โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หนังสือเดินทางและวีซ่า

โปรดแน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านยังไม่หมดอายุ และท่านมีวีซ่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างราบรื่น

ข้อมูลด้านล่างคือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดวีซ่าและใบอนุญาต หรืออาจจะมีข้อบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับการเข้าประเทศ 

“วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Label-free Visas)” สำหรับผู้โดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่

ข้อตกลงใหม่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกรมตรวจคนเข้าเมืองและความเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย อนุญาตให้ บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียด้วยวีซ่าออสเตรเลียประเภทใดๆก็ตาม สามารถเดินทางเข้าเมืองโดยไม่ต้องมีตราวีซ่าในหนังสือเดินทาง เช่น "วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (label-free visas)" 

ข้อตกลงต่อไปนี้สามารถนำไปใช้กับผู้ถือสัญชาติจีน และชาติอื่น ๆ ที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน:

ถ้าท่านเดินทางออกจากสนามบินในจีนแผ่นดินใหญ่มายังฮ่องกง หรือเปลียนเครื่องที่สนามบินระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายการบิน ณ จุดที่ท่านจะเดินทางออกนั้นสามารถออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปที่ประเทศออสเตรเลียได้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้แนะนำว่าถ้าผู้โดยสารไม่มีบัตรผ่านขึ้นเครื่องไปยังประเทศออสเตรเลีย ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์เดินทางได้ ในสถานการณ์นี้ ท่านควรขอวีซ่าตรวจลงตราจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย หรือพิจารณาเส้นทางการเดินทางของท่านใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของข้อตกลงใหม่นี้ โปรดดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศจีน.

เราขอแจ้งให้ผู้โดยสารของเราทราบว่า:

 • ผู้โดยสารควรสำรองที่นั่งในทุกเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways ตลอดการเดินทาง หากท่านถือ "วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (Label-free visa)" ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • ณ สนามบิน ท่านควรตรวจสอบว่าบัตรผ่านขึ้นเครื่องทั้งหมดของท่านนั้นได้รับการออกอย่างถูกต้องและครบถ้วนระหว่างการเช็คอิน จากสนามบินที่ท่านเดินทางออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศออสเตรเลีย
 • ถ้าท่านต้องการจะหยุดแวะที่ฮ่องกงระหว่างการเดินทางออกจากประเทศจีน ท่านควรขอวีซ่าที่มีตราจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศออสเตรเลีย

ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศนิวซีแลนด์จะได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซท์ที่ปรึกษาการเดินทางของรัฐบาลนิวซีแลนด์www.safetravel.govt.nz ก่อนการเดินทาง สำหรับข้อมูลอัพเดทและข้อควรระวังในการเดินทาง

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศอินเดีย จะต้องขอวีซ่าอินเดียออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อยสี่วันก่อนวันเดินทางไปถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTV) ล่าสุด กรุณาไปที่ วีซ่าท่องเที่ยว ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และอาจจะไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับนโยบายของ Cathay Pacific

เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้กำหนดให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนที่เดินทางเข้าหรือออกจากแอฟริกาใต้ถือเอกสารดังต่อไปนี้: เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางด้วยวีซ่าต่างประเทศที่ได้รับการยกเว้น และเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองทั้งคู่หรือคนเดียว หรือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นผู้ปกครองหนึ่งคนจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

สำหรับการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางผ่านแอฟริกาใต้ คลิกที่นี่

หากเดินทางกับผู้ปกครองทั้งบิดามารดา:

ไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมในกรณีที่หนังสือเดินทางของผู้เยาว์มีรายละเอียดของบิดามารดา หากหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ไม่มีรายละเอียดของบิดามารดา ผู้เยาว์จะต้องพกสูติบัตรฉบับสมบูรณ์/เอกสารเทียบเคียง (ตัวจริงหรือสำเนา)

 

หากเดินทางกับผู้ปกครองหนึ่งคน

 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์/เอกสารเทียบเคียง (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัวของผู้ปกครองที่ไม่ได้มาด้วย
 • รายละเอียดการติดต่อของผู้ปกครองที่ไม่ได้มาด้วย
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองหรือคำสั่งศาลที่อนุญาตให้ผู้ปกครองในปัจจุบันเป็นผู้ปกครองที่รับผิดชอบต่อผู้เยาว์ทั้งหมด หรือใบมรณบัตรในกรณีที่ผู้ปกครองอีกรายเสียชีวิต

 

หากเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง

 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์/เอกสารเทียบเคียง (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง คำสั่งให้เป็นผู้ปกครอง เอกสารการดูแล เอกสารการเป็นผู้ปกครอง หรือใบมรณบัตร ตามความเหมาะสม
 • สำเนาเอกสารประจำตัวของบิดามารดาและ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
 • รายละเอียดข้อมูลติดต่อของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและบุคคลที่ผู้เยาว์จะพำนักอยู่ด้วยในแอฟริกาใต้

 

หากเดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางคนเดียว

 • สูติบัตรฉบับสมบูรณ์/เอกสารเทียบเคียง (ตัวจริงหรือสำเนา)
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง จากบิดามารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือใบมรณบัตร ตามความเหมาะสม
 • สำเนาเอกสารประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดาคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายและบุคคลที่เด็กจะพำนักอยู่ด้วย รวมถึงวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักอาศัย (ถ้าจำเป็น)
 • รายละเอียดข้อมูลติดต่อของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายและบุคคลที่ผู้เยาว์จะพำนักอยู่ด้วยในแอฟริกาใต้

โปรดทราบว่าสูติบัตรจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของเด็ก เอกสารทั้งหมดที่ออกในภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องมีเอกสารที่แปลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษ การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือออกจากแอฟริกาใต้ถูกปฏิเสธการเดินทาง

ข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นอาจไม่มีผลครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่ยังอยู่ในระหว่างรอต่อเครื่อง เว้นแต่ผู้โดยสารท่านนั้นจะต้องมีวีซ่าสำหรับต่อเครื่อง  ควรยื่นใบรับรองฉบับสมบูรณ์ในระหว่างกระบวนการขอวีซ่าสำหรับต่อเครื่อง และควรพกใบรับรองและวีซ่าไว้กับตัวในขณะที่เดินทาง

ข้อยกเว้น:

 • ไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันในกรณีที่ผู้เยาว์รอเปลี่ยนเครื่องโดยตรงในสนามบินนานาชาติ
 • ผู้เยาว์ที่มีวีซ่าแอฟริกาใต้ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยันเมื่อเดินทางผ่านเข้าเมืองของสาธารณรัฐ
 • เด็กแอฟริกาใต้ที่ถือหนังสือเดินทางแอฟริกาใต้สามารถเดินทางไปแอฟริกาใต้โดยไม่ต้องใช้สูติบัตร
 • ในกรณีของประเทศที่รับรองรายละเอียดเฉพาะรายของผู้ปกครองลงในหนังสือเดินทางของเด็ก หรือในเอกสารระบุตัวตนของราชการอื่น ๆ เอกสารเหล่านี้จะได้รับการยอมรับเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนของผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่จะเดินทาง (ตัวอย่างเช่น หนังสือเดินทางของประเทศอินเดียที่บันทึกชื่อบิดามารดาไว้ในหนังสือเดินทาง ในกรณีนี้อาจไม่จำเป็นต้องใช้สูติบัตรฉบับสมบูรณ์)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

กระทรวงมหาดไทยของแอฟริกาใต้

สถานทูตแอฟริกาใต้ในท้องถิ่น

แถลงการณ์จาก Mkuseli Apleni รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แอฟริกาใต้

หมายเหตุ:เราได้จัดรวมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกให้เพื่อเป็นข้อมูลและการอ้างอิงของท่านเท่านั้น สายการบิน Cathay Pacific Airways ไม่รับผิดชอบในข้อมูลและความถูกต้องของเว็บไซต์เหล่านั้น

นักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเพื่อธุรกิจที่เดินทางไปศรีลังกากรุณาอย่าลืมขอรับการอนุญาตการเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization - ETA) ก่อนเดินทางเข้าประเทศศรีลังกา กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eta.gov.lk

ผู้เดินทางจากทุกประเทศจะไม่ต้องกรอกแลนดิงการ์ด (Landing Card) เมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร

สำหรับวิธีที่รวดเร็วกว่าในการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาจะได้รับสิทธิ์ให้ใช้ e-Gate โดยอัตโนมัติที่สนามบินทุกแห่งในสหราชอาณาจักร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ผู้โดยสารจากบางประเทศสามารถเดินทางไปยังเวียดนามและอยู่พำนักได้ในระยะเวลาที่จำกัดโดยไม่มีต้องมีวีซ่า ระยะเวลานั้นจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าเป็นประชาชนของประเทศใด หากท่านมีคุณสมบัติได้รับการยกเว้นวีซ่าของเวียดนาม แต่วางแผนจะอยู่ในเวียดนามนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านจะต้องขอวีซ่าทางออนไลน์