Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Liên hệ với chúng tôi tại Uruguay

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Montevideo

Tên sân bay Carrasco
Địa Chỉ Discover Momentum L.L.C.
Yaguaron 1427
Local 10
Montevideo, Uruguay
11100
Đặt chỗ +59 8 2 903 1760
Email:  GSA#MVDP@CATHAYPACIFIC.COM