Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Máy bay Airbus A321neo

Các đặc điểm và sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A321neo (32Q)

Sức chứa hành khách

Hạng thương gia: 12
Hạng phổ thông: 190
Tổng số hành khách: 202

 • Có sẵn
 • Hàng ghế thoát hiểm
 • Hàng ghế thoát hiểm có khu vực để chân rộng hơn
 • Khoang bếp
 • Nhà vệ sinh
 • Buồng vệ sinh phù hợp dành cho hành khách bị hạn chế di chuyển

Máy bay này có 3 khoang, trong đó hạng Thương gia nằm ở phần đầu của máy bay, tiếp theo là hai khoang dành cho hạng Phổ thông. Phòng vệ sinh dành cho hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển nằm ở đằng sau cuối khoang hạng Phổ thông thứ hai. Hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp nằm ở hàng 35 và ở phía trước của khoang hạng Phổ thông thứ hai. Các ghế có chỗ để chân rộng cũng ở phía trước của khoang hạng Phổ thông thứ hai. Đối với khoang hạng Thương gia, phòng vệ sinh và khoang bếp ở phía trước. Đối với hạng phổ thông, phòng vệ sinh và khoang bếp ở cuối máy bay.

Các khoang
Máy bay này có ba khoang:

 • Một khoang hạng Thương gia
 • Hai khoang hạng Phổ thông


Phòng vệ sinh linh hoạt cho người khuyết tật
Phòng vệ sinh dành cho hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển nằm ở đằng sau cuối khoang hạng Phổ thông thứ hai.


Hàng ghế thoát hiểm
Hàng ghế thoát hiểm khẩn cấp nằm ở hàng 35 và ở phía trước của khoang hạng Phổ thông thứ hai.


Hạng Thương gia
Ở hạng Thương gia:

 • Nhà vệ sinh và khoang bếp ở phía trước


Hạng Phổ thông
Ở hạng Phổ thông:

 • Nhà vệ sinh và khoang bếp ở phía cuối máy bay
 • Các ghế có chỗ để chân rộng nằm ở phía trước của khoang hạng Phổ thông thứ hai

Sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay Airbus A321neo