โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สัมภาระล่าช้าและเสียหาย

หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นกับสัมภาระของท่าน เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

ค้นหาสัมภาระของท่าน

ค้นหาสัมภาระของท่าน

โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อท่านทราบว่าสัมภาระของท่านล่าช้า เราจะดำเนินการทุกอย่างที่ทำได้เพื่อคืนสิ่งของให้กับคุณโดยเร็วที่สุด

รายงานสัมภาระสูญหายของท่าน

รายงานสัมภาระสูญหายของท่าน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระ ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการรับแจ้งสัมภาระล่าช้า ท่านสามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระได้ที่บริเวณใกล้กับสายพานลำเลียงสัมภาระในอาคารผู้โดยสารขาเข้าก่อนถึงด่านพิธีการศุลกากร

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จดหมายเลขอ้างอิงรายงานของคุณสำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

ติดตามความคืบหน้า

ติดตามความคืบหน้า

ติดตามความคืบหน้าของรายงานของคุณโดยป้อนหมายเลขอ้างอิงเฉพาะของคุณบนเว็บไซต์การรายงานสัมภาระล่าช้าของเรา เราจะอัปเดตข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบเมื่อพบกระเป๋าของคุณ 

ติดตามสัมภาระของท่านกับ Cathay Pacific

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ หลังจากแจ้งเรื่องสัมภาระของท่านแล้ว ท่านสามารถโทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน

แจ้งสัมภาระเสียหาย

แจ้งสัมภาระเสียหาย

แม้ว่า เราจะพยายามดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของท่านด้วยความระมัดระวังที่สุด แต่บางครั้งก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วที่สุด

ที่สนามบิน

ที่สนามบิน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระของเรา และแจ้งให้เราทราบถึงสัมภาระที่เสียหายของท่าน ท่านสามารถติดต่อเคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระได้ที่บริเวณใกล้กับสายพานลำเลียงสัมภาระในอาคารผู้โดยสารขาเข้าก่อนถึงด่านพิธีการศุลกากร

ทางโทรศัพท์

ทางโทรศัพท์

โทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน ทางเราจะช่วยเหลือท่านในการแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหาย โปรดทราบว่าท่านต้องแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหายภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับสัมภาระของท่าน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ หลังจากแจ้งเรื่องสัมภาระของท่านแล้ว โปรดโทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน

สิ่งของที่ลืมไว้บนเครื่องบิน

สิ่งของที่ลืมไว้บนเครื่องบิน

หากท่านลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบิน เราหวังว่าข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน

หากท่านลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบินของเรา โปรดติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน

หากท่านลืมสิ่งของไว้บนเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้น

เรียกร้องค่าชดเชย

หากกระเป๋าสัมภาระของท่านสูญหายหรือได้รับความเสียหาย โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย

รายงานปัญหาของท่าน

รายงานปัญหาของท่าน

หากต้องการเรียกร้องค่าชดเชย โปรดตรวจสอบว่าท่านได้แจ้งกรณีที่เกิดขึ้น และได้รับรหัสอ้างอิงกรณีการร้องเรียนดังกล่าวจากเคาน์เตอร์รับสัมภาระที่สนามบินขาเข้าของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยของท่าน

ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยของท่าน

หากเจ้าหน้าที่ของเราที่สนามบินไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ โปรดกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยสัมภาระแบบออนไลน์ โดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการบินและทรัพย์สินของท่าน

ส่งเอกสารประกอบ

ส่งเอกสารประกอบ

หลังจากส่งแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน โปรดส่งสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบอื่น ๆ ของท่านไปตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในอีเมล

ประกาศเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชย

หากท่านต้องการจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับสัมภาระล่าช้าหรือสัมภาระที่ได้รับความเสียหาย กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ ‘เรียกร้องค่าชดเชย’

โปรดทราบว่าหากท่านมีความคุ้มครองประกันภัยส่วนตัวสำหรับสัมภาระของท่าน ท่านควรทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของท่านด้วย

ประกาศเรื่องการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ

ความรับผิดสำหรับการสูญเสีย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระนั้นมีขอบเขตจำกัด เว้นแต่เมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่มีมูลค่าสูงและมีการชำระค่าบริการพิเศษแล้ว ท่านอาจจะสำแดงสิ่งของบางประเภทที่มีมูลค่าสูงได้

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (รวมถึงการเดินทางภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปต่างประเทศนั้น) อาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (Warsaw Convention) ที่ว่าด้วยจำนวนจำกัดของความรับผิดชอบที่ 17 สกุลเงิน SDR ต่อสัมภาระที่เช็คอินน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม และ 332 สกุลเงิน SDR ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านที่มีสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) มีผลบังคับใช้กับการเดินทางของท่าน จะมีการจำกัดวงเงินความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องไว้ที่ 1,288 SDR ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับสัมภาระที่เช็คอินและสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน (มูลค่าของสิทธิไถ่ถอนพิเศษนี้อาจผันผวนได้ โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific )

ยกเว้นสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่ไม่ได้โหลดขึ้นเครื่องซึ่งขนส่งโดยบริการขนส่งระหว่างประเทศดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญาวอร์ซอและมอนทรีออล เราไม่มีส่วนรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าของการขนส่งสิ่งของที่ท่านใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระ แม้ว่าการนำสิ่งของบรรจุไปนั้นจะถูกสั่งห้ามตามเงื่อนไขทั่วไปว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของเรา สิ่งของดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งของที่แตกง่ายและเน่าเสียได้ กุญแจ งานศิลปะ กล้องถ่ายรูป เงินสด เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยา สินค้าอันตราย สินค้าพาณิชย์ สิ่งของที่มีขนาดผิดปกติ เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์และสิ่งของมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ ตัวอย่างหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ

โปรดดูเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของ Cathay Pacific (PDF)เปิดในหน้าต่างใหม่

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ของ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific