Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thông báo từ châu Âu (EU)

Danh sách các hãng hàng không bị cấm trong EU

Ủy ban châu Âu (EC) công bố và cập nhật định kỳ (thông thường ba tháng một lần), một danh sách các hãng hàng không bị cấm hoạt động trong EC vì lý do an toàn. Quý khách có thể truy cập danh sách đen này từ trang web của EC bằng cách sử dụng liên kết sau.

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en

Các chuyến bay khởi hành từ các quốc gia EU

Theo quy định 261/2004 của Ủy ban châu Âu, hành khách lên máy bay tại một quốc gia EU có thể có quyền được bồi thường hoặc hỗ trợ trong trường hợp bị từ chối bay, hủy vé, hoặc trễ chuyến trong thời gian dài. Nếu chuyến bay của quý khách bị ảnh hưởng và muốn kiểm tra quyền lợi, quý khách có thể xem quy định và tìm hiểu thêm về người có thể liên hệ.