โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

หญิงมีครรภ์

โปรดอ่านคำแนะนำของเราในการเดินทางร่วมกับหญิงมีครรภ์ เพื่อให้แน่ใจถึงการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

แม้ว่าหญิงมีครรภ์จะสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย แต่เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ตั้งครรภ์ขอคำปรึกษาจากแพทย์หรือผดุงครรภ์ของท่านก่อนวางแผนการเดินทาง ขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ตั้งครรภ์พกพาเอกสารที่ระบุวันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ขณะที่เดินทาง

การยอมรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ และมีอายุครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ โปรดดูตารางด้านล่างเกี่ยวกับข้อกำหนดและเอกสารรับรองทั้งหมดที่ต้องใช้เพื่อพิจารณาอนุญาตสำหรับการเดินทางบนเที่ยวบินของเรา

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และมีอาการแทรกซ้อนบางอย่าง หรือเคยมีอาการแทรกซ้อนในระหว่างการเดินทาง โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่ด้านล่างของหน้านี้

เพื่อความปลอดภัยของท่าน สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • หากท่านไม่มีใบรับรองแพทย์
  • หากใบรับรองแพทย์นั้นเลยกำหนดเวลาที่ระบุหรือไม่มีข้อมูลตามที่กำหนดไว้ 
รายละเอียดการตั้งครรภ์ ระยะของการตั้งครรภ์
เอกสารรับรองทางการแพทย์ที่ต้องใช้* แบบฟอร์ม MEDA ที่ต้องใช้
การตั้งครรภ์บุตรคนเดียวโดยไม่มีอาการแทรกซ้อน ก่อนสัปดาห์ที่ 28
ไม่ใช่
ไม่ใช่
สัปดาห์ที่ 28 - สัปดาห์ที่ 36
ใช่
 
(หนังสือรับรองนี้ต้องออกและลงวันที่ภายใน 10 วันก่อนหน้าวันออกเดินทางวันแรก)
ไม่ใช่

สัปดาห์ที่ 36 ขึ้นไป

(เช่น สัปดาห์ที่ 35 + 7 วัน)

ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้
การตั้งครรภ์แฝดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ก่อนสัปดาห์ที่ 28
ไม่ใช่
ไม่ใช่
สัปดาห์ที่ 28 - สัปดาห์ที่ 32
ใช่
(หนังสือรับรองนี้ต้องออกและลงวันที่ภายใน 10 วันก่อนหน้าวันออกเดินทางวันแรก)
ไม่ใช่

สัปดาห์ที่ 32 ขึ้นไป

(เช่น สัปดาห์ที่ 31 + 7 วัน)

ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

*ต้องใช้หนังสือรับรองทางการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุดังนี้:

  • ว่าเป็นการตั้งครรภ์ทารกคนเดียวหรือแฝดหลายคน
  • ประมาณการจำนวนสัปดาห์การตั้งครรภ์
  • วันคลอดที่ได้คาดหมายไว้ (EDD)
  • ว่าท่านมีสุขภาพดีและการตั้งครรภ์มีความก้าวหน้าตามปกติโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
  • ท่านมีสภาพร่างกายแข็งแรงที่จะเดินทาง

การอนุญาตให้ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และมีอาการแทรกซ้อนเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์และมีอาการแทรกซ้อน (กล่าวคือ ตั้งครรภ์และมีอาการแทรกซ้อนไม่ว่าในลักษณะใด) การอนุญาตให้เดินทางจะพิจารณาจากข้อมูลทางคลินิกที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม MEDA และผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายเวชศาสตร์การบินของบริษัท (Aviation Medical Team) โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป - ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายเวชศาสตร์การบินของเรา จึงจะสามารถเดินทางได้ กรุณาตรวจสอบว่าตัวท่านและแพทย์ที่ให้การรักษาท่าน ได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม MEDA ของเราครบถ้วนแล้ว และส่งแบบฟอร์มนี้ล่วงหน้ามายังเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกำหนดการเดินทางของท่าน

ขอแนะนำว่า ในการเดินทางนี้ ท่านควรมีประกันสุขภาพ/ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ท่านควรตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่ประเทศปลายทางว่าสามารถแก้ไขปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านเดินทางไปเยือนประเทศนั้น และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลในขณะที่ท่านตั้งครรภ์

หากท่านจำเป็นต้องใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมียาดังกล่าวเพียงพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้ โปรดอย่าลืมว่าในระหว่างการตั้งครรภ์ ท่านจะไม่สามารถใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันโรคมาลาเรียบางชนิดและการฉีดวัคซีน ถ้าประเทศปลายทางมีข้อกำหนดของการป้องกันโรคตามที่กล่าว อาจเป็นการดีกว่าหากเลื่อนการเดินทางไปที่ช่วงหลังจากคลอด

บางประเทศมีการกำหนดข้อจำกัดในการเข้าประเทศของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติ ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับสถานกงสุลในประเทศเพื่อขอการยืนยันในข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงของประเทศนั้นๆ

การเดินทางหลังการคลอดบุตร

Medical Clearance เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางภายใน 7 วันนับจากวันที่ผู้โดยสารคลอดบุตร ทารกไม่สามารถเดินทางภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอด และจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (Medical Clearance) เพื่อการเดินทางในช่วง 3 ถึง 7 วันหลังคลอด

ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากสูติแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ หรือจากเว็บไซต์ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (US Centre for Disease Control and Prevention) ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่ปฏิบัติตามนโยบายความสามารถเข้าถึงเช่นเดียวกับของสายการบิน Cathay Pacific