Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Montenegro

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Titograd

Tên sân bay Podgorica
Địa Chỉ TAL Aviation Balkans doo
Knez Mihailova Street no. 30/IV
11000 Belgrade, Serbia
Đặt chỗ +381 11 2631 327