Jump to main content
Tin nhắn thông báo chuyến bay

Nhận những lời nhắc hữu ích về chuyến bay của bạn qua tin nhắn văn bản trên điện thoại di động (SMS) và email. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chuyến bay của bạn đến đúng giờ, bị trễ hơn 15 phút, chuyển hướng hoặc bị hủy.

Dịch vụ này có sẵn với tất cả các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon, bao gồm:

  • Số hiệu chuyến bay
  • Thời gian khởi hành/đến mới nhất
  • Tình trạng chuyến bay mới nhất
  • Dự báo thời tiết

Nếu bạn đăng ký nhận email nhắc nhở trước chuyến bay notiFLY bằng địa chỉ Gmail, bạn cũng có thể nhận cập nhật chuyến bay qua Google Now trên cùng một điện thoại thông minh. Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đăng ký một lần để nhận thông báo tự động cho tất cả các chuyến bay:

 

Loại thông báo Chi tiết
Nhắc nhở trước chuyến bay
  • 48 giờ trước khi khởi hành
  • email kèm hành trình, liên kết tới làm thủ tục chuyến bay trực tuyến và các thông tin hữu ích khác
Tin nhắn nhắc nhở chuyến bay
  • 3 giờ trước khi khởi hành
  • SMS và/hoặc email có nhắc nhở lịch trình
  • Thông báo tức thì nếu chuyến bay của bạn bị trễ, chuyển hướng hoặc bị hủy

Đăng nhập để Đăng ký / Hủy đăng ký 

Cập nhật email và số điện thoại trong quản lý đặt chỗ để nhận lưu ý trước chuyến bay và thông báo nếu chuyến bay bị trễ, chuyển hướng hoặc hủy.