Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tóm lược sự kiện

Sử dụng mã sự kiện MICE để tìm kiếm và chọn một sự kiện.

Tìm kiếm và chọn sự kiện MICE

Nhập Mã sự kiện MICE để tìm lợi ích độc quyền và giá vé đặc biệt. 

Hoặc xem các sự kiện MICE sắp tới.

Your bookmarked events

View all your active registered events. All events will be removed once the offer expires.

Mã sự kiện MICE Mô tả sự kiện Ngày sự kiện