โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัย

หากท่านหรือญาติพี่น้องของท่านต้องการผู้ดูแลในระหว่างการเดินทางไปกับเที่ยวบินของ Cathay Pacific ขอให้ท่านกรุณาแจ้งให้เราทราบ

ผู้ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยคือใคร

ผู้ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยจะเดินทางร่วมกับผู้โดยสารตลอดเส้นทาง เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารตามความต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงการทำความเข้าใจและการตอบสนองคำแนะนำของลูกเรือบนเครื่องบินอย่างเหมาะสม หรือช่วยเหลือในการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ผู้ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยอาจเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลที่ว่าจ้างมาก็ได้ บุคคลดังกล่าวต้องพึ่งตนเองได้ มีความสามารถทางความคิด และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารได้ในทุกเรื่องที่จำเป็น

ฉันต้องมีผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยหรือไม่

เมื่อเดินทางโดยเครื่องบินไปกับสายการบิน Cathay Pacific ผู้โดยสารอาจจำเป็นต้องมีผู้ช่วยเพื่อความปลอดภัยถ้าผู้โดยสารนั้น:

  • การเดินทางโดยเปลหาม ตู้ควบคุมอุณหภูมิ หรือต้องการการรักษาพยาบาลในระหว่างเที่ยวบิน
  • ไม่สามารถเข้าใจหรือตอบสนองคำแนะนำด้านความปลอดภัย เนื่องจากความบกพร่องด้านการรับรู้หรือความเข้าใจ
  • มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งรุนแรงจนทำให้ท่านไม่สามารถจะอพยพออกจากเครื่องบินด้วยตนเองได้
  • มีความบกพร่องรุนแรงด้านการมองเห็นและการได้ยิน ซึ่งทำให้ยากที่จะสื่อสารกับลูกเรือบนเครื่องบินได้

ความปลอดภัยของท่านคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบรับคำขอที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่มีเข้ามา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการดูแลส่วนบุคคลบนเครื่องบิน เช่น การรับประทานอาหาร การดื่มน้ำ การดูแลจัดการเรื่องยา และความช่วยเหลือในการใช้ห้องน้ำ