Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Myanmar

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Yangon

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Yangon
Địa Chỉ No.221, Sule Square, Sule Pagoda Road
Unit 4&5, Level 9, Kyauktada Township
Yangon
Đặt chỗ Reservations hotline:
+95 1 9255188

+95 1 9255188

09:00 – 17:00
Dịch vụ hành lý Myanmar Airways International (GHA của Cathay Dragon)
Tel: 95-9-773197089 / 95-9-979507572