โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของควบคุม

การเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่สำรอง

แบตเตอรี่สำรองอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้หากไม่ได้พกพาอย่างถูกต้อง

แบตเตอรี่สำรองทุกประเภท (เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม, นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cad) และอัลคาไลน์) สามารถนำขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัยทั้งในสัมภาระที่เช็คอินหรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง โดยแบตเตอรี่เหล่านั้นต้องได้รับการปกป้องจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเหมาะสม ท่านสามารถจัดเตรียมแบตเตอรี่ทั่วไปเพื่อการเดินทางได้โดยปฏิบัติดังนี้

 • บรรจุแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมจากผู้ผลิต หรือ
 • ใช้แผ่นเทปปิดบนขั้วแบตเตอรี่ หรือ
 • บรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนแยกกันในถุงพลาสติกหรือถุงป้องกัน
 • ปิดการทำงานของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่ออยู่ในสัมภาระเช็คอิน

การนำแบตเตอรี่ลิเทียมขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและระดับของวัตต์-ชั่วโมง (WH) ของแบตเตอรี่ (สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน/โพลีเมอร์ที่สามารถชาร์จได้) หรือขนาดบรรจุของลิเทียม (LC) (สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมโลหะแบบใช้ครั้งเดียว) เนื่องจากเราบินไปยังสนามบินที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนั้น สิ่งของของท่านจึงอาจถูกยึดได้ หากสิ่งของนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้โดยสารท่านอื่นที่ร่วมเดินทางด้วย โปรดรับทราบข้อบังคับและอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมของเราเมื่อจะเดินทางพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาได้ที่  อุปกรณ์การแพทย์ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป กระเป๋าอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวเพื่อจุดประสงค์ในการชาร์จอุปกรณ์ภายนอก หรือเป็นแหล่งพลังงานสำหรับล้อกระเป๋าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดออกไม่ได้ ทางสายการบินจะไม่รับกระเป๋านี้ขึ้นเครื่อง ไม่ว่าในลักษณะของสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระที่เช็คอิน/โหลดขึ้นเครื่อง

กระเป๋าอัจฉริยะเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED) แบตเตอรี่ของกระเป๋าอัจฉริยะเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพาวเวอร์แบงก์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง

 

สัมภาระเช็คอินโหลดขึ้นเครื่อง

 • หากท่านเดินทางพร้อมกับกระเป๋าอัจฉริยะ ท่านต้องสามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกระเป๋าได้ในกรณีที่ต้องเช็คอินกระเป๋าของท่าน ณ จุดตรวจใดก็ตามในระหว่างการเดินทาง
 • ท่านต้องพกพาแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกได้ในกระเป๋าสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องของท่าน และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองในปัจจุบัน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 • หากท่านต้องการจะนำกระเป๋าอัจฉริยะไปด้วยในลักษณะสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นชนิดถอดออกได้และยังคงติดตั้งอยู่ภายในกระเป๋านั้นเท่านั้น
 • ถ้าไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกได้ กระเป๋านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปด้วย ไม่ว่าในลักษณะสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

 

เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบกับสายการบินที่ดำเนินงานเที่ยวบินเชื่อมต่อในด้านนโยบายที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่และกระเป๋าอัจฉริยะ

แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดเล็ก

แบตเตอรี่ประเภทใดๆ (รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียม พาวเวอร์แบงก์ ถ่านอัลคาไลน์)

แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองต้องต่ำกว่า 100 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) / ลิเธียม 2 ก. (LC)

ตัวอย่างเช่น

 • แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • กล้องถ่ายรูป
 • นาฬิกา
 • เครื่องเล่นดนตรีแบบพกพา
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

ในสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง

 • แบตเตอรี่สำรอง 20 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • ต้องแสดงอย่างถูกต้อง (ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเดิมที่ปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมกับติดเทปที่ขั้วแบตเตอรี่ หรือบรรจุในถุงพลาสติกแยกจากกันสำหรับแต่ละก้อน)

