โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บริการเสริมและค่าธรรมเนียม

สายการบินอื่น ๆ

เที่ยวบินร่วมของสายการบิน Cathay Pacific ที่ดำเนินงานโดยสายการบินอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมบริการเสริมที่แตกต่างจากค่าธรรมเนียมของสายการบิน Cathay Pacific สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

Alaska Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

American Airlines ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific

Japan Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific/ ภาษาญี่ปุ่น ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific)

LAN Airlines (ภาษาอังกฤษ ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific / ภาษาสเปน ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของสายการบิน Cathay Pacific)

บริการเสริมและค่าธรรมเนียมของ Cathay Pacific

สำหรับกำหนดการเดินทางที่เกี่ยวกับเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐฯ และภายในประเทศสหรัฐฯ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของท่านหลังจากซื้อบริการเสริมใด ๆ (ตามที่ระบุ) ท่านจะต้องสั่งซื้อบริการนั้นอีกครั้งในอัตราราคาปัจจุบัน สำหรับกำหนดการเดินทางใหม่

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษสำหรับชั้นประหยัดมีให้บริการแล้วโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มตั้งแต่ HKD 350 / USD 45*^ ถึง HKD 1,650 / USD 212*^ และสามารถจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของการเดินทางของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการสั่งซื้อที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ โปรดไปที่หน้า เลือกที่นั่งของท่าน 

*ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจองจากจุดขายในบางประเทศ เช่น อินเดีย อาจมีค่าภาษีขาย

^โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมของที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรโดยสารและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบิน

ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด, สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป และสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป จะสามารถเลือกที่นั่งปกติที่ต้องการล่วงหน้าได้โดยต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

บริการเลือกที่นั่งปกติ (“เลือกที่นั่งของท่าน”) ในชั้นประหยัดมีให้บริการแล้วสำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภท Economy Super Saver, Economy Save หรือ fanfares โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน และมีจำนวนเงินตั้งแต่ HKD 90/USD 12* ถึง HKD 430/USD 55* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า เลือกที่นั่งของท่าน ในเว็บไซต์ของเรา

*ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจองจากจุดขายในบางประเทศ เช่น อินเดีย อาจมีค่าภาษีขาย

การยอมรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก. หรือ 203 ซม. จะต้องมีการอนุมัติและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อทำการการจอง/สำรองที่นั่ง

สิ่งของที่มีน้ำหนักเกินจะต้องได้รับการบรรจุหีบห่อใหม่ หรือแยกออกเป็นหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาขึ้นในระหว่างการเช็คอิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ข้อยกเว้น: อุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี สัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระ อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสัมภาระทางการทูต

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อน้ำหนัก – สำหรับทุกประเทศยกเว้นทวีปอเมริกา และเที่ยวบินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่างฮ่องกงและนิวซีแลนด์*

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะคิดต่อกิโลกรัม (2.2 ปอนด์) ตามโซนที่ระบุไว้ดังนี้

โซน จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จาก/ไปยังโซน 1 จาก/ไปยังโซน 2 จาก/ไปยังโซน 3 จาก/ไปยังโซน 4
จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถใช้ได้ USD 13 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 25 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
จาก/ไปยังโซน 1 USD 13 ต่อ กก. USD 15 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 30 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
จาก/ไปยังโซน 2 USD 20 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 35 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
จาก/ไปยังโซน 3 USD 25 ต่อ กก. USD 30 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.
จาก/ไปยังโซน 4 USD 45 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.

 

หากกระเป๋าสัมภาระของท่านมีน้ำหนักไม่เกินที่กำหนดไว้ แต่มีจำนวนชิ้นมากกว่าที่กำหนด ท่านสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินต่อชิ้นได้

โซน จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จาก/ไปยังโซน 1 จาก/ไปยังโซน 2 จาก/ไปยังโซน 3 จาก/ไปยังโซน 4
จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถใช้ได้ USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 1 USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 2 USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 3 USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 30 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 4 USD 60 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น USD 60 ต่อชิ้น

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้น – ไปและจากอเมริกา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมจากจำนวนสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะคิดค่าธรรมเนียมต่อชิ้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมตามโซนดังที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

โซน จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง จาก/ไปยังโซน 5 สหรัฐฯ แคนาดา จาก/ไปยังโซน 6 อเมริกากลางและอเมริกาใต้
จาก/ไปเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถใช้ได้ USD 200 ต่อชิ้น USD 230 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 1 ไม่สามารถใช้ได้ USD 200 ต่อชิ้น USD 230 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 2 ไม่สามารถใช้ได้ USD 220 ต่อชิ้น USD 250 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 3 ไม่สามารถใช้ได้ USD 240 ต่อชิ้น USD 260 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 4 ไม่สามารถใช้ได้ USD 250 ต่อชิ้น USD 280 ต่อชิ้น
จาก/ไปยังโซน 5 USD 200 ต่อชิ้น USD 150 ต่อชิ้น ไม่สามารถใช้ได้
จาก/ไปยังโซน 6 USD 230 ต่อชิ้น ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บสำหรับสัมภาระใดๆ ที่โหลดขึ้นเครื่องไปและกลับจากอเมริกาที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือมีขนาดใหญ่กว่าสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้

ชั้นโดยสารที่เดินทาง น้ำหนัก/ขนาด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีน้ำหนักเกิน 25 กก. (55 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) USD 150 ต่อชิ้น
ชั้นประหยัด สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. (50 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) USD 150 ต่อชิ้น
ทุกชั้นโดยสาร สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีขนาดเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) USD 150 ต่อชิ้น
ทุกชั้นโดยสาร สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) หรือมีขนาดรวมเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)
(ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อทำการจอง/สำรองที่นั่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสายการบิน)
4 เท่าของค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมต่อชิ้น

 

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้น – สำหรับเที่ยวบินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่างฮ่องกงและนิวซีแลนด์*

*สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงและโอ๊กแลนด์โดยไม่มีช่วงเที่ยวบินพิเศษ (ทั้งหมดภายในฮ่องกงและนิวซีแลนด์) โดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Air New Zealand เท่านั้น

ชิ้น ถึง 23 กก. (50 ปอนด์) และ 158 ซม. (62 นิ้ว) ต่อชิ้น
ชิ้นแรก NZD 250 / HKD 1430
ชิ้นที่สอง NZD 300 / HKD 1720
ชิ้นที่สามขึ้นไป, ต่อชิ้น NZD 350 / HKD 2200

 

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระที่เช็คอินของเที่ยวบินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งระหว่างฮ่องกงกับนิวซีแลนด์*  ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

น้ำหนัก/ขนาด ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. (50 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) NZD 250 / HKD 1,430 ต่อชิ้น
สำหรับสัมภาระ (รวมถึงสัมภาระที่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ที่มีขนาดเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) NZD 250 / HKD 1,430 ต่อชิ้น

 

*สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงและโอ๊กแลนด์โดยไม่มีช่วงเที่ยวบินพิเศษ (ทั้งหมดภายในฮ่องกงและนิวซีแลนด์) โดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Air New Zealand เท่านั้น

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น

ในการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับสัมภาระใหม่ที่ออกโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2011 เป็นต้นไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินตั้งแต่หนึ่งเที่ยวบินขึ้นไปที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น (ไม่รวม Cathay Pacific) จะขึ้นอยู่กับวิธีการใหม่ โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


หมายเหตุ:

โซน ประเทศ / ภูมิภาค
โซน 1: ภายในออสเตรเลีย ภายในมาเลเซีย ระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่น/เกาหลี ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับบาห์เรน
จีนแผ่นดินใหญ่มาเก๊า จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น คาซักสถาน มองโกเลีย รัสเซีย (ในเอเชีย) เกาหลีใต้ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
โซน 2: บังกลาเทศ อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ศรีลังกา
โซน 3: บาห์เรน อิสราเอล โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โซน 4: ออสเตรียออสเตรเลียเบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอธิโอเปียฟิจิฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีไอร์แลนด์อิตาลีเคนยาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์ปาปัวนิวกินีโปรตุเกสรัสเซียเซเชลส์แอฟริกาใต้สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี สหราชอาณาจักร
โซน 5: แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
โซน 6: บราซิล ชิลี เปรู

เมื่อเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเพิ่มเติมโดยการใช้ไมล์สะสม Asia Miles ของท่านแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติม จำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน ในเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถดูจำนวนไมล์สะสมที่จะได้รับจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของท่านได้โดยใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมของสายการบิน

วิธีการแลกไมล์สะสมเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน

สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง:

 • สายการบิน Cathay Pacific: โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการแถว B บริเวณโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบินนานาชาติฮ่องกง หรือ
 • ติดต่อบริการสายด่วนของเราอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางที่กำหนดของเที่ยวบินของท่าน
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอคูปองน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน โปรดเตรียมรหัสการสำรองที่นั่งของท่านไว้ด้วย

สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากเมืองอื่น ๆ ทั้งหมด:

 • ติดต่อบริการสายด่วนของเราอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนถึงวันออกเดินทางที่กำหนดของเที่ยวบินของท่าน
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอคูปองน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน โปรดเตรียมรหัสการสำรองที่นั่งของท่านไว้ด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. โซนสำหรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางเที่ยวเดียวต่อช่วงการบินของเที่ยวบิน
 2. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสามารถแลกได้โดยจะคำนวนเป็นทุกๆ หนึ่งช่วงการบินของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และขึ้นอยู่กับพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกที่ยังว่างอยู่
 3. ไม่รวมเที่ยวบินร่วมกิจการ และเที่ยวบินร่วมดำเนินงาน
 4. สมาชิกแต่ละท่านสามารถนำไมล์สะสมมาแลกน้ำหนักสัมภาระได้ไม่เกิน 100 กก. (สำหรับเส้นทางทั้งหมด ยกเว้นช่วงการบินของเที่ยวบินใด ๆ ที่ไปยัง/กลับจากอเมริกา) หรือสัมภาระ 2 ชิ้น (สำหรับเส้นทางที่รวมช่วงการบินของเที่ยวบินใด ๆ ที่ไปยัง/กลับจากอเมริกา) ต่อการแลกไมล์สะสมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งช่วงการบิน
 5. อัตราการแลกไมล์สะสมเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกชั้นโดยสารของการเดินทางและสำหรับสมาชิกทุกท่านเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 6. รางวัลนี้ใช้ได้เฉพาะกับการเดินทางที่เที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific
 7. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแลกไมล์สะสมโดยทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8. การแลกไมล์สะสมนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ดังนั้นจึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. ไมล์สะสม Asia Miles สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่ยังไม่ได้ใช้ จะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนให้กันได้
 10. คูปองนี้มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออก และใช้สำหรับการเดินทางตามกำหนดการบินเดิมเท่านั้น
 11.  ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นของ Asia Miles

มีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์กีฬาโดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้ หากน้ำหนักของอุปกรณ์ดังกล่าวเกินจากน้ำหนักสัมภาระมาตรฐานที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

สำหรับเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงกับโอ๊กแลนด์ซึ่งไม่มีช่วงเที่ยวบินพิเศษ (ภายในฮ่องกงและนิวซีแลนด์ทั้งหมด) ของสายการบิน Cathay Pacific หรือ Air New Zealand:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการอาวุธปืน: NZD200/HKD1300 ต่อชิ้น

ยกเว้นสุนัขบริการ ห้ามมิให้นำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใด ๆ เข้ามาภายในบริเวณห้องโดยสารของเรา สัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมวและนกจะต้องอยู่ในกรงและอยู่ในห้องสัมภาระใต้ท้องเครื่อง กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐในประเทศเพื่อทราบถึงเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด (เช่น ใบรับรองสุขภาพและใบอนุญาตการเดินทาง) ถ้าท่านวางแผนที่จะเดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงของท่าน

จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเมื่อทำการจอง/สำรองที่นั่ง

ไม่มีน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับสัตว์เลี้ยง ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่เป็นสัตว์เลี้ยงทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บ ตามรายละเอียดดังนี้:

ระบบน้ำหนัก – สำหรับทุกประเทศ ยกเว้นทวีปอเมริกา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่ร่วมเดินทางจะคำนวณจากน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงและกรง รวมทั้งโซนพื้นที่ของประเทศที่สัตว์เลี้ยงเดินทาง

จาก ไปยังโซน 1 ไปยังโซน 2 ไปยังโซน 3 ไปยังโซน 4
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง USD 13 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 25 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 1 USD 15 ต่อ กก. USD 20 ต่อ กก. USD 30 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 2 USD 20 ต่อ กก. USD 35 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก.
โซน 3 USD 30 ต่อ กก. USD 40 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.
โซน 4 USD 45 ต่อ กก. USD 45 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก. USD 65 ต่อ กก.

 

ระบบชิ้น - สหรัฐอเมริกา (โซน 5)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่ร่วมเดินทางจะคำนวณจากน้ำหนักและขนาดของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกัน

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัตว์เลี้ยงและกรงที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) และมีขนาดไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว):

จาก ไปยังฮ่องกง ไปยังโซน 1* ไปยังโซน 2 ไปยังโซน 3 ไปยังโซน 4 ไปยังโซน 5
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 400 ต่อชิ้น
โซน 1 * ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 400 ต่อชิ้น
โซน 2 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 440 ต่อชิ้น
โซน 3 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 480 ต่อชิ้น
โซน 4 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ USD 500 ต่อชิ้น
โซน 5 USD 400 ต่อชิ้น ดูหมายเหตุ 1 USD 300 ต่อชิ้น

 

หมายเหตุ 1: มีการเปลี่ยนเครื่องบินสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เดินทางไปยัง หรือเปลี่ยนเครื่องที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยมาจากเขตพื้นที่เหล่านี้ ดังนั้น สัตว์เลี้ยงดังกล่าว ต้องได้รับการขนส่งผ่านบริการขนส่งสินค้า โปรดติดต่อ แผนกขนส่งสินค้าในประเทศเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากน้ำหนัก/ขนาดของสัตว์เลี้ยงและกรงรวมกันนั้นหนักกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) หรือใหญ่กว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) ผู้โดยสารอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

ขนาดและน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงและกรง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
น้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) แต่มีขนาดเล็กกว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) USD 150 ต่อชิ้น
ขนาดที่เกินกว่าที่กำหนดแต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) แต่มีน้ำหนักน้อยกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) USD 150 ต่อชิ้น
ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และ 203 ซม. (80 นิ้ว) USD 300 ต่อชิ้น

 

ถ้าสัตว์เลี้ยงและกรงมีน้ำหนักรวมกันเกิน 32 กก. (70 ปอนด์) และ/หรือมีขนาดรวมกันทั้งสิ้นเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) จะคิดเป็นสี่เท่าของค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมต่อชิ้น


 

หมายเหตุ:

โซน ประเทศ / ภูมิภาค
โซน 1: ภายในออสเตรเลีย, ภายในมาเลเซีย, ระหว่างจีนไต้หวันกับญี่ปุ่น/เกาหลีใต้, ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ และระหว่างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กับบาห์เรน
จีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น คาซักสถาน มองโกเลีย รัสเซีย (ในเอเชีย) เกาหลีใต้ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
โซน 2: บังกลาเทศ อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ศรีลังกา
โซน 3: บาห์เรน อิสราเอล กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
โซน 4: ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์
โซน 5: แคนาดา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว (Mobility Aid)  หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้ค้ำยันและรถวีลแชร์

อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive Device)  หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพให้สามารถแก้ไขอุปสรรคจากทุพพลภาวะทางร่างกายได้ อุปกรณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพในการได้ยิน มองเห็น สื่อสาร เคลื่อนที่ หรือทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน และอาจหมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคด้วย อุปกรณ์ที่ใช้โดยสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ (เช่น บังเหียน สายจูง เสื้อกั๊ก) ที่สวมให้กับสัตว์นั้น ๆ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ก็ถือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือด้วย อย่างไรก็ตาม อาหารไม่ถือเป็นอุปกรณ์ ดังนั้น เมื่อนับเป็นกระเป๋าที่ถือติดตัวขึ้นเครื่องหรือเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด น้ำหนัก และจำนวนของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตซึ่งมีผลบังคับใช้

หากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือนั้นมีความจำเป็นสำหรับการเดินทาง ผู้โดยสารก็สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ซึ่งนอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาต

 

จาก/ไปยังเมืองปลายทางในสหรัฐอเมริกา

 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ซึ่งนอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


เมืองปลายทางอื่น ๆ

 • อุปกรณ์ช่วยเหลือหนึ่งชิ้นและอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสองชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินที่มีสองช่วงเที่ยวบินขึ้นไป เช่น มะนิลา - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส ซึ่งมีนโยบายที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการพกพาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือ โดยจะบังคับใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้โดยสารสำหรับทุกช่วงเที่ยวบิน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายใต้กฎระเบียบใหม่ที่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ข้อกำหนดว่าด้วยกระเป๋าสัมภาระ (Resolution 302) คือการเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตให้เดินทางพร้อมสัมภาระและมีค่าธรรมเนียมที่กำหนดขึ้นและตกลงกันในอุตสาหกรรม เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดการอนุญาตและค่าธรรมเนียมของสายการบินหลัก (MSC) หากเป็นการเดินทางโดยใช้บริการของหลายสายการบิน นอกจากนี้ การเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาหรือโดยมีการเดินทางระยะไกลที่สุดภายในสหรัฐอเมริกา จะต้องอยู่ภายใต้คำจำกัดความของ MSC ที่แตกต่างออกไป

สายการบินหลัก (MSC) หมายถึง

สายการบินแรกที่เดินทางผ่านพื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสารของ IATA (IATA Tariff Area) (สำหรับการเดินทางข้าม Tariff Area)


ตัวอย่างเช่น

ช่วงการบิน พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - ฮ่องกง (ไม่มีการหยุดพัก) Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 3 Qantas
ฮ่องกง - ลอนดอน Tariff Area 3 ไปยัง Tariff Area 2 Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่เดินทางข้ามพื้นที่ย่อยของ IATA (สำหรับการเดินทางภายใน Tariff Area)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงการบิน พื้นที่ย่อยของ IATA สายการบิน
ซิดนีย์ - สิงคโปร์ (ไม่มีการหยุดพัก) แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Qantas
สิงคโปร์ - ฮ่องกง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Cathay Pacific

Qantas คือสายการบินหลัก

      หรือ

สายการบินแรกที่บินในช่วงการบินต่างประเทศ (สำหรับการเดินทางภายในพื้นที่ย่อย)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงการบิน สายการบิน
ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Thai Airways
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Cathay Pacific ถือเป็นสายการบินหลัก

ตัวอย่างเช่น

ช่วงการบิน สายการบิน
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ (ไม่มีการหยุดพัก) Singapore Airlines
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง Cathay Pacific

Singapore Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก

IATA ได้แบ่งพื้นที่โลกเป็นสามพื้นที่สำหรับพิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) และในแต่ละพื้นที่ จะมีพื้นที่ย่อยด้วย

พื้นที่พิกัดอัตราค่าโดยสาร (Tariff Area) ของ IATA พื้นที่ย่อย
อเมริกาเหนือ อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
แคริบเบียน
อเมริกากลาง
อเมริกาใต้
ยุโรป ตะวันออกกลาง ยุโรป
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
เอเชีย กวม แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อนุทวีปเอเชียใต้
แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับการเดินทางที่มีต้นทางจากหรือในตำแหน่งที่ไกลที่สุดในสหรัฐอเมริกา จะมีข้อยกเว้นที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (Department of Transportation)

