โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หนังสือเดินทางและวีซ่า

โปรดแน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ และท่านมีวีซ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างราบรื่น

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและการรอเปลี่ยนเครื่อง

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังฮ่องกง หรือแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องวีซ่าและการอนุญาตให้เข้าประเทศได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางสัญชาติบริติชโพ้นทะเล (British National (Overseas))

รัฐบาลของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ได้ประกาศว่า หนังสือเดินทางสัญชาติบริติชโพ้นทะเล ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องหรือเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific ไปยัง / กลับจากฮ่องกง โปรดรับทราบข้อมูลต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทาง BN(O) ไม่สามารถใช้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองในฮ่องกงได้ ผู้พำนักอาศัยในฮ่องกงที่เกี่ยวข้องจะยังคงใช้หนังสือเดินทาง HKSAR หรือบัตรประจําตัวถาวรของฮ่องกงของตนในการเดินทางเข้าหรือออกจากฮ่องกงได้
 • หนังสือเดินทาง BN(O) ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในฮ่องกงได้ ผู้พำนักอาศัยในฮ่องกงที่เกี่ยวข้องจะยังคงใช้บัตรประจําตัวถาวรของฮ่องกงของตนเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน
 • เมื่อผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินที่เดินทางไปฮ่องกง สายการบินที่เกี่ยวข้องต้องกําหนดให้ผู้พํานักอาศัยในฮ่องกงที่เดินทางด้วยหนังสือเดินทางสัญชาติบริติชโพ้นทะเล ต้องแสดงหนังสือเดินทางของฮ่องกง (HKSAR Passport) หรือบัตรประจําตัวถาวรของฮ่องกงของตนเป็นหลักฐาน
 • ผู้มีถิ่นพํานักถาวรในฮ่องกงซึ่งไม่ใช่ผู้มีสัญชาติจีนและไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องอื่นใด อาจยื่นขอเอกสารระบุตัวตนเพื่อจุดประสงค์ในการขอวีซ่าสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง


ไต้หวันของจีน

การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-arrival) ของผู้พำนักในไต้หวันที่จะเดินทางเข้าฮ่องกง

ผู้พำนักในไต้หวันที่ประสงค์จะเดินทางมายังฮ่องกง สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง

บัตรขาเข้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังไต้หวัน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของไต้หวันกำหนดให้ผู้โดยสารขาเข้าไต้หวันทั้งหมดต้องต้องกรอก "บัตรขาเข้าออนไลน์"

ผู้โดยสารที่ต้องกรอกบัตรขาเข้า:

 • บุคคลต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนถิ่นพำนัก บัตรประจำตัวนักการทูต หรือวีซ่าผู้อยู่อาศัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
 • ผู้มีถิ่นพำนักในจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีใบอนุญาตการเข้าและออกประเทศแบบหลายครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
 • ผู้มีถิ่นพำนักในฮ่องกงและมาเก๊าที่มีใบอนุญาตการเข้าและออกประเทศแบบครั้งเดียว/หลายครั้ง โดยไม่รวมผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันด้วยใบอนุญาตการเข้าประเทศแบบออนไลน์ ใบอนุญาตการเข้าประเทศเมื่อเดินทางถึง หรือทะเบียนถิ่นพำนักของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
 • พลเมืองที่ไม่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนถิ่นพำนักในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
หมายเหตุ:
 • กรุณากรอกบัตรขาเข้าสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงในแต่ละครั้ง
 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อกรอกบัตรขาเข้า หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องกรอกบัตรขาเข้าแบบเอกสารเพื่อการตรวจคนเข้าเมือง
 • ช่องสำหรับชื่อภาษาอังกฤษนั้น จะกรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและการเว้นวรรคเท่านั้น
 • หากต้องกรอกข้อมูลภาษาจีน กรุณากรอกข้อมูลด้วยภาษาจีนแบบตัวเต็ม
 • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของไต้หวัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง