โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บริการเสริมและค่าธรรมเนียม

สายการบินอื่น ๆ

เที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบิน Cathay Pacific ที่ดำเนินงานโดยสายการบินอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมบริการเสริมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมของสายการบิน Cathay Pacific สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

Alaska Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

American Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

Japan Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific / ภาษาญี่ปุ่น ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific )

LAN Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific / ภาษาสเปน ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific )

บริการเสริมและค่าธรรมเนียมของ Cathay Pacific

สำหรับกำหนดการเดินทางที่เกี่ยวกับเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐฯ และภายในประเทศสหรัฐฯ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของท่านหลังจากซื้อบริการเสริมใด ๆ (ตามที่ระบุ) ท่านจะต้องสั่งซื้อบริการนั้นอีกครั้งในอัตราราคาปัจจุบัน สำหรับกำหนดการเดินทางใหม่

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดยเรา (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) และเดินทางในชั้นประหยัดโดยเที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดยสายการบินของเรา จะสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับการมีสิทธิ์ของผู้โดยสาร

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่ เลือกที่นั่งของท่าน

การยอมรับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก./70 ปอนด์ หรือมีคามยาวรวมทั้งสิ้นมากกว่า 203 ซม./80 นิ้ว จะต้องได้รับการอนุมัติและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อทำการการจอง/สำรองที่นั่ง

สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน/มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดจะต้องได้รับการบรรจุหีบห่อใหม่ หรือแยกออกเป็นหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาลงในระหว่างการเช็คอิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง มีบริการพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สัตว์เลี้ยงที่ขนส่งในลักษณะสัมภาระ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสัมภาระทางการทูต

สําหรับค่าธรรมเนียมและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าสัมภาระเพิ่มเติมของเรา

มีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์กีฬาโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้ หากน้ำหนักของอุปกรณ์ดังกล่าวเกินจากน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงกับโอ๊กแลนด์ซึ่งไม่มีช่วงเที่ยวบินพิเศษ (ภายในฮ่องกงและนิวซีแลนด์ทั้งหมด) ของสายการบิน Cathay Pacific หรือ Air New Zealand:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการอาวุธปืน: NZD200/HKD1300 ต่อชิ้น

ยกเว้นสุนัขบริการ ห้ามมิให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใด ๆ เข้ามาภายในบริเวณห้องโดยสารของเรา สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมวและนกจะต้องอยู่ในกรงและอยู่ในห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐในประเทศเพื่อทราบถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด (เช่น ใบรับรองสุขภาพและใบอนุญาตการเดินทาง) ถ้าท่านวางแผนที่จะเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

ขณะนี้เราไม่รับการจองใหม่สําหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางในลักษณะสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน จนกว่าจะมีการประกาศแจ้งเพิ่มเติม

เราขออภัยในความไม่สะดวก หรือท่านอาจขนส่งสัตว์เลี้ยงของท่านไปกับแผนกขนส่งสินค้าของ Cathay Pacific

โปรดติดต่อแผนกขนส่งสินค้าของ Cathay Pacific ในประเทศของท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือ

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว (Mobility Aid)  หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้ค้ำยันและรถวีลแชร์

อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive Device)  หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพให้สามารถแก้ไขอุปสรรคจากทุพพลภาวะทางร่างกายได้ อุปกรณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพในการได้ยิน มองเห็น สื่อสาร เคลื่อนที่ หรือทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน และอาจหมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคด้วย อุปกรณ์ที่ใช้โดยสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ (เช่น บังเหียน สายจูง เสื้อกั๊ก) ที่สวมให้กับสัตว์นั้น ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ก็ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือด้วย อย่างไรก็ตาม อาหารไม่ถือเป็นอุปกรณ์ ดังนั้น เมื่อนับเป็นกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องหรือเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด น้ำหนัก และจำนวนของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตซึ่งมีผลบังคับใช้

หากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นมีความจำเป็นสำหรับการเดินทาง ผู้โดยสารก็สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ซึ่งนอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาต

 

จาก/ไปยังเมืองปลายทางในสหรัฐอเมริกา

 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ซึ่งนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


เมืองปลายทางอื่น ๆ

 • อุปกรณ์ช่วยเหลือหนึ่งชิ้นและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสองชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่มีสองช่วงเที่ยวบินขึ้นไป เช่น มะนิลา - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส ซึ่งมีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยจะบังคับใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารสำหรับทุกช่วงเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ข้อกำหนดว่าด้วยกระเป๋าสัมภาระ (Resolution 302) คือการเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตให้เดินทางพร้อมสัมภาระและมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดขึ้นและตกลงกันในอุตสาหกรรม เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตและค่าธรรมเนียมของสายการบินหลัก (MSC) หากเป็นการเดินทางโดยใช้บริการของหลายสายการบิน นอกจากนี้ การเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาหรือโดยมีการเดินทางระยะไกลที่สุดภายในสหรัฐอเมริกา จะต้องอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ MSC ที่แตกต่างออกไป

สายการบินหลัก (MSC) หมายถึง

สายการบินแรกที่เดินทางผ่านพื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสารของ IATA (IATA Tariff Area) (สำหรับการเดินทางข้าม Tariff Area)


ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - ฮ่องกง (ไม่มีการหยุดพัก) Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 3 Qantas
ฮ่องกง - ลอนดอน Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 2 Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่เดินทางข้ามพื้นที่ย่อยของ IATA (สำหรับการเดินทางภายใน Tariff Area)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน พื้นที่ย่อยของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - สิงคโปร์ (ไม่มีการหยุดพัก) แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qantas
สิงคโปร์ - ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cathay Pacific

Qantas คือสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่บินในช่วงการบินต่างประเทศ (สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อย)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน สายการบิน
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Thai Airways
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน สายการบิน
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Singapore Airlines
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Singapore Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก

IATA ได้แบ่งพื้นที่โลกเป็นสามพื้นที่สำหรับพิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) และในแต่ละพื้นที่ จะมีพื้นที่ย่อยด้วย

พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA พื้นที่ย่อย
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
แคริบเบียน
อเมริกากลาง
อเมริกาใต้
ยุโรป ตะวันออกกลาง ยุโรป
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
เอเชีย กวม แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อนุทวีปเอเชียใต้
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับการเดินทางที่มีต้นทางจากหรือในตำแหน่งที่ไกลที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะมีข้อยกเว้นที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (Department of Transportation)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน ข้อยกเว้น
บอสตัน - ลองแอนเจลิส - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - บอสตัน มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - นิวยอร์กซิตี้ - ฮ่องกง มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - โทรอนโต - ฮ่องกง ไม่มีการบังคับใช้ข้อยกเว้น

หากข้อยกเว้นมีผลบังคับใช้:

 1. MSC จะต้องเป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองสำหรับเที่ยวบินร่วม
  ตัวอย่างเช่น การเดินทางโดยเที่ยวบินลอสแอนเจลิส - ฮ่องกงด้วยบัตรโดยสารที่ซื้อจาก American Airlines แต่เที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการโดย Cathay Pacific
  American Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก
 2. ควรพิจารณาการเดินทางทั้งหมดเมื่อต้องระบุ MSC แม้ว่าผู้เดินทางจะรับกระเป๋าสัมภาระที่จุดเดียวในการเดินทาง
ช่วงการบิน ค่าธรรมเนียมต่อช่วงการบิน^

จากฮ่องกงไปยัง/กลับจากสนามบินใน:

 • ยุโรป
 • เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 • แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
 • อเมริกา
HKD 1150 / USD 150
อื่น ๆ HKD 500 / USD 65


^ค่าธรรมเนียมจะชําระในสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า โดยขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ซื้อ การจองที่นั่งจากบางประเทศ/ภูมิภาค (เช่น อินเดียและเนปาล) ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย

ประเภทของบริการ บริการตนเองทางออนไลน์ ช่องทางอื่น ๆ*
ร้องขอหรือเปลี่ยนบัตรสมาชิกแบบธรรมดาของ Cathay หรือป้ายชื่อติดสัมภาระส่วนบุคคล** USD 20 Asia Miles2,000 USD 50 Asia Miles5,000
พิมพ์ใบแจ้งยอดบัญชีอีกครั้ง - - USD 50 Asia Miles5,000
การเปลี่ยนแปลงตัวแทนกลุ่มการแลกคะแนนสะสม
การเปลี่ยนแปลงตัวแทนกลุ่มการแลกไมล์สะสมแต่ละคนในปัจจุบันหรือการลงทะเบียนผู้ได้รับการเสนอชื่อคนใหม่แต่ละคน เพื่อเปลี่ยนแทนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ถูกลบออกก่อนหน้านี้
USD 50 - USD 75 -
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของบัตรโดยสารจากการแลกไมล์*
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่หรือหมายเลขเที่ยวบินที่ยืนยันแล้ว โดยมีกําหนดการบินเดียวกัน สายการบินเดียวกัน และวันหมดอายุของบัตรโดยสารเป็นวันเดียวกัน
 • การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน ชั้นโดยสาร หรือประเภทของบัตรโดยสารจากการแลกไมล์เท่านั้น ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีวันหมดอายุตรงกันกับในบัตรโดยสารเดิมและเดินทางโดยสายการบินเดียวกันเท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนได้)
* ค่าธรรมเนียมต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบต่อหนึ่งครั้ง
USD 50 Asia Miles7,500 USD 50 Asia Miles7,500
การยกเลิกเที่ยวบินของบัตรโดยสารจากการแลกไมล์*
ต้องแจ้งขอยกเลิกก่อนที่บัตรโดยสารจะหมดอายุ (บัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนจะไม่สามารถขอยกเลิกได้)

* ค่าธรรมเนียมต่อบัตรโดยสารหนึ่งใบต่อหนึ่งครั้ง
USD 120 Asia Miles17,000 USD 120 Asia Miles17,000
ค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร*
มีผลกับคําขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งหมดของ Cathay Pacific ผ่านช่องทางอื่น ๆ เท่านั้น

* ค่าธรรมเนียมต่อการจองต่อครั้ง
- - USD 40 Asia Miles6,000
การประมวลผลจดหมายขอแลกรางวัล Express Lifestyle Award
ผู้ให้บริการจัดส่งด่วนจะใช้เวลาในการจัดส่งจดหมายนี้ประมาณ 4 วันทําการเพื่อส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่าง ๆ ในฮ่องกง และประมาณ 10 วันทําการเพื่อส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่าง ๆ นอกฮ่องกง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่จัดส่ง
USD 50 Asia Miles5,000 USD 50 Asia Miles5,000
การเปลี่ยนจดหมายการแลกรับรางวัลไลฟ์สไตล์
มีผลเมื่อจดหมายแลกรับรางวัลไลฟ์สไตล์สูญหาย
- - USD 50 Asia Miles5,000
การต่ออายุ Asia Miles
Asia Miles ครั้งละ 2,000 ไมล์
USD 40
(ต่อครั้ง)
- USD 100
(ต่อครั้ง)
-
การโอน Asia Miles
การโอนไมล์สะสม Asia Miles ครั้งแรกจํานวน 10,000 ไมล์
USD 170
(ครั้งแรก)
- USD 250
(ครั้งแรก)
-
การโอน Asia Miles
การโอนไมล์สะสม Asia Miles ครั้งต่อ ๆ มาจะต้องดำเนินการครั้งละ 5,000 ไมล์
USD 140 - USD 200 -
Asia Miles Gift Miles™
การซื้อ Asia Miles ขั้นต่ำ 1,000 ไมล์
USD 32.5
(ครั้งแรก)
- - -
Asia Miles Gift Miles™
การซื้อ Asia Miles เพิ่มเติมจํานวน 500 ไมล์
USD 16.25
(ต่อครั้ง)
- - -
Asia Miles Gift Miles™
ค่าธรรมเนียมต่อการซื้อแต่ละครั้ง
USD 20
(ต่อการซื้อแต่ละครั้ง)
- - -
Asia Miles Top-Up®
Asia Miles ครั้งละ 2,000 ไมล์
USD 60
(ต่อครั้ง)
- USD 60
(ต่อครั้ง)
-

* ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้าบริการแชทสด และช่องทางบริการตนเองที่ไม่ใช่ทางออนไลน์

** เมื่ออัปเกรดสถานะ สมาชิกจะได้รับป้ายชื่อติดสัมภาระส่วนบุคคล และสมาชิกสามารถขอบัตรสมาชิกแบบธรรมดาหรือป้ายชื่อติดสัมภาระส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ทางออนไลน์ ดังนี้

 • สมาชิกระดับกรีนสามารถดูบัตรสมาชิกดิจิทัลของตนได้ในเว็บและแอปในมือถือ

บัตรสมาชิกแบบธรรมดาแต่ละใบหรือชุดป้ายติดสัมภาระที่ไม่ได้มอบให้เป็นอภินันทนาการ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมจำนวน USD 20 หรือไมล์สะสม Asia Miles 2,000 ไมล์ การจัดส่งแบบมาตรฐานไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในทุกกรณี หากจําเป็นต้องมีการจัดส่งด่วนโดยบริษัทขนส่ง จะมีค่าธรรมเนียมจํานวน USD 50 หรือไมล์สะสม Asia Miles 5,000 ไมล์สําหรับแต่ละคําขอ

ที่นั่งเสริมเพื่อความสะดวกสบายส่วนบุคคลหรือเหตุผลทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
สัมภาระขนาดใหญ่บนเครื่องบิน (เช่น เครื่องดนตรี สัมภาระทางการทูต และเทวรูปบูชาทางศาสนา) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
เปลพยาบาล Cathay Pacific - คิดค่าบริการสําหรับที่นั่ง 8 ที่นั่งในชั้นประหยัดแบบเที่ยวเดียวสําหรับผู้ใหญ่
เค้ก HKD 300^ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า)
ค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร
(สําหรับบัตรโดยสารที่ไม่ใช่ของ Cathay Pacific)
USD 39^ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อธุรกรรม
ข้อยกเว้น: ธุรกรรมในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง - HKD 300^
ค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร (บัตรโดยสารที่ซื้อผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว) USD60^/HKD470^ ต่อหนึ่งการจองที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการผ่านฝ่ายบริการลูกค้า

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในการจองที่นั่ง ณ บางจุดจำหน่าย เช่น อินเดียและเนปาล ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย