โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

โปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนสำหรับองค์กร

นำทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่เป็นโครงการระดับใหญ่โครงการแรกของเอเชีย

 

โปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) สำหรับองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ต่อเนื่องของเราในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นหนึ่งในโครงการแรก ๆ ของเอเชีย ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากลูกค้าองค์กร เราจึงสามารถจัดหา SAF ให้แก่เที่ยวบินต่าง ๆ ที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงอันเป็นสนามบินหลักของเรา เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เรายังขยายการใช้ SAF และการเพิ่ม SAF ในต่างประเทศที่สนามบินชางงีของสิงคโปร์ และสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส

 

 

 

SAF คืออะไร

SAF คือวิธีการหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการลดคาร์บอนในการดําเนินงานของสายการบินภายในช่วงสองสามทศวรรษข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางระยะไกล เมื่อเปรียบเทียบ SAF กับเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบเก่า จะพบว่า SAF มีศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดอายุการใช้งานลงได้มากกว่า 80% โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี SAF ที่ใช้ เนื่องจากเชื้อเพลิงเหล่านี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและขยะที่เหลือทิ้ง เราได้ให้คํามั่นที่จะใช้ SAF ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของเราภายในปี 2030 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางเพื่อธุรกิจและการขนส่งทางอากาศได้ และเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานทดแทนในการบิน

 

วิธีการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของเราช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบินแบบยั่งยืนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ให้เอกสารที่ชัดเจนแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3

  1. Cathay Pacific ได้จัดหา SAF ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล*
  2. ลูกค้ามีส่วนร่วมในการเพิ่มการใช้ SAF บนเที่ยวบิน Cathay Pacific และเที่ยวบินขนส่ง Cathay Pacific Cargo
  3. สายการบิน Cathay Pacific จะใช้ SAF แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาตรฐานสำหรับเครื่องบิน เพื่อจัดหาพลังงานให้แก่เที่ยวบินต่าง ๆ
  4. Cathay Pacific จะออกใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการยืนยัน และหลักฐานความยั่งยืน เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนขอบเขตที่ 3 จากการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการขนส่งสินค้า ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่ม Science Based Targets Initiative (SBTi) สําหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการบิน

 

* เช่น EU Renewable Energy Directive, Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) หรือระบบ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

ทําไมต้องเข้าร่วมโปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของเรา

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมของเราจะสามารถ:

  1. ลดการปล่อยคาร์บอนขอบเขตที่ 3 ผ่านมาตรการที่กําหนด ซึ่งตอบสนองข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอนต่าง ๆ รวมถึงโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi)
  2. เป็นผู้นําในการเร่งการใช้ SAF โดยเฉพาะในเอเชีย
  3. สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างจริงจังขององค์กรที่มีต่อการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ยั่งยืน

 

สารจาก Ronald Lam ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา

"เรากําลังใช้แนวทางต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเส้นทางการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมการบิน นับตั้งแต่การเปิดตัวโปรแกรมนี้ เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากลูกค้าองค์กรและลูกค้าด้านการขนส่งสินค้าของเรา โปรแกรมนี้จะช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนและส่งสาส์นที่ชัดเจนไปยังห่วงโซ่อุปทานของ SAF ว่ามีอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากส่วนนี้ของโลก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับบริษัทอื่น ๆ ที่มีความสนใจและต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมพันธกิจเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นร่วมกัน (Greener Together)”

ความเห็นของลูกค้าองค์กรของเรา


AIA

“We believe partnerships are critical in combating climate change and building a sustainable future. Our participation in Cathay Pacific’s Sustainable Aviation Fuel programme is in line with our commitment to achieve net-zero by 2050. This partnership is aligned with AIA's Purpose of helping people live Healthier, Longer, Better Lives."

 

 

Amita Chaudhury
หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท


หน่วยงานท่าอากาศยาน (Airport Authority)
ฮ่องกง

"We recognise that SAF is a key solution to decarbonise the aviation sector, and aim to drive uptake at Hong Kong International Airport in the coming years. We are proud to support Cathay Pacific in their ongoing efforts to uplift SAF and we encourage all airlines to join us in fostering a sustainable aviation future."

 

Peter Lee
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน


Dimerco Express Group

“We work closely with our customers to reduce freight-based carbon emissions. SAF stands out as a game-changer, slashing greenhouse gas emissions up to 80% compared to fossil fuels. By joining forces with Cathay Pacific, we're taking concrete action towards a more sustainable world.”

 


George Chiou
ประธาน - การขนส่งทางอากาศ


Kintetsu World Express

"As a group of companies in the transport sector responsible for around 20% of global greenhouse gas emissions, we must further accelerate more substantial industry-wide efforts to decarbonise. And SAF remains the most effective way for it. We are proud and delighted to keep on working with Cathay Pacific in our partnership that has lasted more than half a century. "

 

Nobutoshi Torii
ประธานและซีอีโอ


PwC China

“Climate change isn’t a challenge for future generations, but one that we must all tackle today. Taking action requires all of us to work together, through innovation, collaboration and bold thinking. We are proud to be partnering with Cathay Pacific in its Corporate SAF programme to support the development of sustainable aviation fuel in the region.”

 

Raymund Chao
ประธานประจำเอเชีย-แปซิฟิกและจีน


Standard Chartered

“We are delighted to be one of the first participants in Cathay Pacific’s Corporate Sustainable Aviation Fuel Programme since 2022, jointly contributing to the global transition to net zero carbon emissions.”

 


Mary Huen
ซีอีโอประจำฮ่องกง


Swire Pacific

“SAF is key to decarbonising the aviation sector and is an integral part of our net zero journey. We are delighted to continue to support Cathay Pacific’s Corporate SAF Programme and signal demand for low-carbon options from the business community in our home market and abroad. We hope that this partnership will provide valuable insights and pave the way for scaling up SAF uplift.”

 

Guy Bradley
ประธานกรรมการ


Yusen Logistics

“ SAF is the most realistic solution today, directly reducing greenhouse gas emission within the aviation sector. We are proud to have Cathay Pacific as our partner not only for reducing our own carbon footprint, but also for helping our clients achieve their environmental goals. Our collaboration is a testament to our dedication to environmental stewardship, marking a major step towards 2050 net-zero target.”

 

Chikao Hayashi
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ความเห็นขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เป็นพันธมิตรของเรา

Business Environment Council

"Being the most feasible solution currently available for adoption on a commercial scale, SAF will play a critical role in decarbonising emissions from aviation, while maintaining Hong Kong’s competitive edge as a regional and global hub. BEC’s participation in this programme signals our commitment to reducing emissions and working towards a green, liveable and sustainable Hong Kong."

Card-BEC

Simon Ng
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความเห็นของซัพพลายเออร์ด้านเชื้อเพลิงของเรา

Shell

“As a fuel supplier, we have a critical role to play in achieving net-zero emissions. We plan to become global leaders in SAF, supplying 2 million tonnes of SAF annually by 2025. We are excited to support Cathay Pacific’s Corporate SAF programme and encourage different aviation stakeholders to come together to decarbonise business travel.”

Card-Shell-Jan-Toschka

Jan Toschk
ประธาน

ExxonMobil

“ExxonMobil remains focused in supporting the decarbonisation goals of the aviation industry, leveraging our existing operational and logistical capabilities to supply lower GHG emission fuels. We are excited to collaborate with Cathay Pacific to deliver certified SAF and support their goal of achieving net zero carbon emissions by 2050.”

card_exxonmobil

Ong Shwu Hoon
รองประธานฝ่ายเชื้อเพลิงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ดูเพิ่มเติมว่าท่านจะสามารถช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่านได้อย่างไร

วิธีสมัครเข้าร่วมกับเรา

แม้ว่าโปรแกรม SAF ของเราได้รับการจัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าประเภทองค์กร แต่ผู้โดยสารรายบุคคลก็สามารถดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โปรแกรม Fly Greener ของเราช่วยให้ท่านสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเที่ยวบินของท่าน โดยระดมเงินทุนโดยตรงไปยังโครงการที่ได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซ CO2