โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือทางการแพทย์

หากท่านจำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์การแพทย์ไปด้วยในการเดินทาง โปรดอ่านข้อกำหนดในการบรรจุอุปกรณ์และวิธีใช้ที่ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของท่าน 

ก่อนเดินทาง

ท่านควรติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขพิเศษทางการแพทย์ของท่าน

ยาและเข็มฉีดยา

โดยทั่วไปผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา และอุปกรณ์ฉีดยาอัตโนมัติ) กับการรักษาและควบคุมสภาวะทางการแพทย์ของตนขึ้นเครื่องบินได้

ข้อบังคับจากประเทศต่างๆ

สถานะทางกฎหมายของเวชภัณฑ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และการบังคับใช้ข้อกำหนดในการขนส่งอาจไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ข้อกำหนดนี้ยังบังคับใช้กับทั้งยาที่มีและไม่มีใบสั่งแพทย์

เพื่อให้การดำเนินการในขั้นตอนการตรวจของด่านรักษาความปลอดภัยหรือด่านศุลกากรท้องถิ่นเป็นไปอย่างราบรื่น ขอแนะนำให้ท่านถือจดหมายรับรองจากแพทย์เพื่อยืนยันว่าท่านจำเป็นจะต้องใช้ยาดังกล่าว และควรติดฉลากยาอย่างชัดเจนคู่กับชื่อสามัญหากเป็นไปได้

เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา

การนำเข็มฉีดยาขึ้นเครื่องบินจะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการตรวจผ่านความปลอดภัยภายในประเทศ และอยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของสายการบิน โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานศุลกากรที่เฉพาะเจาะจงในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไป

ขอแนะนำว่าให้เก็บกระบอกฉีดยาและยาฉีดไว้ด้วยกัน และมีป้ายฉลากกำกับที่ระบุชื่อท่านและชื่อยาของท่านอย่างชัดเจน หรือพกใบรับรองหรือจดหมายรับรองจากแพทย์ของท่านที่มีการระบุชื่อท่านและชื่อยาของท่าน กระบอกฉีดยาที่ใช้แล้วควรจะทิ้งลงใน “ภาชนะรองรับสิ่งของมีคม” ซึ่งจัดเตรียมไว้ในทุกเที่ยวบินของเรา กรุณาขอความช่วยเหลือจากพนักงานประจำเครื่องบิน

สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศออสเตรเลีย  สามารถบรรจุเข็มฉีดยาไว้ในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่องได้ แต่ผู้โดยสารจะต้องมีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าตนมีความจำเป็นทางการแพทย์ โปรดตรวจสอบที่ผู้เดินทางของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีความต้องการพิเศษเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเก็บยาในตู้เย็นบนเครื่องบิน

ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราจะไม่สามารถเก็บยาของท่านในตู้เย็นบนเครื่องได้ หากท่านนำยารักษาโรคที่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นมาด้วย ท่านควรบรรจุยาไว้ในถุงรักษาความเย็นหรือกระติกเก็บอุณหภูมิที่ใส่น้ำแข็งแห้งไว้ในปริมาณน้อยกว่า 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) โดยแพ็คไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถระเหยออกไปได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเราว่าท่านนำน้ำแข็งแห้งขึ้นเครื่องด้วยเมื่อท่านเช็คอิน

เจลเก็บความเย็น (แต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 100 มล. และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยในการพกพาของเหลว สเปรย์ และเจล (LAG)) ขึ้นเครื่องบิน

คำแนะนำสำหรับผู้โดยสาร

  • อ่านข้อบังคับทางการแพทย์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเดินทางโดยพกพายาควบคุม
  • หากต้องพกพายาขึ้นเครื่องบิน ควรบรรจุในภาชนะที่มีป้ายฉลากกำกับอย่างถูกต้องซึ่งออกโดยเภสัชกร
  • ต้องมีสำเนาใบสั่งยาทั้งหมด รวมทั้งชื่อสามัญของยา พร้อมด้วยตัวยาจริงในกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาควบคุมและยาฉีด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาทั้งหมดที่นำขึ้นเครื่องมีปริมาณเหมาะสม ทั้งในกระเป๋าที่นำติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
  • ทำการประกันสุขภาพในการเดินทางอย่างเหมาะสม รวมทั้งความคุ้มครองสำหรับการส่งกลับถิ่นฐานเดิม และความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคที่เป็นอยู่