Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Chính sách về Quyền riêng tư của Khách hàng – Phụ lục dành cho khách hàng không thuộc Châu Âu

Chính sách về Quyền riêng tư của Khách hàng của Cathay Pacific – Phụ lục dành cho khách hàng không thuộc Châu Âu

Phụ lục này được áp dụng nếu quý khách sống tại các quốc gia/vùng miền sau đây trong thời gian quý khách tương tác với chúng tôi

1.1          Người nhận Dữ liệu   Cá nhân ở nước ngoài

(a)        Trong quá trình chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho quý khách, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho những người nhận thông tin ở nước ngoài như sau:

i. các công ty thuộc Cathay Pacific, các công ty con của chúng tôi và chi nhánh của họ, và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba ở nước ngoài hỗ trợ chúng tôi cung cấp các chuyến đi (bao gồm cả quá cảnh) và các dịch vụ liên quan; và

ii. các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và chính phủ vì các mục đích an ninh, hải quan và nhập cảnh.

(b)        Những người nhận này có thể ở bất kỳ quốc gia nào mà quý khách đi du lịch hay quá cảnh, hoặc các hãng hàng không đối tác của chúng tôi.

(a)        Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho người nhận ở các quốc gia mà quý khách đang đi tới hoặc quý khách đang gửi hàng hóa đến hoặc đi nhằm cung cấp dịch vụ du lịch, vận chuyển hàng hóa và đặt chỗ. Các bên nhận thông tin ở nước ngoài bao gồm bên nhận ở các quốc gia mà quý khách đang quá cảnh hoặc khi quý khách đi trên các chuyến bay được khai thác bởi các hãng hàng không khác, hoặc các quốc gia nơi nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoạt động hay đặt trụ sở chính.

(d)        Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho các bộ xử lý dữ liệu (bao gồm cả nhà khai thác các hệ thống phân phối du lịch toàn cầu), nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị bên thứ ba. Các khu vực có đặt những bên thứ ba này bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Châu Á, Bắc Mỹ, Úc, Nam Mỹ và Trung Đông.

1.2          Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của quý khách

(a)        Nếu quý khách là thành viên Câu lạc bộ Marco Polo hoặc chủ Tài khoản đã Đăng ký, quý khách có thể tìm cách truy cập thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi nắm giữ và tìm cách cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin bằng cách đăng nhập vào tài khoản điện tử của mình và chỉnh sửa hồ sơ, tùy chọn hoặc cài đặt của quý khách.  Quý khách cũng có thể tìm cách truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với đại diện khách hàng của chúng tôi, hoặc bằng cách liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong Chính sách về Quyền riêng tư.

1.3          Khiếu nại

(a)        Quý khách có thể yêu cầu thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách hoặc nộp đơn khiếu nại bằng cách liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong phần 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.

(b)        Chúng tôi sẽ giải quyết mọi khiếu nại bằng cách điều tra và cung cấp phản hồi cho quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý, miễn là chúng tôi đã có tất cả thông tin cần thiết và hoàn thành mọi điều tra theo yêu cầu. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần phải yêu cầu quý khách viết đơn khiếu nại để chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi hiểu được, và cũng có thể yêu cầu quý khách cung cấp thêm thông tin hoặc xác minh danh tính của quý khách. Trong trường hợp cần thêm thông tin, đánh giá hoặc điều tra, chúng tôi sẽ tìm cách thỏa thuận một khung thời gian thay thế với quý khách.

(c)        Nếu quý khách không hài lòng với kết quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra, quý khách có thể gửi khiếu nại của mình tới Ủy viên phụ trách về Quyền riêng tư tại Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC). Chi tiết liên lạc của OAIC có trên trang web của OAIC tại www.oaic.gov.au.

2.1          Chấp thuận và rút lại chấp thuận: 

Sau khi quý khách chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình, quý khách có thể rút lại sự chấp thuận đó.  Quý khách có thể thực hiện việc này bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu trong phần 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư. 

Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách khi cần cho việc cung cấp cho quý khách các dịch vụ theo yêu cầu của quý khách, hoặc các dịch vụ chúng tôi đã đồng ý cung cấp cho quý khách hoặc theo quy định của pháp luật.

2.2          Tiếp thị và thông tin hồ sơ:

Liên quan đến hoạt động tiếp thị, chúng tôi phân tích một số thông tin chúng tôi thu thập được về khách hàng (cùng với thông tin về khách hàng mà chúng tôi thu thập từ chương trình khách hàng thân thiết và các đối tác khác) để xác định xem ưu đãi nào có nhiều khả năng thu hút được sự quan tâm của các nhóm khách hàng khác nhau trong những trường hợp và thời điểm khác nhau. Chúng tôi gọi đây là quá trình tạo “phân khúc”. Để thực hiện điều này, chúng tôi kết hợp Dữ liệu Cá nhân mà mình đã thu thập trực tiếp từ khách hàng với Dữ liệu Cá nhân thu thập được từ các chi nhánh và các đối tác khác, bao gồm Asia Miles, về lịch sử mua hàng và các tương tác của khách hàng với chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi sẽ đánh giá Dữ liệu Cá nhân mà mình nắm giữ về quý khách để xếp quý khách vào một phân khúc cụ thể. Chúng tôi sẽ sử dụng phân khúc mà quý khách được xế vào để điều chỉnh thông tin tiếp thị của mình nhằm đưa ra các ưu đãi và nội dung phù hợp với quý khách.

2.3          Chấp thuận về thông tin tiếp thị điện tử:

Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho quý khách các thông tin điện tử liên quan đến các hoạt động tiếp thị nếu quý khách đã chấp thuận một cách rõ ràng về việc tham gia.  Điều này không bao gồm các thông tin giao dịch để tạo điều kiện hoặc xác nhận mua hàng hay dịch vụ, hoặc để trả lời cho các câu hỏi của quý khách.

2.4          Chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp:

Vào bất cứ lúc nào, quý khách đều có quyền chọn không tham gia vào hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi cũng như quá trình phân tích đi kèm về Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sử dụng để điều chỉnh hoạt động tiếp thị trực tiếp gửi cho quý khách. Quý khách có thể thực hiện quyền này, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo mục 8.4 trong Chính sách về Quyền riêng tư, hoặc từ chối tham gia hay cập nhật đăng ký e-mail của quý khách theo mục 8.2 trong Chính sách về Quyền riêng tư.

2.5          Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để đưa ra các quyết định: 

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để đưa ra các quyết định khác nhau về quý khách và điều kiện hợp lệ của quý khách trong việc truy cập các dịch vụ của chúng tôi, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như để đảm bảo an ninh trong hệ thống của chúng tôi, hoặc để phát hiện gian lận. Một số quyết định này có thể được thực hiện một cách tự động, trong đó có việc đối chiếu Dữ liệu Cá nhân của quý khách với thông tin trong một số mô hình rủi ro nhất định mà chúng tôi đã tạo dựa trên hành vi của các cá nhân khác và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để củng cố các mô hình đó.

2.6          Lưu trữ và truy cập bên ngoài Canada:   

Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được truy cập và lưu trữ bên ngoài Canada bởi nhân viên hoặc nhà cung cấp, được chuyển giao và/hoặc được lưu trữ bên ngoài Canada.  Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được truy cập và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ ở các quốc gia đó, và tuân theo luật pháp của các quốc gia đó.

2.7          Quyền truy cập và chỉnh sửa: 

Quý khách có quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình, tuân theo các trường hợp ngoại lệ theo luật pháp của Canada.  Chúng tôi có thể tính phí quý khách trong chừng mực hợp lý đối với một số quyền truy cập nhất định và sẽ thông báo cho quý khách về vấn đề này trong quá trình yêu cầu.  Quý khách có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo chi tiết liên hệ trong mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.

2.8          Trách nhiệm giải trình:

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.  Nếu quý khách không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết các thắc mắc hoặc câu hỏi của quý khách, quý khách có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên phụ trách về Quyền riêng tư Canada.

3.1          Câu sau đây sẽ được thêm vào làm đoạn cuối trong phần giới thiệu của Chính sách về Quyền riêng tư trước câu mở đầu của khoản 1:

“Quý khách đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.”

3.2          Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, ví dụ như khi chúng tôi xử lý các yêu cầu hỗ trợ y tế hoặc tiếp cận đặc biệt hay các yêu cầu cụ thể về chế độ ăn uống có thể thể hiện đức tin tôn giáo của quý khách. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chấp thuận khi thu thập và xử lý loại Dữ liệu Cá nhân này.

3.3          Lưu trữ và truy cập bên ngoài Trung Quốc:  

Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được truy cập và lưu trữ bên ngoài Trung Quốc bởi nhân viên hoặc nhà cung cấp, được chuyển giao, và/hoặc được lưu trữ bên ngoài Trung Quốc.

3.4          Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để đưa ra các quyết định:

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để đưa ra các quyết định khác nhau về quý khách và điều kiện hợp lệ của quý khách trong việc truy cập các dịch vụ của chúng tôi, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, cũng như để đảm bảo an ninh trong hệ thống của chúng tôi, hoặc để phát hiện gian lận. Một số quyết định này có thể được thực hiện một cách tự động, trong đó có việc đối chiếu Dữ liệu Cá nhân của quý khách với thông tin trong một số mô hình rủi ro nhất định mà chúng tôi đã tạo dựa trên hành vi của các cá nhân khác và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách để củng cố các mô hình đó. Trong một số trường hợp nhất định, quý khách có thể có quyền hạn chế cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho các quá trình ra quyết định này.

3,5          Các quyền bổ sung:

Ngoài phần 8 của Chính sách về Quyền riêng tư, quý khách có quyền:

(a)   theo một số điều kiện nhất định, được yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của quý khách;

(b)   khi quá trình xử lý dựa trên sự chấp thuận, được rút lại sự chấp thuận;

(c)   khi các dịch vụ được cung cấp cho quý khách thông qua tài khoản, được hủy tài khoản của quý khách; và

(d)   yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân của quý khách;

 

Quý khách có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.

 

3.6          Trách nhiệm giải trình:

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào về cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách, hoặc không hài lòng với cách chúng tôi xử lý các thắc mắc hoặc câu hỏi của mình, hãy liên hệ với chúng tôi theo mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư. 

4.1          Câu sau đây sẽ được thêm vào phần giới thiệu của Chính sách về Quyền riêng tư trước khi bắt đầu khoản 1:

”Đối với mục đích của Chính sách về Quyền riêng tư, “Cathay Pacific” có nghĩa là Cathay Pacific Airways Limited, Hong Kong Dragon Airlines Limited, Cathay Holidays Limited (và các công ty con). Trong số các tổ chức này, Cathay Pacific Airways Limited chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách và đóng vai trò là điểm liên lạc cho mọi thắc mắc, khiếu nại, yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu hoặc cập nhật”.

4.2          Câu đầu tiên trong Phần 5 (Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của quý khách với ai) của Chính sách về Quyền riêng tư được thay thế bằng điều sau:

Trong một số tình huống nhất định, trong phạm vi cho phép của Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản (Đạo luật số 57 năm 2003) và dựa trên sự chấp thuận của quý khách nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các bên thứ ba như mô tả dưới đây:”

4.3          Xử lý các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt

(a)        Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, ví dụ như khi chúng tôi xử lý các yêu cầu hỗ trợ y tế hoặc tiếp cận đặc biệt hay các yêu cầu cụ thể về chế độ ăn uống có thể thể hiện đức tin tôn giáo của quý khách hoặc đức tin khác.

(a)        Thông thường, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chấp thuận khi thu thập, xử lý hoặc chia sẻ với bên thứ ba loại Dữ liệu Cá nhân này, trừ khi chúng tôi được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân đó theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản (Đạo luật số 57 năm 2003) (APPI).

4.4          Các quyền của quý khách

(a)        Ngoài Phần 8 (Quyền của quý khách) trong Chính sách về Quyền riêng tư, trong một số trường hợp nhất định, quý khách có thể có các quyền theo đạo luật APPI để yêu cầu chúng tôi:

(i)         chỉnh sửa, thêm hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân nếu Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi lưu giữ không chính xác;

(ii)        ngừng sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba, hoặc xóa Dữ liệu cá nhân nếu việc sử dụng hay chia sẻ đó trái với các quy tắc của APPI;

(b)        Các quyền này phải tuân theo một số ngoại lệ nhất định nhằm bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của quý khách hay bên thứ ba (ví dụ như việc phòng ngừa hoặc phát hiện tội phạm) và lợi ích của chúng tôi, theo các yêu cầu của điều luật khác, hoặc khi có các lựa chọn ít khó khăn hơn.

5.1          Câu sau đây sẽ được thêm vào làm đoạn cuối trong phần giới thiệu của Chính sách về Quyền riêng tư trước câu mở đầu của khoản 1:

 “Bằng cách cung cấp Dữ liệu Cá nhân của quý khách cho chúng tôi và tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý khách đã đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của quý khách theo các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư này mà đôi khi có thể được sửa đổi hoặc cập nhật. ”

5.2          Phần 2.3 sau đây sẽ được thêm vào Chính sách về Quyền riêng tư:

“2.3 Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, ví dụ như khi chúng tôi xử lý các yêu cầu hỗ trợ y tế hoặc tiếp cận đặc biệt hay các yêu cầu cụ thể về chế độ ăn uống có thể thể hiện vấn đề sức khỏe của quý khách. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách đồng ý bằng văn bản khi xử lý loại Dữ liệu Cá nhân này, trừ khi chúng tôi được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm như vậy theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Malaysia năm 2010.“

6.1          Câu sau đây sẽ được thêm vào làm đoạn cuối trong phần giới thiệu của Chính sách về Quyền riêng tư trước câu mở đầu của khoản 1:

“Quý khách đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của quý khách như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.”

7.1          Câu sau đây sẽ được thêm vào làm đoạn cuối trong phần giới thiệu của Chính sách về Quyền riêng tư trước câu mở đầu của khoản 1:

Quý khách chấp thuận việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của quý khách theo các điều khoản của Chính sách về Quyền riêng tư này

7.2          Điều khoản sau đây sẽ được thêm vào Chính sách về Quyền riêng tư tạo thành Phần 5.7:

5.7 Tên của người nhận bên thứ ba đối với Dữ liệu Cá nhân của quý khách và mô tả về công việc xử lý của họ

Tên của các bên thứ ba mà sẽ thay mặt cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của quý khách và bản mô tả công việc của họ là như sau. Danh sách này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian.

Nhà cung cấp Dịch vụ (Tên thương mại) Bản mô tả Công việc

Swissport Korea

Dịch vụ xử lý mặt đất tại Sân bay quốc tế Incheon bao gồm làm thủ tục chuyến bay, đặt chỗ và đăng ký vé, cung cấp thông báo thay đổi, bán vé, hướng dẫn thành viên sử dụng phòng chờ, hỗ trợ đăng ký thành viên và trả lời các thắc mắc về dịch vụ số dặm, v.v.

Asiana Airlines

Dịch vụ xử lý mặt đất tại Sân bay quốc tế Busan và Jeju bao gồm làm thủ tục chuyến bay, đặt chỗ và đăng ký vé, cung cấp thông báo thay đổi, hỗ trợ đăng ký thành viên và trả lời các thắc mắc về dịch vụ số dặm, v.v.

ISG

Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm và thu xếp dịch vụ giao hàng, v.v.

DHL

Dịch vụ giao hàng đối với các sản phẩm đã mua, v.v.

