Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Nhiều thành phố / Điểm tạm dừng

Quý khách đang lên kế hoạch bay đến nhiều hơn một thành phố hoặc muốn có điểm dừng chân trong chuyến đi của mình? Tạo chuyến đi của quý khách ở đây.

Tạo chuyến đi của quý khách

Hầu hết các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon đều có thể đặt chỗ tối đa 1 giờ trước giờ khởi hành theo lịch trình.

Có thể xác định tối đa 4 thành phố khác nhau trong hành trình của quý khách. Nếu quý khách dự định ở điểm dừng quá cảnh trong hơn 24 giờ, vui lòng nhập điểm dừng quá cảnh trong phần "Đi tới". Điều này có nghĩa là chuyến đi của quý khách sẽ có nhiều hơn một chặng bay. 

Đang tải