ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หนังสือเดินทางและวีซ่า

โปรดแน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ และท่านมีวีซ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างราบรื่น

ฮ่องกง

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและการรอเปลี่ยนเครื่อง

ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังฮ่องกง หรือแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดเรื่องวีซ่าและการอนุญาตให้เข้าประเทศได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง

ไต้หวัน

การลงทะเบียนก่อนถึงปลายทางสำหรับชาวไต้หวันที่เข้าเมืองฮ่องกง

บุคคลชาวไต้หวันที่ประสงค์จะเดินทางมายังฮ่องกง สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนก่อนการมาถึงได้ทางออนไลน์ หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกง

บัตรขาเข้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังไต้หวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของไต้หวันกำหนดให้ผู้โดยสารที่เข้าประเทศไต้หวันทั้งหมดต้องต้องกรอก"บัตรขาเข้าออนไลน์"

ผู้โดยสารที่ต้องกรอกบัตรขาเข้า:

  • บุคคลต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนถิ่นพำนัก บัตรประจำตัวนักการทูต หรือวีซ่าผู้อยู่อาศัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
  • บุคคลจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีใบอนุญาตการเข้าและออกประเทศแบบหลายครั้ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
  • บุคคลชาวฮ่องกงและมาเก๊าที่มีใบอนุญาตการเข้าและออกประเทศแบบครั้งเดียว/หลายครั้ง โดยไม่รวมผู้ที่เดินทางเข้าไต้หวันด้วยใบอนุญาตการเข้าประเทศแบบออนไลน์ ใบอนุญาตการเข้าประเทศเมื่อเดินทางถึง หรือทะเบียนถิ่นพำนักของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
  • ประชากรของประเทศที่ไม่มีทะเบียนบ้านและไม่มีทะเบียนถิ่นพำนักของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
หมายเหตุ:
  • กรุณากรอกบัตรขาเข้าสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงในแต่ละครั้ง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเมื่อกรอกบัตรขาเข้า หากพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ท่านจะต้องกรอกบัตรขาเข้าแบบเอกสารเพื่อการตรวจคนเข้าเมือง
  • ช่องสำหรับชื่อภาษาอังกฤษนั้น จะกรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษและการเว้นวรรคเท่านั้น
  • หากต้องกรอกข้อมูลภาษาจีน กรุณากรอกข้อมูลด้วยภาษาจีนแบบตัวเต็ม
  • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของไต้หวัน