โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของควบคุม

คำเตือนสำหรับผู้เดินทางไปฮ่องกง (รวมถึงผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง)
นอกเหนือจากอาวุธปืนและกระสุนที่ได้อธิบายไว้ในหน้านี้แล้ว ปืนช็อตไฟฟ้า สเปรย์แก๊สน้ำตา มีดสนับมือ และกระบองแบบยืดออกได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายของฮ่องกง ไม่ว่าท่านจะเดินทางมาฮ่องกงหรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงก็ตาม ผู้กระทำความผิดมีโทษปรับเงินจำนวน HK$100,000 และโทษจำคุกไม่เกิน 14 ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ กรมตำรวจของฮ่องกง 

สิ่งของควบคุม

มีสิ่งของบางอย่างที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเรา เนื่องจากเราบินไปยังสนามบินที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนั้น สิ่งของของท่านจึงอาจถูกยึดได้ หากสิ่งของนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ กรุณาอ่านคำแนะนำของเราโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระของท่านเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบสำหรับสัมภาระทั้งหมด

ท่านสามารถนำสิ่งของต่อไปนี้ไปด้วยได้ไม่ว่าจะในลักษณะของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

เราปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎที่เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการพกพาของเหลว สเปรย์ เจล และผงชนิดต่างๆขณะเดินทาง อย่างไรก็ตามกฎในการนำของเหลว สเปรย์ เจล และผงชนิดต่างๆติดตัวขึ้นเครื่องอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเส้นทางบินของท่าน
โปรดดู หน้าเฉพาะในเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการนำสินค้าปลอดภาษีที่เป็นของเหลวขึ้นเครื่องด้วย

โปรดจัดเก็บแบตเตอรี่ทั่วไปหรือแบตเตอรี่ลิเธียมในลักษณะที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และข้อบังคับของเรา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรอง

หากท่านพกพาเครื่องดื่มในปริมาณเล็กน้อยกลับบ้านเพื่อดื่มฉลองในเทศกาลวันหยุด ท่านสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับมาบ้านด้วยได้ หากเครื่องดื่มนั้นบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกและมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 24-70% ผู้โดยสารแต่ละท่านมีสิทธินำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาได้ในปริมาณสุทธิรวมทั้งสิ้น 5 ลิตรต่อท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง หากเครื่องดื่มของท่านมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 24% เครื่องดื่มนั้นไม่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้น โปรดทราบว่าหากท่านนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่อง ท่านต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบว่าด้วยของเหลว สเปรย์ และแก๊ส 

หมายเหตุ: แต่ละประเทศจะมีข้อบังคับด้านศุลกากรที่แตกต่างกันไปในเรื่องการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศของตน ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านจะเดินทางไป หากท่านมีแผนจะนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วย ไม่ว่าในสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องก็ตาม

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อกำหนดในการพกพาน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจุดหมายปลายทางที่ท่านกำลังจะเดินทางไป

ท่านสามารถนำแอลกอฮอล์ สเปรย์ และเจลติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น โดยต้องบรรจุรวมไว้ในถุงพลาสติกใสแบบเปิด-ปิดผนึกได้ และมีขนาดไม่เกิน 1 ลิตรต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเกินที่กำหนด โปรดบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอิน โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กก. หรือ 2 ลิตร ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน โดยผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร

ผู้โดยสารหนึ่งท่านสามารถนำไม้ขีดไฟกล่องเล็กๆ ชนิดที่จุดไฟโดยขีดกับตัวกล่องหนึ่งกล่อง หรือไฟแช็คจุดบุหรี่หนึ่งอันเพื่อการใช้งานส่วนตัวไปได้ ยกเว้นการเดินทางไปประเทศจีน บังกลาเทศ และอินเดีย

ท่านไม่สามารถพกพาไฟแช็กได้ หากท่านเดินทางไป/จากสหรัฐอเมริกา กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ TSA website, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific

โปรดทราบว่าน้ำมันไฟแช็กและน้ำมันไฟแช็กชนิดเติมถือเป็น สิ่งของต้องห้าม

วัตถุเติมลม รวมถึงลูกบอลอัดลมสำหรับใช้เล่นกีฬา เช่น บาสเก็ตบอล สามารถพกพาไปได้ในลักษณะของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องโดยต้องปล่อยลมออกก่อนเท่านั้น

แต่ละประเทศมีข้อกำหนดเฉพาะในเรื่องการนำเข้าอาหารแตกต่างกันไป ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเป็นการล่วงหน้า หากท่านวางแผนที่จะนำอาหารไปด้วยไม่ว่าในลักษณะสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น เราจึงไม่อนุญาตให้นำอาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน หรือขนุน ไปด้วย ไม่ว่าในลักษณะของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

