Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Máy bay Airbus A350

Các đặc điểm và sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A350-1000

Sức chứa hành khách

Hạng Thương gia: 46 (giường phẳng)
Hạng Phổ thông Cao cấp: 32
Hạng phổ thông: 256
Tổng số hành khách: 334

 • Có sẵn
 • Nôi cho bé
 • Hàng ghế thoát hiểm có khu vực để chân rộng hơn
 • Khoang bếp
 • Nhà vệ sinh
 • Buồng vệ sinh phù hợp dành cho hành khách bị hạn chế di chuyển

Các khoang
Máy bay này có bốn khoang:

 • Một khoang hạng Thương gia
 • Một khoang hạng Phổ thông Cao cấp
 • Hai khoang hạng Phổ thông


Phòng vệ sinh linh hoạt cho người khuyết tật
Phòng vệ sinh dành cho hành khách hạn chế khả năng di chuyển nằm ở cuối khoang hạng Phổ thông đầu tiên.


Hàng ghế thoát hiểm
Các hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp nằm ở phía trước khoang hạng Phổ thông cuối cùng.


Hạng Thương gia
Ở hạng Thương gia:

 • Nhà vệ sinh và khoang bếp nằm ở phía trước và phía cuối của khoang
 • Ghế nôi cho bé được đặt ở hàng ghế 12


Hạng Phổ thông cao cấp
Ở hạng Phổ thông Cao cấp:

 • Ghế nôi cho bé được đặt ở hàng ghế 30


Hạng Phổ thông
Ở hạng Phổ thông:

 • Nhà vệ sinh nằm ở giữa 2 khoang
 • Ghế nôi cho bé được đặt ở hàng ghế đầu tiên của mỗi khoang
 • Các ghế có chỗ để chân rộng nằm ở phía trước của khoang hạng Phổ thông cuối cùng


Khoang bếp
Khoang bếp nằm ở phía cuối của khoang cuối cùng.

Sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A350-1000