Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Yêu cầu hoàn tiền

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch đi lại có thể thay đổi bất ngờ.

Nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn tiền vé hoặc các dịch vụ khác đã mua trực tiếp từ trang web hoặc ứng dụng di động của Cathay Pacific, vui lòng chọn sản phẩm bên dưới và hoàn thành mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến.