โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ความช่วยเหลือทางการแพทย์

หากต้องการนำอุปกรณ์การแพทย์ไปด้วยในการเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องศึกษาคำแนะนำง่ายๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการจัดกระเป๋าสัมภาระและการใช้อุปกรณ์

ก่อนเดินทาง

ท่านควรติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเรา หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวของท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขพิเศษทางการแพทย์ของท่าน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (MEQT)

มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาบนเครื่องบิน สายการบิน Cathay Pacific อุปกรณ์ทางการแพทย์ (MEQT) ใดๆ ให้แก่ผู้โดยสาร แต่ท่านสามารถใช้อุปกรณ์ MEQT ของตนเองบนเครื่องบินได้ (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยหายใจ) ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้โดยสารได้รับการตรวจรับรองทางการแพทย์ว่าแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน (MEDA clearance) และผู้โดยสารนั้นสามารถเดินทางตลอดเที่ยวบินโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษ หรือก่อให้เกิดภัยคุกคามโดยตรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่น
  • อุปกรณ์นั้นสามารถเก็บและนำมาใช้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ใช้บังคับ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัย

หากท่านตั้งใจจะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (รวมถึงอุปกรณ์ช่วยหายใจ) บนเครื่องบิน โปรดแจ้งแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินของท่าน ข้อมูลที่จำเป็นได้แก่ ผู้ผลิต หมายเลขรุ่น และขนาดทางกายภาพของอุปกรณ์

ผู้เดินทางเป็นประจำ

หากท่านเป็นผู้เดินทางเป็นประจำของสายการบิน Cathay Pacific ท่านสามารถสมัครขอรับบัตรประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเป็นประจำ (FREMEC) ได้ หากท่านถือบัตร FREMEC ท่านไม่จำเป็นต้องส่งรายละเอียดของอุปกรณ์ของท่านเวลาที่ท่านบินไปกับเราแต่ละครั้ง หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสภาพของท่าน หรือความช่วยเหลือที่ต้องการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตร FREMEC กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ผู้โดยสารที่ตั้งใจจะใช้อุปกรณ์การแพทย์บนเครื่องบินควรมีใบอนุญาตทางการแพทย์  (MEDA) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินได้

ข้อยกเว้น: ผู้โดยสารที่ต้องการเพียงแค่ใช้เครื่อง CPAP หรือ BIPAP บนเครื่องบินไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการแพทย์

ผู้ใช้ POC ต้องแสดงเอกสารแสดงความเห็นของแพทย์ (pdf) , Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacificลงวันที่ภายใน 10 วันของวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินแรกที่ระบุว่าผู้โดยสารสามารถใช้เครื่อง POC ได้อย่างถูกต้อง โดยต้องใช้ POC ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ และระบุการตั้งค่าการไหลและระบุว่าจำเป็นต้องใช้งานหรือไม่ในทุกระยะของเที่ยวบิน นอกจากนี้ ใบแสดงความคิดเห็นนี้ควรแนะนำด้วยว่าว่าแพทย์เชื่อว่าผู้โดยสาร “มีความสามารถในการเดินทางตลอด เที่ยวบินได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์เป็นพิเศษระหว่างเที่ยวบิน”

หากท่านเป็นผู้ใช้ POC ที่มีบัตร FREMEC ที่ถูกต้อง ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารแสดงความเห็นของแพทย์ก่อนที่จะเดินทาง ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของท่านหรือไม่ต้องขอความช่วยเหลือ

โปรดติดต่อสำหนักงานการสำรองที่นั่งท้องถิ่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อเดินทางโดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เช่น เครื่องให้ออกซิเจนแบบพกพา (POC), เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED), เครื่องพ่นละอองยา, เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่องหรือชนิดสองระดับ (CPAP หรือ BIPAP) โปรดอ้างอิงตารางด้านล่างเพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการยอมรับในฐานะกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่องหรือสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ดังนี้

