Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Flight Messaging

Receive useful reminders about your flight via mobile phone text message (SMS) and email. We will notify you if your flight is on schedule, delayed more than 15 minutes, diverted or cancelled.

Không phải thành viên

Cập nhật email và số điện thoại trong quản lý đặt chỗ để nhận lưu ý trước chuyến bay và thông báo nếu chuyến bay bị trễ, chuyển hướng hoặc hủy.

Login to Manage Booking

Hãy chắc chắn rằng bạn điền tên đúng như được in trên mặt vé

Chú giải công cụ về mã số đặt chỗ. Nhấn enter để mở rộng.
Chú giải công cụ về mã vé điện tử. Nhấn enter để mở rộng.

* Codeshare and joint-operated flights are excluded from this service. Contact the Reservations Office, Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific  for their status.

Tìm hiểu thêm về tin nhắn thông báo chuyến bay