ในสัมภาระที่เช็คอิน

 • ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สำรองทุกชนิดไว้ในสัมภาระที่เช็คอินโดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึง แบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่อัลคาไลน์ แบตเตอรี่เซลล์แห้ง และอื่นๆ

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระ

 • ห้ามนำแบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ที่มีลิเทียมมากกว่า 2 กรัม (เช่น แบตเตอรี่ขนาด ‘C’ ขึ้นไป) ไว้ในกระเป๋าสัมภาระใดๆ และต้องแสดงและนำไปในลักษณะของสินค้าโดยเป็นไปตามข้อบังคับสินค้าอันตรายของ IATA
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดกลาง

แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดกลาง

100 - 160 วัตต์-ชั่วโมง (Wh)

ตัวอย่างเช่น

 • แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนานเป็นพิเศษสำหรับแล็ปท็อป
 • แบตเตอรี่ที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • อุปกรณ์การแพทย์พกพา เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

ในสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง

 • แบตเตอรี่สำรอง 2 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
 • ต้องแสดงอย่างถูกต้อง (ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเดิมที่ปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมกับติดเทปที่ขั้วแบตเตอรี่ หรือบรรจุในถุงพลาสติกแยกจากกันสำหรับแต่ละก้อน)

ในสัมภาระที่เช็คอิน

 • อนุญาตให้อยู่ภายในตัวอุปกรณ์
แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่

แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดใหญ่

160+ วัตต์-ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น

 • อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ที่พบในรถไฟฟ้าและรถไฮบริดบางรุ่น
 • อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และสกู๊ตเตอร์

สิ่งของต้องห้ามในกระเป๋าสัมภาระ

ข้อยกเว้น

 • แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนสำหรับรถวีลแชร์หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่คล้ายกันซึ่งผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ อายุ หรือปัญหาชั่วคราว (เช่น ขาหัก)

  โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดทราบว่า  แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง - หรือเรียกว่าแบตเตอรี่ "ที่ถอดออกได้" หมายถึง แบตเตอรี่ที่จัดเก็บแยกต่างหากและใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองในการ ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ แบตเตอรี่สำรองรวมถึงที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาหรือ Power Bank (พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว) 

โปรดใส่แบตเตอรี่ลิเทียมสำรอง ไว้ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของท่าน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

ดูวิดีโอเพื่อความปลอดภัยนี้จาก CASA (หน่วยงานด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลต่อไปนี้เตรียมพร้อมไว้สำหรับตอบคำถามแก่เจ้าหน้าที่ของเรา (ถ้ามีการถาม)

1. วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือปริมาณลิเทียม (ก.) สำหรับแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ติดตั้งและแบตเตอรี่สำรองที่ท่านวางแผนจะนำไปด้วยไม่ว่าจะในลักษณะสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน

(ท่านสามารถดำเนินการในเรื่องนี้โดยใช้วิธีคำนวณดังนี้ 
การแปลงหน่วยวัดแอมป์-ชั่วโมง (Ah) เป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh): คูณ Ah ด้วยโวลต์ (V) (1Ah = 1,000 mAh) ข้อมูลทั้งสองนี้แสดงอยู่บนแผ่นข้อมูลของแบตเตอรี่

ตัวอย่างเช่น 2.38Ah x 14.4V = 34 Wh สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์)

แบตเตอรี่ลิเทียมที่ไม่มีการทำเครื่องหมายการวัดวัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือปริมาณลิเทียม (LC) หรือเครื่องหมายไม่ชัดเจนจะถูกปฏิเสธไม่ให้นำติดตัวไปด้วย

2. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุไว้ใน คู่มือการทดสอบและหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 ข้อ 38.3

3. อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมภายในตัวหรือแบตเตอรี่แบบปลั๊กอิน เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป และโทรศัพท์มือถือ จำเป็นต้องปิดเครื่องไว้เสมอ (ไม่ใช่ตั้งค่าเป็นโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนชั่น) พร้อมทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เปิดการทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และปกป้องอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย เมื่อใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอิน

4. อุปกรณ์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (แต่ละอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 100Wh หรือ 2 ก.) ที่สามารถบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ จะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15 เครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และไม่เกิน 15 เครื่องต่อกระเป๋าหนึ่งใบ ตัวอย่างเช่น

 • รวมทั้งสิ้น 15 เครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (เช่น ผู้โดยสารหนึ่งท่านที่เช็คอินกระเป๋าสองใบ)
 • ไม่เกิน 15 เครื่องต่อกระเป๋าหนึ่งใบ (เช่น ผู้โดยสารสองท่านที่เช็คอินกระเป๋าเพียงใบเดียว)

5. สำหรับข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ   ผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐฯ โดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม ควรไปดูรายละเอียดที่ www.phmsa.dot.gov/safetravel

6. แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ โดยมีลิเทียมมากกว่า 2 ก. (เช่น แบตเตอรี่ขนาด ‘C’ ขึ้นไป) ไม่อนุญาตให้พกพาไว้ในสัมภาระใดๆ และต้องแสดงและพกพาในลักษณะของสินค้าโดยเป็นไปตามข้อบังคับสินค้าอันตรายของ IATA

7. ผู้โดยสารต้องไม่ใส่บุหรี่ไฟฟ้าไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ และห้ามนำมาใช้บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

โปรดทราบ ไม่อนุญาตให้พกพายานยนต์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนไว้ในสัมภาระที่เช็คอินและสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

เนื่องจากความเสี่ยงของเหตุเพลิงไหม้ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน อาทิ จักรยานทรงตัวไฟฟ้าล้อเดียว (AirWheel), รถไฟฟ้าล้อเดียว (Solowheel), รถยืนไฟฟ้า (Hoverboard) และมินิเซกเวย์ รวมทั้งสกู๊ตเตอร์ทรงตัวอื่นๆ – Cathay Pacific จึงได้ประกาศห้ามพกพายานยนต์ขนาดเล็กดังกล่าวและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องทั้งในแบบสัมภาระที่เช็คอินและสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องบนเที่ยวบินทั้งหมดของ Cathay Pacific โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2015

ผู้โดยสาร Cathay Pacific ไม่ได้รับอนุญาตให้นำยานยนต์ขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออนขึ้นเครื่องบิน โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสายการบิน หากมีการนำสิ่งของเหล่านี้มายังสนามบิน สายการบินจะปฏิเสธไม่รับสิ่งของเหล่านี้เมื่อท่านมาเช็คอิน และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องกำจัดหรือทิ้งทิ้งสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวก่อนที่จะขึ้นเครื่อง Cathay Pacific จะไม่จัดเก็บสิ่งของดังกล่าวไว้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้

ห้ามพกพารถยืนไฟฟ้า (Hoverboard) และสกู๊ตเตอร์ทรงตัวไฟฟ้าอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น

 • จักรยานไฟฟ้าล้อเดียว (AirWheel)
 • รถไฟฟ้าล้อเดียว (Solowheel)
 • รถยืนไฟฟ้า (Hoverboard) และมินิเซกเวย์
 • สกู๊ตเตอร์ทรงตัวไฟฟ้าอื่นๆ

เราขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านของเรา โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเมื่อเดินทางพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียม และแม้ว่าเราไม่ต้องการที่จะตอบปฏิเสธผู้โดยสารของเรา แต่หากเราตรวจพบ เราจำเป็นต้องปฏิเสธการพกพาแบตเตอรี่ที่มีปริมาณมากเกินไปและชนิดที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้

เมื่อทำการเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของเราจะสอบถามท่านว่าได้อ่านข้อบังคับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วหรือไม่ การให้ข้อมูลเป็นเท็จเมื่อตอบคำถามนี้ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา และมีโทษปรับจำนวน HKD 10,000 และ/หรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องแจ้งตำรวจและฝ่ายรักษาความปลอดภัยของสนามบินด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของเรา

โปรดทราบ หากมีความจำเป็น กระเป๋าสัมภาระของท่านอาจถูกตรวจค้นก่อนและ/หรือหลังจากเช็คอิน