Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng trang web CX và ứng dụng di động

Điều khoản sử dụng trang web Cathay Pacific và ứng dụng di động (sau đây được gọi tắt là "Điều khoản sử dụng")

Bằng cách sử dụng trang web của Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”) (sau đây được gọi chung là "chúng tôi"), hoặc tải về hay sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, quý khách đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu quý khách không đồng ý, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi và không tải về hay sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính bảo mật cho các thông tin cá nhân được lưu trong máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác của mình.

Quý khách chỉ được truy cập và sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi theo các Điều khoản Sử dụng này, để kiểm tra tính khả dụng của các hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi nhằm phục vụ cho các mục đích cá nhân và phi thương mại của mình và để thực hiện các giao dịch hợp pháp và được ủy quyền với chúng tôi chứ không vì mục đích nào khác.

Quý khách không được truy cập hoặc sử dụng (hoặc cho phép truy cập hay sử dụng) các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi một cách trái phép. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: đặt vé giả, gian lận hoặc trái phép; có được hoặc cố gắng để có được quyền truy cập trái phép vào mạng hoặc tài khoản của chúng tôi hay thông tin về những người sử dụng khác; sử dụng các trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi khiến gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm quyền của một bên khác; đăng tải hoặc phát tán các thông tin độc hại, khiêu dâm, nói xấu hoặc thông tin bất hợp pháp khác; can thiệp vào hoặc làm gián đoạn các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc sao chép, khai thác, sửa đổi hoặc phát tán các nội dung hoặc tài liệu từ các trang web hoặc các ứng dụng di động của chúng tôi. Quý khách không được phép lập và/hoặc hoạt động các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi khi chưa có sự đồng ý trước của chúng tôi.

Không ảnh hưởng đến các quyền khác của chúng tôi theo pháp luật hoặc cách thức khác, chúng tôi có quyền hủy đặt vé của quý khách mà không cần tham khảo ý kiến quý khách và/hoặc từ chối cho quý khách truy cập vào các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, nếu chúng tôi tin rằng quý khách vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Các Điều khoản Sử dụng này bao gồm Chính sách Quyền riêng tư, trong đó trình bày cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động, bao gồm cả việc Sử dụng Cookie trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Xem Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi áp dụng các điều kiện riêng đối với việc vận chuyển hàng không, rút thăm trúng thưởng, cuộc thi và các khuyến mãi khác mà chúng tôi có thể tiến hành tùy theo thời điểm. Cụ thể, việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa qua đường hàng không được áp dụng theo các điều kiện chuyên chở của hãng vận chuyển liên quan. Xem Điều kiện vận chuyển của chúng tôi.

Tất cả các quyền về thương hiệu, bản quyền, quyền về cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác với nội dung và/hoặc các tài liệu trên trang web của chúng tôi và các ứng dụng di động, bao gồm như tên, logo, lịch bay và giá vé, tổ chức và bố trí và mã phần mềm cơ bản đều thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi. Quý khách chỉ có thể sử dụng các nội dung và/hoặc tài liệu trên theo đúng quy định và mục đích nêu trong các Điều khoản Sử dụng này. Mọi hành động sử dụng, sao chép, truyền tải hoặc xử lý các nội dung này, nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, đều bị cấm và bị coi là vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi có thể chứa các thông tin về, hoặc truy cập vào, các trang web, ứng dụng, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba (có thể thông qua các siêu liên kết đến các trang web bên thứ ba hoặc cách thức khác) phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các chủ sở hữu bên thứ ba liên quan . Chúng tôi không kiểm soát và không xác nhận các tài liệu của bên thứ ba đó, và không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch với các bên thứ ba. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các giao dịch của mình với bên thứ ba và việc mình sử dụng các trang web, ứng dụng, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Mặc dù chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc tạo lập các thông tin và tài liệu trong các website và ứng dụng di động của mình, song các thông tin và tài liệu này được cung cấp theo "nguyên trạng" mà không có sự bảo đảm (dù được nêu rõ ràng hay ngụ ý) hoặc xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào. Cụ thể là, chúng tôi không bảo đảm hay đại diện về việc không vi phạm, tính bảo mật, độ chính xác, phù hợp cho một mục đích, hoặc việc không bị nhiễm vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu đó.

Căn cứ các quyền sẵn có theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hay bất kỳ ai khác (do sơ suất, sai sót, vi phạm hợp đồng hay lý do khác) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc thiệt hại đặc biệt hay do hậu quả) có thể xảy ra phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  • việc truy cập hoặc sử dụng (hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng) các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi;
  • bên thứ ba không được ủy quyền vi phạm an ninh máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của quý khách, hoặc truy cập hay sử dụng thông tin trong hoặc qua máy tính, điện thoại di động hay thiết bị khác của quý khách;
  • những gián đoạn, khiếm khuyết, lỗi kỹ thuật hoặc các yếu tố có hại khác đối với các trang web hoặc các ứng dụng di động, bao gồm cả các vấn đề về mạng hoặc kết nối; và/hoặc
  • các trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Quý khách phải có các biện pháp đề phòng của riêng mình để đảm bảo rằng mọi thứ quý khách chọn sử dụng từ các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không chứa virus hoặc những phần mềm khác có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho hoạt động của hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách.

Các ngoại lệ và hạn chế trên áp dụng ở mức cao nhất mà luật pháp cho phép. Không nội dung nào trong các Điều khoản Sử dụng này miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với việc tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, báo cáo sai do gian lận, hoặc các trách nhiệm khác mà luật pháp của Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR) không cho phép miễn trừ hay giới hạn.

Chúng tôi có thể thay đổi các trang web hoặc các ứng dụng di động theo thời điểm và có quyền điều chỉnh các Điều khoản sử dụng này bằng cách đăng các điều khoản sử dụng đã sửa đổi trên các trang web và ứng dụng di động của mình. Bằng cách tiếp tục truy cập vào các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi, quý khách xác nhận rằng mình đồng ý với các điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

Các Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của HKSAR. Quý khách chấp thuận thẩm quyền xét xử duy nhất của các tòa án của HKSAR đối với mọi hành động pháp lý có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng các trang web, ứng dụng di động và/hoặc các Điều khoản Sử dụng này của chúng tôi, và chúng tôi có quyền khởi kiện nếu quý khách vi phạm các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi tại quốc gia mà mình cư trú hoặc bất kỳ quốc gia liên quan nào khác.

Thông báo này được soạn bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của thông báo này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2015.

Thông tin thêm về quy định Pháp lý và Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục dành cho Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục dành cho khu vực không phải Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư của khách hàng - Trung Quốc đại lục

Chính sách quyền riêng tư của khách hàng - Hàn Quốc

Điều lệ Vận chuyển của Cathay Pacific (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các đơn vị bên ngoài khai thác và có thể không tuân thủ theo cùng chính sách truy cập như Cathay Pacific .

Thông báo về Điều lệ về Quyền của Hành khách đi tới/ từ Ấn Độ (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific.

Thông báo về Quyền lợi theo Luật Dịch vụ Hàng không của Israel(PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific.

Điều kiện Hợp đồng ET/Thông báo và EC 889 Trách nhiệm pháp lý của Hãng vận chuyển Hàng không đối với Hành khách/Hành lý của họ (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific .

Tất cả các tệp tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Quý khách có thể tải ứng dụng Reader miễn phí từ trang web của Adobe. , Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific .