โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของควบคุม

การนำของเหลว สเปรย์ เจล และวัสดุผงขึ้นเครื่องบิน

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้โดยต้องบบรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น โดยใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเกี่ยวกับการนำวัสดุผงบางชนิดขึ้นเครื่องบิน โดยต้องจำกัดปริมาตรไม่เกิน 350 มล. (12 ออนซ์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อยกเว้นของบางเส้นทางที่ด้านล่าง

สิ่งของที่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ควรบรรจุไว้ในสัมภาระที่เช็คอินของท่าน โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจะริบสิ่งของที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง

การบรรจุหีบห่อสิ่งของของท่าน

โปรดใช้ถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้หรือกล่องใสปิดผนึกเพื่อขนส่งของเหลวของท่าน ดังนี้

 • ต้องมีความสูงและความกว้างไม่เกิน 20 ซม./8 นิ้ว
 • ต้องมีปริมาตร 1 ลิตร
 • ต้องใสและเปิด-ปิดผนึกได้
 • ของที่บรรจุอยู่ต้องปริมาณเหมาะสมตามขนาดของถุง
 • ต้องผนึกปากถุงให้เรียบร้อย
 • หนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • ถุงนี้ต้องแสดงโดยแยกต่างหากจากสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ประเภทของสิ่งของ

โปรดใช้ประเภทของของเหลว เจล หรือสเปรย์ดังต่อไปนี้เป็นแนวทาง:

 • เจล เช่น เจลใส่ผมหรือเจลอาบน้ำ
 • โลชั่นและของเหลว เช่น ครีมกันแดด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบโรล-ออน
 • ยาป้าย เช่น ยาสีฟัน หรือวาสลีน (เฉพาะในกรณีที่เดินทางร่วมกับทารก)
 • โฟมและสเปรย์แบบอัดแก๊ส เช่น โฟมโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบสเปรย์
 • อาหาร เช่น น้ำหรือโยเกิร์ต
 • เครื่องสำอางในรูปของเหลว เช่น รองพื้นหรือลิปกลอส
 

สิ่งของที่ได้รับยกเว้น

สิ่งของต่อไปนี้ (ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในระหว่างการเดินทางของท่าน) สามารถพกพาไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยมีปริมาณมากกว่า 100 มล. ในกรณีที่ได้แสดงสิ่งของดังกล่าวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว

 • ยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เช่น ชุดเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • อาหารสำหรับทารกในรูปแบบของเหลวหรือของเหลวแบบข้น (หากท่านเดินทางร่วมกับทารก)
 • น้ำนมแม่ในถุงบรรจุน้ำนมของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกับทารกหรือไม่ก็ตาม
 • เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว เช่น ลิปสติก แป้งรองพื้น และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบแท่ง

โปรดทราบว่าข้อยกเว้นข้างต้นต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลในปริมาณเท่าใดก็ได้ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีมาในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน หากท่านสามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและสิ่งของดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในถุงปิดผนึก โปรดทราบว่าร้านค้าปลอดภาษีบางแห่งอาจไม่มีถุงปิดผนึกให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านซื้อสินค้า

ข้อยกเว้นสำหรับบางเส้นทาง

เมืองปลายทางต่อไปนี้มีข้อจำกัดซึ่งอาจส่งผลต่อของเหลวสเปรย์ เจล หรือวัสดุผงที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้ โปรดตรวจดูรายการต่อไปนี้ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้บรรจุสิ่งของอย่างเหมาะสมแล้ว

เที่ยวบินจากออสเตรเลีย

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำวัสดุผงที่ไม่ใช่วัสดุออร์แกนิกไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น เกลือ ทราย แป้งทัลคัม และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าชนิดอื่น ๆ ) สำหรับนำขึ้นเครื่องบินที่ออกจากออสเตรเลีย ผู้โดยสารควรนำวัสดุผง ของเหลว สเปรย์ และเจลออกจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของตน และจัดวางแยกต่างหากไว้บนถาดสำหรับนำเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยเมื่อออกเดินทางจากออสเตรเลีย

มีสิ่งของบางประเภทในหมวดหมู่นี้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นั่นคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ดูแลทารก และ/หรืออาหารทารก/เด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงบาห์เรนโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้สำหรับช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงแคนาดาโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้สำหรับช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน โปรดทราบว่าหากเดินทางระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาในช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของท่าน ท่านสามารถนำของเหลวในปริมาตรเกิน 100 มล.ขึ้นเครื่องบินได้

 

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องบินหากเป็นเที่ยวบินในประเทศ กรุณาใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในสัมภาระเช็คอินของท่าน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงยุโรปหรือสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้ในช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวใด ๆ ขึ้นเครื่องบิน (ยกเว้นยาหรือนมผสมสำหรับทารก) หรือซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบิน เมื่อท่านออกเดินทางจากอินเดียโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อ

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อผ่านอินโดนีเซีย

ท่านสามารถซื้อสินค้าที่เป็นของเหลว สเปรย์ และเจลที่ร้านค้าปลอดภาษีเพื่อนำขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้เมื่อท่านเดินทางมาจากประเทศต่อไปนี้ โดยท่านได้ซื้อสินค้าดังกล่าวที่สนามบินต้นทาง ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวจัดเก็บไว้ในถุงปิดผนึกอย่างดีและมีหลักฐานการซื้อสินค้า และไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองปลายทางของท่าน  

ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
บาห์เรน
เบลเยียม
บัลแกเรีย
กัมพูชา
แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไซปรัส
สาธารณรัฐเชค
เดนมาร์ค
เอสโตเนีย
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น **
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
มาเลเซีย
มอริเชียส
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
โปแลนด์
โปรตุเกส
กาตาร์
สาธารณรัฐเกาหลี
โรมาเนีย
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
แอฟริกาใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไต้หวัน
ไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม

** ร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินญี่ปุ่นไม่มีบรรจุภัณฑ์แบบปิดผนึกไว้ให้บริการ

 

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อผ่านญี่ปุ่น (ยกเว้นเมืองนาริตะและเมืองฮาเนดะ)

** ร้านค้าปลอดภาษีทในสนามบินที่เราให้บริการประเทศญี่ปุ่นไม่มีถุงปิดผนึกที่สามารถเห็นร่องรอยการแกะให้แก่ลูกค้า ยกเว้นนาริตะ, บางร้านค้าที่ฮาเนดะ โอซาก้า และนาโกย่า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่ท่านซื้อได้รับการบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกที่สามารถเห็นร่องรอยการแกะและแจ้งให้พนักงานของร้านทราบว่าท่านจะเดินทางต่อโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อ

เที่ยวบินไปนิวซีแลนด์

ของเหลว
ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเชื่อมต่อในประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวใด ๆ ขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศผ่านนิวซีแลนด์

ขวดน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่มีปริมาณรวมเกิน 100 มล. ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้และต้องเช็คอินเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น

 

เที่ยวบินจากนิวซีแลนด์

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำวัสดุผงที่ไม่ใช่วัสดุออร์แกนิกไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น เกลือ ทราย แป้งทัลคัม และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าชนิดอื่น ๆ ) สำหรับนำขึ้นเครื่องบินที่ออกจากนิวซีแลนด์ ผู้โดยสารควรนำวัสดุผง ของเหลว สเปรย์ และเจลออกจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของตน และจัดวางแยกต่างหากไว้บนถาดสำหรับนำเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยเมื่อออกเดินทางจากนิวซีแลนด์

มีสิ่งของบางประเภทในหมวดหมู่นี้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นั่นคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ดูแลทารก และ/หรืออาหารทารก/เด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อผ่านไต้หวัน

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารนำวัสดุผงขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น แป้ง น้ำตาล ผงกาแฟ เครื่องเทศ) สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจเช็คด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ประตูขึ้นเครื่องในสนามบินฮ่องกงก่อนจะออกเดินทาง (หรือที่แวนคูเวอร์ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบิน CX888 ไปนิวยอร์ก)

สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดปริมาณไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นี้ได้แก่ นมผงสำหรับทารก ยา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย