Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Máy bay Boeing 777

Các đặc điểm và sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Boeing 777-300

Sức chứa hành khách

Hạng Nhất: 6 (Giường phẳng)
Hạng thương gia: 53 (Giường phẳng)
Hạng Phổ thông Cao cấp: 34
Hạng phổ thông: 182
Tổng số hành khách: 275

  • Có sẵn
  • Nôi cho bé
  • Hàng ghế thoát hiểm
  • Thêm chỗ để chân
  • Hàng ghế thoát hiểm có khu vực để chân rộng hơn
  • Khoang bếp
  • Nhà vệ sinh
  • Buồng vệ sinh phù hợp dành cho hành khách bị hạn chế di chuyển

Máy bay này có 6 khoang, trong đó có 1  khoang hạng Nhất ở phần đầu của máy bay, tiếp theo là 2 khoang dành cho hạng Thương gia,  1  khoang dành cho hạng Phổ thông cao cấp và 2 khoang dành cho hạng Phổ thông. Phòng vệ sinh cho hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển, hàng ghế thoát hiểm và các ghế có chỗ để chân rộng ở vị trí đầu của khoang hạng Phổ thông cao cấp và khoang hạng Phổ thông đầu tiên. Đối với khoang  hạng Nhất, phòng vệ sinh và ghế nôi cho trẻ nhỏ ở hàng ghế 2A và 2K. Đối với hạng Thương gia, phòng vệ sinh, khoang bếp và ghế nôi cho trẻ nhỏ ở hàng ghế 16. Đối với hạng Phổ thông Cao cấp,  phòng vệ sinh ở đầu khoang và ghế nôi dành cho trẻ nhỏ ở hàng ghế 33. Đối với hạng Phổ thông, mỗi khoang đều có phòng vệ sinh và khoang bếp. Ghế nôi cho trẻ nhỏ được đặt ở hàng ghế đầu tiên của mỗi khoang. Ghế có chỗ ngồi để chân rộng ở hàng ghế 40 và 59.

Sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay 777-300 (77H)