Các nhà cung cấp dịch vụ nhắn/gửi tin SMS

(http://www.cathaypacific.com/cx/ko_KR/hidden-pages/pop-up/flight-messaging/mobile-phone-service-provider.html)

Gửi tin SMS để thông báo hoặc nhắc lịch chuyến bay, v.v.

First Data Korea

Giao dịch thanh toán vé mua trong nước, v.v.

World Pay

Cổng thanh toán cho vé mua ở nước ngoài và mua qua internet, v.v.

IBM

Xử lý quảng bá qua email tiếp thị & theo dõi từ xa Coremetrics trên cx.com

DXC

Cung cấp hỗ trợ ở cấp độ Cơ sở hạ tầng IT cho tất cả các máy chủ trong trung tâm dữ liệu CX ở Hồng Kông

IBM ASM

Cung cấp hỗ trợ ứng dụng cho một loạt các ứng dụng có trong danh sách trong trung tâm dữ liệu CX ở Hồng Kông

MillionTech

CX - IPOSS – Hệ thống các điểm bán hàng tích hợp (hệ thống phụ trợ bán hàng trên chuyến bay CX)

 

KA - IPOSS – Hệ thống các điểm bán hàng tích hợp (hệ thống phụ trợ bán hàng trên chuyến bay KA)

 

IPOW – Trang web đặt trước chuyến bay qua Internet (hệ thống phụ trợ bán hàng trên chuyến bay CX) 

AWS

Dịch vụ đám mây

OpenJaw

Nền tảng bán lẻ du lịch cho Asia Miles

ICLP

Ứng dụng xử lý việc đổi thưởng Phi hàng không tại Miles.com Châu Á

Amadeus

Amadeus là ứng dụng Internet cho hành khách đặt chuyến bay trực tuyến 

IER

Quầy đa mục đích (CUSS) - Máy tự Phục vụ khi làm thủ tục chuyến bay hoặc hoàn tất thẻ lên máy bay 

SITA

Máy chủ SITA AirCOM là một ứng dụng  cho việc Xử lý và Tái phân phối Tin nhắn Trên không và Mặt đất (Tin nhắn ACARS)

Google Analytics

Dịch vụ phân tích trang web (SaaS) nhằm theo dõi lượt xem và lượt truy cập trang

Novatti

Hệ thống Quản lý eVoucher 

Salesforce

Công cụ Tự động hóa Salesforce - một công cụ CRM (quản lý quan hệ khách hàng) được phát triển bởi Salesforce.com để lưu trữ và xử lý các thông tin liên hệ của khách hàng.

Hệ thống Phản hồi và Bồi thường Khách hàng (CFCS) – một giải pháp Dịch vụ Đám mây Salesforce nhằm cung cấp giải pháp ổn định và hiệu quả với việc xem xét duy trì hoạt động bình thường hàng ngày của các hoạt động trong Bộ phận Quan hệ Khách hàng; và để nắm bắt phản hồi của khách hàng cũng như chi phí phục hồi dịch vụ cho việc phân tích lỗi dịch vụ để khắc phục lĩnh vực có vấn đề và thúc đẩy cải tiến sản phẩm.

CHAMP

Hệ thống Dịch vụ Hàng hóa cho Hãng vận chuyển và Xử lý

Atlassian

Confluence là một Hệ thống Quản lý Tri thức nhằm cung cấp các thông tin hỗ trợ IT trong môi trường CX

Tealium

Để quản lý Tag

Ayden

Cổng thanh toán

Alipay

Dịch vụ thanh toán 

Microsoft

Nhiều dịch vụ, ví dụ

·      Lưu trữ Đám mây

·      Office 365 

Silverpop

(IBM mua lại)

Phần mềm tiếp thị tự động hóa & tiếp thị qua email

Mainframe

Ứng dụng được dùng để duy trì dữ liệu bản kê chuyến bay cho tất cả các chuyến bay của CX và KA, đồng thời thực hiện việc theo dõi tự động và xử lý khiếu nại ngược chiều cho các đối tác của oneworld và Asia Miles