ตัวอย่างเช่น

ช่วงการบิน ข้อยกเว้น
บอสตัน - ลองแอนเจลิส - ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - บอสตัน มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - แวนคูเวอร์ - นิวยอร์กซิตี้ - ฮ่องกง มีข้อยกเว้น
ฮ่องกง - ลอสแอนเจลิส - โทรอนโต - ฮ่องกง ไม่มีการบังคับใช้ข้อยกเว้น

หากข้อยกเว้นมีผลบังคับใช้:

 1. MSC จะต้องเป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองสำหรับเที่ยวบินร่วม
  ตัวอย่างเช่น การเดินทางโดยเที่ยวบินลอสแอนเจลิส - ฮ่องกงด้วยบัตรโดยสารที่ซื้อจาก American Airlines แต่เที่ยวบินดังกล่าวดำเนินการโดย Cathay Pacific
  American Airlines ถือเป็นสายการบินหลัก
 2. ควรพิจารณาการเดินทางทั้งหมดเมื่อต้องระบุ MSC แม้ว่าผู้เดินทางจะรับกระเป๋าสัมภาระที่จุดเดียวในการเดินทาง
ช่วงการบิน ค่าธรรมเนียมต่อช่วงการบิน

ฮ่องกงไป/กลับจากสนามบินใน:

 • ยุโรป
 • เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
 • แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
 • อเมริกา
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) 1000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 130
ช่วงการบินอื่น ๆ ทั้งหมด ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) 500 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 65
ที่นั่งเสริมสำหรับความสะดวกสบายส่วนบุคคลหรือเหตุผลทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
สัมภาระขนาดใหญ่บนเครื่องบิน (เช่น เครื่องดนตรี สัมภาระทางการทูต และเทวรูปบูชาทางศาสนา) ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับที่นั่งเสริมซึ่งผู้โดยสารร้องขอ จะต้องมีค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชำระเงินสำหรับที่นั่งแรก
เปลพยาบาล เรียกเก็บเป็นจำนวนเงินเท่ากับที่นั่ง 8 ที่ในอัตราค่าโดยสารปกติแบบเที่ยวเดียวในชั้นประหยัดสำหรับผู้ใหญ่ 
เค้ก HKD300 (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า)
สัตว์ในกรง ระบบน้ำหนัก (ทุกเมืองยกเว้นในทวีปอเมริกา): อัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม
ระบบชิ้น (สำหรับทวีปอเมริกากลาง เหนือ และใต้): สองเท่าของค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมตามปกติต่อคอนเทนเนอร์และต่อสัตว์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่สัมภาระที่เช็คอิน
การขอวีซ๋า Electronic Travel Authority (ETA) เพื่อเดินทางไปออสเตรเลีย EUR 40 หรือ USD 50 (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อหนึ่งคำขอ
ก) แผนกสำรองที่นั่ง & แผนกบัตรโดยสาร - HKD 400
ข) สำนักงานสนามบินนานาชาติฮ่องกง - HKD 400
ค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร
(สำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ใช่สายการบิน Cathay Pacific)
USD 39 (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ต่อคนต่อธุรกรรม
ข้อยกเว้น: ธุรกรรมในฮ่องกง - HKD 300
การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก Marco Polo Club: การวางมัดจำเริ่มที่ HKD 78 หรือ USD 10 (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) ถึง HKD 200 หรือ USD 30 (หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า) สำหรับเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงกับเมืองปลายทางทั้งหมดในแอฟริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ อนุทวีปเอเชียใต้ และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเมืองต้นทาง เที่ยวบินที่จองจะได้รับการเก็บไว้เป็นเวลา 72 ชั่วโมง (ราคาบัตรโดยสารและเงื่อนไขทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)