Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại New Caledonia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Noumea

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Noumea-La Tontouta
Địa Chỉ Axxess Travel
22 Rue Duquesne, BP 336
98845 Noumea Cedex, Nouvelle Caledonie
Đặt chỗ 687 286677
Email: axxessreservation@axxesstravel.net