โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือทางการแพทย์

หากท่านจำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์การแพทย์ไปด้วยในการเดินทาง โปรดอ่านข้อกำหนดในการบรรจุอุปกรณ์และวิธีใช้ที่ตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของท่าน 

ก่อนเดินทาง

ท่านควรติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศ ของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขพิเศษทางการแพทย์ของท่าน

ออกซิเจนทางการแพทย์

ออกซิเจนบนเครื่องบิน

ออกซิเจนเพื่อการบำบัดรักษาโรคหรือจุดประสงค์ทางการแพทย์ (อัตราการไหลสูงสุด 4 ลิตร/นาที) อาจมีให้บริการบนเที่ยวบินของ Cathay Pacific ในถังที่เราจัดเตรียมไว้โดยไม่เสียค่าบริการ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับการมีให้บริการ เพื่อให้ทราบว่ามีออกซิเจนทางการแพทย์ให้บริการบนเครื่องบินหรือไม่ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับเที่ยวบินของท่านหรือไม่ โปรดติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งของเรา และร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ ของเที่ยวบินของท่าน 

เอกสารยืนยันจากแพทย์

ขอแนะนำให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์ม   MEDA  ให้ครบถ้วนและส่งไปที่แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินของท่าน

ในแบบฟอร์ม MEDA แพทย์ของท่านควรระบุอัตราการไหลของออกซิเจนเป็นลิตรต่อนาทีที่เหมาะสม (กระบอกสูบของเราสามารถให้ออกซิเจนได้ในอัตราการไหลอย่างสม่ำเสมอที่ 2 หรือ 4 ลิตรต่อนาทีโดยทางหน้ากากครอบปากและจมูก หรือทางสายยางคู่เข้าจมูก (nasal cannula)) เราขอให้ท่านเก็บเอกสารต้นฉบับไว้และนำไปด้วยเมื่อเดินทางขึ้นเครื่องบิน 

การเก็บยาในตู้เย็นบนเครื่องบิน

ด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัย เราจะไม่สามารถเก็บยาของท่านในตู้เย็นบนเครื่องได้ หากท่านนำยารักษาโรคที่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นมาด้วย ท่านควรบรรจุยาไว้ในถุงรักษาความเย็นหรือกระติกเก็บอุณหภูมิที่ใส่น้ำแข็งแห้งไว้ในปริมาณน้อยกว่า 2.5 กก. (5.5 ปอนด์) โดยแพ็คไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถระเหยออกไปได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินของเราว่าท่านนำน้ำแข็งแห้งขึ้นเครื่องด้วยเมื่อท่านเช็คอิน

เจลเก็บความเย็น (แต่ละชิ้นไม่ควรเกิน 100 มล. และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยในการพกพาของเหลว สเปรย์ และเจล (LAG)) ขึ้นเครื่องบิน

อุปกรณ์ออกซิเจนส่วนบุคคล

เราอาจขนส่งอุปกรณ์ออกซิเจนส่วนตัวของท่าน (เช่น ถังบรรจุก๊าซออกซิเจน) ไว้ในห้องสินค้าขนส่ง ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้นบรรจุหีบห่อและปิดฉลากตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย "สินค้าอันตราย" ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งของเรา

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ถังออกซิเจนที่ผู้โดยสารนำมาเองอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือใช้บนเที่ยวบินของเรา

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC)

ผู้โดยสารอาจนำและใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ของตนบนเครื่องบินได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลใน ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับอุปกรณ์แพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา