Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Giữ vé

Điều khoản và điều kiện

 1. "Giữ vé" là một lựa chọn và dịch vụ do Cathay Pacific cung cấp để khách hàng có thể giữ chỗ trên chuyến bay của Cathay Pacific theo các điều khoản và điều kiện nêu tại đây.
 2. Tùy chọn "Giữ vé" chỉ áp dụng với các đặt chỗ được thực hiện trên trang web chính thức của Cathay Pacific.
 3. Thời gian giữ vé áp dụng (“Thời gian Giữ vé”) cho một lần"Giữ vé" là 72 giờ, sau khi đặt chỗ đã được xác nhận.
 4. Khi quý khách chọn "Giữ vé", giá vé chuyến bay sẽ được cố định trong Thời gian Giữ vé.
 5. Giá vé chuyến bay cố định theo tùy chọn "Giữ vé" sẽ hết hạn và không còn hiệu lực sau khi hết Thời gian Giữ vé.
 6. Quý khách cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình khi chọn Giữ vé.
 7. Quý khách sẽ không phải trả khoản phí "Giữ vé" (“Phí”) tại thời điểm chọn "Giữ vé". Khoản phí này chỉ phải trả khi việc đặt chỗ chuyến bay không hoàn tất trong Thời gian Giữ vé.
 8. Đây là khoản phí không chuyển nhượng và không được hoàn tiền.
 9. Phí được tính cho mỗi khoản "Giữ vé" đã chọn. Mức phí có thể thay đổi tùy theo chuyến bay và địa điểm khởi hành.
 10. Hội viên Câu lạc bộ Marco Polo có thể giữ đặt chỗ miễn phí trong vòng 72 giờ, với điều kiện hội viên đó đã đăng nhập bằng mã số hội viên còn hiệu lực trước khi đặt chuyến bay trên www.cathaypacific.com.
 11. Tính năng "Giữ vé" chỉ áp dụng đối với các chuyến bay khởi hành ít nhất là 168 giờ (7 ngày) trở lên sau khi đã chọn tùy chọn "Giữ vé".
 12. Chức năng giữ giá vé không khả dụng cho một số nước, các ưu đãi đặc biệt, đặt phòng khách sạn, đặt gói du lịch, đặt chỗ của các hãng hàng không khác, một số dịch vụ di chuyển trên đất liền hoặc đường biển (dịch vụ liên danh) và các đặt chỗ dùng điểm thưởng Asia Miles. Cathay Pacific có toàn quyền quyết định trong việc chức năng giữ giá vé liệu có khả dụng trên một số chuyến bay, gói du lịch hoặc đặt chỗ.
 13. Nếu quý khách đã chọn tùy chọn "Giữ vé", các sản phẩm liên quan khác gồm chọn chỗ trước và bảo hiểm du lịch sẽ không áp dụng và thời điểm đó. Các sản phẩm khác đó, nếu có, có thể được thêm vào đặt chỗ sau khi quý khách đã hoàn thành đặt chỗ và mua vé chuyến bay.
 14. Sau khi đã chọn tùy chọn "Giữ vé", quý khách sẽ không thể thay đổi bất kỳ nội dung nào của (các) vé chuyến bay liên quan theo tùy chọn này (bao gồm tất cả các thông tin đã được lưu trong từng vé). Ví dụ, nếu "Giữ vé" cho hai hành khách trên cùng một chuyến bay, việc hoàn thành thanh toán (hoặc thay đổi tên hay ngày bay) chỉ cho một trong hai vé là không được phép, và có thể dẫn đến việc hủy đặt chỗ theo tùy chọn "Giữ vé", và trong trường hợp đó quý khách sẽ phải trả phí đầy đủ.
 15. Quý khách không được thay đổi bất kỳ thông tin nào trên đặt chỗ chuyến bay (bao gồm ngày bay, hành trình hoặc tên hành khách) đã chọn theo tùy chọn "Giữ vé". Nếu cần thay đổi thông tin cho đặt chỗ chuyến bay đó, quý khách sẽ phải thực hiện một đặt chỗ hoàn toàn mới và sẽ phải trả Phí.
 16. Nếu quý khách thực hiện chọn tùy chọn "Giữ vé" tại Hoa Kỳ ít nhất 7 ngày trước thời gian khởi hành của chặng bay đầu tiên và hủy vé qua phần "Quản lý Đặt chỗ" trên trang web chính thức của Cathay Pacific: (i) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chọn "Giữ vé", quý khách sẽ không phải trả Phí; hoặc (ii) sau 24 giờ kể từ thời điểm chọn "Giữ vé", quý khách sẽ phải trả Phí và không được hoàn tiền.
 17. Nếu trong khoảng thời gian quý khách giữ vé mà Cathay Pacific phải xếp lại lịch trình hoặc hủy chuyến bay liên quan thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua email hoặc tin nhắn SMS. Trong trường hợp đó, quý khách sẽ có quyền hủy "Giữ vé" và không phải trả một khoản Phí nào.
 18. Quý khách sẽ chỉ phải trả tất cả các khoản tiền vé, thuế và các khoản dịch vụ áp dụng khi quý khách xác nhận đặt chỗ và hoàn tất thanh toán cho vé của chuyến bay liên quan.
 19. Vui lòng liên hệ với phòng vé địa phương nếu quý khách gặp sự cố với việc Đặt giữ chỗ.
 20. Cathay Pacific có quyền điều chỉnh mức Phí và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 21. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.