หมายเหตุ: หากตามกำหนดการบินของท่าน ท่านจะต้องเดินทางโดยหลายสายการบิน กรุณาตรวจสอบกับสายการบินแต่ละแห่งเพื่อทราบถึงนโยบายของแต่ละสายการบิน

โปรดทราบว่าผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกพาเครื่องหนีบผมที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกไม่ได้ ไม่ว่าจะในลักษณะสัมภาระที่เช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 กระเป๋าอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวเพื่อจุดประสงค์ในการชาร์จอุปกรณ์ภายนอก หรือเป็นแหล่งพลังงานสำหรับล้อกระเป๋าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถอดออกไม่ได้ จะไม่สามารถพกพาไปด้วยในการเดินทาง ไม่ว่าในลักษณะสัมภาระถือขึ้นเครื่อง หรือสัมภาระที่เช็คอิน

กระเป๋าอัจฉริยะเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED) แบตเตอรี่ของกระเป๋าอัจฉริยะเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับพาวเวอร์แบงก์หรือแบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง

สิ่งของควบคุมซึ่งอนุญาตให้พกพาขึ้นเครื่องได้

สิ่งของต่อไปนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้บรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอินของท่าน  แต่ อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ หากท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

บุหรี่ไฟฟ้าทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เพื่อก่อให้เกิดไอน้ำและความร้อนเพื่อให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเกิดการระเหยเป็นควัน บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบที่ทำความร้อนเพื่อสร้างควัน หรือที่เรียกว่า Personal Vaporiser หรือ ในรูปของเครื่องทำไอน้ำส่วนบุคคลหรือ Electronic Nicotine Delivery System ผู้โดยสารสามารถพกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้ในลักษณะของการพกพาติดตัว หรือใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินและต้องไม่ใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินของท่าน ไม่อนุญาตให้ชาร์จบุหรี่ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน

บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละมวนต้องได้รับการบรรจุและป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อมิให้มีการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ

โปรดทราบว่าห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และไต้หวัน เป็นอันขาด ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งห้ามการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้าสู่แต่ละประเทศเหล่านี้ได้หน้าวัตถุต้องห้ามของเรา

 

สิ่งของที่ควบคุมซึ่งอนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้

สิ่งของต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้ใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง  แต่ท่านสามารถใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ โดยต้องปฏิตามข้อกำหนด

โปรดตรวจสอบกับหน่วยบริการการบินพลเรือน ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ซึ่งดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างจากนโยบายของ Cathay Pacific ของฮ่องกงและ กรมตำรวจฮ่องกง ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ซึ่งดำเนินงานโดยบุคคลภายนอกและอาจมีนโยบายการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างจากนโยบายของ Cathay Pacific หากท่านวางแผนจะบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้ในสัมภาระเช็คอินของท่าน

อุปกรณ์ ที่สามารถจะใช้ (หรือดูเหมือนว่าสามารถจะใช้) ในการทำให้ผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง โดยการปล่อยกระสุน ได้แก่

 • อาวุธปืนทุกชนิด เช่น ปืนพก ปืนลูกโม่ ปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง
 • ปืนของเล่น อาวุธปืนจำลองและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่สามารถทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธจริงได้
 • ส่วนประกอบของอาวุธปืน ยกเว้นกล้องส่องทางไกล
 • ปืนอัดลมและปืนคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ปืนพก ปืนกระสุนเม็ดพลาสติก ปืนไรเฟิลและปืนลูกปืนโลหะ
 • ปืนพลุสัญญาณและปืนฝึกหัดยิง
 • คันธนู คันธนูและลูกศร
 • ปืนชนักและปืนฉมวก
 • หนังสติ๊กและเครื่องยิงกระสุน

วัตถุที่มีปลายแหลมหรือวัตถุมีคมที่สามารถใช้เพื่อทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง ซึ่งรวมถึง

 • วัตถุที่ออกแบบมาสำหรับการสับ เช่น ขวาน ขวานเฉาะและมีดใหญ่
 • ขวานสับน้ำแข็งและที่เจาะน้ำแข็ง
 • ใบมีดโกน
 • มีดคัตเตอร์
 • มีดที่มีใบมีดคมไม่ว่าจะมีความยาวเท่าใดก็ตาม (ยกเว้นมีดปลายมนที่ไม่คม)
 • กรรไกรที่มีส่วนคมของกรรไกรยาวกว่า 6 ซม. เมื่อวัดจากจุดหมุน
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้ที่มีปลายแหลมหรือมีคม
 • ดาบและฝักดาบ
 • *ร่ม

