Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Điều khoản và Điều kiện dành cho Hội viên Cathay

Các Điều khoản và Điều kiện Chương trình Hội viên Cathay ("Điều khoản và Điều kiện")

Chương trình Hội viên Cathay do Asia Miles Limited ("AML", "chúng tôi") cung cấp.

Các Điều khoản và Điều kiện này chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa AML và Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay. Cần đọc các Điều khoản và Điều kiện này một cách cẩn thận, đặc biệt là vì chúng bao gồm các hạn chế và loại trừ về trách nhiệm có lợi cho AML, Cathay Pacific Airways Limited ("CPA" hoặc "Cathay Pacific") và các đối tác.

Giới thiệu về chương trình

 1. Chương trình Hội viên Cathay do AML cung cấp. AML hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của CPA, một công ty hàng không toàn cầu với các hoạt động, văn phòng, chi nhánh và Đối tác trên toàn thế giới.
 2. Chương trình Hội viên Cathay dành cho người từ 2 tuổi trở lên. Trẻ vị thành niên (cá nhân dưới 18 tuổi) cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để tham gia Chương trình Hội viên Cathay. Tư cách Hội viên được chấp nhận theo quyết định riêng của AML.
 3. Hội viên sẽ được cấp Mã số Hội viên và Thẻ Hội viên kỹ thuật số có thể xem trong tài khoản của Hội viên trên Ứng dụng Cathay Pacific hoặc Ứng dụng Asia Miles by Cathay. Hội viên có thể yêu cầu Thẻ Hội viên cứng và AML có thể quyết định cấp Thẻ Hội viên cứng. Việc sử dụng mã số/thẻ này và các quyền lợi liên quan được coi là chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này vì quyền lợi của AML, CPA và tất cả các đối tác.
 4. Không được phép chuyển nhượng tư cách Hội viên Chương trình Hội viên Cathay và Thẻ Hội viên, và chỉ Hội viên mới được phép sử dụng tư cách và thẻ này. Việc sử dụng không đúng tư cách Hội viên, Thẻ Hội viên hoặc các quyền lợi của chương trình có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ tư cách Hội viên hoặc thu hồi quyền lợi.
 5. AML có quyền chỉnh sửa cấu trúc, quyền lợi và các tính năng khác của Chương trình Hội viên Cathay, bao gồm các điều khoản và điều kiện này, hoặc chấm dứt Chương trình Hội viên Cathay bất kỳ lúc nào. Mặc dù AML sẽ cố gắng một cách hợp lý để thông báo cho Hội viên về những thay đổi quan trọng của Chương trình Hội viên Cathay và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, nhưng Hội viên vẫn phải chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin về Chương trình Hội viên Cathay và các Điều khoản và Điều kiện này. Việc Hội viên sử dụng Asia Miles sẽ được coi là Hội viên đã chấp nhận mọi sửa đổi. AML, CPA và/hoặc các Đối tác sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại do bất kỳ sửa đổi nào của Chương trình Hội viên Cathay hoặc các Điều khoản và Điều kiện này gây ra.
 6. Hội viên dưới 18 tuổi sẽ không nhận được bất kỳ tài liệu quảng cáo nào.
 7. Hội viên chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình và AML và CPA sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp mật khẩu của Hội viên bị tiết lộ, dù cố ý hay không cố ý, khiến người thứ ba có thể truy cập vào tài khoản của Hội viên để thực hiện giao dịch.
 8. AML có quyền điều tra hoặc kiểm toán tài khoản của Hội viên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này, các điều khoản và điều kiện của Đối tác và bất kỳ quy tắc, quy định hoặc điều khoản và điều kiện hiện hành nào khác. Trong quá trình điều tra hoặc kiểm toán, tài khoản của Hội viên sẽ tạm thời bị đình chỉ và Hội viên sẽ không được phép truy cập vào tài khoản của mình cũng như không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào. 
 9. Hội viên không được phép bán hoặc chuyển đổi dặm tích lũy Asia Miles, Phần thưởng hoặc các quyền lợi khác của chương trình, và nếu Hội viên vi phạm thì sẽ bị thu hồi tất cả số dặm Asia Miles tích lũy được hoặc các Phần thưởng và hủy bỏ tư cách Hội viên. Người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho AML, CPA và/hoặc các Đối tác.
 1. Các cá nhân có thể đăng ký trực tuyến trên Trang web hoặc trên Ứng dụng Cathay Pacific hoặc Cathay, đồng thời có thể lấy mã số Hội viên của mình và tích lũy dặm Asia Miles ngay lập tức. Tuy nhiên, số dặm Asia Miles đã tích lũy sẽ chỉ được tính khi AML chấp thuận đơn đăng ký tham gia Chương trình Hội viên Cathay. Sau khi người xin tham gia đã nộp đơn đăng ký, AML có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin và/hoặc tài liệu trước khi chấp thuận đơn đăng ký tham gia Chương trình Hội viên Cathay.
 2. Người dưới 18 tuổi sẽ được yêu cầu cung cấp tên và số điện thoại di động của người giám hộ trong đơn đăng ký. Một mã OTP sẽ được gửi đến số điện thoại di động của người giám hộ và người đăng ký phải cung cấp mã OTP đó để hoàn thành đăng ký. 
 3. Nếu người đăng ký không hoàn thành đúng theo mẫu, đơn đăng ký sẽ được coi là không hợp lệ và sẽ không được xử lý.
 4. Việc chấp thuận đăng ký tham gia Chương trình Hội viên Cathay là quyết định riêng của AML và AML có thể từ chối bất kỳ người nộp đơn đăng ký nào.
 5. Không được phép có nhiều tài khoản Hội viên. Mỗi Hội viên chỉ được duy trì một tài khoản Hội viên.
 6. Sau khi nâng hạng lên hạng Silver trở lên, hội viên sẽ nhận được một bộ thẻ tên hành lý cá nhân. Hội viên có thể yêu cầu thêm một bộ thẻ tên hành lý cá nhân trên Trang web và có thể phải trả phí cho mỗi bộ thẻ tên hành lý cá nhân bổ sung theo Trạng thái Hội viên Chương trình Hội viên Cathay của mình. Hội viên có thể phải trả phí vận chuyển. Thông tin chi tiết về các khoản phí áp dụng có trên Trang web và có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần “Status Points và Hạng Hội viên” trong phần Điều khoản và Điều kiện này. 
 1. Tài khoản Hội viên Chương trình Hội viên của Cathay có thể bị đóng nếu tài khoản Hội viên không ghi nhận bất kỳ hoạt động nào trong khoảng thời gian 36 tháng liên tục, và tất cả số dặm Asia Miles, Điểm thăng hạng và quyền lợi còn lại chưa sử dụng trong tài khoản sẽ bị hủy bỏ.
 2. Hội viên có thể chấm dứt tư cách Hội viên của mình bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước trên trang web, Ứng dụng Cathay Pacific hoặc Ứng dụng Asia Miles by Cathay, hoặc liên hệ với đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi, khi đó, mọi số dặm Asia Miles đã tích lũy, Điểm thăng hạng và bất kỳ quyền lợi nào chưa sử dụng hoặc chưa yêu cầu sẽ bị hủy bỏ. Trong trường hợp thông thường, chúng tôi sẽ hoàn tất xác minh và xử lý chấm dứt tài khoản của quý khách trong vòng 15 ngày làm việc sau khi xác minh danh tính của quý khách.
 3. AML có thể chấm dứt tư cách Hội viên của Hội viên, quyền sử dụng Thẻ Hội viên của Hội viên đó (nếu có), và quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ, cơ sở vật chất và quyền lợi dành cho Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay mà không cần thông báo nếu AML tin rằng Hội viên đã có hành vi sai trái hoặc gian lận, lạm dụng các quyền lợi của Chương trình Hội viên của Cathay và bất kỳ Phần thưởng nào, và/hoặc không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Trong các trường hợp đó, AML có thể hủy bỏ tất cả số dặm Asia Miles và Điểm thăng hạng và/hoặc Phần thưởng mà Hội viên đã đổi (nếu có).
 4. Để tránh nghi ngờ, AML có quyền hủy Tài khoản Hội viên trùng lặp nếu Hội viên mở nhiều tài khoản Hội viên và hủy số dư dặm Asia Miles trong tài khoản và/hoặc hủy việc đổi thưởng bất kỳ Phần thưởng nào (nếu có). 
 5. AML cũng có thể toàn quyền quyết định chấm dứt tư cách Hội viên của một Hội viên, và trong trường hợp đó, AML sẽ gửi cho Hội viên thông báo trước về việc chấm dứt đó trong thời gian sớm nhất có thể. Khi hết thời hạn thông báo, tất cả số dặm Asia Miles và Điểm thăng hạng chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ. AML cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng các tiện ích dành cho Hội viên Chương trình Cathay của Hội viên và bất kỳ quyền lợi và dịch vụ nào mà Hội viên có thể được hưởng. 
 6. Việc chấm dứt tư cách Hội viên vì bất kỳ lý do gì sẽ không ảnh hưởng đến quyền và các khoản đền bù tích lũy của AML, CPA, các Đối tác và Hội viên vào ngày chấm dứt.
 7. Nếu Hội viên không may qua đời, tài khoản Hội viên của người đó sẽ được đóng lại và tất cả số dặm Asia Miles, Điểm thăng hạng còn lại và quyền lợi chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ.
 8. Nếu một Hội viên đã đổi Vé thưởng Chuyến bay hoặc Phần thưởng khác cho mình hoặc người khác thông qua hành vi Gian lận thì Hội viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán cho AML, CPA hoặc các Đối tác giá đầy đủ của Vé thưởng Chuyến bay hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng với tất cả các chi phí và thiệt hại gây ra hoặc phát sinh cho AML, CPA hoặc các Đối tác do hậu quả của việc đó.
 1. Hội viên có thể tích lũy Status Points qua các chuyến bay của CPA và các chuyến bay của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld. Các chuyến bay đủ điều kiện cho phép Hội viên đạt được Status Points sẽ do CPA và AML chỉ định và có thể được thay đổi tùy từng thời điểm mà không cần thông báo. CPA và AML có thể xác định các phương pháp bổ sung để Hội viên tích lũy Status Points theo từng thời điểm.
 2. Số Status Points của Hội viên sẽ xác định Hạng của Hội viên đó theo Chương trình Hội viên Cathay. 
 3. Có bốn Hạng theo Chương trình Hội viên của Cathay:
  i. Green
  ii. Silver
  iii. Gold
  iv. Kim cương
  Hạng Hội viên khi bắt đầu tham gia là hạng Xanh. Hội viên có thể chuyển sang hạng cao hơn bằng cách tích lũy Status Points. 
 4. Thông tin chi tiết về số Status Points cần thiết để đủ điều kiện cho mỗi Hạng trong Chương trình Hội viên Cathay và các quyền lợi (bao gồm quyền sử dụng phòng chờ) của mỗi Hạng Hội viên có sẵn trên Trang web và theo các Điều khoản và Điều kiện này. 
 5. Quyền sử dụng phòng chờ phải theo Luật Áp dụng của quốc gia nơi có phòng chờ và các chính sách của đơn vị khai thác phòng chờ.
 6. Tùy theo thời điểm, AML có thể thay đổi số Status Points cần thiết áp dụng cho mỗi Hạng Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay.  
 7. Để tích Status Points, Hội viên phải cung cấp mã số thẻ Hội viên của mình tại thời điểm đặt chỗ. Hội viên có thể được yêu cầu cung cấp mã số thẻ Hội viên của mình khi làm thủ tục chuyến bay. 
 8. Status Points sẽ chỉ được ghi nhận cho các Hội viên đã đăng ký thành công là Hội viên Chương trình Hội viên Cathay. 
 9. Không được phép chuyển nhượng Status Points cho bất kỳ chương trình của hãng hàng không nào khác và không được chuyển nhượng cho Hội viên khác.
 10. Để đủ điều kiện nhận Status Points, Hội viên phải cung cấp mã số Hội viên và tên của mình khớp với tên đã đăng ký với Chương trình Hội viên Cathay.
 11. Thời gian tích lũy cho Status Points là 12 tháng bắt đầu từ ngày đầu tiên của Thời hạn Hội viên của mỗi Hội viên, hoặc nếu Hội viên đã tích lũy số Status Points cần thiết để chuyển sang Hạng tiếp theo thì là 12 tháng bắt đầu vào ngày Hội viên chuyển sang Hạng tiếp theo.  
 12. Status Points sẽ hết hạn và sẽ được đưa lại về 0 vào cuối Thời hạn Hội viên của mỗi Hội viên nếu Hội viên đó không tích lũy được số Status Points cần thiết để chuyển sang Hạng tiếp theo hoặc duy trì Hạng hiện tại của mình (trừ Hạng Xanh) trong Thời hạn Hội viên và Hạng của Hội viên sẽ được đưa lại thành Hạng Xanh.   
 13. Nếu một Hội viên đã tích lũy đủ số Status Points cần thiết để chuyển sang Hạng tiếp theo, Hội viên đó sẽ tự động được chuyển sang Hạng tiếp theo và Status Points sẽ được đưa lại về 0 khi chuyển sang Hạng tiếp theo đó. Hội viên phải tích lũy số Status Points theo yêu cầu để duy trì hoặc chuyển sang Hạng tiếp theo trong 12 tháng sau ngày Hội viên chuyển sang Hạng tiếp theo, nếu không Hạng của Hội viên sẽ hết hạn và sẽ được đưa trở lại Hạng Xanh. 
 14. Hội viên không được tích lũy Status Points với các chuyến bay mà họ nhận được điểm khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác cùng lúc. 
 15. Hội viên có thể tích lũy Status Points với Asia Miles khi bay với bất kỳ hãng hàng không nào thuộc liên minh oneworld. 
