โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของควบคุม

การนำของเหลว สเปรย์ เจล และวัสดุผงขึ้นเครื่องบิน

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้โดยต้องบบรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น โดยใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้ โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเกี่ยวกับการนำวัสดุผงบางชนิดขึ้นเครื่องบิน โดยต้องจำกัดปริมาตรไม่เกิน 350 มล. (12 ออนซ์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อยกเว้นของบางเส้นทางที่ด้านล่าง

สิ่งของที่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ควรบรรจุไว้ในสัมภาระที่เช็คอินของท่าน โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจะริบสิ่งของที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง

การบรรจุหีบห่อสิ่งของของท่าน

โปรดใช้ถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้หรือกล่องใสปิดผนึกเพื่อขนส่งของเหลวของท่าน ดังนี้

 • ต้องมีความสูงและความกว้างไม่เกิน 20 ซม./8 นิ้ว
 • ต้องมีปริมาตร 1 ลิตร
 • ต้องใสและเปิด-ปิดผนึกได้
 • ของที่บรรจุอยู่ต้องปริมาณเหมาะสมตามขนาดของถุง
 • ต้องผนึกปากถุงให้เรียบร้อย
 • หนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • ถุงนี้ต้องแสดงโดยแยกต่างหากจากสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ประเภทของสิ่งของ

โปรดใช้ประเภทของของเหลว เจล หรือสเปรย์ดังต่อไปนี้เป็นแนวทาง:

 • เจล เช่น เจลใส่ผมหรือเจลอาบน้ำ
 • โลชั่นและของเหลว เช่น ครีมกันแดด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบโรล-ออน
 • ยาป้าย เช่น ยาสีฟัน หรือวาสลีน (เฉพาะในกรณีที่เดินทางร่วมกับทารก)
 • โฟมและสเปรย์แบบอัดแก๊ส เช่น โฟมโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบสเปรย์
 • อาหาร เช่น น้ำหรือโยเกิร์ต
 • เครื่องสำอางในรูปของเหลว เช่น รองพื้นหรือลิปกลอส
 

สิ่งของที่ได้รับยกเว้น

สิ่งของต่อไปนี้ (ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในระหว่างการเดินทางของท่าน) สามารถพกพาไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยมีปริมาณมากกว่า 100 มล. ในกรณีที่ได้แสดงสิ่งของดังกล่าวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว

 • ยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เช่น ชุดเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • อาหารสำหรับทารกในรูปแบบของเหลวหรือของเหลวแบบข้น (หากท่านเดินทางร่วมกับทารก)
 • น้ำนมแม่ในถุงบรรจุน้ำนมของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกับทารกหรือไม่ก็ตาม
 • เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว เช่น ลิปสติก แป้งรองพื้น และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบแท่ง

โปรดทราบว่าข้อยกเว้นข้างต้นต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลในปริมาณเท่าใดก็ได้ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีมาในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน หากท่านสามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและสิ่งของดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในถุงปิดผนึก โปรดทราบว่าร้านค้าปลอดภาษีบางแห่งอาจไม่มีถุงปิดผนึกให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านซื้อสินค้า

ข้อยกเว้นสำหรับบางเส้นทาง

เมืองปลายทางต่อไปนี้มีข้อจำกัดซึ่งอาจส่งผลต่อของเหลวสเปรย์ เจล หรือวัสดุผงที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้ โปรดตรวจดูรายการต่อไปนี้ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้บรรจุสิ่งของอย่างเหมาะสมแล้ว

เที่ยวบินจากออสเตรเลีย

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำวัสดุผงที่ไม่ใช่วัสดุออร์แกนิกไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น เกลือ ทราย แป้งทัลคัม และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าชนิดอื่น ๆ ) สำหรับนำขึ้นเครื่องบินที่ออกจากออสเตรเลีย ผู้โดยสารควรนำวัสดุผง ของเหลว สเปรย์ และเจลออกจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของตน และจัดวางแยกต่างหากไว้บนถาดสำหรับนำเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยเมื่อออกเดินทางจากออสเตรเลีย

มีสิ่งของบางประเภทในหมวดหมู่นี้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นั่นคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ดูแลทารก และ/หรืออาหารทารก/เด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงบาห์เรนโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้สำหรับช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงแคนาดาโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้สำหรับช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน โปรดทราบว่าหากเดินทางระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาในช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของท่าน ท่านสามารถนำของเหลวในปริมาตรเกิน 100 มล.ขึ้นเครื่องบินได้

 

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องบินหากเป็นเที่ยวบินในประเทศ กรุณาใส่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในสัมภาระเช็คอินของท่าน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น)

ผู้โดยสารที่เดินทางถึงยุโรปหรือสหราชอาณาจักรโดยไม่มีเที่ยวบินเชื่อมต่อใด ๆ อีก สามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบินได้ในช่วงการบินสุดท้ายของการเดินทางของตน

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวใด ๆ ขึ้นเครื่องบิน (ยกเว้นยาหรือนมผสมสำหรับทารก) หรือซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวซึ่งมีจำหน่ายบนเครื่องบิน เมื่อท่านออกเดินทางจากอินเดียโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อ

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อผ่านอินโดนีเซีย

ท่านสามารถซื้อสินค้าที่เป็นของเหลว สเปรย์ และเจลที่ร้านค้าปลอดภาษีเพื่อนำขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้เมื่อท่านเดินทางมาจากประเทศต่อไปนี้ โดยท่านได้ซื้อสินค้าดังกล่าวที่สนามบินต้นทาง ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวจัดเก็บไว้ในถุงปิดผนึกอย่างดีและมีหลักฐานการซื้อสินค้า และไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมืองปลายทางของท่าน  

ออสเตรีย
ออสเตรเลีย
บาห์เรน
เบลเยียม
บัลแกเรีย
กัมพูชา
แคนาดา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไซปรัส
สาธารณรัฐเชค
เดนมาร์ค
เอสโตเนีย
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
กรีซ
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
อินเดีย
อินโดนีเซีย
ไอร์แลนด์
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มอลตา
มาเลเซีย
มอริเชียส
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
โปแลนด์
โปรตุเกส
กาตาร์
สาธารณรัฐเกาหลี
โรมาเนีย
สิงคโปร์
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
แอฟริกาใต้
สเปน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ไต้หวัน
ไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น

เที่ยวบินไปนิวซีแลนด์

ของเหลว
ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเชื่อมต่อในประเทศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวใด ๆ ขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างประเทศผ่านนิวซีแลนด์

ขวดน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาที่มีปริมาณรวมเกิน 100 มล. ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้และต้องเช็คอินเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น

 

เที่ยวบินจากนิวซีแลนด์

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถนำวัสดุผงที่ไม่ใช่วัสดุออร์แกนิกไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น เกลือ ทราย แป้งทัลคัม และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าชนิดอื่น ๆ ) สำหรับนำขึ้นเครื่องบินที่ออกจากนิวซีแลนด์ ผู้โดยสารควรนำวัสดุผง ของเหลว สเปรย์ และเจลออกจากกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของตน และจัดวางแยกต่างหากไว้บนถาดสำหรับนำเข้าเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ที่จุดตรวจคัดกรองด้านความปลอดภัยเมื่อออกเดินทางจากนิวซีแลนด์

มีสิ่งของบางประเภทในหมวดหมู่นี้ที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นั่นคือ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ดูแลทารก และ/หรืออาหารทารก/เด็กเล็ก, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดรักษา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย

ข้อจำกัดของการเดินทางโดยนำของเหลวขึ้นเครื่องจะเหมือนกับการเดินทางทั่วไป (ดังระบุไว้ข้างต้น) สำหรับเที่ยวบินตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ท่านนำของเหลวขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเดินทางโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อผ่านไต้หวัน

วัสดุผง
อนุญาตให้ผู้โดยสารนำวัสดุผงขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) (เช่น แป้ง น้ำตาล ผงกาแฟ เครื่องเทศ) สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ผู้โดยสารจะต้องเข้ารับการตรวจเช็คด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ประตูขึ้นเครื่องในสนามบินฮ่องกงก่อนจะออกเดินทาง (หรือที่แวนคูเวอร์ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบิน CX888 ไปนิวยอร์ก)