อัตราวัตต์ต่อชั่วโมง (Wh) หรือ (Li Content) องค์ประกอบ กระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง สัมภาระที่เช็คอิน
≤ 100 Wh (2 ก.) ในตัวอุปกรณ์* ใช่ ใช่ แต่แนะนำว่าควรจัดเก็บไว้ในกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง
> 100 Wh ถึง ≤ 160 Wh (2 ก. – 8 ก.)  ในตัวอุปกรณ์# ใช่ ใช่ แต่แนะนำว่าควรจัดเก็บไว้ในกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง
> 160 Wh (8 ก.) ในตัวอุปกรณ์และในรูปแบบอะไหล่ ไม่อนุญาต^ ไม่อนุญาต^

* สามารถนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง (20 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน) ไปด้วยได้โดยใส่ไว้ในกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง แต่ไม่ใช่ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
# สามารถนำแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง (2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน) ไปด้วยได้โดยใส่ไว้ในกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง แต่ไม่ใช่ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
^ แบตเตอรี่ลิเธียม (มากกว่า 160 Wh หรือ 8 ก.) ต้องมีการแจ้งและนำขึ้นเครื่องในฐานะสินค้า โดยเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยสินค้าอันตรายของ IATA

หมายเหตุ:

อุปกรณ์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (แต่ละอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 100 Wh หรือ 2 ก.) สำหรับการบรรจุไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง ต้องมีจำนวนไม่เกิน 15 เครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และไม่เกิน 15 เครื่องต่อกระเป๋าหนึ่งใบ

ตัวอย่างเช่น

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำไปได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 15 เครื่อง (พร้อมด้วยกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องจำนวนหนึ่งหรือสองใบ)
ผู้โดยสารสองท่านสามารถนำไปได้ทั้งสิ้นไม่เกิน 15 เครื่อง (พร้อมด้วยกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องหนึ่งใบ)

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่แบตเตอรี่ลิเธียม

สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่ไม่สำคัญ (เช่น เครื่อง CPAP หรือ BIPAP, เครื่องพ่นยา, เครื่องกระตุ้นประสาท, จอมอนิเตอร์ HR/BP, หลอดฉีดยาและเครื่องให้อาหารทางสายยาง, เครื่องดูดเสมหะและเครื่องดูดน้ำมูกไฟฟ้า, เครื่องกระตุ้นประสาทภายนอกหรือผ่านผิวหนัง เช่น เครื่อง TENS) โปรดทราบว่า:

  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สำคัญทั้งหมดสามารถต่อกับเต้ารับ 110Vac ไฟแล็ปท็อปบนเครื่องบิน (ถ้ามี) หรือทำงานเองโดยใช้แบตเตอรี่ชนิดแห้งหรือแบตเตอรี่แพ็คชนิดเจลที่ผ่านการรับรองตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • กำลังสูงสุดจากไฟแล็ปท็อปบนเครื่องคือ 100 วัตต์ และหากอุปกรณ์ของท่านดึงไฟมากกว่านี้ เต้าเสียบไฟแล็ปท็อปกับบนเครื่องบินจะถูกปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเครื่องบินทุกลำจะติดตั้งเต้ารับ 110Vac สำหรับแล็ปท็อปบนเครื่องบิน หรือเต้ารับ 110Vac ไฟฟ้าแล็ปท็อปบนเครื่องบินจะสามารถใช้ได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านพกพาแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วมาในจำนวนที่เพียงพอกับระยะเวลาการใช้งานที่ตั้งใจไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับแล็ปท็อปบนเครื่องบิน โปรดดูที่นี่
  • โปรดทราบว่า ไฟฟ้าในที่นั่งบนเครื่องบินไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้ได้ หรือทำงานได้ทุกเที่ยวบิน สายการบิน Cathay Pacific จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อผู้โดยสารที่เกิดจากพยายามของผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือความล้มเหลวของระบบไฟบนเครื่องบิน  ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากับความเสี่ยงของตัวเอง
  • สำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานเอง แบตเตอรี่เพิ่มเติมที่นำขึ้นเครื่องต้องได้รับการบรรจุให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และสารอันตราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู ที่นี่

