โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

โปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนสำหรับองค์กร

ร่วมกันกรุยทางสู่การเดินทางเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอแนะนําโปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่เป็นโครงการระดับใหญ่โครงการแรกของเอเชีย

 

โปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) สำหรับองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่ต่อเนื่องของเราในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นหนึ่งในโครงการแรก ๆ ของเอเชีย ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากลูกค้าที่เพิ่งเปิดตัวจำนวน 8 รายในโครงการนําร่อง เราจึงได้ปรับขนาดการใช้ SAF และถือเป็นครั้งแรกที่เราสามารถจัดหา SAF ให้แก่เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง อันเป็นสนามบินหลักของเรา

 

SAF คืออะไร

SAF คือวิธีการหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการลดคาร์บอนในการดําเนินงานของสายการบินภายในช่วงสองสามทศวรรษข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางระยะไกล เมื่อเปรียบเทียบ SAF กับเชื้อเพลิงเครื่องบินธรรมดา พบว่า SAF มีศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนตลอดอายุการใช้งานลงได้ถึง 100% โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี SAF ที่ใช้ เนื่องจากเชื้อเพลิงเหล่านี้มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและขยะที่เหลือทิ้ง เราได้ให้คํามั่นที่จะใช้ SAF ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของเราภายในปี 2030 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถลดการปล่อยคาร์บอนที่เกิดจากการเดินทางเพื่อธุรกิจและการขนส่งทางอากาศได้ และเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานทดแทนในการบิน

 

วิธีการทำงานของโปรแกรม

โปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของเราช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบินแบบยั่งยืนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ให้เอกสารที่ชัดเจนแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3

  1. ลูกค้ามีส่วนร่วมในการซื้อ SAF บนเที่ยวบิน Cathay Pacific และ Cathay Pacific Cargo SAF ที่ซื้อได้รับการรับรองตามมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล* 
  2. สายการบิน Cathay Pacific จะใช้ SAF แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาตรฐานสำหรับเครื่องบิน เพื่อจัดหาพลังงานให้แก่เที่ยวบิน
  3. Cathay Pacific จะออกใบรับรองการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการยืนยัน และหลักฐานความยั่งยืน เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนขอบเขตที่ 3 จากการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการขนส่งสินค้า ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่ม Science Based Targets Initiative (SBTi) สําหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการบิน

 

* เช่น EU Renewable Energy Directive, Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) หรือระบบ International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

ทําไมต้องเข้าร่วมโปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของเรา

ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมของเราจะสามารถ:

  1. ลดการปล่อยคาร์บอนขอบเขตที่ 3 ผ่านมาตรการที่กําหนด ซึ่งตอบสนองข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอนต่าง ๆ รวมถึงโครงการริเริ่ม Science Based Targets (SBTi)
  2. เป็นผู้นําในการเร่งการใช้ SAF โดยเฉพาะในเอเชีย
  3. สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นอย่างจริงจังขององค์กรที่มีต่อการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ยั่งยืน

 

ความเห็นของลูกค้ารุ่นเปิดตัวของเรา


AIA

“เราเชื่อว่าความร่วมมือกันเป็นสิ่งสําคัญในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมในโปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนของ Cathay Pacific สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ความร่วมมือนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ AIA ในการช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดีขึ้น อายุยืนขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

 

Amita Chaudhury
หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท


หน่วยงานท่าอากาศยาน (Airport Authority)
ฮ่องกง

"เราสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ SAF เพื่อยกเลิกการใช้คาร์บอนในภาคธุรกิจการบิน และ HKIA ได้วางโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงเพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ได้รับ จัดเก็บ และใช้ SAF สูตรผสมได้ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุน Cathay Pacific ในการยกระดับ SAF เป็นครั้งแรกที่ HKIA และเราจะส่งเสริมให้สายการบินต่าง ๆ เพิ่มการใช้ SAF ในอนาคต"

 

Peter Lee
ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมความยั่งยืน


DHL Global Forwarding

"ปัจจุบัน SAF เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยป้องกันการปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มเติมสู่ชั้นบรรยากาศ เราเชื่อว่าโปรแกรม SAF ของ Cathay Pacific เป็นสัญญาณสําคัญที่จะช่วยสร้างตลาดเชื้อเพลิงที่ยั่งยืนในเอเชีย"

