Jump to main content
Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.

Thông tin hỗ trợ và trợ giúp hữu ích

Biểu mẫu ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi và luôn được coi trọng khi chúng tôi xem xét hoặc cải thiện dịch vụ của mình.

Chúng tôi có thể xem xét ý kiến của bạn nhanh hơn nếu bạn sử dụng mẫu phản hồi ở trên. Tuy nhiên, nếu thích, bạn có thể viết thư cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ dưới đây:

 
Địa Chỉ

Cathay Pacific Airways Limited Phòng Quan Hệ Khách Hàng
5/F, South Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic Road
Hong Kong International Airport
Lantau Island, Hong Kong