โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

กฎระเบียบของสายการบิน

กฎระเบียบของสายการบิน

หากไม่แน่ใจว่าน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเป็นเท่าใด

กฎระเบียบของสายการบินเราจะช่วยให้ท่านทราบว่าการเดินทางส่วนใดมีความสำคัญที่สุด เมื่อใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทาง ท่านจะสามารถระบุน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของท่านสำหรับการเดินทางทั้งหมด

หากท่านเดินทางโดยเที่ยวบินใดๆ ดังต่อไปนี้ ท่านจำเป็นจะต้องอ่านกฎระเบียบของสายการบินของเราดังนี้

ท่านกำลังจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ที่มีวิธีการคำนวณน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตแตกต่างกัน (ตามจำนวนชิ้นหรือตามน้ำหนัก) และด้วยเหตุนี้จึงมีวิธีดำเนินการกับค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมและอื่นๆ แตกต่างกัน

ท่านกำลังจะเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินงานร่วมกัน หรือสายการบินใดสายการบินหนึ่งของพันธมิตร ท่านจะทราบได้ว่าท่านกำลังเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานร่วมกันหากรหัสเที่ยวบินบนบัตรโดยสารของท่านมีสองรหัสจากสายการบินต่างๆ

การเดินทางทั้งหมดของท่านจะออกจากสายการบินเดียว (นั่นคือ สายการบิน Cathay Pacific) แต่ท่านเดินทางโดยชั้นโดยสารที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละเที่ยวบิน และท่านจำเป็นจะต้องทราบว่าน้ำหนักสัมภาระของชั้นโดยสารใดที่ท่านควรเลือกสำหรับทั้งเส้นทาง

สำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ สัมภาระของท่านจะกำหนดโดย 'สายการบินที่สำคัญที่สุด'

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยหลายเที่ยวบิน (ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชั้นโดยสารที่แตกต่างกันหรือโดยเที่ยวบินรหัสร่วม) จำเป็นจะต้องดำเนินการกับสายการบินที่สำคัญที่สุด (MSC) ซึ่งเป็นส่วนของการเดินทางที่ถือว่าสำคัญที่สุดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกำหนดนโยบายสัมภาระสำหรับทั้งเส้นทาง

สายการบินหลักหมายถึงอะไร

สำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับสายการบินมากกว่าหนึ่งสาย แนวคิดเรื่อง "สายการบินหลัก" จะช่วยกำหนดว่ากฎระเบียบด้านสัมภาระของสายการบินใดที่จะใช้บังคับกับกำหนดการบินนั้น

โดยเป็นไปตามมติ IATA ที่ 302 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2011

กฎระเบียบเหล่านี้อยู่บนแนวคิดของ"ส่วนที่เช็คอิน" ซึ่งอ้างถึงจุดที่มีการเช็คอินสัมภาระ จนกว่าจะถึงจุดแวะพักถัดไปที่ผู้โดยสารไปรับสัมภาระคืน

สายการบินที่สำคัญที่สุดระหว่างสองจุดของการเดินทาง (ซึ่งได้รับเลือกตามคำจำกัดความของ IATA) จะกำหนดนโยบายสัมภาระสำหรับกำหนดการบินทั้งหมด ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่าน

มีข้อยกเว้นหากการเดินทางของท่านเริ่มขึ้นในสหรัฐฯ หรือแคนาดา หรือหากท่านกำลังเดินทางไปยังสหรัฐฯ หรือแคนาดา โดยประเทศดังกล่าวเป็นปลายทางสุดท้ายของท่าน อ่านกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับเที่ยวบินที่มีเมืองต้นทาง/เมืองปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารสุดท้ายภายในสหรัฐฯ หรือแคนาดา

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่าน

IATA ได้แบ่งการเดินทางทั่วโลกออกเป็นพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรที่สำคัญสามเขต พื้นที่เหล่านี้ยังได้รับการแบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ย่อยดังอธิบายต่อไปนี้ 

Find out your most significant carrier

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 1 ของ IATA

อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ และฮาวาย

เขตพื้นที่ย่อยในเขตพื้นที่ที่  1

สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก แคริบเบียน อเมริกากลาง อเมริกาใต้

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 2 ของ IATA

ยุโรปและตะวันออกกลาง แอฟริกา

เขตพื้นที่ย่อยในเขตพื้นที่ที่  2

ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 3 ของ IATA

เอเชีย กวม และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

เขตพื้นที่ย่อยในเขตพื้นที่ที่  3

ญี่ปุ่นและเกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อนุทวีปของเอเชียใต้และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

สายการบินที่สำคัญที่สุดของท่านได้รับการกำหนดดังนี้

หากเที่ยวบินของท่านเดินทางข้ามพื้นที่พิกัดศุลกากรของ IATA จะถือว่าสายการบินแรกของท่านที่ข้ามพื้นที่พิกัดศุลกากรเป็นสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่าน

หากเที่ยวบินของท่านไม่ได้เดินทางข้ามพื้นที่พิกัดศุลกากรของ IATA แต่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ย่อย จะถือว่าสายการบินแรกของท่านที่ข้ามเขตพื้นที่ย่อยเป็นสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่าน

หากเที่ยวบินของท่านไม่ได้ข้ามเขตพื้นที่ของ IATA แต่ข้ามพรมแดนประเทศ จะถือว่าสายการบินแรกที่ข้ามพรมแดนประเทศเป็นสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่าน

หากการเดินทางของท่านเริ่มต้นที่สหรัฐฯ หรือแคนาดา หรือท่านกำลังเดินทางไปยังสหรัฐฯ หรือแคนาดาโดยประเทศดังกล่าวเป็นปลายทางสุดท้ายของท่าน ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระที่เลือกที่เมืองต้นทางของบัตรโดยสารทั้งหมดของท่านจะมีผลบังคับใช้ตลอดการเดินทางของท่าน โดยไม่คำนึงถึงการแวะพัก (แคนาดามีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2015)

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะถือว่าสหรัฐฯ ประกอบด้วยภาคพื้นทวีปสหรัฐอเมริกาและดินแดนของสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ กวม เปอร์โตริโก หมู่เกาะเวอร์จิน หมู่เกาะเวค และคิริบาติ รวมถึงแคนตันและหมู่เกาะกิลเบิร์ต

กฎระเบียบต่อไปนี้ทั้งหมดจะใช้บังคับกับอเมริกาเหนือทั้งหมด รวมถึงสหรัฐฯ และแคนาดา

  1. หากเป็นการเดินทางจากหรือเดินทางไปสหรัฐอเมริกา หรือมีจุดตรวจที่ใกล้ที่สุดอยู่ในสหรัฐฯ หรือแคนาดา ท่านอาจใช้กฎระเบียบของสายการบินลำดับแรกซึ่งเป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองในเส้นทางของท่าน ในกรณีที่สายการบินดังกล่าวได้รับการระบุชื่อไว้ในรายชื่อสายการบินของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดย ATPCO (Airline Tariff Publishing Company) สายการบินเหล่านี้ได้รับการกำหนดว่าเป็นสายการบินที่มีการยื่นภาษีศุลกากรตามกฎระเบียบทั่วไปถึง/จากสหรัฐฯ หรือแคนาดา
  2. หากสายการบินลำดับแรกที่เป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองนั้นไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อสายการบินของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ และสายการบิน CTA ซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดย ATPCO จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบของสายการบินร่วมลำดับถัดไปซึ่งมีชื่อระบุอยู่ในรายชื่อสายการบินของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ ที่พิมพ์เผยแพร่โดย ATPCO และสายการบิน CTA
  3. เมื่อมีการระบุสายการบินร่วมลำดับแรกที่ไม่ทำการบินเองแล้ว (โดยพิจารณาตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข้างต้น) ให้ปฏิบัติตามนโยบายของสายการบินร่วมลำดับแรกที่จะเลือกใช้กฎระเบียบของสายการบินร่วมหลัก (MSC) หรือจะคงนโยบายว่าด้วยสัมภาระของตนในฐานะสายการบินร่วมลำดับแรก

สายการบิน Cathay Pacific เลือกที่จะใช้กฎระเบียบของสายการบินที่สำคัญที่สุด

ขั้นตอนต่อไปและน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

หากสายการบินหลัก (MSC) ของท่านคือสายการบิน Cathay Pacific ท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราเรื่อง สัมภาระเช็คอิน​, ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินกำหนด, สัมภาระถือขึ้นเครื่องที่มีขนาดใหญ่พิเศษ, เครื่องดนตรี และอุปกรณ์กีฬา 

หากเที่ยวบินของท่านไม่ใช่สายการบิน Cathay Pacific หรือเป็นการเดินทางโดยสายการบินอื่นทั้งหมด กรุณาตรวจดูนโยบายสัมภาระของสายการบินนั้น

ตัวอย่างของกฎระเบียบเกี่ยวกับสายการบินของเรา

โปรดใช้สถานการณ์จำลองต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการกับสายการบินที่สำคัญที่สุดของท่านเอง เพียงแค่เลือกสถานการณ์ที่สอดคล้องกับกำหนดการบินของท่านมากที่สุด

1.  เที่ยวบินของ Cathay Pacific ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ‘เที่ยวเดียว’ ภายใต้กฎระเบียบของ IATA ดังอธิบายข้างต้น

เส้นทาง: ปารีส > เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เปลี่ยนเครื่อง) > ปักกิ่ง

ช่วงการบิน

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA

สายการบินที่ดำเนินงาน

ชั้นโดยสาร

ปารีส - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เปลี่ยนเครื่อง)

จากพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 2 ถึงพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 3

สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ปักกิ่ง

ภายในเขตพื้นที่ย่อยในพื้นที่ 3

สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัด

เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA สองเขตพื้นที่ ปารีสไป เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นช่วงการบินลำดับแรกของเที่ยวบินที่เดินทางข้ามพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA ในกำหนดการบินนี้ (จากพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 2 ถึง 3) และดังนั้น จึงเป็นช่วงการบินของสายการบินที่สำคัญที่สุด นั่นหมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบิน Cathay Pacific จะมีผลบังคับใช้กับช่วงการบินของเที่ยวบินนี้ และควรจะบังคับใช้กับเที่ยวบินที่เหลือของกำหนดการบินทั้งหมด

ในกรณีนี้ หากผู้โดยสารเช็คอินสัมภาระของตนในปารีสภายใต้สิทธิของน้ำหนักสัมภาระชั้นประหยัดพรีเมี่ยม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมสำหรับกำหนดการบินทั้งหมด เพราะส่วนที่เช็คอินคือจากปารีสไปปักกิ่ง

 

2.  เที่ยวบินของ Cathay Pacific ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลายเที่ยวภายใต้กฎระเบียบของ IATA ดังอธิบายข้างต้น

เส้นทาง: ปารีส > เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (แวะพัก) > ปักกิ่ง

ช่วงการบิน

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA

สายการบินที่ดำเนินงาน

ชั้นโดยสาร

ปารีส - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (แวะพัก)

จากพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 2 ถึงพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 3 สายการบิน Cathay Pacific ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ปักกิ่ง

ภายในเขตพื้นที่ย่อยในพื้นที่ 3

สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัด

ในกรณีนี้ ผู้โดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยมจากปารีสไป เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยใช้น้ำหนักสัมภาระเต็มที่ของตนสำหรับเที่ยวบินแรก และแวะหยุดพักใน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อผู้โดยสารมาเช็คอินสัมภาระเป็นครั้งที่สองที่สนามบิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง พวกเขาจำเป็นจะต้องทำตามสิทธิของสัมภาระชั้นประหยัดสำหรับเที่ยวบินชั้นประหยัดของพวกเขาจาก เขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปปักกิ่ง

มีส่วนที่ต้องเช็คอินสองส่วนสำหรับกำหนดการบินนี้ นั่นคือ ปารีส - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ปักกิ่ง

เมื่อผู้โดยสารบินโดยแวะหยุดพักกับเรา เราควรจะแนะนำผู้โดยสารเสมอเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระต่ำสุดที่อนุญาต ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

3.  เที่ยวบินของ Cathay Pacific จากหรือไปสนามบินในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

เส้นทาง: สิงคโปร์ > เขตบริหารพิเศษฮ่องกง > ลอสแองเจลิส

ช่วงการบิน

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA

สายการบินที่ดำเนินงาน

ชั้นโดยสาร

เขตสิงคโปร์ - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ภายในเขตพื้นที่ย่อยในพื้นที่ 3

สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัด

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ลอสแองเจลิส พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 3 ถึงพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 1

สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

หากการเดินทางของท่านจากหรือไปสหรัฐฯ เป็นสายการบิน Cathay Pacific ทั้งหมด (ซึ่งไม่ใช่สายการบินที่ดำเนินงานร่วม) ท่านอาจต้องใช้กฎระเบียบของเราในการกำกับดูแลสายการบินที่สำคัญที่สุดเพื่อดำเนินการเลือกนโยบายสัมภาระที่จะปฏิบัติตาม

เนื่องจากนี่เป็นการเดินทางระหว่างพื้นที่ภาษีศุลกากรของ IATA สองเขตพื้นที่ โดยที่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปลอสแองเจลิสเป็นช่วงการบินของเที่ยวบินแรกที่ข้ามเขตพื้นที่ภาษีศุลกากรของ IATA ในการเดินทางนี้ (จากพื้นที่ภาษีศุลกากร 3 ถึง 1) และดังนั้นจึงเป็นช่วงการบินของสายการบินที่สำคัญที่สุด เส้นทางนี้กำกับดูแลข้อกำหนดด้านสัมภาระสำหรับเส้นทางทั้งหมด – สัมภาระของเที่ยวบินชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

เที่ยวบินไปหรือกลับจากอเมริกา และเที่ยวบินที่ผ่านอเมริกาจะพิจารณาสัมภาระตามจำนวนชิ้น

1. เที่ยวบินที่ดำเนินการร่วมกันซึ่งดำเนินงานโดยสายการบินพันธมิตรรายใดรายหนึ่งของเรา

เส้นทาง: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง > นาดี

ช่วงการบิน

สายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง

สายการบินที่ดำเนินงาน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - นาดี

สายการบิน Cathay Pacific

สายการบิน Fiji Airways

นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างระหว่างเที่ยวบินแรกที่ซื้อเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 และหลังจากนั้น เมื่อการแก้ไขมติ IATA ที่ 302 มีผลบังคับใช้

หากท่านได้ซื้อบัตรโดยสารในวันที่ 1 เมษายน 2015 และหลังจากนั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง หากรหัสย่อของหมายเลขเที่ยวบินของท่านคือ 'CX' เราคือสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง และท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของเรา

หากท่านได้ซื้อบัตรโดยสารในวันที่ 31 มีนาคม 2015 และก่อนหน้านั้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง เนื่องจากเที่ยวบินดำเนินงานโดยสายการบิน Fiji Airways ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสัมภาระของสายการบินดังกล่าว

2. เที่ยวบินที่มีชั้นโดยสารแบบผสมซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือสายการบินอื่นที่เป็นพันธมิตรของเรา

เส้นทาง: ซิดนีย์ > เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เปลี่ยนเครื่อง) > ฮีทโธรว์ ลอนดอน

ช่วงการบิน

พื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA

สายการบินที่ดำเนินงาน

ชั้นโดยสาร

ซิดนีย์ - เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (เปลี่ยนเครื่อง)

ข้ามเขตพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรย่อยในพื้นที่ 3

Qantas

ชั้นประหยัด

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - ฮีทโธรว์ ลอนดอน

จากพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 3 ถึงพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากร 2 สายการบิน Cathay Pacific

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ในส่วนที่เช็คอินนี้ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงไปยังลอนดอนเป็นช่วงการบินลำดับแรกในเที่ยวบินที่บินข้ามพื้นที่พิกัดภาษีศุลกากรของ IATA จากพื้นที่ 3 ไปพื้นที่ 2 นั่นหมายความว่า นี่เป็นช่วงการบินของสายการบินที่สำคัญที่สุดและเป็นเที่ยวบินที่กำหนดน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางนี้ - ในกรณีนี้ คือน้ำหนักสัมภาระของชั้นโดยสารระดับประหยัดพรีเมี่ยม

1. เที่ยวบินที่ดำเนินการร่วมกัน

เส้นทาง: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง > แวนคูเวอร์ (เปลี่ยนเครื่อง) > ซีแอตเทิล

ช่วงการบิน

สายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง

สายการบินที่ดำเนินงาน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - แวนคูเวอร์ (เปลี่ยนเครื่อง)

 สายการบิน Cathay Pacific

สายการบิน Cathay Pacific

แวนคูเวอร์ - ซีแอตเทิล

สายการบิน Cathay Pacific

สายการบิน Alaska Airlines

ในการเดินทางนี้ เส้นทางฮ่องกงไปแวนคูเวอร์เป็นสายการบินที่สำคัญที่สุด ดังนั้น น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเช็คอินและค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมควรเป็นไปตามกฎระเบียบของเรา นั่นเป็นเพราะเมืองปลายทางสุดท้ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา และกฎระเบียบสำหรับสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง ซึ่งคือสายการบิน Cathay Pacific มีผลใช้บังคับกับทั้งเส้นทาง

2. เที่ยวบินที่ประกอบด้วยหลายสายการบิน

เส้นทาง: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง >เซี่ยงไฮ้ (เปลี่ยนเครื่อง)> ลอสแอนเจลิส

ช่วงการบิน

สายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเอง

สายการบินที่ดำเนินงาน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - เซี่ยงไฮ้ (เปลี่ยนเครื่อง)

สายการบิน Cathay Pacific

สายการบิน Air China

เซี่ยงไฮ้ - ลอสแอนเจลิส

สายการบิน American Airlines

สายการบิน American Airlines

ในการเดินทางนี้ สายการบินลำดับแรกที่เป็นสายการบินร่วมที่ไม่ทำการบินเองคือ สายการบิน Cathay Pacific บนเส้นทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง-เซี่ยงไฮ้ เนื่องจากสายการบิน Cathay Pacific เลือกที่จะใช้กฎระเบียบของสายการบินที่สำคัญที่สุด น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเช็คอินและค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมควรเป็นไปตามกฎระเบียบของสายการบิน American Airlines