Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Các phòng chờ tạm thời đóng cửa

Do lịch bay giảm tần suất của chúng tôi, tất cả các phòng chờ của Cathay Pacific bên ngoài Hồng Kông, ngoại trừ phòng chờ Phố Đông Thượng Hải, sẽ đóng cửa từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi cũng đã tạm thời đóng cửa 3 phòng chờ tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông: Phòng chờ Hạng Thương Gia The Wing (Cửa 1-4), Phòng chờ The Deck (Cửa 6) và Phòng chờ Hạng Nhất The Pier (Cửa 63).

Vui lòng truy cập trang phòng chờ trên toàn thế giới hoặc hỏi nhân viên sân bay của chúng tôi để biết thông tin cập nhật nhất về các phòng chờ sẵn có, bao gồm cả phòng chờ đối tác của chúng tôi.

Thẻ phòng chờ có trả phí đã tạm thời bị ngưng sử dụng tại tất cả các phòng chờ Cathay Pacific, ngoại trừ phòng chờ Phố Đông Thượng Hải.

Đồng thời, việc quy đổi dặm thưởng Asia Miles để sử dụng phòng chờ chỉ áp dụng cho phòng Phố Đông Thượng Hải của chúng tôi.

 Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và chân thành cám ơn sự thông cảm của Quý hành khách trong giai đoạn này.

Ghé thăm phòng chờ mở cửa của chúng tôi