Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu dịch vụ/Bữa ăn đặc biệt

Chúng tôi không thể hiển thị các yêu cầu đặc biệt không theo tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ The Marco Polo Club, phòng vé địa phương hoặc đại lý du lịch của bạn để được hỗ trợ thêm.

Bạn có thể chọn hoặc thay đổi yêu cầu bữa ăn đặc biệt không muộn hơn 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch của bạn.


Chỉ cần đăng nhập và chọn "Yêu cầu dịch vụ" > "Bữa ăn đặc biệt".