่านจะออกจากโถงสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้า เจ้าหน้าที่จะช่วยคุณยื่นรายงานเพื่อให้เราสามารถค้นหาสัมภาระและติดตามผลกับคุณได้ ท่านจะได้รับข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับสถานะของสัมภาระของท่านเป็นระยะ ๆ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่ลิงก์นี้

เมื่อเราพบสัมภาระของคุณแล้ว บริษัทขนส่งจะส่งคืนสัมภาระไปยังที่อยู่ในท้องถิ่นของคุณโดยเราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

หากสัมภาระของท่านเสียหาย หรือเป็นกรณีที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นคือเราหาไม่พบ ท่านสามารถยื่นเรียกร้องค่าเสียหายได้

โปรดทราบว่าเราไม่คุ้มครองความเสียหายของสัมภาระที่ถือว่าเป็นการชำรุดหรือฉีกขาดโดยทั่วไป หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าเกิดขึ้นตามปกติของการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงรอยขีดข่วน รอยบุบ รอยตัด และความเสียหายหรือการสูญหายของซิป ตัวล็อก ล้อ หรือส่วนประกอบภายนอกอื่น ๆ ของกระเป๋าสัมภาระของท่าน

ความต้องการพิเศษในการเดินทาง

เราให้การต้อนรับครอบครัวนักเดินทางอย่างอบอุ่น พร้อมมอบความบันเทิงและมื้ออาหารที่เหมาะสำหรับเด็กบนเครื่องบิน

มีบัตรโดยสารสองประเภทสำหรับทารกอายุ 7 วันถึง 24 เดือน: บัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก บัตรโดยสารสำหรับทารกจะมีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่จำกัด และไม่รวมที่นั่งแยกต่างหาก ดังนั้น ทารกจึงต้องนั่งบนตักของท่านตลอดเที่ยวบิน บัตรโดยสารสำหรับเด็กจะมีที่นั่งให้เฉพาะและน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามมาตรฐาน หากท่านวางแผนที่จะนำเบาะคาร์ซีทหรืออุปกรณ์นิรภัยอื่น ๆ ขึ้นเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะคาร์ซีทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดในการเดินทางโดยเครื่องบิน

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ต้องร่วมเดินทางไปในชั้นโดยสารเดียวกันกับทารกตลอดเวลา พ่อแม่หรือผู้ปกครองแต่ละท่านสามารถพาเด็กทารกไปได้ไม่เกินสองคน

หากเด็กมีอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปี ท่านควรซื้อบัตรโดยสารสำหรับเด็ก โปรดอย่าลืมว่าผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องคอยดูแลพวกเขาตลอดเวลา เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีจะต้องเดินทางในชั้นโดยสารเดียวกันกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือสำหรับเด็ก โปรดไปที่การเดินทางร่วมกับเด็ก หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

เราจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางกับเรา ข้อมูลที่ควรทราบตามช่วงอายุของเด็กที่จะเดินทาง

อายุ 0 ถึง 5 ปี
เด็กต้องเดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าการเดินทางร่วมกับเด็ก

6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปี
หากบุตรหลานของท่านเดินทางโดยลำพัง ท่านจะต้องจองบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังของเรา ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย บริการนี้จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านได้รับการดูแลตลอดการเดินทาง ซึ่งนับจากเวลาที่ท่านส่งบุตรหลานของท่านที่สนามบินให้เราดูแล จนมีคนมารับเด็ก ๆ ที่เมืองปลายทาง

ไม่จำเป็นต้องใช้บริการนี้หากเด็กมีผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางไปด้วย

12 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 18 ปี
ท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมการใด ๆ เป็นพิเศษ ทว่า ท่านยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากบริการสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังได้ หากท่านต้องการให้เด็ก ๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่เพิ่มเติม

เรามุ่งมั่นที่จะมอบการเดินทางที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และไร้กังวลให้แก่ลูกค้าทุกท่าน หากท่านมีความต้องการเป็นพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