สิ่งของที่ได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดปริมาณไม่เกิน 12 ออนซ์ (350 มล.) นี้ได้แก่ นมผงสำหรับทารก ยา และเถ้ากระดูก แป้งจากร้านค้าปลอดภาษีได้รับการยกเว้น หากบรรจุไว้ในถุงปิดผนึกและมีหลักฐานการซื้อสินค้าแนบมาด้วย

  

การนำของเหลว สเปรย์ เจล และวัสดุผงขึ้นเครื่องบิน

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลขึ้นเครื่องบินในลักษณะของสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องโดยต้องบรรจุในภาชนะที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อชิ้น โดยใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้ซึ่งมีความจุไม่เกิน 1 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์เกี่ยวกับการนำวัสดุผงบางชนิดขึ้นเครื่องบิน โดยจำกัดปริมาตรไว้ไม่เกิน 350 มล. (12 ออนซ์) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ข้อยกเว้นของบางเส้นทางที่ด้านล่าง

สิ่งของที่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ควรบรรจุไว้ในสัมภาระที่เช็คอินของท่าน โปรดทราบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินจะริบสิ่งของที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง

การบรรจุหีบห่อสิ่งของของท่าน

โปรดใช้ถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้หรือกล่องใสปิดผนึกเพื่อขนส่งของเหลวของท่าน ดังนี้

 • ต้องมีความสูงและความกว้างไม่เกิน 20 ซม./8 นิ้ว
 • ต้องมีปริมาตร 1 ลิตร
 • ต้องใสและเปิด-ปิดผนึกได้
 • ของที่บรรจุอยู่ต้องปริมาณเหมาะสมตามขนาดของถุง
 • ต้องผนึกปากถุงให้เรียบร้อย
 • หนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • ถุงนี้ต้องแสดงโดยแยกต่างหากจากสัมภาระถือขึ้นเครื่อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

ประเภทของสิ่งของ

โปรดใช้ประเภทของของเหลว เจล หรือสเปรย์ดังต่อไปนี้เป็นแนวทาง:

 • เจล เช่น เจลใส่ผมหรือเจลอาบน้ำ
 • โลชั่นและของเหลว เช่น ครีมกันแดด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบโรล-ออน
 • ยาป้าย เช่น ยาสีฟัน หรือวาสลีน (เฉพาะในกรณีที่เดินทางร่วมกับทารก)
 • โฟมและสเปรย์แบบอัดแก๊ส เช่น โฟมโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายในรูปแบบสเปรย์
 • อาหาร เช่น น้ำหรือโยเกิร์ต
 • เครื่องสำอางในรูปของเหลว เช่น รองพื้นหรือลิปกลอส

 

สิ่งของที่ได้รับยกเว้น

สิ่งของต่อไปนี้ (ซึ่งมีไว้สำหรับใช้ในระหว่างการเดินทางของท่าน) สามารถพกพาไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยมีปริมาณมากกว่า 100 มล. ในกรณีที่ได้แสดงสิ่งของดังกล่าวที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้ว

 • ยาที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เช่น ชุดเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • อาหารสำหรับทารกในรูปแบบของเหลวหรือของเหลวแบบข้น (หากท่านเดินทางร่วมกับทารก)
 • น้ำนมแม่ในถุงบรรจุน้ำนมของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่ว่าจะเดินทางพร้อมกับทารกหรือไม่ก็ตาม
 • เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว เช่น ลิปสติก แป้งรองพื้น และผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบแท่ง

โปรดทราบว่าข้อยกเว้นข้างต้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

สินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี

ท่านสามารถนำของเหลว สเปรย์ และเจลในปริมาณเท่าใดก็ได้ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีมาในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน หากท่านสามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและสิ่งของดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในถุงปิดผนึก โปรดทราบว่าร้านค้าปลอดภาษีบางแห่งอาจไม่มีถุงปิดผนึกให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านซื้อสินค้า


ข้อยกเว้นสำหรับบางเส้นทาง

เมืองปลายทางต่อไปนี้มีข้อจำกัดซึ่งอาจส่งผลต่อประเภทของของเหลว สเปรย์ เจล หรือวัสดุผงที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้ ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้บรรจุสิ่งของอย่างเหมาะสม