โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม

ตรวจดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

ท่านสามารถตรวจดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านได้โดยการสอบถามแชทบอทของเรา, เข้าสู่ระบบจัดการการจอง หรือโดยตรวจสอบกําหนดการบินของบัตรโดยสารของท่าน

กำหนดการบินของบัตรโดยสาร
น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านจะวัดจากจำนวนชิ้น (PC) หรือน้ำหนัก (K) ท่านสามารถดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในกําหนดการบินของท่านข้างใต้สัมภาระ
ตัวอย่างเช่น 2PC = สัมภาระที่อนุญาตจำนวน 2 ชิ้น และ 23K = น้ำหนักที่อนุญาตจำนวน 23 กก.

ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดย Cathay Pacific หากท่านกำลังจะเดินทางโดยสายการบินอื่น หรือหากเส้นทางของท่านต้องผ่านสหรัฐฯ หรือแคนาดา แต่เดินทางข้ามหลายช่วงเที่ยวบินระหว่างประเทศ โปรดตรวจดู กฎระเบียบของสายการบิน

ชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ

สัมภาระแต่ละชิ้นที่เพิ่มมาสามารถจะ:

 • มีน้ำหนักสูงสุด 32 กก./70 ปอนด์
 • มีขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว
 • สัมภาระเพิ่มเติมที่มีขนาดความยาวรวมเกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว (สูงสุด 203 ซม. / 80 นิ้ว) จะมีค่าบริการสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ
ชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัด

สัมภาระแต่ละชิ้นที่เพิ่มมาสามารถจะ:

 • มีน้ำหนักสูงสุด 23 กก./50 ปอนด์
 • มีขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว
 • น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่เกิน 23 กก. (แต่ไม่เกิน 32 กก.) จะมีค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน
 • สัมภาระเพิ่มเติมที่มีขนาดความยาวรวมเกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว (สูงสุด 203 ซม. / 80 นิ้ว) จะมีค่าบริการสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ

เราไม่สามารถรับสัมภาระใด ๆ ที่มีน้ำหนักรวมเกิน 32 กก. / 70 ปอนด์ และมีขนาดรวมทั้งสิ้นเกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของท่าน หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว

โปรดตรวจสอบขนาดสูงสุดสําหรับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามมาตรฐาน

สิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ต้องทำการบรรจุใหม่โดยแยกออกเป็นสัมภาระย่อย มิฉะนั้นสิ่งของเหล่านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในเที่ยวบินนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่และ/หรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด โปรดติดต่อ ‭ฝ่ายดูแลลูกค้า ของเราก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 วันทำการ

มีบริการพิเศษสำหรับอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี การเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์‭ และสัมภาระทางการทูต

เมื่อเดินทางโดยเที่ยวบินที่ทำการตลาดโดย Cathay Pacific ท่านสามารถแลกรางวัลเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมโดยใช้ไมล์สะสม Asia Miles ไมล์สะสม Asia Miles ที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางของท่าน

ค่าธรรมเนียมต่อจำนวนชิ้นที่เกิน

ระยะทางของโซนในหน่วยไมล์ โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500) โซน C (2,501-5,000) โซน D (5,001-7,500) โซน E (7,501-10,000) โซน F (10,001 ขึ้นไป)
แต่ละชิ้นที่เกินมา Asia Miles 14,300 Asia Miles 19,900 Asia Miles 25,900 Asia Miles 30,200 Asia Miles 32,800 Asia Miles 34,500 Asia Miles 43,200

ค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระขนาดใหญ่เกิน/มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดต่อใบ

ข้อกําหนดนี้มีผลบังคับใช้กับสัมภาระแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักเกินจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสําหรับชั้นโดยสารของเที่ยวบิน หรือสัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กําหนดไว้ นั่นคือ ตั้งแต่ 158 ซม. / 62 นิ้ว ถึง 203 ซม. / 80 นิ้ว

โปรดตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ/น้ำหนักเกิน และชําระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

 • ถ้าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามบัตรโดยสารของท่านคำนวณตามเกณฑ์น้ำหนัก (กก.) ก็เพียงแค่นำจำนวนน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของท่านไปหักออกจากน้ำหนักของสัมภาระของท่าน ยอดส่วนต่างที่เหลือจะถูกเรียกเก็บเงินต่อกิโลกรัม หากท่านเดินทางโดยมีกระเป๋าสัมภาระหลายใบ จำนวนน้ำหนักรวมของสัมภาระดังกล่าวจะคิดเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่าน
 • กระเป๋าสัมภาระใบใดที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก./70 ปอนด์ จะต้องถูกแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยที่มีน้ำหนักน้อยลง น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนกิโลกรัม

โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการหากสัมภาระของท่านไม่สามารถแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยได้ และท่านจำเป็นจะต้องเดินทางพร้อมกับสัมภาระขนาดใหญ่

 • หากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตตามบัตรโดยสารของท่านซึ่งพิจารณาตามเกณฑ์จํานวนชิ้น และท่านนําสัมภาระมามากกว่าจํานวนชิ้นที่อนุญาตหรือจำนวนชิ้นที่เกินมาเป็นผลจากการบรรจุใหม่ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม
 • โปรดทราบว่าน้ำหนักของสัมภาระแต่ละใบ ต้องไม่เกิน 32 กก./70 ปอนด์ และขนาดรวม (ยอดรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว) ต้องไม่เกิน 203 ซม./80 นิ้วเว้นแต่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก Cathay Pacific

โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการหากสัมภาระของท่านไม่สามารถแบ่งออกเป็นสัมภาระย่อยได้ และท่านจำเป็นจะต้องเดินทางพร้อมกับสัมภาระขนาดใหญ่

 1. โซนรางวัลจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการเดินทางแบบเที่ยวเดียวต่อช่วงเที่ยวบิน
 2. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสามารถทำได้ในทุกหนึ่งช่วงเที่ยวบินของเที่ยวบินทั้งหมดที่ทำการตลาดและดำเนินงานโดย Cathay Pacific เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และขึ้นอยู่กับพื้นที่และน้ำหนักบรรทุกที่ยังว่างอยู่
 3. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมไม่สามารถทำได้กับเที่ยวบินร่วม
 4. อัตราการแลกไมล์สะสมที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกันสำหรับทุกชั้นโดยสารของการเดินทางและสำหรับสมาชิกทุกท่าน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 5. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมนี้จะมีให้เฉพาะสำหรับเส้นทางที่ช่วงเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินของ Cathay Pacific เท่านั้น
 6. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์นี้มีอายุการใช้งานหนึ่งเดือนนับจากวันที่แลกไมล์สะสม และใช้สำหรับการเดินทางตามกำหนดการบินเดิมเท่านั้น
 7. ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทต่อไปนี้ จะไม่สามารถใช้บริการแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์ได้ นั่นคือ
  • บัตรโดยสารของทารก (ที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง)
  • บัตรโดยสารสำหรับที่นั่งเสริม
  • การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
 8. Asia Miles ที่ใช้แลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมจะไม่สามารถขอคืนได้
 9. การแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์จะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 10. สมาชิกที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดย Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 160) สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินเพื่อแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่อนุญาต สมาชิกต้องแจ้งรหัสการสำรองที่นั่งของตนเมื่อทําการแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมด้วยไมล์ โดยสัมภาระต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. (สําหรับการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ระบบน้ำหนัก) หรือมีจำนวนไม่เกิน 3 ชิ้น (สําหรับการเดินทางทั้งหมดที่ใช้ระบบจำนวนสัมภาระ) ต่อช่วงเที่ยวบิน
 11. หากเครื่องบินได้รับอนุญาตให้โหลดได้ สมาชิกอาจแสดงบัตรสมาชิกของตนที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ Cathay Pacific ทุกแห่งทั่วโลกเมื่อออกเดินทางเพื่อแลกน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมทันที
 12. หัวข้อ ‘การแลกรางวัลบัตรโดยสาร – เงื่อนไขทั่วไป’ และหัวข้อ ‘การแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์’ ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

วิธีการนำไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน

มีสองวิธีในการนำไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมของท่าน คือ

ที่สนามบิน

ที่สนามบิน

มีบริการด่วนในการใช้ไมล์สะสมมาแลกเป็นน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินได้แล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน Cathay Pacific ทั่วโลก เพียงแค่แสดงบัตรสมาชิก ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อนำไมล์สะสมมาแลก

ทางโทรศัพท์

ทางโทรศัพท์

โปรดโทรติดต่อศูนย์บริการของ ‭ฝ่ายดูแลลูกค้า ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะบิน

หากท่านไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในเขตใด

โปรดบอกให้เราทราบว่าท่านกําลังจะเดินทางจากที่ใดไปยังที่ใด โดยเลือกจากรายการด้านล่าง!

จาก/ไปฮ่องกง

จาก/ไปฮ่องกง โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
จีนแผ่นดินใหญ่ ฝูโจว (Fuzhou)
กวางโจว (Guangzhou)
ไหโข่ว (Haikou)
ซานย่า
เหวินโจว
อู่ฮั่น (Wuhan)
เซี่ยเหมิน (Xiamen)
เฉิงตู (Chengdu)
ฉงชิ่ง (Chongqing)
หางโจว (Hangzhou)
หนานจิง (Nanjing)
หนิงป่อ (Ningbo)
ชิงเต่า (Qingdao)
เซี่ยงไฮ้
ซีอาน
เจิ้งโจว
ปักกิ่ง
ไต้หวันของจีน เกาสง
ไทเป
   
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500)
แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500) โซน E (7,501-10,000)
แคนาดา แวนคูเวอร์ โทรอนโต
สหรัฐอเมริกา ลอสแองเจลิส
ซานฟรานซิสโก
บอสตัน
ชิคาโก้
นครนิวยอร์ก
จาก/ไปฮ่องกง โซน C (2,501-5,000) โซน D (5,001-7,500)
ออสเตรเลีย แอดีเลด
บริสเบน
เมลเบิร์น
เพิร์ท
ซิดนีย์
 
นิวซีแลนด์   โอ๊กแลนด์
ไครสต์เชิร์ช
จาก/ไปฮ่องกง โซน B (1,201-2,500)
ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ
นาโงย่า
โอซาก้า
ซัปโปโร
โตเกียว
เกาหลีใต้ โซล
จาก/ไปฮ่องกง โซน B (1,201-2,500) โซน C (2,501-5,000)
อินเดีย เจนไน
เดลี
โกลกาตา
มุมไบ
ศรีลังกา โคลัมโบ  
จาก/ไปฮ่องกง โซน S (0-600) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
กัมพูชา   พนมเปญ  
อินโดนีเซีย     เดนปาซาร์
จาการ์ตา
สุราบายา
มาเลเซีย     กัวลาลัมเปอร์
ปีนัง
ฟิลิปปินส์   เซบู
มะนิลา
 
สิงคโปร์     สิงคโปร์
ไทย   กรุงเทพฯ ภูเก็ต
เวียดนาม ฮานอย โฮจิมินห์ซิตี้  
จาก/ไปฮ่องกง โซน D (5,001-7,500)
ฝรั่งเศส ปารีส
เยอรมนี แฟรงก์เฟิร์ต
อิตาลี มิลาน (Milan)
โรม
เนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม
สเปน บาร์เซโลนา
มาดริด (Madrid)
สวิตเซอร์แลนด์ ซูริก
สหราชอาณาจักร ลอนดอน
แมนเชสเตอร์
จาก/ไปฮ่องกง โซน C (2,501-5,000)
อิสราเอล เทลอาวีฟ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูไบ

เส้นทางอื่น ๆ

ไทเป จาก/ไปญี่ปุ่น/เกาหลี (เที่ยวบินตรง) โซน A (601-1,200) โซน B (1,201-2,500)
ญี่ปุ่น นาโงย่า
โอซาก้า
โตเกียว
เกาหลี โซล  
กรุงเทพฯ จาก/ไปสิงคโปร์ (เที่ยวบินตรง) โซน A (601-1,200)
สิงคโปร์ สิงคโปร์

น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมแบบซื้อล่วงหน้า

รับส่วนลดสูงสุดถึง 10% เมื่อท่านซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

ค้นหาเพิ่มเติม