 16. Hội viên sẽ tích lũy Status Points theo hạng giá vé thực tế đã bay chứ không phải hạng giá vé đã nâng hạng nếu vé không được đặt và nâng hạng thông qua dịch vụ Nâng hạng đặt trước. Hội viên sẽ tích lũy Status Points theo hạng giá vé đã nâng hạng nếu vé được đặt và nâng hạng thông qua dịch vụ Nâng hạng đặt trước. 
 17. Hội viên không được tích lũy Status Points đối với bất kỳ vé nào được đổi thưởng bằng Asia Miles hoặc điểm khách hàng thường xuyên nào khác.
 18. Hội viên có thể được hưởng một số Quyền lợi Giữa Hạng nếu tích lũy đủ Status Points. Vui lòng tham khảo Trang web để biết thêm chi tiết. 
 19. Nếu chuyến bay của Hội viên bị gián đoạn vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của CPA hoặc một hãng hàng không thuộc liên minh oneworld, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh, đại dịch hoặc thiên tai, và Hội viên được CPA hoặc hãng hàng không thuộc liên minh oneworld thu xếp bay với một hãng vận chuyển khác, Hội viên đó sẽ tích lũy Status Points trên các chặng bị gián đoạn của vé được mua dựa trên hành trình ban đầu. 
 20. Các Hội viên không tích lũy đủ số Status Points cần thiết để chuyển sang Hạng tiếp theo hoặc duy trì Hạng hiện tại của mình (trừ trường hợp đang là Hội viên hạng Xanh), sẽ vẫn là Hội viên hạng Xanh.
 1. Quyền lợi về Hạng Hội viên chỉ áp dụng cho các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác, trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản và Điều kiện này. 
 2. Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích:
  i. Quyền lợi về chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích cho phép Hội viên hạng Gold và Diamond đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích mà không tốn phí, theo các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng tham khảo trang web để biết chi tiết mới nhất.
  ii. Để yêu cầu quyền lợi về chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích, Hội viên hạng Gold và hạng Diamond phải đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn hoặc chỗ ngồi ưa thích khi mua vé hoặc chọn chỗ ngồi sau khi mua vé nếu chỗ ngồi đó có sẵn tại phần “quản lý đặt chỗ của tôi” trên trang web, bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của CPA và yêu cầu chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn hoặc chỗ ngồi ưa thích, hoặc yêu cầu tại quầy làm thủ tục chuyến bay ở sân bay.
  iii. Chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích có sẵn cho phần đổi điểm Thưởng Chuyến bay.
  iv. Phải yêu cầu quyền lợi về chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích ít nhất 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay.
  v. Trẻ vị thành niên bay dưới các dịch vụ dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm và đặt chỗ với trẻ em và/hoặc em bé không đủ điều kiện để đặt chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn/chỗ ngồi ưa thích.
 3. Đặt chỗ ngồi trước:
  i. Quyền lợi đặt chỗ ngồi trước cho phép Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond đặt chỗ ngồi trước tại thời điểm mua một vé đủ điều kiện theo các Điều khoản và Điều kiện này.
  ii. Người đi cùng Hội viên cũng có thể được hưởng quyền lợi đặt chỗ ngồi trước khi bay cùng Hội viên theo cùng một mã đặt chỗ.
  iii. Hội viên phải làm thủ tục chuyến bay ít nhất 20 phút trước khi quầy làm thủ tục chuyến bay đóng nếu không chỗ ngồi đã đặt sẽ bị mất.
  iv. Trẻ em bay theo dịch vụ dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm không được phép đặt chỗ ngồi trước.
  v. Không áp dụng đối với vé đoàn.
 4. Ưu tiên làm thủ tục chuyến bay và ưu tiên lên máy bay trên các chuyến bay do Air New Zealand khai thác:
  i. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị đủ điều kiện nhận dịch vụ ưu tiên làm thủ tục chuyến bay và ưu tiên lên máy bay.
 5. Ưu tiên làm thủ tục trực tuyến:
  i. Tất cả các Hội viên có thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến cho các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác qua Trang web hoặc trên Ứng dụng Cathay Pacific trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. 
 6. Ưu tiên làm thủ tục chuyến bay:
  i. Tất cả Hội viên có thể làm thủ tục chuyến bay cho các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác tại các quầy dành riêng cho Chương trình Hội viên Cathay, nếu có.
  ii. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond có thể làm thủ tục chuyến bay tại quầy dành cho Hạng Thương gia.
  iii. Hội viên hạng Diamond có thể làm thủ tục tại quầy dành cho hạng Nhất, nếu có.
  iv. Người đi cùng Hội viên cũng có thể được hưởng quyền lợi ưu tiên làm thủ tục chuyến bay khi bay cùng Hội viên theo cùng một mã đặt chỗ.
  v. Các quy tắc và hạn chế khác có thể được áp dụng, bao gồm cả chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu CPA và/hoặc AML. Vui lòng tham khảo Trang web để biết chi tiết hoặc các điều khoản và điều kiện áp dụng cho thẻ tín dụng đồng thương hiệu CPA và/hoặc AML liên quan. 
 7. Ưu tiên lên máy bay:
  i. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond đủ điều kiện để được ưu tiên lên máy bay.
  ii. Người đi cùng Hội viên cũng có thể được hưởng quyền lợi này khi bay cùng Hội viên theo cùng một mã đặt chỗ.
  iii. Các quy tắc và hạn chế khác có thể được áp dụng, bao gồm cả chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu CPA và/hoặc AML. Vui lòng tham khảo Trang web để biết chi tiết và các điều khoản và điều kiện áp dụng cho thẻ tín dụng đồng thương hiệu CPA và/hoặc AML liên quan. 
 8. Ưu tiên trong danh sách chờ trên các chuyến bay do Air New Zealand khai thác:
  i. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị đủ điều kiện nhận dịch vụ ưu tiên trong danh sách chờ.
  ii. Hội viên hạng Diamond có mức ưu tiên cao hơn Hội viên hạng Gold và hạng Silver, Hội viên hạng Gold có mức ưu tiên cao hơn Hội viên hạng Silver đối với dịch vụ ưu tiên trong danh sách chờ.
 9. Bảo đảm giữ chỗ ngồi hạng Phổ thông:
  i. Hội viên hạng Gold và Diamond đủ điều kiện để được đảm bảo chỗ ngồi hạng phổ thông trên các chuyến bay của CPA được mua ở hạng giá vé Y.
  ii. Hội viên hạng Gold phải đặt vé trước ít nhất là 72 giờ trước khi khởi hành.
  iii. Hội viên hạng Diamond phải đặt vé trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  iv. Việc đảm bảo chỗ ngồi hạng phổ thông không áp dụng đối với giá vé đoàn, chiết khấu ID/AD, vé theo thỏa thuận trao đổi hoặc thương mại, vé nhận được như là vé thưởng, vé quyên tặng hoặc vé đổi thưởng chuyến bay.
  v. Tất cả các chỗ ngồi đảm bảo phải là chỗ ngồi đã được mua vé và chỉ giới hạn mỗi Hội viên một chỗ ngồi trên một chuyến bay.
  vi. CPA bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước, nhưng sẽ cố gắng hết sức để cung cấp giải pháp thay thế khi có thể.
  vii. Để đặt chỗ ngồi hạng phổ thông đảm bảo, Hội viên phải gọi cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Cathay. 
 10. Bảo đảm chỗ ngồi hạng Phổ thông Cao cấp:
  i. Hội viên hạng Diamond đủ điều kiện để được đảm bảo chỗ ngồi hạng phổ thông cao cấp trên các chuyến bay của CPA được mua ở hạng giá vé W.
  ii. Hội viên hạng Diamond phải đặt vé trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  iii. Việc đảm bảo chỗ ngồi hạng phổ thông cao cấp không áp dụng đối với giá vé đoàn, chiết khấu ID/AD, vé theo thỏa thuận trao đổi hoặc thương mại, vé nhận được như là vé thưởng, vé quyên tặng hoặc vé đổi thưởng chuyến bay.
  iv. CPA bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước, nhưng sẽ cố gắng hết sức để cung cấp giải pháp thay thế khi có thể.
 11. Bảo đảm chỗ ngồi hạng Thương gia:
  i. Hội viên hạng Diamond đủ điều kiện để được đảm bảo chỗ ngồi hạng thương gia trên các chuyến bay của CPA mua ở hạng giá vé J.
  ii. Hội viên hạng Diamond phải đặt vé trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  iii. Việc đảm bảo chỗ ngồi hạng thương gia không áp dụng đối với giá vé đoàn, chiết khấu ID/AD, vé theo thỏa thuận trao đổi hoặc thương mại, vé nhận được như là vé thưởng, vé quyên tặng hoặc vé đổi thưởng chuyến bay.
  iv. CPA bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước, nhưng sẽ cố gắng hết sức để cung cấp giải pháp thay thế khi có thể.
 12. Chọn chỗ ngồi trên các chuyến bay của Air New Zealand:
  i. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị có thể chọn chỗ ngồi ở khu vực đằng trước của khoang máy bay, tùy theo lượng ghế còn trống.
 13. Ưu đãi về hành lý:
  i. Hội viên các hạng Gold và Diamond được mang thêm hành lý miễn cước.
  ii. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond được mang thêm hành lý miễn cước đặc biệt theo hạng ghế.
  iii. Đặc quyền về hành lý bổ sung chỉ áp dụng với các Hội viên khởi hành trên các chuyến bay do CPA tiếp thị hoặc khai thác và không áp dụng đối với các chuyến bay đồng khai thác hoặc liên danh do các hãng vận chuyển bên thứ ba thực hiện (trừ các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị).
 14. Hành lý miễn cước đối với hành khách bay với Air New Zealand:
  i. Hội viên hạng Gold và Diamond bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị có thể mang thêm hành lý miễn cước.
 15. Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của CPA:
  i. Hội viên hạng Silver khởi hành trên các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác có thể sử dụng phòng chờ hạng Thương gia CPA trước chuyến bay của mình.
  ii. Hội viên hạng Gold khởi hành trên các chuyến bay do CPA và/hoặc các chuyến bay do các hãng hàng không oneworld tiếp thị và khai thác có thể sử dụng phòng chờ hạng Thương gia CPA trước chuyến bay và có thể đưa một khách vào phòng chờ hạng Thương gia CPA.
  iii. Hội viên hạng Diamond khởi hành trên các chuyến bay do CPA và/hoặc oneworld tiếp thị và khai thác có thể sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của CPA trước chuyến bay và có thể đưa hai khách vào phòng chờ hạng Thương gia của CPA.
  iv. Trẻ em dưới hai tuổi có thể được vào phòng chờ với điều kiện là trẻ đó đi cùng một Hội viên đủ điều kiện trên 18 tuổi không được tính là khách.
  v. Hành khách phải bay theo cùng một mã đặt chỗ với Hội viên đủ điều kiện hoặc đi cùng tuyến bay vào cùng ngày. Hành khách phải vào phòng chờ với Hội viên đủ điều kiện.
 16. Sử dụng phòng chờ hạng Nhất của CPA:
  i. Hội viên hạng Diamond khởi hành trên các chuyến bay do CPA và/hoặc oneworld tiếp thị và khai thác có thể đưa hai khách vào phòng chờ hạng Nhất của CPA.
  ii. Khách phải bay cùng mã đặt chỗ với Hội viên đủ điều kiện hoặc đi cùng tuyến bay vào cùng ngày. Hành khách phải vào phòng chờ với Hội viên đủ điều kiện.
  iii. Trẻ em dưới hai tuổi có thể được vào phòng chờ với điều kiện là trẻ đó đi cùng một Hội viên đủ điều kiện trên 18 tuổi không được tính là khách.
 17. Phòng chờ sảnh đến:
  i. Hội viên hạng Gold và Diamond đến trên các chuyến bay do CPA và/hoặc oneworld tiếp thị và khai thác có thể vào Phòng chờ Arrival của CPA, nếu có, khi đến.
  ii. Hội viên không được đưa bất kỳ khách nào vào phòng chờ.
  iii. Dịch vụ sử dụng Phòng chờ Arrival áp dụng cho ngày đến.
  iv. Hội viên hạng Gold và Diamond phải có thẻ mời tại điểm khởi hành để vào Phòng chờ tại Điểm đến. 
 18. Quy định về hạn chế sử dụng phòng chờ và sử dụng rượu tại phòng chờ:
  i. Hội viên đủ điều kiện sử dụng phòng chờ có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh tuổi trước khi vào phòng chờ.
  ii. Nếu phòng chờ có phục vụ đồ uống có cồn thì người dưới độ tuổi uống rượu hợp pháp tại quốc gia của phòng chờ sẽ không được phục vụ rượu hoặc uống rượu. 
 19. Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand:
  i. Hội viên các hạng Silver, Gold và Diamond bay bằng vé hạng bất kỳ trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị có thể sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand tại các sân bay ở Auckland và Hồng Kông.
  ii. Việc sử dụng phòng chờ nội địa của Air New Zealand chỉ áp dụng với Hội viên hạng Vàng và Kim cương bay từ Christchurch hoặc Wellington đến Hồng Kông qua Auckland và ngược lại. Chặng nội địa phải do Air New Zealand tiếp thị và khai thác. Hội viên hạng Silver sẽ được sử dụng phòng chờ tại các sân bay Auckland và Hồng Kông.
  iii. Hội viên hạng Vàng có thể kèm theo một khách vào phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand.
  iv. Hội viên hạng Kim cương có thể kèm theo 2 khách vào phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand.
  v. Hành khách phải bay theo cùng một mã đặt chỗ với Hội viên đủ điều kiện hoặc đi cùng tuyến bay vào cùng ngày. Hành khách phải vào phòng chờ với Hội viên đủ điều kiện.
 20. Hội viên tạm dừng hoạt động:
  i. Hội viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương đủ điều kiện để được Tạm dừng Hoạt động.
  ii. Để bắt đầu Tạm dừng Hoạt động, Hội viên đủ điều kiện cần liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để yêu cầu. Yêu cầu phải được gửi trong khoảng thời gian 7 đến 90 ngày trước ngày bắt đầu Tạm dừng Hoạt động.
  iii. Hội viên không được bắt đầu Tạm dừng Hoạt động vào tháng cuối của thời hạn là Hội viên hiện tại hoặc ngoài thời hạn Hội viên hiện tại.
  iv. Thời gian của mỗi lần Tạm dừng hoạt động của Hội viên tối thiểu phải là 1 tháng và tối đa là 12 tháng.
  v. Mỗi Hội viên được phép có tối đa 3 lần Tạm dừng Hoạt động trong suốt vòng đời Hội viên.
  vi. Trong thời gian Tạm dừng hoạt động Hội viên, Hạng của Hội viên sẽ được giữ nguyên và Hội viên không cần phải tích lũy số Status Points cần thiết để duy trì Hạng.
  vii. Sau khi hết thời gian Tạm dừng Hoạt động, Hạng của Hội viên sẽ không còn được bảo lưu và Hội viên sẽ tiếp tục thực hiện theo các yêu cầu hiện hành để duy trì Hạng hiện tại của mình hoặc tiến tới Hạng cao hơn.
  viii. Trong thời gian Tạm dừng Hoạt động, Hội viên sẽ không được tích lũy bất kỳ Status Points nào, nhưng có thể tiếp tục tích lũy dặm Asia Miles và đổi thưởng bằng Asia Miles.
  ix. Hội viên có thể yêu cầu cấp Thẻ Hội viên cứng mới để cho thấy ngày hết hạn mới sau ngày Tạm dừng Hoạt động.
  x. Khi trở lại sau thời gian Tạm dừng Hoạt động, Hội viên vẫn có thể yêu cầu và sử dụng các Quyền lợi giữa Hạng của mình trước khi hết Thời hạn Hội viên.
  xi. Sau khi thời gian Tạm dừng Hoạt động bắt đầu, Hội viên không được yêu cầu thay đổi, gia hạn hoặc hủy việc Tạm dừng Hoạt động.
  xii. Các khoảng thời gian Tạm dừng Hoạt động của Hội viên không được trùng lặp. 
 21. Thẻ phòng chờ:
  i. Tất cả thẻ vào phòng chờ được mô tả trong phần này phải được đặt khi đặt vé.
  ii. Hội viên hạng Xanh sẽ được thưởng 1 thẻ phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 200 Status Points.
  iii. Hội viên hạng Bạc sẽ được thưởng 2 thẻ phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 450 Status Points.
  iv. Hội viên hạng Vàng sẽ được thưởng 2 thẻ phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 800 Status Points.
  v. Hội viên hạng Kim cương sẽ được thưởng 2 thẻ phòng chờ hạng Thương gia và Hạng Nhất khi đạt 1.400 Status Points.
  vi. Hội viên hạng Xanh chỉ được sử dụng thẻ phòng chờ cho bản thân hoặc người đi cùng trong các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  vii. Hội viên hạng Bạc chỉ được sử dụng thẻ phòng chờ cho những người đi cùng trong các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  viii. Hội viên hạng Vàng, chỉ được sử dụng thẻ phòng chờ cho những người đi cùng hoặc Người được đề cử trong Nhóm Đổi thưởng của Hội viên cho các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  ix. Hội viên hạng Kim cương chỉ được sử dụng thẻ phòng chờ cho những người đi cùng hoặc Người được đề cử trong Nhóm Đổi thưởng của Hội viên cho các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  x. Người đi cùng được sử dụng thẻ phòng chờ là khách bay cùng Hội viên theo cùng mã đặt chỗ, hoặc bay cùng một ngày, cùng điểm đi và điểm đến với Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay.
  xi. Người được đề cử trong Nhóm Đổi thưởng có thể sử dụng thẻ phòng chờ khi không bay cùng Hội viên.
  xii. Thẻ phòng chờ phải được yêu cầu qua trực tuyến và có sẵn tại quầy làm thủ tục chuyến bay ở sân bay.
  xiii. Thẻ phòng chờ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.
  xiv. Đối với Hội viên các hạng Xanh, Bạc và Vàng, thẻ phòng chờ chỉ sử dụng được cho các phòng chờ hạng Thương gia hợp lệ ở điểm khởi hành.
  xv. Đối với Hội viên hạng Kim cương, thẻ phòng chờ chỉ sử dụng được cho các phòng chờ hạng Nhất và hạng Thương gia hợp lệ ở điểm khởi hành.
  xvi. Hội viên không thể hủy hoặc thay đổi sau khi đã yêu cầu cấp thẻ phòng chờ. Hội viên phải xuất trình thẻ phòng chờ cứng khi vào phòng chờ.
  xvii. Trong trường hợp có bất thường trong chuyến bay, Hội viên nên liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được trợ giúp.
  xviii. Hội viên đang trong thời gian Tạm dừng Hoạt động sẽ không được cấp thẻ phòng chờ.
 22. Nâng hạng đặt trước:
  i. Hội viên đủ điều kiện để được Nâng hạng đặt trước có thể yêu cầu Nâng hạng đặt trước trực tuyến bằng cách gửi yêu cầu Nâng hạng đặt trước theo mẫu cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
  ii. Nâng hạng đặt trước tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.
  iii. Hội viên hạng Vàng có 1.000 Status Points trở lên được thưởng 4 chặng Nâng hạng đặt trước.
  iv. Hội viên hạng Kim cương có 1.600 Status Points trở lên được thưởng 4 chặng Nâng hạng đặt trước.
  Dịch vụ Nâng hạng đặt trước đối với Hội viên hạng Vàng chỉ áp dụng với các chuyến bay chặng siêu ngắn, ngắn và trung bình.
  vi. Hội viên hạng Kim cương được hưởng dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho mọi chặng bay.
  vii. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho Hội viên hạng Vàng chỉ áp dụng cho Hội viên hoặc người đi cùng bay các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  viii. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho Hội viên hạng Kim cương chỉ áp dụng cho Hội viên, người đi cùng hoặc Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng bay các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
  ix. Mỗi lần Nâng hạng đặt trước cho phép một hành khách được nâng một hạng ghế so với đặt chỗ hiện tại cho một chặng bay.
  x. Các quyền lợi du lịch, Status Points và dặm Asia Miles sẽ được áp dụng trên cơ sở hạng ghế đã nâng sau khi thực hiện Nâng hạng đặt trước thành công.
  xi. Người đi cùng ở dịch vụ Nâng hạng đặt trước là khách bay cùng với Hội viên theo cùng một mã đặt chỗ.
  xii. Mỗi lần Nâng hạng đặt trước có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cấp thưởng.
  xiii. Chuyến bay yêu cầu phải được xác nhận đặt chỗ và vé được cấp với hạng vé hợp lệ.
  xiv. Người được đề cử trong Nhóm Đổi thưởng có thể được hưởng dịch vụ Nâng hạng đặt trước mà không cần bay cùng Hội viên.
  xv. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, loại giá vé Phổ thông Cơ bản và Linh hoạt, hoặc loại giá vé Y, B, H, K, M, L và V của hạng Phổ thông sẽ được nâng lên loại giá vé E của hạng Phổ thông Cao cấp. Vé hạng Phổ thông Tiết kiệm không đủ điều kiện để được Nâng hạng đặt trước. Nếu chuyến bay không có khoang hạng Phổ thông Cao cấp thì vé sẽ được nâng lên loại I của hạng Thương gia.
  xvi. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, các loại giá vé W và R của hạng Phổ thông Cao cấp sẽ được nâng hạng lên loại I của hạng Thương gia.
  xvii. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, các loại giá vé J, C, D, P và I của hạng Thương gia sẽ được nâng hạng lên loại A của hạng Nhất.
  xviii. Không áp dụng Nâng hạng đặt trước kết hợp với nâng hạng ghế trên chuyến bay và thưởng cho người đi cùng bằng cách đổi dặm Asia Miles.
  xix. Không áp dụng danh sách chờ đối với Nâng hạng đặt trước.
  xx. Khoản Nâng hạng đặt trước phải chịu các khoản thuế và phụ phí khác hiện hành.
  xxi. Quyền sử dụng dịch vụ Nâng hạng đặt trước phụ thuộc vào hạng Hội viên và không áp dụng đối với Hội viên đang trong thời gian Tạm dừng Hoạt động.
  xxii. Mọi yêu cầu, thay đổi hoặc hủy phải được thực hiện trực tuyến trong khoảng thời gian từ 3 ngày đến 360 ngày trước ngày khởi hành chuyến bay.
  xxiii. Việc hủy Nâng hạng đặt trước cũng đồng thời làm hủy đặt chỗ đã được xác nhận.
  xxiv. Không áp dụng quá một yêu cầu Nâng hạng đặt trước cho một chặng bay.
  xxv. Việc đặt chỗ lại hoặc thay đổi ngày sẽ áp dụng theo điều khoản và điều kiện của vé ở hạng ghế ban đầu.
  xxvi. Không áp dụng cho các loại vé đổi thưởng, vé thưởng, vé đoàn, vé giảm giá ID/AD (ngành/cơ quan) hoặc các loại vé miễn phí khác.
  xxvii. Không áp dụng cho các gói Nghỉ dưỡng của Cathay Pacific.
  xxviii. Hội viên có thể kiểm tra các khu vực khoảng cách trên trang web của chúng tôi.
 23. Thẻ đồng hành Vàng:
  i. Hội viên hạng Kim cương sẽ được thưởng một thẻ đồng hành Vàng cho người đi cùng Hội viên sau khi Hội viên hạng Kim cương đó đã đạt được 1.800 Status Points.
  ii. Thẻ đồng hành Vàng không áp dụng cho các Hội viên đang trong thời gian Tạm dừng Hoạt động.
  iii. Hội viên hạng Kim cương đủ điều kiện phải yêu cầu cấp thẻ đồng hành Vàng trên trang web trong vòng 6 tháng kể từ ngày phát hành.
  iv. Hội viên đủ điều kiện phải đề cử Hội viên yêu cầu cấp thẻ đồng hành Vàng. Việc đề cử phải được thực hiện qua trực tuyến cho những người được đề cử đang đăng ký làm Hội viên mới hoặc nâng hạng Hội viên.
  v. Đối với những người được đề cử gia hạn Hạng Vàng, Hội viên đề cử phải gọi cho bộ phận Chăm sóc Khách hàng để đề cử.
  vi. Hội viên đủ điều kiện đề cử phải:
  • đủ 18 tuổi trở lên;
  • có địa chỉ email đang hoạt động;
  • được người được đề cử cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ để đăng ký Thẻ Đồng hành Vàng, và
  • xác nhận chấp thuận các điều khoản và điều kiện thay mặt cho người được đề cử và đồng ý rằng mình đã được ủy quyền thay mặt người được đề cử chấp nhận các điều khoản và điều kiện.
  vii. Người được đề cử phải:
  • đủ 12 tuổi trở lên;
  • có địa chỉ email và địa chỉ nhận thư đang hoạt động.
  viii. Hội viên sở hữu Thẻ Đồng hành Vàng phải có thời gian là Hội viên được 12 tháng kể từ ngày chính thức đăng ký là chủ Thẻ Đồng hành Vàng.
 1. Để tích lũy dặm Asia Miles, Hội viên phải cung cấp mã số Hội viên của mình khi đặt vé và xuất trình thẻ Hội viên khi làm thủ tục chuyến bay, thanh toán hóa đơn hoặc nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác (nếu có). Một số Đối tác có thể tư vấn các quy trình tích dặm khác mà sau đó Hội viên cần thực hiện theo.
 2. Chỉ một số giao dịch với các Đối tác đủ điều kiện tích dặm Asia Miles. Các giao dịch này được nêu trên Trang web và Ứng dụng Cathay, được cập nhật tùy từng thời điểm, và có thể được AML và/hoặc các Đối tác công bố cụ thể.
 3. Đối với các chương trình khuyến mãi giới hạn ở một thị trường cụ thể, nơi cư trú được xác định bằng số điện thoại di động mà Hội viên đã đăng ký với Chương trình Hội viên Cathay.
 4. Hội viên có thể tích lũy dặm Asia Miles sau khi đơn đăng ký Hội viên Chương trình Hội viên Cathay được chấp nhận và Hội viên được cấp mã Hội viên.
 5. Hội viên không được phép chuyển dặm Asia Miles cho các chương trình của hãng hàng không khác và AML không chấp nhận việc chuyển đổi điểm thưởng của các hãng hàng không khác sang Asia Miles.
 6. Không được phép chuyển dặm Asia Miles sang các chương trình Đối tác không phải chuyến bay, trừ trường hợp được AML quy định trên Trang web và Ứng dụng Cathay.
 7. Điểm thưởng của các Đối tác có thể được chuyển thành dặm Asia Miles. Hội viên có thể xem thông tin chi tiết về các Đối tác này và chi tiết về việc chuyển đổi liên quan trên Trang web và trên Ứng dụng Cathay.
 8. Để đủ điều kiện tích dặm Asia Miles, Hội viên phải đảm bảo cung cấp cho Đối tác mã số thẻ Hội viên của mình, và nếu có thể thì cung cấp cả họ tên đúng như tên đã đăng ký với Chương trình Hội viên Cathay.
 9. Thời gian xử lý của Asia Miles thay đổi tùy theo Đối tác cũng như loại giao dịch. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo khung thời gian quy định trong các điều khoản & điều kiện của Đối tác liên quan hoặc liên hệ trực tiếp với Đối tác.
 10. Dặm Asia Miles có hiệu lực đổi Phần thưởng ngay sau khi được cộng vào tài khoản của Hội viên.
 11. Hệ thống dựa trên thời gian – đối với tất cả số Dặm được tích lũy đến ngày 31/12/2019
  Số dặm tích lũy có hiệu lực trong 3 năm kể từ tháng thứ hai trở thành Hội viên, trừ khi luật áp dụng có quy định khác.

  Hệ thống dựa trên hoạt động – từ ngày 01/01/2020 trở đi
  Số dặm được tích lũy trong tài khoản của Hội viên vào hoặc sau ngày 01/01/2020 không hết hạn khi Hội viên thực hiện ít nhất một giao dịch đủ điều kiện mỗi 18 tháng. Ngày hết hạn của số dư Dặm trong tài khoản của Hội viên theo hệ thống dựa trên hoạt động sẽ được gia hạn tự động thêm 18 tháng mỗi lần Hội viên thực hiện một giao dịch đủ điều kiện.

  Các giao dịch đủ điều kiện bao gồm:
  • Tích lũy Dặm
  • Đổi Dặm lấy thưởng
  • Nạp thêm Dặm
  • Chuyển điểm từ chương trình khác thành Dặm
  • Hội viên chuyển Dặm vào hoặc ra khỏi tài khoản của mình
  • Tích lũy Dặm thưởng
  • Nhận Dặm thưởng vào tài khoản của Hội viên
  Các giao dịch hoàn lại số dặm như hoàn tiền & hủy vé là các giao dịch không đủ điều kiện.

  Hội viên có thể gia hạn Dặm thưởng đã tích lũy hết hạn theo hệ thống dựa trên thời gian bằng cách thanh toán một khoản ("Phí Gia hạn Dặm"), và sau đó số Dặm được gia hạn đó sẽ được tính theo hệ thống dựa trên hoạt động. Phí Gia hạn Dặm nêu trên có sẵn trên Trang web và Ứng dụng Cathay và có thể đươcj AML thay đổi tùy theo thời điểm. 

  Số dặm tích lũy được theo hệ thống dựa trên hoạt động có thể không được gia hạn bằng cách trả Phí Gia hạn Dặm.
 12. Nếu AML mắc lỗi khi tính dặm cho tài khoản của Hội viên bằng số dặm Asia Miles áp dụng, trách nhiệm duy nhất của AML và CPA là cung cấp cho Hội viên số dặm Asia Miles chính xác.
 13. AML có quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ số dặm Asia Miles nào đã tính vào tài khoản của Hội viên một cách không chính xác, không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc các điều khoản và điều kiện của Đối tác, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Hội viên.
 1. Yêu cầu bù số dặm Asia Miles bị tính thiếu sẽ chỉ được xem xét nếu Hội viên cung cấp mã số Hội viên của mình một cách phù hợp khi đặt vé và xuất trình thẻ Hội viên khi làm thủ tục chuyến bay, thanh toán hóa đơn hoặc nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác (nếu có). Một số Đối tác có thể tư vấn các quy trình tích dặm khác mà sau đó Hội viên cần thực hiện theo.
 2. Hội viên có thể khiếu nại về tính thiếu dặm Asia Miles đối với tất cả các giao dịch và Đối tác, ngoại trừ chi tiêu cho thẻ tín dụng đủ điều kiện, các giao dịch mua được thực hiện trên Cathay Shop, giao dịch bán lẻ được mua từ nhà bán lẻ bên thứ ba, giao dịch liên quan đến viễn thông và các giao dịch mua liên quan đến bảo hiểm bằng cách hoàn thành Yêu cầu bù dặm Asia Miles trực tuyến theo mẫu.
 3. Hội viên phải khiếu nại về việc tính thiếu dặm Asia Miles khi chi tiêu vào thẻ tín dụng đủ điều kiện, mua sắm được thực hiện trên Cathay Shop, giao dịch bán lẻ được mua từ các nhà bán lẻ bên thứ ba, sản phẩm liên quan đến bảo hiểm ngoại trừ mua từ Cigna, giao dịch liên quan đến viễn thông và mua sắm được thực hiện với Đối tác Mua sắm Trực tuyến bằng cách kiểm tra trực tiếp với Đối tác liên quan. 
 4. Hội viên có thể khiếu nại về việc tính thiếu dặm Asia Miles đối với các giao dịch mua liên quan đến Cigna bằng cách gửi email đến địa chỉ wellness-support@cathaypacific.com.
 5. Hội viên có thể được yêu cầu nộp một số giấy tờ nhất định khi yêu cầu bù số dặm Asia Miles tính thiếu. Tất cả các giấy tờ mà Hội viên gửi sẽ được giữ lại để lưu hồ sơ. Hội viên phải giữ bản sao để tham khảo. AML có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đưa ra mà không có chứng từ chứng minh cần thiết hoặc nếu AML tin tưởng một cách hợp lý rằng các chứng từ chứng minh không phải là các tài liệu đã được Đối tác và/hoặc AML ban hành, nếu có.
 6. Yêu cầu bù dặm Asia Miles thiếu sẽ chỉ được chấp nhận xử lý trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao dịch. Có thể mất đến 8 tuần để chuyển số dặm Asia Miles vào tài khoản của Hội viên sau khi nhận được yêu cầu. 
 1. Các Hội viên sẽ nhận được báo cáo tài khoản hàng tháng liên quan đến số dư Status Points và dặm Asia Miles trong hoạt động tài khoản hàng tháng của mình qua email. Hội viên có thể yêu cầu nhận báo cáo tài khoản bằng cứng và AML có thể cung cấp các bản sao giấy đó. Báo cáo tài khoản dạng giấy sẽ được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của Hội viên ghi trong tài khoản của Hội viên. Hội viên có thể yêu cầu in lại báo cáo tài khoản dạng giấy trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành báo cáo tài khoản. Phí dịch vụ sẽ được tính cho mỗi bản báo cáo dạng in và phí đó có thể được AML thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng xem Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng. 
 2. Các Hội viên cũng có thể xem hoạt động tài khoản, Status Points và số dư dặm Asia Miles và báo cáo tài khoản hàng tháng của 12 tháng trước vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên Trang web hoặc trên Ứng dụng Cathay Pacific. 
 1. Các điều khoản trong phần “Phong cách sống – Điều khoản và Điều kiện chung” của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng cho việc sử dụng Miles Plus Cash trên Cathay Shop.
 2. Hội viên có thể đổi Phần thưởng Lối sống bằng cách sử dụng dịch vụ Miles Plus Cash. Nếu sử dụng Tiền mặt cho bất kỳ phần nào của việc đổi thưởng, Hội viên có thể tích dặm Asia Miles theo phần Tiền mặt trong Phần thưởng Phong cách sống đủ điều kiện theo quy định của AML, ngoại trừ bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán hoặc phải trả cho các khoản thuế, thuế hải quan và hoặc các khoản phí khác như được quy định tại Khoản 7 của phần này (nếu có).
 3. AML sẽ chỉ định số dặm Asia Miles và số tiền mặt cần thiết để đổi mỗi Phần thưởng Phong cách sống theo toàn quyền quyết định của mình. AML có thể thay đổi số dặm Asia Miles và/hoặc số Tiền mặt được yêu cầu vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.  AML sẽ chỉ định số lượng dặm Asia Miles mà Hội viên có thể nhận được dựa trên số Tiền mặt thanh toán cho việc đổi Phần thưởng Phong cách sống theo quyết định riêng của mình. AML có thể đổi số dặm Asia Miles có thể tích lũy được với Tiền mặt vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. 
 4. Tất cả Tiền mặt phải trả để đổi bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống nào bằng cách sử dụng Miles Plus Cash phải bằng một loại tiền tệ được AML chấp nhận, theo quy định của AML và được ghi trên Cathay Shop. AML đôi khi có thể thay đổi loại tiền tệ được chấp nhận mà không cần thông báo.  Tất cả các khoản thanh toán phải được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác được AML chấp nhận như được nêu trên Cathay Shop. AML có quyền thay đổi các phương thức thanh toán được chấp nhận bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. AML phải nhận được tiền thanh toán đầy đủ trước khi tài khoản của Hội viên có thể được cộng số dặm Asia Miles liên quan.
 5. Tiền mặt và/hoặc Dặm mà Hội viên đã sử dụng để đổi thưởng bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống nào sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng tham khảo Trang web để biết chi tiết về các mục bị thiếu, không chính xác hoặc bị lỗi. 
 6. Tất cả các khoản thanh toán Tiền mặt cho AML thông qua Miles Plus Cash sẽ được AML hoặc CPA thu thay mặt cho AML. Nếu thu tiền thanh toán thay mặt cho AML, CPA sẽ chỉ thực hiện với vai trò hành chính và không liên quan đến việc đổi thưởng hoặc cung cấp bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống nào.
 7. Hội viên (hoặc người nhận Phần thưởng Phong cách sống) sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế,, phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khoản phí hải quan, thuế nhập khẩu, phí thông quan qua bưu điện và bất kỳ khoản phí giao hàng nào) có thể được áp dụng hoặc phải trả liên quan đến việc đổi thưởng, giao hàng và nhận Phần thưởng Phong cách sống.
 8. Số dặm sẽ được ghi có vào tài khoản của Hội viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi hoàn tất đơn hàng, tức là, việc giao sản phẩm/phiếu ưu đãi đã hoàn tất hoặc sản phẩm đã được hội viên lấy hoặc đổi thưởng. 
 9. Tất cả số dặm Asia Miles sẽ được sử dụng để đổi thưởng Phần thưởng Phong cách sống được khấu trừ từ tài khoản của Hội viên thực hiện việc đổi thưởng đó. 
 1. Các mục trong phần “Ăn uống” của Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng cho việc sử dụng Miles Plus Cash khi ăn uống tại các cơ sở của các Đối tác Ăn uống đủ điều kiện.
 2. Miles Plus Cash có sẵn trên Ứng dụng Asia Miles by Cathay để thanh toán bữa ăn tại cơ sở của các Đối tác Ăn uống tại Hong Kong. Hội viên phải có tài khoản OpenRice, kết nối tài khoản OpenRice với Ứng dụng Asia Miles by Cathay và liên kết thẻ tín dụng hợp lệ được AML chấp nhận với Ứng dụng Asia Miles by Cathay của mình để sử dụng Miles Plus Cash thanh toán cho bữa ăn tại cơ sở của Đối tác Ăn uống.
 3. Các thanh toán bằng American Express không thể tích lũy Asia Miles.
 4. Tất cả số dặm Asia Miles sẽ được sử dụng cho các khoản thanh toán cho việc ăn uống với Đối tác Ăn uống sẽ được trừ vào tài khoản của Hội viên thực hiện khoản thanh toán đó.
 5. Hội viên có thể tích lũy dặm Asia Miles với phần Tiền mặt được thanh toán khi ăn tại cơ sở của Đối tác Ăn uống.
 6. Các Đối tác Ăn uống đủ điều kiện do AML chỉ định. AML có thể thay đổi Đối tác Ăn uống đủ điều kiện bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 7. AML sẽ quy định số dặm Asia Miles và số Tiền mặt cần thiết để thanh toán cho bữa ăn tại co sở của các Đối tác Ăn uống theo quyết định riêng của mình. AML có thể thay đổi số dặm Asia Miles và/hoặc số Tiền mặt được yêu cầu vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 8. Hội viên có thể tích lũy 4 HKD = 1 Asia Miles cho các giao dịch ăn uống đủ điều kiện tại các Đối tác Ẩm thực ở Hong Kong. AML sẽ quy định số dặm Asia Miles mà Hội viên có thể tích lũy đối với số Tiền mặt để thanh toán cho bữa ăn tại co sở của các Đối tác Ăn uống theo quyết định riêng của mình. AML có thể thay đổi số dặm Asia Miles có thể tích lũy đối với số Tiền mặt thanh toán vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
 9. Hội viên chỉ có thể sử dụng Miles Plus Cash để ăn uống ở Hong Kong.
 10. Tất cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho AML bằng cách sử dụng Miles Plus Cash để ăn uống phải được thực hiện bằng đồng đô la Hong Kong (HKD).
 11. Tất cả các khoản thanh toán Tiền mặt cho AML qua Miles Plus Cash được thực hiện qua Ứng dụng Asia Miles by Cathay sẽ do OpenRice Limited thu.
 12. Số dặm Asia Miles tích lũy được từ phần Tiền mặt thanh toán cho bữa ăn sẽ được ghi có vào tài khoản của Hội viên được liên kết với Ứng dụng Asia Miles by Cathay dùng để thanh toán và sẽ được ghi có hai (2) tuần sau khi thanh toán.
 13. Hội viên có thể đủ điều kiện hưởng các ưu đãi đặc biệt khi sử dụng Miles Plus Cash để thanh toán cho các dịch vụ ăn uống với Đối tác Ăn uống. Các ưu đãi đặc biệt này không được kết hợp với các ưu đãi giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác trong cùng một giao dịch và phải tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào của mỗi ưu đãi đặc biệt.
 14. Việc hoàn tiền, nếu có, được Đối tác Ăn uống xử lý và theo các điều khoản và điều kiện bổ sung của Đối tác Ăn uống.
 1. CPA và/hoặc AML và các Đối tác đôi khi có thể chạy chương trình khuyến mãi thưởng dặm Asia Miles. Việc cung cấp dặm thưởng Asia Miles liên quan đến các chương trình khuyến mãi với Đối tác này phải theo các điều khoản và điều kiện áp dụng của mỗi chương trình khuyến mãi. Asia Miles
 2. CPA và/hoặc AML và/hoặc Đối tác liên quan có thể yêu cầu Hội viên hoàn thành một quy trình đăng ký để đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi của Đối tác liên quan. 
 3. Trong trường hợp chương trình khuyến mãi yêu cầu Hội viên hoàn thành các hoạt động đăng ký hoặc đăng ký trước, dặm thưởng Asia Miles sẽ chỉ được cộng nếu Hội viên hoàn thành các hoạt động đăng ký đó trước khi tham gia chương trình khuyến mãi. 

Dịch vụ

 1. Một Hội viên có thể đề cử tối đa 5 cá nhân là "Người được đề cử Nhóm Đổi Thưởng" vào bất kỳ lúc nào để có thể đổi dặm Asia Miles của mình lấy Phần thưởng.
 2. Hội viên có thể đăng ký Người được đề cử để nhận Phần thưởng Chuyến Bay và Phần thưởng Du lịch bằng cách đăng ký vào tài khoản Hội viên của họ trên Trang Web hoặc trên Ứng dụng Cathay bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu trên Trang Web hoặc trên Ứng dụng Cathay.
 3. Hội viên phải đảm bảo rằng tên của Người được đề cử được đăng ký chính xác. Nếu Hội viên chỉnh sửa tên của Người được đề cử đã đăng ký, việc đó sẽ được coi là thay thế Người được đề cử đó. 
 4. Hội viên có thể đăng ký tối đa 5 Người được đề cử miễn phí trong suốt vòng đời Hội viên. Hội viên có thể, tùy thuộc vào việc trả phí bắt buộc, thay thế một Người được đề cử hiện tại hoặc thêm một Người được đề cử mới để thay thế một Người được đề cử mà Hội viên đã xóa tối đa 3 lần mỗi Thời hạn Hội viên. Khoản phí này có thể được AML thay đổi theo thời điểm. Vui lòng tham khảo Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng.
 5. Tùy thuộc vào Hạng Hội viên, một khoản phí dịch vụ có thể được tính để thay thế Người được đề cử hoặc đăng ký Người được đề cử vượt quá số lượng đề cử bổ sung như được mô tả ở trên. Khoản phí này có thể được AML thay đổi theo thời điểm. Vui lòng xem Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng. 
 6. Trẻ em dưới 12 tuổi và trẻ sơ sinh có thể là Người được đề cử và cho mục đích đổi thưởng, sẽ được coi như một Người được đề cử là người lớn và yêu cầu cùng số dặm Asia Miles để đổi Vé thưởng chuyến bay. Các công ty hoặc các tổ chức pháp nhân khác không thể là Người được đề cử.
  Có áp dụng các điều khoản và điều kiện cho chuyến đi của trẻ em và trẻ sơ sinh, bao gồm cả các điều khoản và điều kiện của hãng vận chuyển đối tác nếu có.
 7. Phần thưởng phải được đổi bởi các Hội viên thay mặt cho Người được đề cử. Người được đề cử không được tự mình thực hiện đổi thưởng.
 1. Đối với các Chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị, số dặm Asia Miles thực tế mà Hội viên có thể tích lũy dựa trên vùng khoảng cách giữa sân bay điểm khởi hành và sân bay điểm đến, và hạng giá vé hoặc loại giá vé của hành trình đã đặt, thanh toán và xuất vé. 
 2. Đối với các Chuyến bay do Đối tác Hàng không  tiếp thị, số dặm Asia Miles thực tế mà Hội viên có thể tích lũy dựa trên loại giá vé và hạng giá vé đã bay, Khoảng cách Vòng tròn Lớn tính bằng dặm giữa sân bay điểm khởi hành và sân bay điểm đến.
 3. Hội viên chỉ được cộng dặm Asia Miles vào tài khoản sau khi đã sử dụng vé.
 4. Một số giá vé và chuyến bay không đủ điều kiện để tích lũy dặm Asia Miles. Các dịch vụ này bao gồm nhưng không giới hạn ở các chuyến đi của nhân viên, giảm giá cho ngành/cơ quan, vé thưởng, phần thưởng, tài trợ, vé đoàn và vé giảm giá đặc biệt khác, vé miễn phí, chuyến bay thuê bao và một số chuyến bay liên danh. Giá vé và các chuyến bay đủ điều kiện để tích lũy điểm Asia Miles được xác định bởi AML, Cathay Pacific và các Đối tác Hàng không (nếu có) và có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho Hội viên.
 5. Đối với giá vé và các chuyến bay đủ điều kiện để tích lũy dặm Asia Miles, chỉ có thể tích lũy dặm Asia Miles dựa trên giá vé thực tế và hạng giá vé mà Hội viên đã thanh toán, bao gồm cả việc nâng hạng đã thanh toán hoặc giảm hạng ghế tự nguyện. Hội viên có thể không tích lũy được dặm Asia Miles khi việc nâng hạng bổ sung, nâng hạng được thực hiện thông qua đổi điểm Asia Miles, giảm hạng không tự nguyện hoặc hoàn tiền vé. 
 6. Nếu chuyến bay của Hội viên bị gián đoạn vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của CPA hoặc Đối tác Hàng không (bao gồm nhưng không giới hạn, điều kiện thời tiết xấu, thiên tai, trục trặc kỹ thuật hoặc khó khăn của máy bay, nhân lực ngừng làm việc hoặc thiếu hụt lao động, đình công, chiến tranh, đại dịch, thay đổi về luật hoặc quy định hiện hành) và Hội viên được đưa lên các chuyến bay của hãng hàng không khác đối với (các) chặng bị gián đoạn, số dặm Asia Miles và Status Points sẽ chỉ được cộng cho Hội viên dựa trên hành trình ban đầu mà Hội viên đã đặt. Trong các trường hợp đó, Hội viên sẽ cần cung cấp tài liệu hỗ trợ để yêu cầu cộng dặm Asia Miles.
 1. Các đề xuất tích lũy, tính hợp lệ và các yêu cầu về tích lũy dặm Asia Miles áp dụng với mỗi  Đối tác Phi hàng không Asia Miles được nêu trên  Trang web và Ứng dụng Cathay, có thể được AML điều chỉnh theo thời gian. Đối tác phi hàng không có thể áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung đối với sự sẵn có và hội đủ điều kiện tích lũy Asia Miles trong tài khoản.
 2. Lưu trú tại khách sạn: Hội viên có thể được cộng dặm Asia Miles cho mỗi lần lưu trú tại khách sạn đủ điều kiện tại cơ sở lưu trú của Đối tác Khách sạn. Lưu trú khách sạn được định nghĩa là bất kỳ số đêm lưu trú liên tiếp nào tại khách sạn. Lưu trú đủ điều kiện là việc lưu trú với mức giá công khai, thông thường, giá của công ty và không phải giá chiết khấu, theo nhóm hoặc đặc biệt. Hội viên có thể được yêu cầu đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết của một số Đối tác Khách sạn để đủ điều kiện tích lũy dặm Asia Miles. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web hoặc Ứng dụng Cathay.
 3. Thuê xe: Hội viên có thể tích lũy dặm Asia Miles cho mỗi lần thuê xe đủ điều kiện với các Đối tác cho thuê xe tham gia. Xe thuê ttheo giá của ngành du lịch hoặc thuê nhân viên không đủ điều kiện để áp dụng. Dịch vụ thuê xe có thể cần phải được thực hiện kết hợp với du lịch hàng không mới đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Trang web hoặc Ứng dụng Cathay.
 1. Toàn bộ số dặm Asia Miles cần thiết để đổi Phần thưởng Chuyến bay phải có trong tài khoản Hội viên của Hội viên tại thời điểm thực hiện đổi thưởng. Không được phép cộng gộp dặm Asia Miles vào các tài khoản của các Hội viên khác nhau.
 2. Việc đổi dặm Asia Miles lấy Phần thưởng Chuyến bay phụ thuộc vào việc kiểm soát số lượng ghế ngồi, có thể giới hạn số lượng ghế trống cho Phần thưởng Chuyến bay. Hội viên thừa nhận rằng CPA và các đối tác của CPA có quyền hạn chế số lượng ghế sẵn có cho Phần thưởng Chuyến bay theo quyết định riêng của họ.
 3. Đối với mỗi tài khoản Hội viên, có thể thực hiện tối đa 10 lần đặt chỗ trong danh sách chờ cho Phần thưởng Nâng hạng và Phần thưởng cho Người đồng hành tại bất kỳ thời điểm nào.  Sau khi đã đạt đến số lượng đặt chỗ trong danh sách chờ tối đa, Hội viên phải hủy đặt chỗ trong danh sách chờ trước khi đặt chỗ trong danh sách chờ mới.
 4. Việc phát hành vé Phần thưởng Chuyến bay sẽ do hành khách chịu trách nhiệm về thuế khởi hành áp dụng, phí xử lý sân bay hoặc chính quyền, phụ thu nhiên liệu, phí an ninh, bảo hiểm và bất kỳ chi phí nào khác do bất kỳ tổ chức có thẩm quyền nào áp dụng. Hành khách cũng phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí khác và bất kỳ khoản phí, yêu cầu bồi thường hoặc nợ phải trả nào khác phát sinh liên quan đến việc sử dụng vé Phần thưởng Chuyến bay. Số dặm yêu cầu thực tế và các khoản thuế và phí của chính phủ và sân bay cộng với tất cả các khoản phụ phí của hãng vận chuyển cho tất cả các hành khách sẽ được thông báo tại thời điểm đặt chỗ. 
 5. Đối với Phần thưởng Chuyến bay một chiều (trừ Phần thưởng  từ nhiều hãng vận chuyển của oneworld và trừ HK Express), chỉ cho phép tối đa 2 chặng bay, với chỉ 1 lần quá cảnh với thời gian không quá 24 giờ. Nếu sân bay điểm khởi hành chặng đầu tiên và sân bay điểm đến chặng cuối cùng nằm ở các thành phố khác nhau nhưng tất cả các chặng vẫn nằm trong cùng một quốc gia/khu vực thì hành trình này vẫn được coi là Phần thưởng Chuyến bay một chiều. Ngoài ra, nếu sân bay điểm khởi hành của chặng đầu tiên và sân bay điểm đến của chặng cuối cùng nằm ở các thành phố khác nhau nhưng trong cùng một quốc gia/khu vực nhưng sân bay điểm đến trong chặng đầu tiên nằm ở một quốc gia/khu vực khác, hành trình này không được coi là một Phần thưởng Chuyến bay một chiều. Ví dụ: JFK-DFW-LAX có thể được coi là một chiều trong khi JFK-LHR-IAD không được coi là một chiều.
 6. Đối với Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi (trừ Phần thưởng nhiều hãng vận chuyển oneworld và HK Express), được phép có tối đa 4 chặng và có 1 chặng dừng. Chỉ cho phép tối đa 2 chặng bay mỗi chiều, cả chiều đi và chiều về.

  Được phép có tối đa 1 hành trình vòng mở tại điểm khởi hành hoặc tại điểm quay vòng trong một Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi. 
  a. Hành trình vòng mở tại điểm khởi hành (chỉ áp dụng với hành trình bay quốc tế) chỉ có thể được thực hiện giữa các thành phố khác nhau của quốc gia/khu vực.
  b. Một hành trình vòng mở tại điểm quay vòng có thể được thực hiện giữa các thành phố khác nhau, kể cả khi các thành phố đó ở trong cùng một quốc gia/khu vực.
  c. Bay đến và đi khỏi các sân bay khác nhau trong cùng một thành phố không được coi là hành trình vòng mở. 

  Đối với Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi không có hành trình mở, có thể bao gồm tối đa một điểm dừng và tối đa 2 điểm quá cảnh
  Đối với Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi có một vòng mở tại điểm quay vòng, có thể bao gồm 1 vòng mở cộng với tối đa 2 điểm quá cảnh
  Đối với Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi có vòng mở tại điểm khởi hành, có thể bao gồm 1 vòng mở cộng với tối đa 1 điểm dừng và tối đa 2 điểm quá cảnh  
 7. Điểm quay vòng của Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi (ngoại trừ Phần thưởng Nhiều hãng vận chuyển oneworld và HK Express) được xác định theo các nguyên tắc sau:
  a. Với hành trình 2 chặng, điểm đến trong chặng đầu tiên phải là điểm dừng và điểm quay vòng (cho phép một vòng mở tại điểm quay vòng*; hoặc *ví dụ, trong hành trình HKG-TPE (vòng mở & điểm quay vòng) HHH-HKG.
  b. Với hành trình 3 chặng, nếu vòng mở không phải tại điểm khởi hành thì vòng mở phải là điểm quay vòng; hoặc ví dụ, trong hành trình HKG-TPE-NRT (vòng mở & điểm quay vòng) KIX-HKG.
  c. Trong hành trình 3 chặng, nếu có điểm quá cảnh nhưng không bao gồm vòng mở, điểm dừng duy nhất phải là điểm quay vòng; hoặc
  d. Trong hành trình 4 chặng, điểm đến của chặng thứ hai phải là điểm dừng và điểm quay vòng (cho phép một vòng mở tại điểm quay vòng).
  e. Điểm quá cảnh không được trở thành điểm quay vòng của hành trình khứ hồi.
  f. Điểm quay vòng cũng phải là điểm dừng.
 8. Đối với Phần thưởng Chuyến bay khứ hồi, các chuyến bay đi và về phải được đặt cùng lúc.
 9. Có hai mức (Hành trình Ngắn – Loại 1 và Hành trình Ngắn – Loại 2) dặm yêu cầu đối với tất cả các Vé thưởng chuyến bay đường bay ngắn (ngoại trừ Vé thưởng nhiều hãng vận chuyển oneworld). Hành trình Ngắn – Loại 1 được áp dụng khi khoảng cách dặm của hành trình chuyến bay về hoặc đi rơi vào khoảng 751 đến 2.750 dặm và không có điểm khởi hành, điểm đến hoặc điểm quay vòng nào bao gồm một thành phố tại Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nepal hoặc Sri Lanka. Nếu một trong những thành phố này chỉ đóng vai trò là điểm quá cảnh hoặc điểm tạm dừng (không phải điểm khởi hành, điểm đến hoặc điểm quay vòng) thì Hành trình Ngắn – Loại 1 vẫn được áp dụng. Hành trình Ngắn – Loại 2 được áp dụng khi khoảng cách dặm của hành trình chuyến bay về hoặc đi rơi vào khoảng 751 đến 2.750 dặm và điểm khởi hành, điểm đến hoặc điểm quay vòng bao gồm bất kỳ thành phố nào ở Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nepal hoặc Sri Lanka.
 10. Không phải tất cả Vé thưởng chuyến bay đều có sẵn thông qua tất cả các Đối tác Hàng không. Hội viên nên tham khảo trang Bảng vé thưởng chuyến bay để biết chi tiết. Vé thưởng chuyến bay và các Đối tác Hàng không tham gia có thể thay đổi hoặc thu hồi.
 11. Chuyến bay liên danh không đủ điều kiện để nhận Phần thưởng Chuyến bay.
 12. Chỉ các chuyến bay nghỉ dưỡng mới đủ điều kiện đổi Phần thưởng Chuyến bay. Không được phép đổi Phần thưởng Chuyến bay cho các chuyến công tác. Hội viên phải cho biết liệu việc đi lại bằng máy bay là để phục vụ việc nghỉ dưỡng hay công việc khi thực hiện đổi Phần thưởng Chuyến bay.
 13. Vé Phần thưởng Chuyến bay sẽ được xuất sau khi xác nhận đặt vé. Không áp dụng vé ghi ngày mở cho vé Phần thưởng Chuyến bay.
 14. Vé Phần thưởng Chuyến bay sẽ được xuất tự động và trước thời hạn phát vé theo quyết định của CPA và các Đối tác Hãng hàng không, sau khi tất cả các thông tin cần thiết đã được cung cấp. Cũng cần lưu ý rằng:
  a. Tất cả các thông tin cần thiết phải được cung cấp khi đặt vé.
  b. Vé Phần thưởng Chuyến bay sẽ không được xuất cho các chuyến bay trong danh sách chờ.
 15. Tất cả các vé Phần thưởng Chuyến bay có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày xuất vé, ngoại trừ trường hợp có quy định khác.
 16. Vùng khoảng cách đi/đến được dựa trên khoảng cách một chiều giữa sân bay điểm khởi hành và sân bay điểm đến. Nếu có liên quan đến các chặng nối chuyến, các khoảng cách khu vực phải được cộng lại với nhau để xác định tổng khoảng cách một chiều và vùng khoảng cách áp dụng. Các vùng khoảng cách được áp dụng cho tất cả các loại Phần thưởng chuyến bay, ngoại trừ các Phần thưởng nhiều hãng vận chuyển oneworld và HK Express.
 17. Vé để đặt lại Phần thưởng Chuyến bay (trừ HK Express):
  a. Dành cho việc thay đổi ngày bay hoặc số chuyến bay đã xác nhận đối với vé cùng hành trình, cùng hãng hàng không, cùng hạng ghế và cùng ngày hết hạn vé.
  b. Phí thay đổi chuyến bay sẽ được áp dụng khi một ngày/số hiệu chuyến bay được xác nhận thay đổi thành một ngày/số hiệu chuyến bay được xác nhận khác.
  c. Có sẵn trực tuyến tại Trang Web và trực tiếp tại bộ phận Chăm sóc Khách hàng đối với các chuyến bay đã được xác nhận của Cathay Pacific.
  d. Các loại phí dịch vụ khác có thể được áp dụng. Các khoản phí này có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng tham khảo  Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết chi tiết. 
 18. Vé Phần thưởng Chuyến bay có thể được xuất lại (trừ HK Express):
  a. Chỉ dành cho chuyến bay của cùng một người.
  b. Với điều kiện vé hoàn toàn chưa được sử dụng.
  c. Có thể yêu cầu thêm dặm Asia Miles nếu hành trình mới thuộc khu vực khoảng cách cao hơn.
  d. Phải theo thời hạn sử dụng như vé ban đầu và để sử dụng với cùng sự kết hợp các hãng hàng không.
  e. Phí thay đổi chuyến bay sẽ áp dụng cho trường hợp xuất lại vé.
  f. Các loại phí dịch vụ khác có thể được áp dụng. Các khoản phí này có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng tham khảo  Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết chi tiết.
 19. Sau khi được xuất, vé Phần thưởng Chuyến bay sẽ không thể chuyển nhượng nhưng có thể hoàn tiền (trừ HK Express):
  a. Với điều kiện vé hoàn toàn chưa được sử dụng.
  b. Nếu yêu cầu hoàn tiền trước ngày vé hết hạn.
  c. Phí hủy vé sẽ được áp dụng khi hoàn vé.
  d. Các loại phí dịch vụ khác có thể được áp dụng. Các khoản phí này có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng tham khảo Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết chi tiết.
 20. Việc sử dụng Phần thưởng Chuyến bay phụ thuộc vào điều lệ vận chuyển và các điều kiện khác của hãng hàng không khai thác như quy định của hãng hàng không khai thác.
 21. Đôi khi chúng tôi có thể cung cấp mức giá khuyến mại đặc biệt cho đặt chỗ thưởng. Các đặt chỗ đó phải thực hiện theo các điều khoản và điều kiện được công bố cho mỗi ưu đãi, và được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản và Điều kiện này.
 1. Hội viên có thể đặt các Phần thưởng Chuyến bay trực tuyến mong muốn trên Trang web (trừ HK Express) hoặc trực tiếp bằng cách liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
 2. Sau đây là các Phần thưởng Chuyến bay có thể đặt trực tuyến trên trang Phần thưởng Chuyến bay:
  a. Phần thưởng Tiêu chuẩn
  b. Phần thưởng Nâng hạng ghế
  c. Phần thưởng Vé cho người đi cùng
  d. Phần thưởng của các Đối tác Hàng không
  e. Phần thưởng chuyến bay thuê bao và giảm giá
 3. Hội viên hoặc các bên được ủy quyền yêu cầu đổi thưởng qua bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi bảo mật để xác minh danh tính và mục đích ủy quyền trước khi có thể xử lý yêu cầu đổi thưởng. Yêu cầu đổi thưởng sẽ chỉ được xử lý khi Hội viên hoặc các bên được ủy quyền có thể trả lời các câu hỏi này. Bất kỳ giao dịch nào do một bên được ủy quyền thực hiện đều được coi là do Hội viên thực hiện. 
 4. Số dặm Asia Miles thích hợp sẽ bị trừ khỏi tài khoản của Hội viên tại thời điểm xuất vé.
 5. Hội viên phải báo cáo ngay bất kỳ yêu cầu phần thưởng nào nghi ngờ là trái phép. AML sẽ tự mình quyết định về biện pháp cần thực hiện, nếu có. AML có thể từ chối bù dặm Asia Miles cho Hội viên vì bất kỳ hành vi đổi thưởng trái phép nào, nếu Hội viên tham gia vào một hành vi đổi thưởng trái phép theo bất cứ cách nào, dù là sơ suất hay cố ý, bao gồm cả việc tiết lộ mật khẩu của Hội viên.
 6. Các điều kiện khác áp dụng đối với viẹc cấp Vé cho người đi cùng và Phần thưởng Nâng hạng.
 1. Phần thưởng Tiêu chuẩn có sẵn trên các chuyến bay của CPA và Hãng hàng không Đối tác.
 2. Phần thưởng Tiêu chuẩn có sẵn trên tất cả các chuyến bay.
 3. Phần thưởng Tiêu chuẩn cho phép đổi thưởng cho nhiều hạng ghế. Việc tính toán yêu cầu về số dặm được dựa trên tuyến bay của mỗi chiều đi và về và theo tỷ lệ được lấy từ Khoảng cách Vòng tròn Lớn cho mỗi chặng bay. Tổng số dặm được làm tròn xuống đến hàng trăm gần nhất.
 4. Quý khách chỉ có thể đổi thưởng Phần thưởng Tiêu chuẩn cho các hạng ghế bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
 5. Phần thưởng Tiêu chuẩn cho phép đổi thưởng của một hãng vận chuyển hoặc nhiều hãng vận chuyển. Dịch vụ đổi Phần thưởng Tiêu chuẩn đối với phần thưởng của một hãng vận chuyển có sẵn cho các Đối tác Hàng không (trừ HK Express). Hội viên được phép đổi Phần thưởng Tiêu chuẩn nhiều hãng vận chuyển, với mức tối đa hai hãng vận chuyển trong đó phải bao gồm cả Cathay Pacific, theo thỏa thuận hợp tác với đối tác hàng không.
 6. Đối với việc đổi thưởng nhiều hãng hàng vận chuyển trên các hành trình có các tuyến bay một chiều đi và các tuyến bay một chiều đến của các Đối tác Hàng không khác nhau, yêu cầu về dặm Asia Miles được tính dựa trên tổng số dặm yêu cầu cho mỗi chiều đi và đến theo biểu đồ thưởng áp dụng cho từng Đối tác Hàng không.
 7. Không được phép đổi thưởng đối với các hành trình nhiều điểm đến có điểm đến trung gian xa hơn so với điểm đến cuối cùng.
 8. Phần thưởng Chuyến bay được mở để đặt chỗ theo loại phần thưởng chuyến bay.
  a. Phần thưởng Tiêu chuẩn của Cathay Pacific có thể được thực hiện trong vòng 360 ngày trước khi khởi hành.
  b. Đối với Phần thưởng Tiêu chuẩn của các hãng hàng không Đối tác không phải là Cathay Pacific, ngày bắt đầu đặt chỗ trước phải theo quy định của từng hãng hàng không Đối tác.
 9. Để biết yêu cầu về số dặm đối với Phần thưởng Tiêu chuẩn của Cathay Pacific, vui lòng tham khảo bảng Phần thưởng được công bố trên Trang Phần thưởng Chuyến bay. Để biết Phần thưởng Tiêu chuẩn của các hãng hàng không Đối tác đổi thưởng trực tuyến khác, vui lòng tham khảo yêu cầu về số dặm được nêu tại nền tảng đặt chỗ đổi thưởng trực tuyến. Đối với các Phần thưởng Tiêu chuẩn của các hãng hàng không Đối tác không đổi thưởng trực tuyến, vui lòng tham khảo máy tính đổi thưởng tại Trang Phần thưởng Chuyến bay  để  biết yêu cầu về Dặm thưởng.
 10. Phần thưởng Tiêu chuẩn (chỉ áp dụng với Cathay Pacific) cho phép đặt chỗ ngồi trước đối với hạng Phổ thông Cao cấp trở lên.
 11. Phần “Đổi Phần thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Phần thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Phần thưởng Vé cho người đi cùng chỉ áp dụng với các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác.
 2. Nếu mua vé Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia, Hội viên cũng có thể đổi số dặm thưởng lấy Vé cho người đi cùng. Người đi cùng phải đi cùng một chuyến bay, cùng ngày và hạng dịch vụ. Vé cho người đi cùng chỉ áp dụng đối với các chuyến bay khứ hồi.
 3. Phần thưởng Vé cho người đi cùng có hiệu lực trong các hạng giá vé hợp lệ:
  • F, A (Hạng Nhất)
  • J, C, D, I, P (Hạng Thương gia)
 4. Phần thưởng Vé cho người đi cùng có sẵn cho các đặt chỗ với nhiều hãng vận chuyển cho các chặng đã đặt trên các chuyến bay do CPA tiếp thị và khai thác.
 5. Phần thưởng chuyến bay hạng hỗn hợp không áp dụng với Phần thưởng Vé cho người Đồng hành.
 6. Hội viên có thể đặt Phần thưởng Vé cho người đi cùng trong vòng 360 ngày trước ngày khởi hành.
 7. Hành khách đi cùng không nhất thiết phải là Người được đề cử trong nhóm đổi thưởng của Hội viên.
 8. Mỗi Hội viên có thể đổi thưởng một Vé cho người đi cùng cho mỗi vé đã mua có in tên Hội viên.
 9. Khi yêu cầu đổi thưởng Vé cho người đi cùng, Hội viên phải cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về chuyến bay và các chi tiết về giá vé khi thanh toán vé cho AML.
 10. Hội viên không được dùng vé đổi thưởng, phần thưởng, giảm giá cho nhóm, ngành/cơ quan hoặc vé miễn phí hoặc giảm giá khác để đổi thưởng Vé cho người đi cùng.
 11. Tất cả các quy định và hạn chế áp dụng cho vé đã mua cũng sẽ được áp dụng cho Vé cho người đi cùng.
 12. Vé cho người đi cùng có thể bị hủy và số dặm Asia Miles được sử dụng để đổi thưởng Vé cho người đi cùng sẽ được hoàn lại cho Hội viên thực hiện đổi thưởng. Phí hủy vé sẽ được áp dụng nếu hủy vé và hoàn tiền. Phí dịch vụ khác có thể được áp dụng và AML có thể thay đổi các khoản phí đó tùy từng thời điểm. Nếu vé đã mua bị hủy, hội viên cần liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để hủy Vé cho người đi cùng và số Asia Miles đã dùng để đổi Vé cho người đi cùng sẽ được hoàn lại cho Hội viên thực hiện đổi thưởng.
 13. Phần “Đổi Phần thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Phần thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Vé thưởng Nâng hạng và Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay chỉ áp dụng cho các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác.
 2. Hội viên có thể đổi trực tuyến Vé thưởng Nâng hạng trên Trang Phần thưởng Đổi vé thưởng hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.
 3. Vé thưởng Nâng hạng và Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay chỉ giới hạn cho một vé CPA và số vé phải bắt đầu bằng “160”.
 4. Không áp dụng Vé thưởng Nâng hạng và Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay đối với các đặt chỗ gồm nhiều hãng vận chuyển và nhiều hạng ghế.
 5. Hội viên nên tham khảo vé để biết điều kiện hợp lệ cho Vé thưởng Nâng hạng:
  • Để nâng hạng vé Hạng Thương gia lên Hạng Nhất
   • Loại giá vé Flex, Essential, Light hoặc
   • Loại giá vé J, C, D, P, I
  • Để nâng hạng vé Hạng Phổ thông Cao cấp lên Hạng Thương gia
   • Loại giá vé Flex hoặc
   • Loại giá vé W, R
  • Để nâng hạng vé Hạng Phổ thông lên Hạng Phổ thông Cao cấp (hoặc nâng hạng lên Hạng Thương gia cho các chuyến bay không có Hạng Phổ thông Cao cấp)
   • Loại giá vé Flex, Essential hoặc
   • Loại giá vé Y, B, H, K, M, L, V (đối với vé không có loại giá vé Flex/Essential/Light đã nêu)
 6. Yêu cầu về số dặm chỉ tính cho một chiều và theo mức giá dặm bay tại thời điểm trừ số dặm từ tài khoản của hội viên kèm xác nhận nâng hạng chỗ ngồi.
 7. Có thể đặt trước Vé thưởng Nâng hạng trong vòng 360 ngày trước ngày khởi hành. Chỉ có thể đặt Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay khi làm thủ tục chuyến bay tại sân bay.
 8. Hội viên có thể đưa Vé thưởng Nâng hạng vào danh sách chờ, danh sách chờ sẽ bị hủy nếu không có xác nhận nâng hạng trong vòng 96 giờ trước giờ khởi hành.
 9. Hội viên có thể đổi số dặm Asia Miles để nâng hạng lên hạng bay tiếp theo từ hạng giá vé/loại giá vé đủ điều kiện đã mua ban đầu. Vé thuởng Nâng hạng và Vé thưởng Nâng hạng tại sân bay phụ thuộc vào tình trạng chỗ còn trống tại thời điểm đặt Vé thưởng Nâng hạng hoặc tại thời điểm yêu cầu Vé thưởng Nâng hạng tại sân bay (nếu có).
 10. Để xác nhận đặt Vé thưởng Nâng hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay, Hội viên phải có chỗ ngồi đã được xác nhận và vé đã được xuất với hạng giá vé/loại giá vé đủ điều kiện ở hạng vé thấp hơn trên cùng chuyến bay.
 11. Không được sử dụng vé đổi thưởng, phần thưởng, vé giảm giá theo đoàn, ngành/cơ quan hoặc vé giảm giá hay miễn phí khác để đổi Vé thưởng Nâng hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay.
 12. Giá vé cho trẻ dưới hai tuổi không sử dụng chỗ ngồi riêng sẽ không đủ điều kiện để nâng hạng. Hội viên phải mua vé trẻ em cho trẻ sơ sinh nếu họ muốn yêu cầu Vé thưởng Nâng Hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay.
 13. Đối với các chuyến bay của Cathay Pacific không có Hạng Phổ thông Cao cấp, Hội viên được phép nâng hạng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia.
 14. Hội viên có thể đổi thưởng Vé thưởng Nâng hạng hoặc Nâng hạng tại Sân bay cho Người được đề cử trong Nhóm Đổi thưởng của mình.