*สำหรับเที่ยวบินที่ออกจากฟิลิปปินส์เท่านั้น

โปรดทราบว่า การพกพามีดบางชนิดอาจมีความผิดทางอาญา เว้นแต่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล หากท่านพบมีด เช่น มีดผีเสื้อ มีดพับหรือมีดพับล็อกได้ ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม ท่านควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามขั้นตอนดำเนินการของพื้นที่นั้น

เครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อทำอันตรายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง หรือคุกคามความปลอดภัยของเครื่องบิน ซึ่งได้แก่

 • ชะแลง
 • สว่านและดอกสว่าน รวมทั้งสว่านไร้สายแบบพกพา
 • เครื่องมือที่มีใบมีดหรือด้ามยาวเกิน 6 ซม.และสามารถใช้เป็นอาวุธ เช่น ไขควงและสิ่ว
 • เลื่อย รวมทั้งเลื่อยไฟฟ้าไร้สายแบบพกพา
 • เครื่องพ่นไฟ
 • ปืนยิงแท่งเหล็กและปืนยิงตะปู

วัตถุที่สามารถใช้ตีและทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บร้ายแรง  ซึ่งได้แก่

 • ไม้เบสบอลและไม้ซอฟท์บอล
 • ไม้ตีและกระบอง เช่น ไม้กระบองตำรวจ กระบองสั้นและกระบองแบบมีด้ามจับ
 • อุปกรณ์ศิลปะการต่อสู้

สิ่งของที่ต้องควบคุมต่อไปนี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาก่อนที่จะเดินทาง

มีสิ่งของบางอย่างที่ท่านสามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่ว่าจะในสัมภาระเช็คอินและ/หรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริการลูกค้าที่สนามบินของเราจำเป็นต้องตรวจสอบสิ่งของเหล่านั้นด้วยสายตา ก่อนที่ท่านจะเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบรรจุสิ่งของนั้นๆ ไว้ในภาชนะบรรจุอย่างปลอดภัย

 • ​เครื่องกระสุน - น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 5 กก. (11 ปอนด์) ต่อคนเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (ยกเว้นกระสุนหัวระเบิดหรือกระสุนเพลิง - ไม่อนุญาตให้นำหรือพกพาไปได้)
 • ชุดกระเป๋าถุงลมนิรภัยหรือชุดอุปกรณ์กู้ภัยสำหรับกรณีหิมะถล่ม
 • เตาแคมปิ้งและภาชนะบรรจุเชื้อเพลิงที่มีเชื้อเพลิงเหลวที่ติดไฟได้
 • อุปกรณ์ตรวจจับสารเคมี
 • น้ำแข็งแห้ง - ปริมาณไม่เกิน 2.5 กก. (5 ปอนด์) ต่อคน
 • บาโรมิเตอร์ปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์ปรอท
 • ถังแก๊สที่ไม่ติดไฟขนาดเล็ก
 • รถวีลแชร์ที่ใช้แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์สำหรับช่วยเคลื่อนที่อื่นๆ ที่คล้ายกันซึ่งใช้แบตเตอรี่ที่อาจจะรั่วซึมได้ หรือใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม เช่น อุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา  กล้องวิดีโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป (ไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง #4)
  • บรรจุแบตเตอรี่ลิเธียม-อิออนที่มีกำลังไฟสูงกว่า 100wh แต่ไม่เกิน 160wh หรือ
  • บรรจุเซลล์โลหะลิเธียมที่มีน้ำหนักเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
 • แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง
  • มีกำลังไฟเกิน 100wh แต่ไม่เกิน 160wh
  • มีน้ำหนักเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม 

กรุณาติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์  ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อไปถึงสนามบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบว่าท่านมีหนึงในสิ่งของเหล่านี้  เมื่อเราตรวจสอบแล้วว่าสิ่งของดังกล่าวปลอดภัยที่จะgดินทางได้ ท่านจะได้รับการอนุญาตจากเรา 

สิ่งของที่ถูกยึด

เราไม่ต้องการตอบปฏิเสธลูกค้าของเรา แต่เราขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติตามข้อบังคับข้างต้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของท่าน

โดยทางกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อสิ่งของใดๆ ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินยึดไปจากผู้โดยสาร นั่นเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎข้อบังคับระหว่างประเทศและกฎข้อบังคับของรัฐบาล

หากท่านมีสิ่งของที่ถูกยึด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะได้ของสิ่งนั้นคืน อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคืนสิ่งของนั้นมาที่เรา เรายินดีที่จะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 7 วันเพื่อให้ท่านมารับคืน หากเป็นไปได้ เราต้องการให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับสิ่งของที่ถูกยึดไปคืนมา และเราจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่