Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Phiếu yêu cầu hoàn vé

Để hoàn tiền vé mua trực tiếp từ các trang web Cathay Pacific/Cathay Dragon hoặc ứng dụng Cathay Pacific, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Nếu quý khách đã mua vé qua một đại lý du lịch, vui lòng liên hệ với đại lý du lịch đó để được hoàn tiền.

Đối với vé đổi thưởng, vui lòng liên hệ với Asia Miles.

Nếu có thắc mắc khác về vé, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi, hoặc phòng vé Cathay Pacific gần nhất của quý khách.

Các trường bắt buộc trừ mục có đánh dấu.

Thông tin của người yêu cầu

Thông tin hành khách

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)

#no_of_pass# Hành khách

CX (160)