Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Gửi đấu giá

Cathay Pacific sẽ chỉ trừ phí nếu đấu giá của bạn được chấp nhận. chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí đặt chỗ hoặc phí thẻ tín dụng nào khi quý khách đưa ra đặt giá. Tuy nhiên, ngân hàng của bạn có thể trừ phí nếu loại tiền của đấu giá không giống với loại tiền như trong tài khoản ngân hàng của bạn. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu chi tiết thẻ tín dụng của bạn tại thời điểm thực hiện đấu giá với mục đích xác minh tiêu chuẩn.

Có. Mỗi chuyến bay có một số tiền ưu đãi được chỉ định tối thiểu và tối đa và đấu giá của bạn phải nằm trong phạm vi này. Trang Đặt giá có một đồng hồ biểu thị khoảng đấu giá , cho quý khách biết khả năng được chấp nhận của giá mà quý khách đã đưa ra, tùy theo tiêu chí đã thiết lập. Đồng hồ chỉ được sử dụng như một hướng dẫn, chứ không phải xác nhận rằng đấu giá của bạn sẽ được chấp nhận.

Nếu có các khoản thuế và phụ phí nhiên liệu bổ sung đối với việc nâng hạng ghế, các thông tin đó sẽ được hiển thị rõ ràng khi quý khách thực hiện đặt giá. Phần giá chênh lệch về thuế và phụ phí sẽ được khấu trừ vào giá đặt đấu giá của quý khách.

Các chặng của chuyến bay được xem xét độc lập. Nếu muốn nâng hạng ghế cho một chuyến đi có nhiều chặng, quý khách phải đặt giá riêng cho từng chặng. Nếu quý khách không muốn nâng hạng ghế cho một chặng bay, chỉ gần di chuyển thanh trượt đặt giá sang góc trái để chọn "Không đặt giá" cho chặng bay đó.

Cửa sổ đặt giá đóng lại vào thời điểm 50 giờ trước giờ khởi hành chặng bay đầu tiên của quý khách. Quý khách có thể sửa đổi hoặc hủy đặt giá của mình vào bất kỳ thời điểm nào trước khi khởi hành chuyến bay đầu tiên 50 giờ.

Có. Nếu có nhiều hành khách trong một đặt chỗ, số tiền ưu đãi sẽ được nhân với số lượng hành khách bao gồm cả trẻ em trong đặt chỗ đó. Nếu nâng hạng của bạn được chấp nhận, tất cả hành khách sẽ được nâng hạng. Nếu muốn đặt giá nâng hạng ghế riêng cho một hành khách, quý khách vui lòng liên hệ với trung tâm liên lạc toàn cầu của chúng tôi và yêu cầu tách đặt chỗ. Nếu không, tất cả hành khách đặt chỗ đều được nâng hạng ghế.

Có. Quý khách có thể sửa đổi đặt giá của mình bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận của mình, hoặc bằng cách truy cập vào Trang Chào mừng Đấu giá Nâng hạng ghế đến 50 giờ trước thời gian khởi hành chuyến bay của quý khách.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng VISA, MasterCard, American Express, Diners Club và JCB.

Bạn sẽ chỉ bị trừ tiền nếu đấu giá của bạn đã thành công. Các đặt giá thành công sẽ được lựa chọn và quý khách sẽ được thông báo không muộn hơn 2 ngày trước ngày khởi hành chuyến bay , trừ khi có trục trặc về kỹ thuật khiến Cathay phải xử lý bằng biện pháp thủ công, và khi đó quý khách có thể nhận được thông báo chỉ trước lúc khởi hành 1 ngày.