โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์และข้อความสงวนสิทธิ์

ข้อความสงวนสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Cathay Pacific Airways Limited ("Cathay Pacific") และบริษัทสาขา และบริการต่างๆ ที่พวกเขาเสนอ ซึ่งไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ และจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการลงทุนใดๆ

เว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมด้วยความสุจริตใจโดย Cathay Pacific จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก แม้ว่า Cathay Pacific จะได้ใช้ความพยายามเพื่อให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลล่าสุด แต่ Cathay Pacific ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ก่อนที่ท่านจะดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ โดยโทรไปที่สำนักงาน Cathay Pacific ในประเทศของท่าน, พันธมิตรของ Cathay Pacific ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (ตามความเหมาะสม)

สิ่งพิมพ์นี้มีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัย หรือข้อกำหนดโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์

โดยการเข้าถึง และ/หรือใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้รับจาก หรือที่มีให้บริการที่เว็บไซต์นี้หรือผ่านเว็บไซต์นี้ ย่อมแสดงว่าท่านยอมรับว่า Cathay Pacific จะไม่รับผิดใดๆ ต่อท่านหรือบุคคลอื่นใด สำหรับการสูญเสียโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เป็นผลตามมาใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานข้อมูลและ/หรือเนื้อหาใดๆ ไม่ว่าข้อมูลและ/หรือเนื้อหาดังกล่าวนั้นได้มาจากหรือมีให้บริการที่เว็บไซต์นี้ หรือจากการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตของท่านผ่านเว็บลิงก์จากเว็บไซต์นี้

ยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นใช้ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

การขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ และสินค้าทางอากาศจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (ตามที่เหมาะสม) ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการบริการผ่านทางมือถือของเราที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย) จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข, รายละเอียดซึ่งอาจได้รับจาก Cathay Pacific หรือผู้ให้บริการอื่นๆ (ตามที่ใช้บังคับ)

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และที่มีให้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ไร้สายของท่าน เป็นกรรมสิทธิ์ของ Cathay Pacific ห้ามทำซ้ำ ส่ง หรือดาวน์โหลด และบันทึกไว้ซึ่งเนื้อหาไม่ว่าส่วนใดๆ ยกเว้นท่านอาจคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  1. เนื้อหานี้อาจนำไปใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัว และเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
  2. สำเนาเอกสารจะต้องแสดงประกาศแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเอกสารต้นฉบับ และ
  3. ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี หรือกระบวนการที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ และข้อมูลที่เหมือนกันซึ่งจัดหาให้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ไร้สาย อาจอยู่ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่สงวนสิทธิ์โดย Cathay Pacific หรือโดยบุคคลภายนอกอื่น ไม่มีการให้ใบอนุญาตไว้ในที่นี้ในแง่ของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว

เครื่องหมายทั้งหมดที่ระบุด้วยสัญลักษณ์ ® หรือ TM เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่เป็นของ Cathay Pacific หรือใช้โดย Cathay Pacific ไม่อนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมายดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cathay Pacific และ Cathay Dragon

ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ หรือไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ นั้นเป็นความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหา ความถูกต้อง การแสดงความคิดเห็น และลิงก์อื่นๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้รับการตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้อง ตรวจติดตาม หรือรับรองโดย Cathay Pacific Cathay Pacific ไม่ขอรับผิดชอบต่อความถูกต้อง เนื้อหา การมีพร้อมให้บริการ หรือการละเลยข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ท่านควรจะสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการกับการเข้าถึงออนไลน์ หรือออฟไลน์หรือการทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่สามเหล่านี้ เราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณอาจส่งต่อ หรือได้รับการร้องขอให้ให้แก่บุคคลที่สาม ท่านไม่อาจเพิกถอนการสละสิทธิในการเรียกร้องใดกับเรา สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้และการบริการมือถือของเราที่ให้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายของท่านจะถือเป็นการยอมรับต่อข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น อีกทั้งข้อตกลงดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ในส่วนนี้ Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริการผ่านทางมือถือของเราที่มีให้ผ่านทางอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ไร้สายของท่าน หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว จะถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าท่านไม่พอใจกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่เหมือนกันที่ให้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไร้สายของท่าน หรือกับเงื่อนไขในการใช้ใดๆ หรือทั้งหมด ทางแก้ไขเฉพาะของท่านและโดยเฉพาะคือการยุติการใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือบริการมือถือของเรา

(เนื้อหาข้างต้นอาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ แต่ฉบับภาษาอังกฤษจะมีอำนาจเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ)

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Reader ได้ฟรีจาก เว็บไซต์ของ Adobe

การประกาศแจ้งให้ทราบนี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของประเทศนอกยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - จีนแผ่นดินใหญ่

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF) ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของ Cathay Pacific

การแจ้งเตือนกฎบัตรสิทธิผู้โดยสารในการเดินทางไป/ กลับจากอินเดีย (PDF)ลิงก์จะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างไปจากนโยบายของ Cathay Pacific

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายการบริการทางอากาศของอิสราเอล (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศแจ้ง และ EC 889 Air Carrier Liability สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific