Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Điều kiện vào phòng chờ

Phòng chờ của Cathay Pacific dành cho các hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia, các hội viên của chương trình đối tác oneworld và hội viên Cathay được chọn.

Chúng tôi tuân theo định nghĩa về độ tuổi hợp pháp trong luật pháp địa phương và chính sách của các bên vận hành phòng chờ đối với việc sử dụng rượu và ra vào phòng chờ. Định nghĩa về độ tuổi hợp pháp có thể khác nhau tùy theo quốc gia. Đối với hành khách dưới độ tuổi hợp pháp và đi máy bay một mình, đội ngũ nhân viên tại sân bay của chúng tôi sẽ sắp xếp lựa chọn thay thế khi cần thiết.

Nếu quý khách đi máy bay ở các hạng đặt chỗ khác nhau trong một hành trình vé (ví dụ: chuyến bay từ Singapore đến Hong Kong Hạng Thương gia và chuyến bay nối chuyến đến Paris Hạng Phổ thông Đặc biệt), chúng tôi sẽ áp dụng hạng khoang cao nhất (Hạng Thương gia) đối với quyền lợi phòng chờ* trong toàn bộ hành trình của quý khách để giúp quý khách có một chuyến bay thoải mái. Xin lưu ý rằng quy định này chỉ áp dụng cho các chuyến bay do Cathay Pacific khai thác.

Nếu hành trình của quý khách có một điểm tạm dừng, quyền lợi vào phòng chờ sẽ được áp dụng theo từng chặng riêng.

*Quyền lợi vào phòng chờ được xác định dựa trên bậc quyền lợi cao nhất áp dụng cho hành khách và không thể gộp với các quyền lợi khác dành cho hội viên.

Hành khách Hạng Nhất

Lọc theo hãng vận chuyển:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Cathay Pacific Hạng Nhất Hành khách + 1 khách Hành khách + 1 khách
Hạng Nhất của hãng vận chuyển thuộc liên minh oneworld Hành khách + 1 khách Hành khách + 1 khách
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách

Lưu ý về phòng chờ Hạng Nhất: Hành khách được nâng hạng miễn phí lên Hạng Nhất không có quyền vào phòng chờ Hạng Nhất, trừ khi có quyền vào dựa trên hạng chương trình khách hàng thường xuyên đủ điều kiện (ví dụ: Hội viên hạng Diamond sẽ được quyền vào phòng chờ Hạng Nhất bất kể đi hạng khoang nào). Hành khách đặt chỗ ban đầu ở Hạng Thương gia và được nâng cấp lên Hạng Nhất sẽ được quyền vào Phòng chờ Hạng Thương gia. Phòng chờ tại Cảng Du thuyền Shekou chỉ phục vụ hành khách hợp lệ bay với Cathay Pacific.

Hành khách Hạng Thương gia

Lọc theo hãng vận chuyển:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Cathay Pacific Hạng Thương gia Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Hạng Thương gia của hãng vận chuyển oneworld Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ

Lưu ý về phòng chờ Hạng Thương gia: Hành khách được nâng hạng miễn phí lên Hạng Thương gia không có quyền vào phòng chờ, trừ khi có quyền vào dựa trên hạng chương trình khách hàng thường xuyên đủ điều kiện (ví dụ: Hội viên hạng Gold và Silver sẽ được quyền vào phòng chờ Hạng Thương gia bất kể đi hạng khoang nào). Phòng chờ tại Cảng Du thuyền Shekou chỉ phục vụ hành khách hợp lệ bay với Cathay Pacific.

Hội viên Cathay

Các quyền lợi tiêu chuẩn

Một trong những quyền lợi tiêu chuẩn của câu lạc bộ là các hội viên hạng Diamond, Gold và Silver có thể vào phòng chờ khởi hành không giới hạn bất kể họ đi hạng khoang nào.

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên hạng Diamond Hành khách + 2 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, hãng vận chuyển oneworld hoặc các chuyến bay liên danh**
Hành khách + 2 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, hãng vận chuyển oneworld hoặc các chuyến bay liên danh**
Hội viên hạng Gold Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, hãng vận chuyển oneworld hoặc các chuyến bay liên danh**
Hội viên hạng Silver Không được vào Chỉ hành khách mới được vào phòng chờ
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific hoặc các chuyến bay liên danh**
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 2 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, hãng vận chuyển oneworld hoặc các chuyến bay liên danh**
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 2 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific, hãng vận chuyển oneworld hoặc các chuyến bay liên danh**

Thẻ phòng chờ

Hội viên Cathay có thể linh hoạt nhận (quyền lợi giữa hạng), mua hoặc đổi thưởng lấy (các) thẻ phòng chờ để tự sử dụng hoặc nâng cao trải nghiệm thư giãn tương tự cho người đi cùng, bạn bè hoặc người thân.

Tìm hiểu thêm trong bảng dưới đây hoặc truy cập từng trang để xem toàn bộ thông tin chi tiết.

 
Hội viên Cathay có thể nhận thẻ phòng chờ cho Hội viên Cathay có thể mua thẻ phòng chờ cho Hội viên Cathay có thể đổi thẻ phòng chờ cho
Hội viên hạng Diamond

Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

Người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

Bản thân hội viên, bạn bè hoặc người thân

Khởi hành trên chuyến bay với hãng hàng không bất kỳ

Hội viên hạng Gold

Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

Người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

Bản thân hội viên, bạn bè hoặc người thân

Khởi hành trên chuyến bay với hãng hàng không bất kỳ

Hội viên hạng Silver

Người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

 

Người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

 

Bản thân hội viên, bạn bè hoặc gia đình

Khởi hành trên chuyến bay với hãng hàng không bất kỳ

Hội viên hạng Green

Bản thân hội viên hoặc người đi cùng

Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

Không áp dụng Không áp dụng
 

Tìm hiểu về (các) thẻ phòng chờ là quyền lợi giữa hạng.

Truy cập mục Thẻ phòng chờ để tìm hiểu về cách mua thẻ.

Tham khảo Đổi thưởng quyền vào phòng chờ trên toàn thế giới để biết chi tiết.

 • Hội viên Cathay có thể nhận thẻ phòng chờ cho
 • Người đi cùng hoặc hội viên Nhóm Đổi thưởng

  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

 • Hội viên Cathay có thể mua thẻ phòng chờ cho
 • Người đi cùng

  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác

 • Hội viên Cathay có thể đổi thẻ phòng chờ cho
 • Bản thân hội viên, bạn bè hoặc người thân

  Khởi hành trên chuyến bay với hãng hàng không bất kỳ

Chủ thẻ Standard Chartered Cathay Mastercard đủ điều kiện cũng có thể sử dụng các phòng chờ chung do Cathay Pacific khai thác. Truy cập trang Standard Chartered Cathay Mastercard để xem toàn bộ thông tin chi tiết.

Hội viên Cargo Clan Elite

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên Cargo Clan Elite Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Không được vào
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**

khách hàng thường xuyên của liên minh oneworld

Lọc theo hạng:

 
Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
Hội viên hạng Emerald Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**
Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**
Hội viên hạng Sapphire Không được vào Hành khách + 1 khách
Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Nhất sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**
 • Phòng chờ Hạng Thương gia sảnh đi
 • Hành khách + 1 khách
  Chỉ khởi hành trên các chuyến bay của Cathay Pacific và hãng vận chuyển oneworld**

** Hành khách chỉ sử dụng các phòng chờ do Dragonair/Cathay Pacific cung cấp Phòng chờ tại Cảng Du thuyền Shekou chỉ phục vụ hành khách hợp lệ bay với Cathay Pacific.

khách hàng thường xuyên của liên minh oneworld connect

Hành khách là chủ thẻ Tabua Plus của Fiji Airways có thể sử dụng các phòng chờ của Cathay Pacific trên một số chặng bay như nêu dưới đây, bất kể hành khách có vé hạng nào:
 

Tuyến bay

Phòng chờ Hạng Thương Gia của Cathay Pacific, Hong Kong

Phòng chờ Cathay Pacific, Bangkok

Phòng chờ Cathay Pacific, Singapore

Hong Kong đi
Nadi, Fiji1,3

Hành khách + 1 khách

- -

Hong Kong đi Bangkok2,3

Hành khách + 1 khách

- -

Hong Kong đi Singapore2,3

Hành khách + 1 khách

- -

Bangkok đi
Hong Kong2,3

-

Hành khách + 1 khách

-

Singapore đi
Hong Kong2,3

- -

Hành khách + 1 khách

 1. Các hội viên Tabua Plus đi trên các chuyến bay do Fiji Airways tiếp thị và khai thác từ Hong Kong đến Nadi có thể sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại sân bay Hong Kong.
 2. Các hội viên Tabua Plus đi trên các chuyến bay do Cathay Pacific khai thác và Fiji Airways tiếp thị giữa Hong Kong và Bangkok, Hong Kong và Singapore hoặc ngược lại có thể sử dụng phòng chờ hạng thương gia tại các sân bay Hong Kong, Bangkok và Singapore.
 3. Khách phải đi trên cùng một chuyến bay.