โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เครื่องดนตรี

ท่านสามารถเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรีได้เป็นสัมภาระที่เช็คอินเพื่อโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง หรือกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระที่ต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของเครื่องดนตรี

เพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กรุณาเก็บเครื่องดนตรีเอาไว้ในกล่องแข็งกันกระแทกที่มีขอบมน ท่านอาจต้องเช็คอินเครื่องดนตรีหรือซื้อที่นั่งเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรีของท่าน

เครื่องดนตรีที่นำติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถนำเครื่องดนตรีขนาดเล็ก (เช่น ฟลุตหรือไวโอลิน) ขึ้นเครื่องบินได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระของท่านที่อนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บรรจุเครื่องดนตรีไว้ในกล่องแข็งกันกระแทกและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในช่องเก็บของเหนือศีรษะของท่าน

น้ำหนักโดยรวมกล่องบรรจุแล้วต้องไม่เกิน 7 กก. (15 ปอนด์)

สำหรับทุกชั้นโดยสาร ขนาดของเครื่องดนตรีรวมกล่องบรรจุที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้จะต้องไม่เกิน 93 x 39 x 24 ซม. หรือ 36 x 15 x 9 นิ้ว (ความสูง x ความกว้าง x ความหนา)

เครื่องดนตรีที่เช็คอินเพื่อโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง

เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ เช่น กีตาร์หรือเชลโล ซึ่งมีน้ำหนักเกินจากน้ำหนักสูงสุดที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเกินจากสัมภาระที่อนุญาตสำหรับชั้นโดยสาร ต้องผ่านการเช็คอินเพื่อโหลดเข้าใต้ท้องเครื่อง โปรดทราบว่าข้อจำกัดในเรื่องน้ำหนักและขนาดสำหรับสัมภาระเช็คอินจะมีผลใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงกล่องแข็งที่บรรจุเครื่องดนตรีด้วย

ดูน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับเช็คอิน

ทำการซื้อที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องดนตรีของคุณ

ท่านสามารถจัดเก็บเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ (เช่น กีตาร์หรือเชลโล) ไว้บนที่นั่งที่ซื้อไว้หากท่านไม่ต้องการจะเช็คอินเครื่องดนตรีนี้เพื่อโหลดไว้ใต้ท้องเครื่อง ท่านต้องจัดเก็บเครื่องดนตรีของท่านไว้ในกล่องแข็งกันกระแทก ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะใส่กล่องเครื่องดนตรีนี้ลงในถุงผ้าใบและมัดติดไว้กับที่นั่งบนเครื่องบินในลักษณะตั้งตรง

เนื่องจากความผันผวนของอุณหภูมิ อาจทำให้มีการขยายตัวและหดตัวของคอของเครื่องดนตรีชนิดเครื่องสายได้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารผ่อนสายก่อนเดินทางเพื่อป้องกันมิให้สายเกิดการตึงตัวหรือเสียหายได้

ขนาดต้องไม่เกิน 136 x 48 x 44 ซม. หรือ 54 x 19 x 17 นิ้ว (ความสูงในตำแหน่งตั้งตรง x ความกว้าง x ความหนา) รวมกล่องบรรจุแล้ว^

น้ำหนักโดยรวมกล่องบรรจุแล้วต้องไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) +

^ ถ้ากล่องแข็งที่บรรจุเครื่องดนตรีมีความหนาตั้งแต่ 31 ซม. (12 นิ้ว) ถึง 44 ซม. (17 นิ้ว) เครื่องดนตรีนี้ต้องถูกมัดไว้ในลักษณะพลิกด้านบนลงล่างเนื่องจากพื้นที่ที่มีจำกัด

+ถ้าท่านเดินทางมาโดยสายการบินอื่น แล้วมีเที่ยวบินต่อกับ Cathay Pacific กรุณาตรวจดูข้อจำกัดด้านสัมภาระของท่าน ซึ่งอาจแตกต่างจากน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของสายการบิน Cathay Pacific หากมีข้อสงสัย ให้ใช้ข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักที่เล็กกว่าเสมอ หมายเหตุ น้ำหนักที่อนุญาตรวมถึงกล่องใส่แบบแข็งด้วย

วิธีการซื้อที่นั่งพิเศษของท่าน

หากท่านต้องการจะซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับวางเครื่องดนตรีของท่าน โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านเพื่อทำการสำรองที่นั่งดังกล่าว

โปรดทำการจองอย่างน้อยสามวันทำการก่อนถึงวันเดินทาง เพื่อให้เราได้ดำเนินการจัดเตรียมการจัดเก็บดูแลที่จำเป็นเอาไว้ให้

ค้นหารายละเอียดการติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศ