โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

หากท่านขอรับเงินคืนสำหรับค่าบัตรโดยสารที่สั่งซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ Cathay Pacific/แอปในมือถือ หรือแลกด้วยไมล์ของท่าน โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดทราบว่าท่านต้องยกเลิกการจองของท่านก่อนที่จะขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร

หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านทางบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อขอคืนเงิน

หากท่านใช้ไมล์สะสมเพื่ออัปเกรดบัตรโดยสารของท่านหรือเพื่อดำเนินการอื่น ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เว้นแต่มีการระบุว่าจะใส่ข้อมูลหรือไม่ก็ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่านเกี่ยวกับคำขอคืนเงินของท่าน

ข้อมูลผู้เดินทาง*

กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร

ผู้โดยสาร #passengerSequence#

เราได้รับคำขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของท่านแล้ว

คำขอของท่านจะได้รับการดำเนินการภายในเจ็ดวันทำการ

โปรดทราบ: อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมการคืนเงิน/การยกเลิกบัตรโดยสาร และบัตรโดยสารบางประเภทอาจไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรุณาดูข้อกำหนดที่ระบุไว้ในครั้งแรกที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งนี้