โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บริการเสริมและค่าธรรมเนียม

สายการบินอื่น ๆ

เที่ยวบินรหัสร่วมของสายการบิน Cathay Pacific ที่ดำเนินงานโดยสายการบินอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมบริการเสริมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมของสายการบิน Cathay Pacific สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

Alaska Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

American Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

Japan Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific / ภาษาญี่ปุ่น ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific )

LAN Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific / ภาษาสเปน ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific )

บริการเสริมและค่าธรรมเนียมของ Cathay Pacific

สำหรับกำหนดการเดินทางที่เกี่ยวกับเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐฯ และภายในประเทศสหรัฐฯ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของท่านหลังจากซื้อบริการเสริมใด ๆ (ตามที่ระบุ) ท่านจะต้องสั่งซื้อบริการนั้นอีกครั้งในอัตราราคาปัจจุบัน สำหรับกำหนดการเดินทางใหม่

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษในชั้นประหยัด – มีให้บริการแล้วโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตั้งแต่ HKD 350/USD 45^ ถึง HKD 1,650/USD 212^ โดยขึ้นอยู่กับเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ Asia Miles เพื่อแลกที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนี้ได้ด้วย

สมาชิกระดับซิลเวอร์ขึ้นไปของ Marco Polo Club สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์) และบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex# ในประเทศที่กำหนด สามารถสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้ฟรี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ โปรดไปที่หน้าเลือกที่นั่งของท่าน

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในการจองที่นั่ง ณ บางจุดจำหน่าย เช่น อินเดีย ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย

#มีผลกับบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex ใหม่ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น

ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป และสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป จะสามารถเลือกที่นั่งปกติที่ต้องการล่วงหน้าได้โดยต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ยังสามารถจองที่นั่งปกติได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย การสำรองที่นั่งนี้มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ HKD 90/USD 12^ ไปจนถึง HKD 430/USD 55^ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการซื้อที่นั่งปกติ โปรดไปที่หน้าเลือกที่นั่งของท่าน

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจองที่บางจุดจำหน่าย รวมถึงอินเดีย อาจต้องเสียภาษีการขาย

การยอมรับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก./70 ปอนด์ หรือมีคามยาวรวมทั้งสิ้นมากกว่า 203 ซม./80 นิ้ว จะต้องได้รับการอนุมัติและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อทำการการจอง/สำรองที่นั่ง

สิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน/มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดจะต้องได้รับการบรรจุหีบห่อใหม่ หรือแยกออกเป็นหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาลงในระหว่างการเช็คอิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง มีบริการพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สัตว์เลี้ยงที่ขนส่งในลักษณะสัมภาระ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสัมภาระทางการทูต

สําหรับค่าธรรมเนียมและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมของเรา

เมื่อเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมโดยการใช้ไมล์สะสม Asia Miles ของท่านแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม จำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมของเรา

วิธีการแลกไมล์สะสมเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน

 • Cathay Pacific: มีบริการด่วนในการใช้ไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินได้แล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Cathay Pacific ทั่วโลก เพียงแค่แสดงบัตรสมาชิก Marco Polo Club หรือ Asia Miles ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อนำไมล์สะสมมาแลก หรือ
 • ติดต่อบริการสายด่วนของเราอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางที่กำหนดของเที่ยวบินของท่าน
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอคูปองน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน โปรดเตรียมรหัสการสำรองที่นั่งของท่านไว้ด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โซนสำหรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางเที่ยวเดียวต่อช่วงการบินของเที่ยวบิน
 2. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสามารถแลกได้โดยจะคำนวณเป็นทุก ๆ หนึ่งช่วงการบินของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และขึ้นอยู่กับพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกที่ยังว่างอยู่
 3. ไม่รวมเที่ยวบินร่วมกิจการ และเที่ยวบินร่วมดำเนินงาน
 4. สมาชิกแต่ละท่านสามารถแลกน้ำหนักสัมภาระได้ไม่เกิน 100 กก. (สำหรับการเดินทางภายใต้ระบบน้ำหนัก) หรือ 2 ชิ้น (สำหรับการเดินทางภายใต้ระบบจำนวนชิ้นสัมภาระ) ต่อการแลกไมล์สะสมต่อช่วงเที่ยวบิน
 5. อัตราการแลกไมล์สะสมเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกชั้นโดยสารของการเดินทางและสำหรับสมาชิกทุกท่านเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 6. รางวัลนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับเส้นทางที่ช่วงการบินแรกเป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific
 7. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแลกไมล์สะสมโดยทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8. การแลกไมล์สะสมนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ดังนั้นจึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. ไมล์สะสม Asia Miles สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่ยังไม่ได้ใช้ จะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนให้กันได้
 10. คูปองนี้มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออก และใช้สำหรับการเดินทางตามกำหนดการบินเดิมเท่านั้น
 11.  ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของ Asia Miles

มีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์กีฬาโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้ หากน้ำหนักของอุปกรณ์ดังกล่าวเกินจากน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงกับโอ๊กแลนด์ซึ่งไม่มีช่วงเที่ยวบินพิเศษ (ภายในฮ่องกงและนิวซีแลนด์ทั้งหมด) ของสายการบิน Cathay Pacific หรือ Air New Zealand:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการอาวุธปืน: NZD200/HKD1300 ต่อชิ้น

ยกเว้นสุนัขบริการ ห้ามมิให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใด ๆ เข้ามาภายในบริเวณห้องโดยสารของเรา สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมวและนกจะต้องอยู่ในกรงและอยู่ในห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐในประเทศเพื่อทราบถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด (เช่น ใบรับรองสุขภาพและใบอนุญาตการเดินทาง) ถ้าท่านวางแผนที่จะเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำการจอง/สำรองที่นั่ง

ไม่มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยง ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บ สําหรับค่าใช้จ่ายและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าการเดินทางร่วมกับสัตว์เลี้ยงของเรา

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว (Mobility Aid)  หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้ค้ำยันและรถวีลแชร์

อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive Device)  หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพให้สามารถแก้ไขอุปสรรคจากทุพพลภาวะทางร่างกายได้ อุปกรณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพในการได้ยิน มองเห็น สื่อสาร เคลื่อนที่ หรือทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน และอาจหมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคด้วย อุปกรณ์ที่ใช้โดยสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ (เช่น บังเหียน สายจูง เสื้อกั๊ก) ที่สวมให้กับสัตว์นั้น ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ก็ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือด้วย อย่างไรก็ตาม อาหารไม่ถือเป็นอุปกรณ์ ดังนั้น เมื่อนับเป็นกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องหรือเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด น้ำหนัก และจำนวนของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตซึ่งมีผลบังคับใช้

หากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นมีความจำเป็นสำหรับการเดินทาง ผู้โดยสารก็สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ซึ่งนอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาต

 

จาก/ไปยังเมืองปลายทางในสหรัฐอเมริกา

 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ซึ่งนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


เมืองปลายทางอื่น ๆ

 • อุปกรณ์ช่วยเหลือหนึ่งชิ้นและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสองชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่มีสองช่วงเที่ยวบินขึ้นไป เช่น มะนิลา - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส ซึ่งมีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยจะบังคับใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารสำหรับทุกช่วงเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ข้อกำหนดว่าด้วยกระเป๋าสัมภาระ (Resolution 302) คือการเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตให้เดินทางพร้อมสัมภาระและมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดขึ้นและตกลงกันในอุตสาหกรรม เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตและค่าธรรมเนียมของสายการบินหลัก (MSC) หากเป็นการเดินทางโดยใช้บริการของหลายสายการบิน นอกจากนี้ การเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาหรือโดยมีการเดินทางระยะไกลที่สุดภายในสหรัฐอเมริกา จะต้องอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ MSC ที่แตกต่างออกไป

สายการบินหลัก (MSC) หมายถึง

สายการบินแรกที่เดินทางผ่านพื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสารของ IATA (IATA Tariff Area) (สำหรับการเดินทางข้าม Tariff Area)


ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - ฮ่องกง (ไม่มีการหยุดพัก) Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 3 Qantas
ฮ่องกง - ลอนดอน Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 2 Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่เดินทางข้ามพื้นที่ย่อยของ IATA (สำหรับการเดินทางภายใน Tariff Area)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน พื้นที่ย่อยของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - สิงคโปร์ (ไม่มีการหยุดพัก) แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qantas
สิงคโปร์ - ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cathay Pacific

Qantas คือสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่บินในช่วงการบินต่างประเทศ (สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อย)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน สายการบิน
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Thai Airways
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน สายการบิน
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Singapore Airlines
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Singapore Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก

IATA ได้แบ่งพื้นที่โลกเป็นสามพื้นที่สำหรับพิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) และในแต่ละพื้นที่ จะมีพื้นที่ย่อยด้วย

พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA พื้นที่ย่อย
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
แคริบเบียน
อเมริกากลาง
อเมริกาใต้
ยุโรป ตะวันออกกลาง ยุโรป
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
เอเชีย กวม แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อนุทวีปเอเชียใต้
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับการเดินทางที่มีต้นทางจากหรือในตำแหน่งที่ไกลที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะมีข้อยกเว้นที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (Department of Transportation)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงเที่ยวบิน ข้อยกเว้น
บอสตัน - ลองแอนเจลิส - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - บอสตัน มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - นิวยอร์กซิตี้ - ฮ่องกง มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - โทรอนโต - ฮ่องกง ไม่มีการบังคับใช้ข้อยกเว้น

หากข้อยกเว้นมีผลบังคับใช้:

 1. MSC จะต้องเป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองสำหรับเที่ยวบินร่วม
  ตัวอย่างเช่น การเดินทางโดยเที่ยวบินลอสแอนเจลิส - ฮ่องกงด้วยบัตรโดยสารที่ซื้อจาก American Airlines แต่เที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการโดย Cathay Pacific
  American Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก
 2. ควรพิจารณาการเดินทางทั้งหมดเมื่อต้องระบุ MSC แม้ว่าผู้เดินทางจะรับกระเป๋าสัมภาระที่จุดเดียวในการเดินทาง
ช่วงการบิน ค่าธรรมเนียมต่อช่วงการบิน

ฮ่องกงไป/กลับจากสนามบินใน:

 • ยุโรป
 • เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง &แอฟริกา
 • แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
 • อเมริกา
HKD 1,000^ USD 130^
ช่วงการบินอื่น ๆ ทั้งหมด HKD 500^ USD 65^

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในการจองที่นั่ง ณ บางจุดจำหน่าย เช่น อินเดีย ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย

ที่นั่งเสริมสำหรับความสะดวกสบายส่วนบุคคลหรือเหตุผลทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
สัมภาระขนาดใหญ่บนเครื่องบิน (เช่น เครื่องดนตรี สัมภาระทางการทูต และเทวรูปบูชาทางศาสนา) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
เปลพยาบาล Cathay Pacific - เรียกเก็บเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่นั่ง 8 ที่นั่งในอัตราค่าโดยสารปกติแบบเที่ยวเดียวในชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่
เค้ก HKD300^ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า)
การขอวีซ๋า Electronic Travel Authority (ETA) เพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย EUR 40^ หรือ USD 50^ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อหนึ่งคำขอ
ก) แผนกสำรองที่นั่ง & แผนกบัตรโดยสาร - HKD 400^
ข) สำนักงานสนามบินนานาชาติฮ่องกง - HKD 400^
ค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร
(สําหรับบัตรโดยสารที่ไม่ใช่ของ Cathay Pacific)
USD 39^ (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อธุรกรรม
ข้อยกเว้น: ธุรกรรมในฮ่องกง - HKD 300^

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในการจองที่นั่ง ณ บางจุดจำหน่าย เช่น อินเดีย ท่านอาจต้องเสียภาษีการขาย