โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สัมภาระพกพาขึ้นเครื่องที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด

ท่านอาจซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับของมีค่าหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านสามารถนำสัมภาระนั้นขึ้นเครื่องได้ สัมภาระที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดทั้งหมดต้อง ไม่มีสินค้าที่เป็นอันตรายและต้องเป็นไปตามแนวทางของเราว่าด้วยสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด โปรดจองบัตรโดยสารของท่านที่แผนกสำรองที่นั่งของเราแทนทีการจองทางออนไลน์ เพื่อที่เราจะสามารถช่วยจัดการในเรื่องที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับท่านได้

การซื้อที่นั่งเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อจองบัตรโดยสารของท่าน กรุณาอย่าจองบัตรโดยสารสำหรับที่นั่งเพิ่มเติมของท่านทางออนไลน์

ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนถึงวันที่ท่านตั้งใจจะออกเดินทาง เพื่อให้เราสามารถดำเนินการเตรียมพร้อมที่จำเป็น เช่น การจัดหาอุปกรณ์ติดตั้ง

แม้ว่าเราไม่ต้องการจะตอบปฏิเสธลูกค้า แต่เราจะให้ท่านขึ้นเครื่องได้ต่อเมื่อเราได้อนุญาตให้ท่านเดินทางพร้อมกับสัมภาระของท่าน

 

สัมภาระที่อนุญาตให้พกพาสำหรับการเดินทาง

สายการบิน Cathay Pacific สามารถยอมรับสิ่งของต่อไปนี้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวางบนที่นั่งบนเครื่องบินได้โดยมีขนาดและน้ำหนักตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

รูปเคารพทางศาสนา

สายการบิน Cathay Pacific จะยินยอมให้ท่านนำรูปเคารพทางศาสนาขึ้นเครื่องได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้ ท่านต้องบรรจุรูปเคารพดังกล่าวไว้ในกล่องและเราจะนำกล่องนี้ใส่ในถุงผ้าใบ ก่อนที่จะนำไปมัดติดไว้บนที่นั่งบนเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าในระหว่างการเดินทาง รูปเคารพนี้จะไม่ได้รับความเสียหายหรือเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่วางไว้

หากท่านต้องการเดินทางโดยนำรูปเคารพทางศาสนาไปด้วย โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • ท่านต้องเดินทางในชั้นประหยัดเท่านั้น
  • ต้องมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. (24 นิ้ว) / ความกว้าง 36 ซม. (14 นิ้ว) / ความลึก 36 ซม. (14 นิ้ว)
  • ต้องมีน้ำหนักต่ำกว่า 15 กก. (33 ปอนด์) ไม่รวมกล่องบรรจุรูปเคารพ
 

สัมภาระและสิ่งของอื่นๆ ทางการทูต

เราจะนำสิ่งของของท่านใส่ไว้ในถุงผ้าใบและมัดติดไว้บนที่นั่งบนเครื่องบิน เพื่อให้แน่ใจว่าในระหว่างการเดินทาง ของนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายหรือเคลื่อนออกจากตำแหน่งที่วางไว้

เรายอมรับการเดินทางพร้อมด้วยสัมภาระสำหรับทูตหรือของที่มีขนาดใหญ่พิเศษอื่นใดทั้งหมด (เช่น ผลงานศิลปะและโกศ) ในทุกชั้นที่นั่งโดยสาร หากสิ่งของดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  • ต้องได้รับการบรรจุไว้ในถุงหรือกล่องจัดเก็บเฉพาะ
  • ต้องมีความสูงไม่เกิน 60 ซม. (24 นิ้ว) / ความกว้าง 36 ซม. (14 นิ้ว) / ความลึก 36 ซม. (14 นิ้ว)
  • ต้องมีน้ำหนักต่ำกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) โดยรวมหีบห่อหรือกล่องบรรจุ
 

เครื่องดนตรี

ท่านสามารถจัดเก็บเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ (เช่น กีตาร์หรือเชลโล) ไว้บนที่นั่งที่ซื้อไว้หากท่านไม่ต้องการจะเช็คอินเครื่องดนตรีนี้เพื่อโหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง ท่านต้องจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านไว้ในกล่องแข็ง และจะมีการนำกล่องใส่เครื่องดนตรีนี้ใส่ลงในถุงผ้าใบก่อนที่จะมัดติดไว้กับที่นั่งบนเครื่องบินในลักษณะตั้งตรง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและการเดินทาง