โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ตรวจดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

ท่านสามารถตรวจดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านได้โดยการสอบถามแชทบอทของเรา, เข้าสู่ระบบจัดการการจอง หรือโดยตรวจสอบกําหนดการบินของบัตรโดยสารของท่าน

กำหนดการบินของบัตรโดยสาร
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านจะวัดจากจำนวนชิ้น (PC) หรือน้ำหนัก (K) ท่านสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในกําหนดการบินของท่านข้างใต้สัมภาระ
ตัวอย่างเช่น 2PC = สัมภาระที่อนุญาตจำนวน 2 ชิ้น และ 23K = น้ำหนักที่อนุญาตจำนวน 23 กก.

โปรดทราบว่า ข้อมูลค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินที่ระบุไว้ในที่นี้ใช้สำหรับเที่ยวบิน Cathay Pacific เท่านั้น

เส้นทางเที่ยวบินของท่านใช้เกณฑ์พิจารณาสัมภาระตามปริมาณน้ำหนัก

เมื่อท่านเดินทางกับสายการบิน Cathay Pacific ท่านสามารถแลกไมล์สะสม Asia Miles เป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมได้ จำนวนไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน

ระยะทางของโซนในหน่วยไมล์ โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500) โซน C (2,501-5,000) โซน D (5,001-7,500) โซน E (7,501-10,000) โซน F (10,001 ขึ้นไป)
สูงสุดถึง 5 กก./11 ปอนด์ Asia Miles 5,300 Asia Miles 6,100 Asia Miles 8,200 Asia Miles 18,300 Asia Miles 26,400 Asia Miles 26,400 Asia Miles 26,400
สูงสุด 10 กก. / 22 ปอนด์ Asia Miles 10,600 Asia Miles 12,200 Asia Miles 16,400 Asia Miles 36,600 Asia Miles 52,800 Asia Miles 52,800 Asia Miles 52,800
สูงสุด 15 กก. / 33 ปอนด์ Asia Miles 15,900 Asia Miles 18,300 Asia Miles 24,600 Asia Miles 54,900 Asia Miles 79,200 Asia Miles 79,200 Asia Miles 79,200
สูงสุด 20 กก. / 44 ปอนด์ Asia Miles 21,200 Asia Miles 24,400 Asia Miles 32,800 Asia Miles 73,200 Asia Miles 105,600 Asia Miles 105,600 Asia Miles 105,600
สูงสุด 30 กก. / 66 ปอนด์ Asia Miles 31,800 Asia Miles 36,600 Asia Miles 49,200 Asia Miles 109,800 Asia Miles 158,400 Asia Miles 158,400 Asia Miles 158,400
สูงสุด 40 กก. / 88 ปอนด์ Asia Miles 42,400 Asia Miles 48,800 Asia Miles 65,600 Asia Miles 146,400 Asia Miles 211,200 Asia Miles 211,200 Asia Miles 211,200
สูงสุด 50 กก. / 110 ปอนด์ Asia Miles 53,000 Asia Miles 61,000 Asia Miles 82,000 Asia Miles 183,000 Asia Miles 264,000 Asia Miles 264,000 Asia Miles 264,000
สูงสุด 60 กก. / 132 ปอนด์ Asia Miles 63,600 Asia Miles 73,200 Asia Miles 98,400 Asia Miles 219,600 Asia Miles 316,800 Asia Miles 316,800 Asia Miles 316,800
สูงสุด 80 กก. / 176 ปอนด์ Asia Miles 84,800 Asia Miles 97,600 Asia Miles 131,200 Asia Miles 292,800 Asia Miles 422,400 Asia Miles 422,400 Asia Miles 422,400
สูงสุด 100 กก. / 220 ปอนด์ Asia Miles 106,000 Asia Miles 122,000 Asia Miles 164,000 Asia Miles 366,000 Asia Miles 528,000 Asia Miles 528,000 Asia Miles 528,000

เราไม่สามารถรับสัมภาระใด ๆ ที่มีน้ำหนักรวมเกิน 32 กก. / 70 ปอนด์ และมีขนาดรวมทั้งสิ้นเกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของท่าน หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว

โปรดตรวจสอบขนาดสูงสุดสําหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามมาตรฐาน

สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ต้องทำการบรรจุใหม่โดยแยกออกเป็นสัมภาระย่อย มิฉะนั้นสิ่งของเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในเที่ยวบินนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่และ/หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด โปรดติดต่อ ‭ฝ่ายดูแลลูกค้า ของเราก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ

มีบริการพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสัมภาระทางการทูต

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูว่าเที่ยวบินของท่านอยู่ครอบคลุมโซนพื้นที่ใดบ้าง จากนั้น ท่านสามารถคำนวณว่าค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระส่วนเกินของท่านคิดเป็นจำนวนเท่าใดต่อชิ้น และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระที่มีขนาดใหญ่พิเศษหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ถ้ามี

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระขนาดใหญ่เกิน/มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดต่อใบ

สำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกำหนดแต่ละชิ้น -
Asia Miles 34,500

โดยมีผลบังคับใช้กับกระเป๋าสัมภาระแต่ละใบที่มีน้ำหนักเกินจากที่อนุญาตสำหรับชั้นโดยสารของเที่ยวบินของท่าน กระเป๋าสัมภาระแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. / 70 ปอนด์

สำหรับสัมภาระขนาดใหญ่แต่ละชิ้น จะมีค่าธรรมเนียม
Asia Miles 34,500
สัมภาระที่มีขนาดใหญ่ หมายถึง สัมภาระที่มีขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 158 ซม. / 62 นิ้ว ถึง 203 ซม. / 80 นิ้ว ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของท่าน หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว
 • ถ้าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามบัตรโดยสารของท่านคำนวณตามเกณฑ์น้ำหนัก (กก.) ก็เพียงแค่นำจำนวนน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของท่านไปหักออกจากน้ำหนักของสัมภาระของท่าน ยอดส่วนต่างที่เหลือจะถูกเรียกเก็บเงินต่อกิโลกรัม หากท่านเดินทางโดยมีกระเป๋าสัมภาระหลายใบ จำนวนน้ำหนักรวมของสัมภาระดังกล่าวจะคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน
 • กระเป๋าสัมภาระใบใดที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก./70 ปอนด์ จะต้องถูกแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยที่มีน้ำหนักน้อยลง น้ำหนักสัมภาระส่วนเกินจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนกิโลกรัม

โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการหากสัมภาระของท่านไม่สามารถแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยได้ และท่านจำเป็นจะต้องเดินทางพร้อมกับสัมภาระขนาดใหญ่

 • หากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามบัตรโดยสารของท่านซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์จํานวนชิ้น และท่านนําสัมภาระมามากกว่าจํานวนชิ้นที่อนุญาตหรือจำนวนชิ้นที่เกินมาเป็นผลจากการบรรจุใหม่ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
 • โปรดทราบว่าน้ำหนักของสัมภาระแต่ละใบ ต้องไม่เกิน 32 กก./70 ปอนด์ และขนาดรวม (ยอดรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว) ต้องไม่เกิน 203 ซม./80 นิ้วเว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Cathay Pacific

โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการหากสัมภาระของท่านไม่สามารถแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยได้ และท่านจำเป็นจะต้องเดินทางพร้อมกับสัมภาระขนาดใหญ่

 1. โซนสำหรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางเที่ยวเดียวต่อช่วงการบินของเที่ยวบิน
 2. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสามารถแลกได้โดยจะคำนวณเป็นทุก ๆ หนึ่งช่วงการบินของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการตลาดและดำเนินการโดย Cathay Pacific เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และขึ้นอยู่กับพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกที่ยังว่างอยู่
 3. ไม่รวมเที่ยวบินร่วมกิจการ และเที่ยวบินร่วมดำเนินงาน
 4. สมาชิกแต่ละท่านสามารถแลกน้ำหนักสัมภาระได้ไม่เกิน 100 กก. (สำหรับการเดินทางภายใต้ระบบน้ำหนัก) หรือ 2 ชิ้น (สำหรับการเดินทางภายใต้ระบบจำนวนชิ้นสัมภาระ) ต่อการแลกไมล์สะสมต่อช่วงเที่ยวบิน
 5. อัตราการแลกไมล์สะสมเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกชั้นโดยสารของการเดินทางและสำหรับสมาชิกทุกท่านเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 6. รางวัลนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับเส้นทางที่ช่วงการบินแรกเป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific
 7. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแลกไมล์สะสมโดยทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8. การแลกไมล์สะสมนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ดังนั้นจึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. ไมล์สะสม Asia Miles สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตที่ยังไม่ได้ใช้ จะไม่สามารถขอคืนเงินหรือโอนให้กันได้
 10. คูปองนี้มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออก และใช้สำหรับการเดินทางตามกำหนดการบินเดิมเท่านั้น
 11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไมล์สะสม Asia Miles จะนำมาบังคับใช้

วิธีการนำไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของท่าน

มีสองวิธีในการนำไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของท่าน คือ

ที่สนามบิน

ที่สนามบิน

มีบริการด่วนในการใช้ไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินได้แล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Cathay Pacific ทั่วโลก เพียงแค่แสดงบัตรสมาชิก Marco Polo Club หรือ Asia Miles ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อนำไมล์สะสมมาแลก

ทางโทรศัพท์

ทางโทรศัพท์

กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ The Marco Polo Club หรือ Asia Miles ก่อนวันออกเดินทางของท่านอย่างน้อย 10 วัน คูปองการแลกไมล์สะสมจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้ระบุไว้ เพียงใช้คูปองดังกล่าวที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน

หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในเขตใด

โปรดบอกให้เราทราบว่าท่านกําลังจะเดินทางจากที่ใดไปยังที่ใด โดยเลือกจากรายการด้านล่าง!

จาก/ไปฮ่องกง

จาก/ไปฮ่องกง โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
จีนแผ่นดินใหญ่ ฝูโจว (Fuzhou)
กวางโจว (Guangzhou)
ไหโข่ว (Haikou)
ซานย่า
เหวินโจว
อู่ฮั่น (Wuhan)
เซี่ยเหมิน (Xiamen)
เฉิงตู (Chengdu)
ฉงชิ่ง (Chongqing)
หางโจว (Hangzhou)
หนานจิง (Nanjing)
หนิงป่อ (Ningbo)
ชิงเต่า (Qingdao)
เซี่ยงไฮ้
ซีอาน
เจิ้งโจว
ปักกิ่ง
ไต้หวันของจีน เกาสง
ไทเป
   
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500)
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500) โซน E (7,501-10,000)
แคนาดา แวนคูเวอร์ โทรอนโต
สหรัฐอเมริกา ลอสแองเจลิส
ซานฟรานซิสโก
บอสตัน
ชิคาโก้
นครนิวยอร์ก
จาก/ไปฮ่องกง โซน C (2,501-5,000) โซน D (5,001-7,500)
ออสเตรเลีย แอดีเลด
บริสเบน
เมลเบิร์น
เพิร์ท
ซิดนีย์
 
นิวซีแลนด์   โอ๊กแลนด์
ไครสต์เชิร์ช
จาก/ไปฮ่องกง โซน B (1,201-2,500)
ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
นาโงย่า
โอซาก้า
ซัปโปโร
โตเกียว
เกาหลีใต้ โซล
จาก/ไปฮ่องกง โซน B (1,201-2,500) โซน C (2,501-5,000)
อินเดีย เจนไน
เดลี
โกลกาตา
มุมไบ
ศรีลังกา โคลัมโบ  
จาก/ไปฮ่องกง โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
กัมพูชา   พนมเปญ  
อินโดนีเซีย     เดนปาซาร์
จาการ์ตา
สุราบายา
มาเลเซีย     กัวลาลัมเปอร์
ปีนัง
ฟิลิปปินส์   เซบู
มะนิลา
 
สิงคโปร์     สิงคโปร์
ไทย   กรุงเทพฯ ภูเก็ต
เวียดนาม ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้  
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500)
ฝรั่งเศส ปารีส
เยอรมนี แฟรงก์เฟิร์ต
อิตาลี มิลาน (Milan)
โรม
เนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม
สเปน บาร์เซโลนา
มาดริด (Madrid)
สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก
สหราชอาณาจักร ลอนดอน
แมนเชสเตอร์
จาก/ไปฮ่องกง โซน C (2,501-5,000)
อิสราเอล เทลอาวีฟ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ

เส้นทางอื่น ๆ

ไทเป จาก/ไปญี่ปุ่น/เกาหลี (เที่ยวบินตรง) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
ญี่ปุ่น นาโงย่า
โอซาก้า
โตเกียว
เกาหลี โซล  
กรุงเทพฯ จาก/ไปสิงคโปร์ (เที่ยวบินตรง) โซน A (601-1,200)
สิงคโปร์ สิงคโปร์

น้ำหนักสัมภาระส่วนเกินแบบซื้อล่วงหน้า

รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% เมื่อท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

ค้นหาเพิ่มเติม