 

7.3          Đoạn sau sẽ thay thế mục 7.3 (Khoảng thời gian Lưu giữ) của Chính sách về Quyền riêng tư:

7.3 Khoảng thời gian Lưu giữ

 

Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của quý khách, miễn là Dữ liệu đó cần thiết cho (các) mục đích xử lý mà dữ liệu được thu thập và bất kỳ mục đích liên quan nào khác được phép. Ví dụ, chúng tôi có thể lưu giữ: (i) các chi tiết giao dịch nhất định (ví dụ: lịch sử chuyến bay) và thư từ trao đổi cho đến khi các khiếu nại phát sinh từ giao dịch với chúng tôi đã hết hạn (thường là từ 6 đến 10 năm sau khi diễn ra giao dịch có liên quan, và trong một số trường hợp khoảng thời gian này có thể ngắn hơn nhiều); hoặc (ii) một số dữ liệu nhất định để tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc lưu giữ các dữ liệu đó. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân không còn cần thiết, hoặc chúng tôi không thể đảo ngược ẩn danh dữ liệu (trong trường hợp này chúng tôi có thể tiếp tục giữ lại và sử dụng đã dữ liệu ẩn danh) hoặc hủy dữ liệu một cách an toàn. [Sẽ được cập nhật tùy thời điểm.]

 

7.4          Đoạn sau sẽ được thêm vào mục 8.1:

“Nếu quý khách dưới 14 tuổi, người giám hộ hợp pháp của quý khách sẽ có các quyền theo mục 8.”

8.1          Phần 2.3 sau đây sẽ được thêm vào Chính sách về Quyền riêng tư:

“2.3 Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, ví dụ như khi chúng tôi xử lý các yêu cầu hỗ trợ y tế hoặc tiếp cận đặc biệt hay các yêu cầu cụ thể về chế độ ăn uống có thể thể hiện vấn đề sức khỏe của quý khách. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chấp thuận bằng văn bản khi thu thập và xử lý loại Dữ liệu Cá nhân này, trừ khi chúng tôi được phép thu thập, xử lý hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Đài Loan. “

8.2          Phần 4.2 sau đây sẽ được thêm vào Chính sách về Quyền riêng tư:

“4.2 Dữ liệu Cá nhân của quý khách có thể được sử dụng dưới dạng điện tử và/hoặc dạng bản cứng hoặc bằng bất kỳ hình thức thích hợp nào.”

8.3          Đoạn sau sẽ được thêm vào mục 8.1:

“Ngoài những điều trên, quý khách có quyền (phải tuân theo các trường hợp ngoại lệ và phù hợp với Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Đài Loan) yêu cầu một bản sao Dữ liệu Cá nhân của quý khách do chúng tôi nắm giữ hoặc yêu cầu chúng tôi xóa hay ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng Dữ liệu Cá nhân đó. Quý khách có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.”

9.1          Các quyền riêng tư tại California

9.1.1       Quyền riêng tư

Theo Tiêu mục 1.81.5 của Bộ luật Dân sự California, Đạo luật Quyền riêng tư Tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) 1798.100 - 1798.199, cư dân California được quyền:

  • Tiếp cận các thông tin cụ thể: Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ một số thông tin nhất định cho mình về việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách trong 12 tháng qua.
  • Xóa thông tin cụ thể: Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ quý khách và giữ lại, theo những ngoại lệ.

Vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trong mục 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư.

Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý khách khi thực hiện bất kỳ quyền CCPA nào.

9.1.2       Chúng tôi có bán Dữ liệu Cá nhân của quý khách không?

Chúng tôi không bán thông tin trực tiếp xác định danh tính của quý khách như tên, địa chỉ, hoặc thông tin ngân hàng của quý khách. Tuy nhiên, các định nghĩa rộng rãi của CCPA về “bán hàng” và “thông tin cá nhân” có thể coi luồng thông tin phổ biến trong hệ sinh thái quảng cáo và phân tích kỹ thuật số là bán hàng. Giống như hầu hết các công ty khác, chúng tôi sử dụng phân tích trực tuyến để đo lường cách người dùng liên quan đến các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Các phân tích này sẽ thông báo về cách chúng tôi thực hiện quảng cáo trực tuyến. Để cung cấp các phân tích này và tạo điều kiện cho quảng cáo trực tuyến, chúng tôi sử dụng các bên thứ ba thu thập số nhận dạng thiết bị và đặt thẻ, cookie, đèn hiệu và các cơ chế theo dõi tương tự trên các trang web/ứng dụng của chúng tôi và trên các trang web/ứng dụng của bên thứ ba. Quý khách có thể tìm thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng các cookie đó trong Chính sách về Cookie.

9.2          Trẻ em

Ngoài thông tin cần thiết để hoàn thành việc đặt chỗ, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa thông tin đó. Trong trường hợp luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu việc chấp thuận của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi chúng tôi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho trẻ vị thành niên.

9.3          Các quyền và lựa chọn của quý khách

Quý khách có thể có thêm các quyền và lựa chọn về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách.  Các quyền và lựa chọn bổ sung đó được liệt kê dưới đây.

Chúng tôi có quyền xác minh danh tính của quý khách liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào về thông tin cá nhân nhằm đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin cho các cá nhân có liên quan và chỉ cho phép những cá nhân hoặc đại diện được ủy quyền của họ thực hiện các quyền đối với thông tin đó.  Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của quý khách ngay khi có thể thực hiện được.

Xin lưu ý rằng việc quý khách thực hiện các quyền này phải tuân theo các hạn chế và chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của quý khách.

Truy cập và sửa chữa: Quý khách có thể truy cập các thông tin mà chúng tôi lưu giữ về quý khách.  Quý khách có thể yêu cầu truy cập đúng bất kỳ lỗi nào trong thông tin cá nhân của mình.

Xóa: Quý khách có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của quý khách.  Xin lưu ý, theo yêu cầu của pháp luật hoặc lý do khác, chúng tôi có thể phải lưu giữ thông tin cá nhân của quý khách.

 Không được bán Thông tin Cá nhân của tôi: Trong mức độ của việc chúng tôi bán dữ liệu khách hàng, quý khách có thể có quyền chỉ thị cho chúng tôi phải ngừng bán thông tin cá nhân của quý khách nếu chúng tôi đang làm như vậy.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong phần 8.4 của Chính sách về Quyền riêng tư này nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền này hoặc để yêu cầu thêm thông tin.  Nếu luật pháp hiện hành có yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu chúng tôi từ chối yêu cầu của quý khách, và thông báo cho quý khách về những lý do khiến chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của quý khách.

9.4          Đoạn sau sẽ được thêm vào mục 9:

Liên quan đến các tín hiệu không theo dõi (“DNT”) dựa trên trình duyệt web bởi vì vẫn chưa có sự đồng thuận về cách các công ty nên phản ứng với các cơ chế DNT dựa trên trình duyệt web ở Châu Âu, Mỹ và California, chúng tôi sẽ không giải thích cách thức chúng tôi phản hồi các tín hiệu DNT dựa trên trình duyệt web tại thời điểm này.”

Thông tin thêm về quy định Pháp lý và Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục tại Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục Ngoài Châu Âu

Điều kiện vận chuyển của Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Thông báo về Đặc Quyền của Hành khách khi đi tới/ từ Ấn Độ (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Thông báo về quyền lợi theo Luật Dịch vụ Hàng không của Israel (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Điều kiện Hợp đồng ET/ Thông báo & EC 889 Trách nhiệm pháp lý của Hãng hàng không đối với Hành khách/ Hành lý (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Tất cả các tập tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Quý khách có thể tải ứng dụng Reader miễn phí từ trang web của Adobe. Liên kết sẽ mở trong một cửa sổ mới do các đối tác bên ngoài vận hành và có thể không tuân theo các chính sách truy cập như của Cathay Pacific .