เราเสนอบริการต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษด้านการเดินทาง กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินเพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมบริการที่ท่านต้องการ แม้ว่าบริการบางอย่างอาจไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ขอแนะนำให้แจ้งให้เราทราบเพื่อที่เราจะได้พร้อมดูแลท่าน

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าการเดินทางที่มีความต้องการพิเศษของเรา

เรามีอาหารพิเศษที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางศาสนา การแพทย์ และโภชนาการส่วนใหญ่ หากต้องการจองอาหารพิเศษ โปรดส่งคำขอของท่านผ่านจัดการการจอง หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา การสั่งอาหารพิเศษต้องดำเนินการก่อนถึงกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่านอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าได้โหลดอาหารพิเศษของท่านในเที่ยวบิน ในบางครั้ง ระหว่างที่มีเหตุขัดข้อง หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของท่านอย่างค่อนข้างกะทันหัน เราจึงไม่สามารถรับประกันว่าจะให้บริการตามคำขอของท่านได้

หากท่านเดินทางโดยเที่ยวบินชั้นธุรกิจ เราได้ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาตัวเลือกอาหารแสนอร่อยและเลือกอาหารที่ต้องการล่วงหน้าก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่เข้าสู่ระบบจัดการการจองเพื่อดูเมนูที่บริการบนเครื่องบินและเลือกตามที่ท่านต้องการ การสั่งซื้อจะเปิดให้บริการ 10 วันก่อนเที่ยวบิน และจะปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินระยะไกลที่มีสิทธิ์

หากท่านเปลี่ยนใจหลังจากที่ท่านได้จองอาหารของท่านแล้ว เพียงแค่เลือกอาหารใหม่ในจัดการการจอง หรือยกเลิกคำขอของท่านทั้งหมด

หากการเดินทางของท่านไม่เป็นไปตามแผน

เราทราบดีถึงความสำคัญของการพาท่านไปยังเมืองปลายทางให้ตรงเวลา ในบางครั้ง ตารางการบินของเราอาจถูกรบกวนจากสภาพอากาศ เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือพายุหิมะ หรือปัญหาทางเทคนิคและการดำเนินงานอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า หรือแม้กระทั่งมีการยกเลิกเที่ยวบิน เราเข้าใจดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าหงุดหงิด และเรามีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันข้อมูลอัพเดตกับคุณโดยเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด

ข้อความ notiFLY ของเราเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดในการรับข้อมูลอัพเดตในเวลาที่เหมาะสม หากท่านให้รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อทำการจอง เราจะสามารถส่งรายละเอียดเที่ยวบินใหม่ให้แก่ท่านได้หากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลง การแจ้งเตือนนี้อาจแจ้งวันที่และเวลาการออกเดินทางใหม่โดยประมาณ เหตุผลสำหรับความล่าช้าหรือการยกเลิก และโดยมากแล้วจะมีลิงก์ไปยังแชทบอทในการจองใหม่ด้วยตนเองซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของท่านได้ใหม่หากจำเป็น

และท่านยังสามารถอัพเดตข้อมูลการติดต่อของท่าน หรือค้นหาข้อมูลเที่ยวบินที่อัพเดตแล้วทางออนไลน์ได้ที่จัดการการจอง

เมื่อเราทราบว่าเที่ยวบินจะล่าช้า มีการยกเลิก หรือการเปลี่ยนเส้นทาง เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดผ่านทางเว็บไซต์และแอปมือถือของเรา นอกจากนี้ เราจะอัพเดตข้อมูลเที่ยวบินของเราบนหน้าจอที่สนามบินในวันออกเดินทางของเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนจะได้รับข้อมูลอัพเดตในเวลาที่เหมาะสมผ่านข้อความ notiFLY ของเรา รวมถึงข้อมูลเวลาออกเดินทางโดยประมาณ หมายเลขประตูขึ้นเครื่อง และเหตุผลของความล่าช้า การยกเลิก หรือการเปลี่ยนเส้นทาง

เมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการบรรเทาความไม่สะดวก ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่เป็นเที่ยวบินถัดไปของ Cathay Pacific ให้แก่ท่าน เมื่อเป็นไปได้ ท่านจะสามารถเลือกเที่ยวบินอื่นได้ถ้าตัวเลือกที่เราเสนอไม่ตรงกับความต้องการของท่าน

หากมีความล่าช้าหรือการยกเลิกเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลภายใต้การควบคุมของเรา เราจะดูแลความต้องการโดยทันทีและความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน หากท่านอยู่ในเมืองบ้านเกิดของท่าน เราจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านและกลับมายังสนามบิน หากท่านอยู่ไกลบ้าน เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดอาหารและโรงแรมที่พักให้แก่ท่าน หากเราไม่สามารถจัดหาสิ่งเหล่านี้ได้ เราจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลพร้อมหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ซึ่งคุณสามารถส่งได้ที่นี่

สำหรับความล่าช้าของเที่ยวบินหรือการยกเลิกที่เกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น สภาพอากาศ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณ แต่เราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือรายจ่ายของคุณ หากท่านวางแผนที่จะทำการเรียกร้องค่าประกันภัยการเดินทางส่วนตัว ข้อความ notiFLY ของเราสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการเรียกร้องค่าชดเชยของท่านได้

การรับจองเกินจำนวนเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปของอุตสาหกรรมสายการบิน จำนวนผู้โดยสารยกเลิกในนาทีสุดท้ายหรือไม่มาแสดงตัวสำหรับเที่ยวบิน เพื่อให้แน่ใจว่าเที่ยวบินของเราเต็มความจุ เราอาจรับจองเกินจำนวนความจุของเที่ยวบินสำหรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย เหตุการณ์นี้มักจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก แต่ในกรณีดังกล่าว หากมีผู้โดยสารที่มีการสำรองที่นั่งที่ยืนยันแล้วมากกว่าที่นั่งที่ว่างอยู่ ท่านอาจถูกถามว่าต้องการจะยกเลิกที่นั่งของท่านโดยสมัครใจหรือไม่ เพื่อเป็นการตอบแทน เราจะจัดเวลาการเดินทางให้ท่านใหม่และมอบค่าชดเชยให้

ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก หากมีจำนวนผู้โดยสารที่เต็มใจยกเลิกที่นั่งของตนโดยสมัครใจไม่เพียงพอ ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจ หากท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจเนื่องจากการรับจองเกินจำนวน เราจะจัดเวลาการเดินทางให้ท่านใหม่และมอบค่าชดเชยกรณีที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยไม่สมัครใจให้ โดยปกติแล้ว เราจะทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่เป็นเที่ยวบินถัดไปของ Cathay Pacific ไปยังเมืองปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารให้แก่ท่าน นอกจากนี้ เราจะพิจารณาเที่ยวบินในวันอื่น ๆ ให้เมื่อท่านร้องขอ

หากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางโดยเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งของเรา เนื่องจากท่านไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นในการเดินทางเข้าเมืองปลายทาง ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยบางครั้งอาจมีการรับจองมากเกินไปในบางชั้นโดยสาร หรือเราอาจต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องบินที่มีการจัดที่นั่งที่แตกต่างกัน

หากเราต้องจัดที่นั่งในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารของท่าน เราจะคืนเงินให้แก่ท่านตามส่วนต่างของค่าโดยสารระหว่างชั้นโดยสารที่ท่านชำระเงินและชั้นโดยสารที่ท่านได้เดินทาง ในบางประเทศ เราคำนวณกรณีนี้ตามที่กฎหมายกำหนด การดูแลและสวัสดิภาพในระหว่างความล่าช้าเป็นเวลานาน

 

ข้อคิดเห็นและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์บริการที่ดีที่สุดในโลก เรามีทีมงานเฉพาะที่คอยช่วยเหลือเกี่ยวกับความต้องการในการเดินทางของท่าน และพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางของท่าน

หากท่านต้องการแบ่งปันประสบการณ์ล่าสุดกับเรา กรุณาไปที่ที่นี่และแจ้งให้เราทราบ

เมื่อท่านใช้บริการของเรา ท่านได้ไว้วางใจในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา และเราได้ให้คำมั่นที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม วิธีการนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน โปรดไปที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา

สิทธิของผู้โดยสารและกฎระเบียบ