 

 

 

Steffen Treiber
รองประธานอาวุโสฝ่ายการขนส่งทางอากาศของเอเชีย-แปซิฟิก


HSBC

“เรามีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Cathay Pacific และองค์กรต่าง ๆ ที่มีแนวคิดตรงกันเพื่อทําให้ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนในเอเชีย การเร่งสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างพันธมิตรทั่วโลก ถือเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศของเรา เพื่อตอบสนองเป้าหมายของข้อตกลงปารีสที่ต้องการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือเร็วกว่านั้น”

 

Luanne Lim
ประธานบริหารของฮ่องกง


Kintetsu World Express

"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่รอช้าไม่ได้ ผมได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรรุ่นแรกของโปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของ Cathay Pacific นี่จะเป็นหมุดหมายที่สำคัญของความร่วมมือกับ Cathay ที่ยาวนานกว่า 50 ปี"

 

 

 

Nobutoshi Torii
ประธานและซีอีโอ


PwC China

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปัญหาท้าทายสําหรับคนรุ่นต่อไป แต่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่เราทุกคนต้องรับมือในวันนี้ การดําเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของพวกเราทุกคน ผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือ และการกล้าคิด เราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Cathay Pacific ในโปรแกรม SAF สำหรับองค์กร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้”

 

Raymund Chao
ประธานประจำเอเชีย-แปซิฟิกและจีน


Standard Chartered

“ที่ Standard Chartered วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นธนาคารที่มีความรับผิดชอบและมีความยั่งยืนที่สุดในโลก เรามีความยินดีที่ได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมกลุ่มรุ่นแรกของโปรแกรมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนสำหรับองค์กรของ Cathay Pacific ซึ่งได้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050”

 

Mary Huen
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของฮ่องกง


Swire Pacific

“SAF คือกุญแจสําคัญในการลดคาร์บอนในภาคธุรกิจการบิน เรามีความยินดีที่จะสนับสนุนการเปิดตัวโปรแกรม SAF สําหรับองค์กรของ Cathay Pacific และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการตัวเลือกพลังงานคาร์บอนต่ำจากชุมชนธุรกิจในประเทศบ้านเกิดของเรา เราหวังว่าโครงการนําร่องนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าและปูทางไปสู่การเพิ่มระดับการใช้ SAF ในฮ่องกง”

 

Guy Bradley
ประธานกรรมการ

ซัพพลายเออร์ด้านเชื้อเพลิงของเรามีความเห็นอย่างไรกันบ้าง


PetroChina

“เราได้นําข้อกําหนดต่าง ๆ ของ PetroChina มาดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน, ทำการสํารวจธุรกิจใหม่ ๆ เช่น แหล่งพลังงานใหม่และความเป็นกลางทางคาร์บอน และดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสร้างระบบนิเวศที่มีคาร์บอนต่ำ รวมทั้งส่งเสริมการไม่ปล่อยคาร์บอนเพิ่มและความเป็นกลางทางคาร์บอน”

 

Wang Xin
ผู้ช่วยประธาน
PetroChina International


Shell Aviation

“ในฐานะซัพพลายเออร์ด้านเชื้อเพลิง เรามีบทบาทสําคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เราวางแผนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นําระดับโลกใน SAF โดยจัดหา SAF 2 ล้านตันต่อปีภายในปี 2025 เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโปรแกรม SAF สำหรับองค์กรของ Cathay Pacific และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในภาคธุรกิจการบินได้ร่วมกันลดคาร์บอนสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ”

 

Jan Toschka
ประธาน

ร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เรียนรู้ว่าท่านจะสามารถช่วยสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของธุรกิจของท่าน

การเข้าร่วมกับเรา

แม้ว่าโปรแกรม SAF ของเราได้รับการจัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าประเภทองค์กร แต่ผู้โดยสารรายบุคคลก็สามารถดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โปรแกรม Fly Greener ของเราช่วยให้ท่านสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเที่ยวบินของท่าน โดยระดมเงินทุนโดยตรงไปยังโครงการที่ได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก ซึ่งช่วยลดหรือป้องกันการปล่อยก๊าซ CO2