Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Giữ giá vé

Điều khoản và Điều kiện

 1. “Giữ giá vé” là một lựa chọn và dịch vụ do Cathay Pacific cung cấp để khách hàng có thể giữ chỗ trên chuyến bay của Cathay Pacific vtheo các điều khoản và điều kiện nêu tại đây.
 2. Tùy chọn "Giữ giá vé" chỉ áp dụng với các đặt chỗ được thực hiện trên trang web chính thức của Cathay Pacific.
 3. Thời gian giữ giá vé áp dụng (“Thời gian giữ giá vé”) cho một lần "Giữ giá vé" là 72 giờ, sau khi đặt chỗ đã được xác nhận.
 4. Khi chọn tùy chọn "Giữ giá vé", giá vé chuyến bay sẽ được cố định trong Thời gian Giữ giá vé.
 5. Giá vé chuyến bay cố định theo tùy chọn "Giữ giá vé" sẽ hết hạn và không còn hiệu lực sau khi hết Thời gian Giữ giá vé.
 6. Quý khách cần cung cấp thông tin thanh toán điện tử hợp lệ khi chọn "Giữ giá vé".
 7. Quý khách sẽ phải trả khoản phí "Giữ giá vé" (“Phí”) tại thời điểm chọn "Giữ giá vé". Phí sẽ được tính bất kể quý khách hủy đặt chỗ hay hoàn tất việc mua vé trong Thời gian Giữ vé.
 8. Đây là khoản phí không thể chuyển nhượng và không được hoàn tiền.
 9. Nếu trong khoảng thời gian quý khách giữ giá vé mà Cathay Pacific phải xếp lại lịch trình hoặc hủy chuyến bay liên quan thì chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách qua email hoặc tin nhắn SMS. Trong trường hợp đó, quý khách sẽ có quyền yêu cầu hoàn tiền Phí bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
 10. Đặt chỗ có tính năng “Giữ giá vé” và sau đó được xuất vé qua trang web của Hoa Kỳ có thể được hoàn tiền theo chính sách hoàn tiền mới nhất của Cathay Pacific. Tuy nhiên, phí tính cho dịch vụ "Giữ giá vé" sẽ không được hoàn lại.
 11. Phí được tính trên mỗi hành khách, mỗi lần đặt chỗ. Phí có thể thay đổi tùy theo điểm bắt đầu hành trình đặt chỗ.
 12. Tính năng "Giữ giá vé" chỉ áp dụng đối với các đặt chỗ với chuyến bay đầu tiên khởi hành ít nhất là bảy ngày (168 giờ) trở lên sau khi đã chọn tùy chọn "Giữ giá vé".
 13. Tính năng “Giữ Giá vé” không áp dụng đối với một số quốc gia, khuyến mãi đặc biệt, đặt phòng khách sạn, đặt gói dịch vụ, đặt chỗ liên hãng hàng không, một số dịch vụ vận tải đường bộ và đường biển (dịch vụ liên danh) và đặt chỗ bằng đổi thưởng chuyến bay. Cathay Pacific có quyền quyết định tuyệt đối về việc có áp dụng tùy chọn "Giữ giá vé" cho bất kỳ chuyến bay, gói dịch vụ hoặc đặt chỗ cụ thể hay không.
 14. Nếu quý khách đã chọn tùy chọn "Giữ giá vé", các sản phẩm liên quan khác gồm chọn chỗ trước và bảo hiểm du lịch sẽ không áp dụng và thời điểm đó. Các sản phẩm khác đó, nếu có, có thể được thêm vào đặt chỗ sau khi quý khách đã hoàn thành đặt chỗ và mua vé máy bay (tùy thuộc vào tính sẵn có).
 15. Sau khi đã chọn tùy chọn "Giữ giá vé", quý khách sẽ không thể thay đổi bất kỳ nội dung nào của (các) vé liên quan theo tùy chọn này (bao gồm tất cả các thông tin đã được lưu trong từng vé). Ví dụ, nếu "Giữ Giá vé" cho hai hành khách trên cùng một chuyến bay, việc hoàn thành thanh toán (hoặc thay đổi tên hay ngày bay) chỉ cho một trong hai vé là không được phép.
 16. Quý khách không được thay đổi bất kỳ thông tin nào trên đặt chỗ chuyến bay (bao gồm ngày bay, hành trình hoặc tên hành khách) đã chọn theo tùy chọn "Giữ giá vé". Nếu cần thay đổi thông tin cho đặt chỗ chuyến bay đó, quý khách sẽ phải thực hiện một đặt chỗ hoàn toàn mới và Phí sẽ không được hoàn lại.
 17. Quý khách sẽ chỉ phải trả tất cả các khoản tiền vé, thuế và các khoản dịch vụ áp dụng khi quý khách xác nhận đặt chỗ và hoàn tất thanh toán cho vé của chuyến bay liên quan.
 18. Vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng nếu quý khách gặp bất kỳ khó khăn về kỹ thuật nào với tính năng "Giữ giá vé".
 19. Cathay Pacific có quyền điều chỉnh mức Phí và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 20. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.