โปรดทราบว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญใดๆ เช่น POC, เครื่องช่วยหายใจ, อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ, ตู้อบ และเครื่องกระตุ้นหัวใจ กับไฟแล็ปท็อปบนเครื่องบิน และต้องจ่ายไฟของตนเองที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด

ทั้งนี้ จะมีการบังคับใช้ข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องการใช้ MPED ในช่วงระยะต่างๆ ของการเดินทางโดยเที่ยวบิน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญสามารถใช้ในระหว่างขั้นตอนทั้งหมดของเที่ยวบิน โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถเก็บไว้ได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่ใช้บังคับ และทำงานด้วยแบตเตอรี่ หมายเหตุ: หากจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเที่ยวบิน ผู้โดยสารจะไม่สามารถนั่งอยู่ในแถวทางออกฉุกเฉิน และที่นั่งแถวหน้าสุดได้เนื่องจากข้อบังคับด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สำคัญทั้งหมดจะสามารถนำมาใช้บนเครื่องบินได้หลังจากที่ลูกเรือได้ประกาศแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าสามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น และจะต้องหยุดใช้เมื่อสัญญาณเข็มขัดนิรภัยติดสว่างขึ้นในการเตรียมลงจอด โดยจะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยเมื่อเครื่องบินเตรียมจะทะยานขึ้น เคลื่อนไปบนทางขับ หรือกำลังลงจอด

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่นำขึ้นบนเครื่องบิน กัปตันที่ปฏิบัติการมีสิทธิที่จะขอให้ปิดอุปกรณ์ใดๆ หากเขา/เธอคิดว่านั่นมีผลกระทบต่อระบบเครื่องบิน หากมีการขอให้ทำเช่นนั้น จะต้องปิดอุปกรณ์ทันที

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์บางประเภท

เครื่องพ่นละออง

การใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกห้ามในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

เครื่องทำความชื้น

เครื่องทำความชื้นส่วนตัวไม่อนุญาตให้นำมาใช้บนเครื่องบินเนื่องจากไม่ใช่อุปกรณ์ความช่วยเหลือทางการแพทย์

เฉพาะเครื่องทำความชื้นที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์การแพทย์เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้บนเครื่องบิน

เครื่องล้างไต

ห้ามใช้เครื่องล้างไตทุกชนิดบนเครื่องบินเป็นอันขาด

อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้สามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นเครื่องบินได้หากได้รับการจัดเก็บไว้ในห้องโดยสารโดยเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายสำหรับกระเป๋านำติดตัวขึ้นเครื่อง

ขอแนะนำว่าผู้โดยสารที่จำเป็นต้องใช้เครื่องล้างไต ควรทำการล้างไตในขณะอยู่บนภาคพื้นดินให้เรียบร้อยก่อนหรือหลังจากเที่ยวบิน หากทำได้

ผู้โดยสารสามารถพกพาน้ำยาล้างไตในปริมาณที่เหมาะสมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ปริมาณน้ำยาล้างไตที่เหมาะสมจะเท่ากับปริมาณการใช้สำหรับ 2 วัน)

ผู้โดยสารที่จำเป็นต้องทำการล้างไตทางช่องท้อง (การล้างไตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เครื่อง) บนเครื่องบิน ควรนำถุงบรรจุปัสสาวะไปเทของเสียทิ้งในโถสุขภัณฑ์และทิ้งถุงเปล่า, ถุงใส่น้ำยาล้างไตที่ใช้หมดแล้ว และสายสวนลงในถุงใส่ขยะอันตราย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หรือของมีคมที่ใช้แล้ว ควรจะทิ้งลงใน “ภาชนะรองรับสิ่งของมีคม” ซึ่งจัดเตรียมไว้บนเครื่องบินในทุกเที่ยวบินของเรา ผู้โดยสารที่ตั้งใจจะทำการล้างไตบนเครื่องบินควรมีใบอนุญาตทางการแพทย์ (MEDA) ยืนยัน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินได้

โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องบินและการใช้ MEQT

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED)