Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hỗ trợ y tế

Nếu quý khách cần mang theo thiết bị y tế cho chuyến đi của mình, hãy đọc yêu cầu về đóng gói và cách dùng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu y tế của quý khách. 

Trước khi bay

Quý khách nên liên hệ với phòng vé địa phương của chúng tôi hoặc đại lý du lịch ưa thích của quý kháchtối thiểu 72 giờ trước ljo chuyến bay khởi hành và cho chúng tôi biết bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của quý khách.

Oxy y tế

Bình oxy trên chuyến bay

Tùy thuộc vào số lượng sẵn có, oxy cho mục đích điều trị hoặc y tế (tốc độ dòng tối đa lên đến 4 lít/phút) có thể được cung cấp miễn phí ở dạng bình trên các chuyến bay của Cathay Pacific. Để xác định xem oxy y tế trên chuyến bay có được cung cấp và số lượng có đầy đủ cho chuyến bay của quý khách hay không, hãy liên hệ với Phòng vé của chúng tôi và yêu cầu tối thiểu 72 giờ trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay của quý khách. 

Tờ khai y tế

Khuyến nghị hành khách hoàn thành mẫu MEDA và gửi tới Phòng vé địa phương của quý khách tối thiểu 72 giờ trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay.

Trong mẫu MEDA, bác sĩ của quý khách phải ghi rõ tốc độ dòng lít/phút yêu cầu (Xi lanh của chúng tôi chỉ có tốc độ là 2 hoặc 4 lít/phút cho dòng ô xy liên tục, qua mặt nạ ô xy hoặc ống dẫn qua đường mũi. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ lại bản gốc và mang theo lên (các) chuyến bay của bạn. 

Giữ lạnh thuốc trên chuyến bay

Vì lý do vệ sinh, chúng tôi không thể giữ lạnh thuốc của quý khách. Nếu quý khách mang theo thuốc cần giữ lạnh, quý khách nên đóng gói thuốc trong túi lạnh hoặc hoặc bình chân không cùng với đá khô với số lượng nhỏ hơn 2.5 kg (5.5 lb) - tất cả được đóng gói phù hợp để cho phép khí carbon dioxide bốc hơi tự do. Hãy thông báo cho nhân viên sân bay của chúng tôi rằng quý khách mang theo đá khô lên máy bay khi làm thủ tục chuyến bay.

Túi giữ lạnh đá gel (không được vượt quá 100 ml cho mỗi túi và phải tuân theo quy định kiểm soát an ninh khi vận chuyển Chất lỏng, Bình xịt aerosol và Gel (LAGs)) cũng có thể được sử dụng trên máy bay.

Bình ôxy cá nhân

Chúng tôi có thể vận chuyển bình oxy cá nhân của quý khách, ví dụ như các bình chứa đầy khí, trong khoang hàng hóa miễn là hành khách đóng gói và ghi nhãn bình phù hợp với quy định "Hàng hóa nguy hiểm" của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Phòng vé của chúng tôi.

Vì lý do an toàn, hành khách không được tự mang theo hoặc sử dụng bình oxy của mình trên máy bay của chúng tôi.

Máy tạo Oxy Cầm tay (POC)

Hành khách cũng có thể mang theo và sử dụng Máy tạo Oxy Cầm tay (POC) trên máy bay. Để biết thêm thông tin, hãy đọc chi tiết trong phần Hành khách đi máy bay với Thiết bị y tế điện tử cầm tay.