ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

สัมภาระที่สูญหายและเสียหาย

หากเกิดอะไรขึ้นกับสัมภาระของท่าน เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ

ค้นหาสัมภาระของท่าน

ค้นหาสัมภาระของท่าน
หากกระเป๋าสัมภาระของท่านสูญหาย เราจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อนำสัมภาระของท่านกลับคืนมา โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อท่านทราบว่ามีสัมภาระสูญหาย เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการติดตามสัมภาระของท่านทันที

รายงานสัมภาระสูญหายของท่าน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระ ซึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการรับแจ้งสัมภาระสูญหาย เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระของเราตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน ก่อนถึงจุดตรวจของศุลกากร โปรดเก็บรักษาหมายเลขอ้างอิงในการแจ้งสัมภาระสูญหายของท่านไว้

ติดตามความคืบหน้า

ติดตามความคืบหน้าของการแจ้งสัมภาระสูญหายของท่านโดยป้อนหมายเลขอ้างอิงเฉพาะของท่านลงในเว็บไซต์ Worldtracer เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการแจ้งถึงความคืบหน้าล่าสุดและแจ้งให้ท่านทราบหากพบกระเป๋าสัมภาระของท่าน
ติดตามสัมภาระของท่านกับ Cathay Pacific
ติดตามสัมภาระของท่านกับ Cathay Dragon

ติดต่อเรา

หลังจากแจ้งเรื่องสัมภาระของท่านแล้ว ท่านสามารถโทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม

แจ้งสัมภาระเสียหาย

แจ้งสัมภาระเสียหาย
แม้ว่า เราจะพยายามดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของท่านด้วยความระมัดระวังที่สุด แต่บางครั้งก็อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหานี้อย่างรวดเร็วที่สุด

ที่สนามบิน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระของเรา และแจ้งให้เราทราบถึงสัมภาระที่เสียหายของท่าน เคาน์เตอร์บริการด้านสัมภาระของเราตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบิน ก่อนถึงจุดตรวจของศุลกากร

ทางโทรศัพท์

โทรติดต่อบริการสายด่วนด้านสัมภาระของเรา และเราจะช่วยเหลือท่านในการยื่นเอกสารรายงานสัมภาระเสียหาย โปรดทราบว่าท่านต้องยื่นรายงานสัมภาระเสียหายภายในเจ็ดวันนับจากที่ได้รับสัมภาระของท่าน

ติดต่อเรา

หลังจากแจ้งเรื่องสัมภาระของท่านแล้ว ท่านสามารถโทรติดต่อแผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศของท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติม

สิ่งของที่ลืมไว้บนเครื่องบิน

สิ่งของที่ลืมไว้บนเครื่องบิน

เราหวังว่าข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านในกรณีที่ท่านลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบินของเรา

หากคุณลืมสิ่งของไว้บนเครื่องบินของเรา โปรดติดต่อแผนกบริการสัมภาระในประเทศของท่าน

หากท่านลืมสิ่งของไว้บนเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้น

เรียกร้องค่าชดเชย

หากท่านไม่พบสัมภาระของท่านหรือหากสัมภาระของท่านเสียหาย กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกร้องค่าชดเชย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โปรดกรอกรายละเอียดของท่าน

กรุณาแนบสำเนาบัตรโดยสารของท่าน ป้ายติดตามสัมภาระ บัตรสำหรับสัมภาระเกินพิกัด และใบเสร็จรับเงินค่าสัมภาระเกินพิกัด

ส่งการเรียกร้องค่าชดเชยของท่าน

ส่งแบบฟอร์มนี้มายังรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ เมื่อท่านได้แจ้งสัมภาระสูญหายหรือเสียหายกับแผนกบริการด้านสัมภาระของเรา

หากท่านต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าชดเชยนี้ ท่านสามารถโทรติดต่อ แผนกบริการด้านสัมภาระในประเทศ ของท่านได้ตลอดเวลา

ประกาศเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชย

ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระล่าช้าหรือเสียหายขณะเดินทางไปต่างประเทศ ท่านจะต้องเขียนคำร้องเรียนถึงเรา ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยกระเป๋าสัมภาระของ Cathay Pacific (PDF)เปิดในหน้าต่างใหม่ หรือ แบบฟอร์มรับกระเป๋าสัมภาระของ Cathay Dragon (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific ที่ระบุไว้ในที่นี้

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มแล้ว โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ไปยัง รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในใบรายงาน 'Property Irregularity' ที่ท่านได้รับ ณ อาคารผู้โดยสารขาเข้า พร้อมแนบสำเนาบัตรโดยสารของท่าน ป้ายติดตามสัมภาระ บัตรสำหรับสัมภาระส่วนเกิน ใบเสร็จรับเงินค่าสัมภาระส่วนเกิน และอื่น ๆ

ท่านสามารถโทรสอบถามความคืบหน้าได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่แผนกบริการด้านสัมภาระของเราในประเทศและเขตพื้นที่ของท่าน ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่นี่

โปรดทราบว่าหากท่านมีความคุ้มครองประกันภัยส่วนตัวสำหรับสัมภาระของท่าน ท่านควรทำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยของท่านด้วย

ประกาศเรื่องการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ

ความรับผิดสำหรับการสูญเสีย ความล่าช้า หรือความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระนั้นมีขอบเขตจำกัด เว้นแต่เมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับกระเป๋าสัมภาระที่มีมูลค่าสูงและมีการชำระค่าบริการพิเศษแล้ว ท่านอาจจะสำแดงสิ่งของบางประเภทที่มีมูลค่าสูงได้

สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (รวมถึงการเดินทางภายในประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางไปต่างประเทศนั้น) อาจมีการบังคับใช้ข้อกำหนดในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ (Warsaw Convention) ที่ว่าด้วยจำนวนจำกัดของความรับผิดชอบที่ 17 สกุลเงิน SDR ต่อสัมภาระที่เช็คอินน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม และ 332 สกุลเงิน SDR ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านที่มีสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน ในกรณีที่อนุสัญญามอนทรีออล (Montreal Convention) มีผลใช้บังคับกับการเดินทางของท่าน จำนวนจำกัดของความรับผิดชอบที่จะนำมาใช้คือ 1,131 สกุลเงิน SDR ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับสัมภาระที่เช็คอินและสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอิน (มูลค่าของสิทธิการถอนพิเศษอาจผันผวนได้ โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific)

ยกเว้นสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่ไม่ได้โหลดขึ้นเครื่องซึ่งขนส่งโดยบริการขนส่งระหว่างประเทศดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญาวอร์ซอและมอนทรีออล เราไม่มีส่วนรับผิดไม่ว่าในทางใดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าของการขนส่งสิ่งของที่ท่านใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระ แม้ว่าการนำสิ่งของบรรจุไปนั้นจะถูกสั่งห้ามตามเงื่อนไขทั่วไปว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของเรา สิ่งของดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งของที่แตกง่ายและเน่าเสียได้ กุญแจ งานศิลปะ กล้องถ่ายรูป เงินสด เครื่องประดับ โลหะมีค่า เครื่องเงิน ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยา สินค้าอันตราย สินค้าพาณิชย์ สิ่งของที่มีขนาดผิดปกติ เอกสารที่เปลี่ยนมือได้ หลักทรัพย์และสิ่งของมีค่าอื่น ๆ เอกสารทางธุรกิจ ตัวอย่างหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ

โปรดดูเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของ Cathay Pacific (PDF)เปิดในหน้าต่างใหม่

โปรดดูเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระของ Cathay Dragon (PDF) ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ของ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific