Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Email & SMS

Hội viên The Marco Polo Club/Asia Miles

Để có thể nhận tin nhắn thông báo chuyến bay, chỉ cần đăng ký hồ sơ nhận tin nhắn thông báo chuyến bay của quý khách. Sau đó quý khách sẽ nhận được thông báo liên quan tới chuyến bay bất cứ khi nào bay với Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon. Để sử dụng dịch vụ này, hãy nhớ điền số thẻ hội viên khi quý khách đặt chỗ. Quý khách cũng có thể tùy chỉnh loại thông báo mà quý khách muốn nhận thông qua hồ sơ nhận tin nhắn thông báo chuyến bay, ví dụ như email, SMS.

Không phải hội viên

Những người không phải là thành viên có số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email hợp lệ đã nhập khi đặt chỗ hoặc trong mục Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi sẽ được đăng ký tự động để hưởng dịch vụ này. Vui lòng nhập số điện thoại di động và/hoặc địa chỉ email hợp lệ vào phần đặt chỗ thông qua đại lý du lịch của quý khách, khi đặt chỗ trực tuyến hoặc Quản lý Đặt chỗ.

Thông báo đẩy di động       

Để nhận được thông báo đẩy di động, quý khách phải cài đặt ứng dụng Cathay Pacific trên thiết bị di động của mình. Sau đó quý khách có thể đăng ký nhận các thông báo đẩy di động trên trang cài đặt ứng dụng bằng cách cung cấp số điện thoại di động và thực hiện theo quy trình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về thông báo chuyến bay cho ứng dụng Cathay Pacific.

Quý khách có thể chọn không tham gia hoặc sửa đổi các tùy chọn ưu tiên của mình đối với các tin nhắn nhắc về chuyến đi, làm thủ tục chuyến bay và nhắc chuyến bay trên hồ sơ nhận tin nhắn thông báo chuyến bay của mình. Đối với hội viên The Marco Polo Club và Asia Miles, vui lòng đăng nhập bằng mã số hội viên Marco Polo Club hoặc Asia Miles của mình. Còn đối với hành khách không phải là hội viên, chỉ cần điền thông tin đặt chỗ để cập nhật ưu tiên về tin nhắn thông báo chuyến bay.

Để nhận các thông báo tình trạng chuyến bay liên quan đến việc trễ, hủy hoặc chuyển chuyến bay, việc đăng ký nhận thông báo là tự động và không thể sửa đổi được.

Hội viên The Marco Polo Club/Asia Miles

Hội viên The Marco Polo Club và Asia Miles cần cập nhật thông tin liên hệ của mình trong hồ sơ thành viên.

Không phải hội viên

Các hành khách không phải hội viên cần cập nhật thông tin liên hệ hợp lệ trong Quản Lý Đặt Chỗ Của Tôi.

Hội viên The Marco Polo Club/Asia Miles

Ngôn ngữ ưa dùng của quý khách chính xác giống như "ngôn ngữ văn bản ưa dùng" trong hồ sơ thành viên của quý khách với The Marco Polo Club hoặc Asia Miles. Nếu quý khách chưa chọn ngôn ngữ văn bản ưu tiên, chúng tôi sẽ tự động gửi cho quý khách tin nhắn thông báo chuyến bay bằng Tiếng Anh.

Không phải hội viên

Ngôn ngữ mặc định cho tin nhắn thông báo chuyến bay gửi cho hành khách không phải hội viên là tiếng Anh.