 15. Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng không nhất thiết phải bay cùng Hội viên nếu họ đã sắp xếp trước về Vé thưởng Nâng hạng. Tuy nhiên, đối với Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay, Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng phải bay cùng Hội viên trên cùng một chuyến bay.
 16. Không chấp nhận Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay cho Người được đề cử trong Nhóm đổi thưởng nếu tên của họ không được đăng ký trước. Vui lòng đợi ít nhất 24 giờ để cập nhật tên.
 17. Tên của Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng trên đặt chỗ phải khớp chính xác với tên đã đăng ký với Chương trình Hội viên Cathay.
 18. Hội viên không được sử dụng kết hợp Vé thưởng Nâng hạng và Nâng hạng tại Sân bay với bất kỳ đặt chỗ nào đã được nâng hạng hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác.
 19. Không áp dụng Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay cho các chuyến bay nối chuyến, chỉ áp dụng cho chuyến bay đầu tiên từ cảng khởi hành.
 20. Suất ăn cho Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay có thể không phải là suất ăn cho hạng ghế đã nâng hạng.
 21. Các hạn chế và quy tắc áp dụng cho vé đã mua có thể được áp dụng cho Vé thưởng Nâng hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay.
 22. Vé thưởng Nâng hạng hoặc Nâng hạng tại Sân bay có thể bị hủy và số dặm Asia Miles sử dụng để đổi Vé thưởng Nâng hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay sẽ được hoàn lại. Phí hủy vé sẽ được áp dụng nếu hủy vé và hoàn tiền. Phí dịch vụ khác có thể được áp dụng và AML có thể thay đổi các khoản phí đó tùy từng thời điểm. Vui lòng xem Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng.
 23. Toàn bộ số dặm Asia Miles yêu cầu để đổi Vé thưởng Nâng hạng hoặc Vé thưởng Nâng hạng tại Sân bay phải do cùng một Hội viên tích lũy được trong cùng một tài khoản. Không được phép gộp Dặm của nhiều Hội viên.
 24. Vé ban đầu sẽ không được xuất lại sau khi đổi thưởng Vé thưởng Nâng hạng trên Chuyến bay.
 25. Hội viên có thể phải trả các khoản chênh lệch thuế/phụ phí áp dụng theo hạng bay đã được nâng hạng.
 26. Số dặm Asia Miles tích lũy để nâng hạng sẽ được tính trên hạng dịch vụ đã mua ban đầu và theo các Điều khoản và Điều kiện này.
 27. Phần “Đổi Vé thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Vé thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Phần thưởng của nhiều hãng vận chuyển thuộc Liên minh oneworld áp dụng đối với:
  a. hai hãng hàng không thuộc liên minh oneworld, khi Cathay Pacific không phải là một trong các hãng vận chuyển được quý khách lựa chọn; hoặc
  b. Ba hãng hàng không thuộc liên minh oneworld, khi Cathay Pacific là một trong các hãng vận chuyển được quý khách lựa chọn.
 2. Phạm vi khoảng cách tối đa đến 50.000 dặm.
 3. Để đổi Phần thưởng của nhiều hãng vận chuyển thuộc Liên minh oneworld, tổng số dặm Asia Miles cần thiết để xác định khu vực phần thưởng là tổng khoảng cách của chặng (giữa sân bay khởi hành và sân bay điểm đến) của tất cả các chặng trong hành trình. Hội viên hoặc Người được đề cử có thể có tối đa là năm điểm dừng. Ngoài ra, được phép có hai chặng chuyển tiếp và hai vòng mở.
 4. Quý khách được phép có Điểm tạm dừng/Vòng mở một lần cho một thành phố trong hành trình và không được cùng một thành phố của điểm khởi hành hoặc điểm đến.
 5. Đối với Phần thưởng Chuyến bay nhiều chặng, số dặm Asia Miles yêu cầu để đổi Phần thưởng Chuyến bay đó là số dặm của hạng vé cao nhất đã đặt trong bất kỳ hành trình nào.
 6. Phần thưởng của nhiều hãng vận chuyển thuộc Liên minh oneworld không áp dụng cho vé Hạng Phổ thông Cao cấp.
 1. Hội viên và chủ sở hữu chính của thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay Pacific hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu Chương trình Hội viên Cathay Pacific có thể được hưởng ưu tiên đổi thưởng ưu tiên ba ngày hoặc hai ngày cho các Phần thưởng Chuyến bay được giảm giá trực tuyến tùy theo thời điểm:
  • Ưu tiên ba ngày áp dụng cho các Hội viên hạng Bạc trở lên có thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay Pacific (không áp dụng cho thẻ RBC Visa Platinum của Cathay Pacific).
  • Ưu tiên hai ngày áp dụng cho tất cả các Hội viên khác và chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay Pacific (không áp dụng cho thẻ RBC Visa Platinum) hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu Chương trình Hội viên Cathay.
 2. Phần “Đổi Phần thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Phần thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Khu vực được đổi thưởng căn cứ vào khoảng cách bay một chiều cho mỗi chặng bay.
 2. Việc đổi thưởng hành lý bổ sung áp dụng trên cơ sở theo chặng bay cho tất cả các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác, trừ khi có quy định khác và có thể thay đổi tùy theo tình trạng chỗ còn trống và tải trọng máy bay.
 3. Việc đổi thưởng hành lý bổ sung không áp dụng đối với các chuyến bay liên doanh và liên danh.
 4. Mức quy đổi dặm cho các hạng vé và với tất cả các Hội viên là như nhau, trừ khi có quy định khác.
 5. Việc đổi thưởng hành lý bổ sung chỉ áp dụng đối với các hành trình mà chặng bay đầu tiên là chuyến bay của Cathay Pacific.
 6. Đổi thưởng hành lý bổ sung có giá trị trong vòng một tháng kể từ ngày yêu cầu, nhưng chỉ áp dụng cho hành trình ban đầu.
 7. Tính năng mua hành lý bổ sung không áp dụng với hành khách có các loại vé sau:
  • Vé dành cho trẻ sơ sinh (không sử dụng chỗ ngồi riêng)
  • Vé dành cho chỗ ngồi mua thêm
  • Đặt chỗ đang được giữ
 8. Số dặm Asia Miles dùng để đổi thưởng hành lý bổ sung sẽ không được hoàn lại.
 9. Không thể chuyển nhượng đổi thưởng hành lý bổ sung.
 10. Hội viên có vé do Cathay Pacific xuất (mã số vé bắt đầu bằng 160) có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi ít nhất 24 giờ trước khi chuyến bay khởi hành để đổi điểm lấy hành lý miễn cước bổ sung. Hội viên phải trích dẫn mã đặt chỗ khi yêu cầu đổi điểm lấy thêm hành lý, tối đa 50 kg hành lý (cho tất cả các hành trình theo hệ trọng lượng) hoặc 3 kiện hành lý (cho hành trình theo hệ kiện) cho mỗi chặng bay.
 11. Nếu tải trọng máy bay cho phép, Hội viên cũng có thể xuất trình Thẻ Hội viên tại bất kỳ quầy làm thủ tục chuyến bay của Cathay Pacific nào trên toàn thế giới khi khởi hành để đổi thưởng hành lý miễn cước bổ sung ngay.
 12. Phần “Đổi Phần thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Phần thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Để đổi thưởng thẻ vào phòng chờ, Hội viên đủ điều kiện phải gửi yêu cầu trên Trang web ít nhất 3 tuần trước khi khởi hành chuyến bay và có số dặm Asia Miles trong tài khoản Hội viên đủ để thực hiện đổi thưởng tại thời điểm yêu cầu. Nếu yêu cầu đổi thưởng được chấp nhận, AML sẽ gửi cho quý khách thư thông báo về đổi thưởng thẻ vào phòng chờ. Quý khách phải xuất trình thư thông báo đổi thưởng thẻ vào phòng chờ này cho quầy để vào phòng chờ. 
 2. Hội viên đủ điều kiện để đổi thưởng thẻ vào phòng chờ là Hội viên hạng Bạc, Vàng và Kim cương và chủ thẻ đồng thương hiệu đủ điều kiện là Hội viên. 
 3. Hội viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương cũng có thể yêu cầu đổi thưởng thẻ vào phòng chờ tại quầy lễ tân của phòng chờ. Việc chấp nhận yêu cầu đổi thưởng tùy thuộc vào tình trạng chỗ sẵn có và AML không có nghĩa vụ chấp nhận yêu cầu đó.  Chủ thẻ đồng thương hiệu đủ điều kiện không được yêu cầu đổi thưởng thẻ vào phòng chờ tại quầy lễ tân của phòng chờ. 
 4. Số dặm Asia Miles cần thiết để đổi thưởng sẽ được trừ khỏi tài khoản của Hội viên tại thời điểm Hội viên yêu cầu đổi thưởng. 
 5. Vui lòng tham khảo Trang web để biết số dặm Asia Miles cần thiết để đổi thưởng thẻ vào Phòng chờ hạng Thương gia CPA và thẻ vào Phòng chờ hạng Nhất CPA, và số dặm có thể thay đổi tùy theo thời điểm.  
 6. Hội viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương có thể đổi thưởng lấy thẻ vào phòng chờ cho tất cả các Phòng chờ hạng Thương gia của CPA trên toàn thế giới. Hội viên hạng Kim cương có thể đổi thưởng lấy thẻ vào Phòng chờ hạng Nhất của CPA. 
 7. Hội viên đủ điều kiện có thể sử dụng dặm Asia Miles để đổi thẻ vào phòng chờ cho người đi cùng, bạn bè hoặc Hội viên gia đình không bắt buộc phải là Người được đề cử của Nhóm Đổi Thưởng của Hội viên đó. 
 8. Không được phép hủy đổi thưởng thẻ vào phòng chờ. AML sẽ không hoàn lại bất kỳ số dặm Asia Miles nào đã được khấu trừ để đổi thưởng thẻ vào phòng chờ. 
 9. Vui lòng tham khảo Trang web để biết thêm thông tin về Phòng chờ hạng Thương gia CPA và Phòng chờ hạng Nhất CPA. 
 10. Phần “Đổi Phần thưởng Chuyến bay – Điều kiện chung” và “Đổi Phần thưởng Chuyến bay” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Phần thưởng Khách sạn, Thuê xe và Trải nghiệm do Asia Miles Travel Services Limited (Giấy phép số 353953) thu xếp.
 2. Để xem toàn bộ điều khoản & điều kiện của Asia Miles Travel Services Limited, vui lòng nhấp vào đây.
 1. Cathay Shop cho phép Hội viên đổi điểm và tích lũy dặm Asia Miles để nhận Phần thưởng Phong cách sống hợp lệ trên Cathay Shop. Với việc sử dụng Cathay Shop, Hội viên thể hiện sự đồng ý của mình với các Điều khoản và Điều kiện này.
 2. Toàn bộ số dặm Asia Miles cần thiết để đổi Phần thưởng Phong cách sống phải có trong tài khoản của Hội viên tại thời điểm thực hiện đổi thưởng.
 3. Yêu cầu đổi thưởng phải được Hội viên thực hiện trực tuyến qua Cathay Shop. Yêu cầu đổi thưởng từ các bên không phải Hội viên, trong đó có Người được đề cử, sẽ không được xử lý.
 1. AML sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo thông tin về giá và Phần thưởng Phong cách sống trên Cathay Shop là chính xác. Tuy nhiên, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, AML và CPA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu các thông tin đó và bất kỳ nội dung nào khác trên Nền tảng Phong cách sống không đầy đủ, không đúng, không chính xác hoặc có sai lỗi.
 2. Tất cả các Phần thưởng Phong cách sống phụ thuộc vào tình trạng sẵn có và AML có thể, vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, rút lại, giới hạn, chỉnh sửa, hủy bỏ hoặc tăng sự sẵn có của các phần thưởng đó hoặc điều chỉnh số dặm Asia Miles cần thiết để đổi thưởng.
 3. Phần thưởng Phong cách sống phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Đối tác tương ứng và AML, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của AML và Đối tác là quyết định cuối cùng.
 4. AML có thể cung cấp các liên kết bên ngoài (ví dụ như video sản phẩm) trên nền tảng đổi thưởng. Các liên kết này nằm ngoài sự kiểm soát của AML và CPA và AML và CPA không bảo đảm cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các tài liệu và nội dung có trên các trang bên ngoài.
 5. Chỉ các Hội viên từ 18 tuổi trở lên mới có thể đổi thưởng đồ uống có cồn và với việc đổi thưởng đồ uống có cồn, quý khách phải xác nhận rằng mình đủ 18 tuổi trở lên.  Một người đủ 18 tuổi trở lên phải có mặt để nhận (các) đồ uống có cồn và việc xác minh danh tính và độ tuổi phải được cung cấp tại thời điểm giao hàng, nếu không việc giao hàng sẽ bị hủy bỏ và cố gắng thực hiện lại vào một thời điểm khác do AML và Hội viên thống nhất. Xin lưu ý rằng việc giao hàng lại có thể phát sinh thêm phí bưu điện hoặc phí xử lý và Hội viên sẽ phải trả khoản phí này. 
 6. Hội viên tuyên bố và đảm bảo rằng (các) món đổi thưởng chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích bán lại.
 7. Tùy chọn thanh toán bằng Miles Plus Cash có sẵn cho một số Phần thưởng Phong cách sống và phụ thuộc vào quy định của phần “Miles Plus Cash" trong các Điều khoản và Điều kiện này.
 8. Chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi có thể được áp dụng với một số Phần thưởng Phong cách sống trong thời gian khuyến mãi và được thực hiện theo các Điều khoản và Điều kiện nêu trong chương trình khuyến mãi cụ thể.
 9. Ưu đãi Đổi thưởng Chiết khấu Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Chương trình Hội viên Cathay chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính của một số  thẻ tín dụng đồng thương hiệu của Chương trình Hội viên Cathay được AML xác định và theo quy định của phần “Ưu đãi Đổi thưởng Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Chương trình Hội viên Cathay” trong các Điều khoản và Điều kiện này. Vui lòng tham khảo Trang Thẻ Tín dụng để biết danh sách các thẻ tín dụng đồng thương hiệu của Chương trình Hội viên Cathay áp dụng cho đổi Phần thưởng Ăn uống Giảm giá. 
 10. Nếu một số thông tin chi tiết đổi thưởng cần phải được xác nhận với AML hoặc Đối tác tương ứng thì việc này cần được thực hiện theo thời hạn quy định, nếu không Phần thưởng sẽ không hợp lệ.
 11. Nếu phù hợp, Hội viên có thể được yêu cầu liên hệ với Đối tác liên quan để đặt trước Phần thưởng Phong cách sống trước khi đưa ra yêu cầu đổi thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn khi Phần thưởng Phong cách sống là một trải nghiệm, cần Hội viên kiểm tra xem thời gian muốn sử dụng của mình hoặc ngày có dịch vụ đó. Có thể áp dụng các chính sách về "bỏ chuyến" và hủy chuyến.
 12. Không được phép đổi Phần thưởng Phong cách sống lấy các Phần thưởng khác hoặc tiền mặt.
 13. Phần thưởng Phong cách sống được đổi thưởng bằng cách sử dụng dặm Asia Miles thì không đủ điều kiện để tích lũy dặm Asia Miles.
 14. Phần thưởng Phong cách sống có thể có các khoảng thời gian hiệu lực khác nhau, tùy thuộc vào từng phần thưởng do Đối tác cung cấp. Thời hạn hiệu lực được tính theo giờ Hồng Kông, trừ khi có thời hạn cụ thể khác. Một số Đối tác có thể áp dụng thời gian tạm dừng hiệu lực đối với Phần thưởng Phong cách sống.  Phần thưởng phong cách sống sẽ mất hiệu lực nếu không sử dụng trong thời hạn hiệu lực.
 15. Hội viên chịu trách nhiệm và phải thanh toán tất cả các khoản phí hải quan, phí thông quan bưu điện, thuế nhập khẩu và thuế (bao gồm tất cả các khoản phí xử lý và hành chính liên quan do hải quan địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát tính) nếu áp dụng tại điểm đến. Tất cả các khoản phí có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. AML sẽ được coi là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sau khi Phần thưởng Phong cách sống mà Hội viên đổi thưởng đã được gửi đến nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để gửi đi.
 16. Hội viên không có quyền nhận hóa đơn thuế, biên lai hoặc khấu trừ thuế để đổi Dặm Tích lũy cho Phần thưởng Từ thiện.
 1. Hội viên có trách nhiệm đảm bảo cung cấp địa chỉ giao hàng chính xác bằng tiếng Anh (và nếu thích hợp thì bằng ngôn ngữ địa phương đối với một số địa điểm nhất định) trong quá trình thanh toán. Nếu địa chỉ được cung cấp bằng cả tiếng Anh và tiếng địa phương, Hội viên có trách nhiệm đảm bảo rằng địa chỉ bằng cả hai ngôn ngữ là giống nhau. Nếu cung cấp sai địa chỉ, Hội viên phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc chuyển lại đơn hàng đến đúng địa chỉ và AML, CPA và/hoặc Đối tác sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc Hội viên cung cấp sai địa chỉ hoặc có sự sai lệch giữa địa chỉ bằng tiếng Anh và tiếng địa phương.
 2. Nếu Hội viên đặt nhiều Phần thưởng Phong cách sống cùng lúc, mỗi Phần thưởng Phong cách sống có thể được giao riêng và vào các ngày khác nhau.
 3. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Hội viên là liên lạc với AML nếu Phần thưởng Phong cách sống không đến trước ngày giao hàng dự kiến. Hội viên phải liên lạc với AML bằng văn bản trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày đổi thưởng và AML sẽ điều tra về đơn hàng và cung cấp hỗ trợ. Sau khi hết 60 (sáu mươi) ngày, Hội viên sẽ không còn quyền yêu cầu bồi thường cho Phần thưởng Phong cách sống bị mất.
 4. AML và CPA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc giao trễ hoặc không giao Phần thưởng Phong cách sống.

Thông tin chi tiết về dịch vụ chuyển phát Phần thưởng Phong cách sống:

 1. Đối với các đổi thưởng liên quan đến dịch vụ giao hàng thực tế:
  a. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Hội viên.
  b. Đối tác liên quan sẽ thực hiện việc sắp xếp giao hàng trực tiếp với Hội viên hoặc người nhận, tùy theo trường hợp áp dụng.
  c. Hội viên phải đảm bảo rằng người nhận có mặt vào ngày và giờ giao hàng đã thỏa thuận với đối tác giao hàng. Xin lưu ý rằng việc giao hàng lại có thể phát sinh thêm phí bưu điện hoặc phí xử lý và Hội viên sẽ phải trả khoản phí này.
  d. Thời gian giao hàng tùy thuộc vào từng sản phẩm. "Thời gian giao hàng dự kiến" được đề cập trong phần "Mô tả Sản phẩm" trên trang sản phẩm. Thời gian giao hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào dịch vụ bưu chính và địa điểm gửi thư.
 2. Đối với việc đổi thưởng liên quan đến cửa hàng Cathay (cửa hàng thực):
  a. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Hội viên.
  b. Hội viên sẽ nhận được phiếu điện tử có chứa mã QR để lấy hàng.
  c. Hội viên hoặc người nhận cần xuất trình mã QR cho nhân viên bán hàng tại cửa hàng của Cathay – Cityplaza khi lấy Vé thưởng và thông tin trên phiếu điện tử sẽ được nhân viên bán hàng xử lý cho mục đích xác minh. Thẻ Hội viên (cứng, nếu có, hoặc bản kỹ thuật số) hoặc Mã số Hội viên phải được xuất trình cho nhân viên bán hàng tại thời điểm nhận thưởng. Nếu người nhận không phải là Hội viên thì người nhận phải xuất trình bản sao Thẻ Hội viên của Hội viên cùng phiếu điện tử tại thời điểm lấy hàng.
  d. Hội viên nên đến nhận sản phẩm từ cửa hàng thực trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đặt hàng.
 3. Đối với các khoản đổi thưởng gửi qua email (phiếu giảm giá điện tử của Chương trình Hội viên Cathay):
  a. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Hội viên.
  b. Hội viên sẽ nhận được một phiếu điện tử có mã QR, mã vạch, siêu liên kết URL, mật mã hoặc mã khác và mã số tham chiếu của Phần thưởng.
  c. Đối với một số Phần thưởng, Hội viên hoặc người nhận được yêu cầu xuất trình phiếu giảm giá điện tử cho Đối tác khi nhận Phần thưởng và thông tin trên phiếu giảm giá điện tử sẽ được Đối tác xử lý để phục vụ mục đích xác minh. Thẻ Hội viên (cứng, nếu có, hoặc bản kỹ thuật số) hoặc Mã số Hội viên phải được xuất trình cho Đối tác tại thời điểm nhận thưởng. Nếu người nhận không phải là Hội viên thì người nhận phải xuất trình bản sao Thẻ Hội viên của Hội viên cùng phiếu điện tử tại thời điểm lấy hàng.
  d. Đối với các hình thức Phần thưởng khác, Hội viên hoặc người nhận phải truy cập siêu liên kết URL riêng hoặc trang web của Đối tác và làm theo hướng dẫn trên phiếu giảm giá điện tử để hoàn tất quá trình đổi thưởng. Đối với Phần thưởng Từ thiện, phiếu điện tử là giấy xác nhận đổi thưởng của quý khách.
  e. Việc giao phiếu giảm giá điện tử và/hoặc thời gian chờ kích hoạt Phần thưởng thông thường có thể mất tối đa 5 (năm) ngày làm việc.
 4. Đối với đổi thưởng gửi qua email (Email của Đối tác, thẻ quà tặng điện tử, v.v.):
  a. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Hội viên.
  b. Hội viên sẽ nhận được email từ Đối tác có chứa mã QR, mã vạch, siêu liên kết URL, mật mã hoặc mã khác tương tự.
  c. Đối với một số Phần thưởng, Hội viên hoặc người nhận được yêu cầu xuất trình phiếu giảm giá điện tử cho Đối tác khi nhận Phần thưởng và thông tin trên phiếu giảm giá điện tử sẽ được Đối tác xử lý để phục vụ mục đích xác minh. Thẻ Hội viên (cứng, nếu có, hoặc bản kỹ thuật số) hoặc Mã số Hội viên phải được xuất trình cho Đối tác tại thời điểm nhận thưởng. Nếu người nhận không phải là Hội viên thì người nhận phải xuất trình bản sao Thẻ Hội viên của Hội viên cùng phiếu điện tử tại thời điểm lấy hàng.
  d. Đối với các hình thức Phần thưởng khác, Hội viên hoặc người nhận phải truy cập siêu liên kết URL riêng/trang web của Đối tác và làm theo hướng dẫn trên phiếu giảm giá điện tử để hoàn tất quá trình đổi thưởng.
  e. Việc gửi email và/hoặc thời gian chờ kích hoạt Phần thưởng thông thường có thể mất tối đa 5 (năm) ngày làm việc.
 5. Đối với việc đổi thưởng có liên quan đến thư đổi thưởng cứng:
  a. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email đã đăng ký của Hội viên.
  b. Thư đổi thưởng sẽ được gửi đi đến địa chỉ theo đăng ký của Hội viên trong thời gian giao được quy định ở mục (5) bên dưới.
  c. Nếu thư đổi thưởng bị mất hoặc hư hỏng, Hội viên có thể yêu cầu in lại thư đổi thưởng với khoản phí dịch vụ 50 USD hoặc 5.000 dặm Asia Miles. Khoản phí này có thể được AML thay đổi theo thời điểm.
  d. Bản gốc của thư đổi thưởng và Thẻ Hội viên Chương trình Hội viên Cathay (cứng, nếu có, hoặc bản kỹ thuật số) hoặc Mã số Hội viên phải được xuất trình cho Đối tác tại thời điểm nhận thưởng hoặc sử dụng Phần thưởng Phong cách sống. Nếu người nhận không phải là Hội viên, người nhận phải cung cấp thư đổi thưởng gốc và bản sao Thẻ Hội viên của Hội viên cho Đối tác tại thời điểm đổi thưởng, trừ khi có quy định khác trong thư đổi thưởng.
  e. Thời gian chờ gửi thư thông thường đối với thư đổi thưởng ghi địa chỉ gửi thư tại Hồng Kông là khoảng 10 (mười) ngày làm việc, và tối đa là 3 (ba) tuần đối với các địa chỉ gửi thư bên ngoài Hồng Kông. Tuy nhiên, thời gian giao hàng thực tế sẽ phụ thuộc vào dịch vụ bưu chính và địa điểm gửi thư.
 1. Sau khi việc đổi Phần thưởng Phong cách sống đã được thực hiện, việc đổi thưởng sẽ được coi là cuối cùng và Hội viên không thể được sửa đổi hoặc hủy bỏ và, theo Mục 4 dưới đây, việc khấu trừ dặm Asia Miles từ tài khoản của Hội viên sẽ không thể thay đổi và không được hoàn lại.
 2. Trừ khi Hội viên thông báo cho AML/Đối tác bằng văn bản trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận thưởng, Phần thưởng Phong cách sống sẽ được coi là đã được Hội viên chấp nhận ở tình trạng tốt.
 3. Sau khi nhận thưởng, nếu Phần thưởng Phong cách sống bị lỗi hoặc khác về thông số kỹ thuật so với đơn đặt hàng ban đầu của Hội viên, Hội viên cần liên hệ với Đối tác hoặc bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi bằng văn bản trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận được Phần thưởng Phong cách sống, và nếu Phần thưởng Phong cách sống bị lỗi hoặc khác về thông số kỹ thuật so với đơn đặt hàng ban đầu của Hội viên, AML hoặc Đối tác sẽ tùy ý thu xếp sửa chữa, thay thế hoặc hoàn tiền.
 4. Nếu AML hủy đơn hàng, Hội viên sẽ được thông báo và được hoàn tiền cho đơn hàng đó. AML có thể cung cấp cho Hội viên một Phần thưởng thay thế cho Phần thưởng Phong cách sống có giá trị tương đương thay vì hoàn lại số dặm tích lũy. Hội viên có thể từ chối Phần thưởng Phong cách sống thay thế và tất cả các số dặm Asia Miles tích lũy (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
 1. Trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, AML và CPA loại trừ tất cả các trách nhiệm pháp lý đối với (i) chất lượng, khả năng bán hàng hoặc sự phù hợp cho mục đích của bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống nào liên quan đến sản phẩm, (ii) chất lượng của bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống nào liên quan đến dịch vụ. Đặc biệt, AML không đảm bảo bất kỳ Phần thưởng nào liên quan đến dịch vụ sẽ được cung cấp với sự cẩn thận và kỹ năng hợp lý.
 2. AML và CPA không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ bảo hành nào được cung cấp cùng Phần thưởng Phong cách sống mà Hội viên đổi thưởng. Hội viên nên liên lạc trực tiếp với các Đối tác hoặc nhà cung cấp nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc bảo hành và bảo trì sản phẩm. Trước khi đổi thưởng, Hội viên nên lưu ý về việc bảo hành sản phẩm (nếu có), thời hạn bảo hành và quốc gia/khu vực có dịch vụ bảo hành. Hội viên chịu trách nhiệm thanh toán chi phí vận chuyển Phần thưởng tới địa điểm của Đối tác/nhà sản xuất để thực hiện dịch vụ.
 3. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Phần thưởng Phong cách sống và với điều kiện là Hội viên đã thông báo cho AML về tranh chấp đó trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận Phần thưởng, mà không ảnh hưởng đến phần  “Loại trừ và Giới hạn trách nhiệm pháp lý”, trách nhiệm duy nhất của AML và/hoặc CPA liên quan đến bất kỳ khiếm khuyết hoặc sai lỗi nào đối với bất kỳ Phần thưởng Phong cách sống liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc đối với bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào dù trực tiếp hay gián tiếp, được giới hạn trong việc khắc phục khiếm khuyết hoặc sai lỗi đó (theo quyết định của AML) thay thế sản phẩm, mua dịch vụ bảo dưỡng hoặc trả cho Hội viên số dặm Asia Miles đã đổi.
 1. Điều kiện áp dụng
  • Hội viên mua các thiết bị điện được quản lý, bao gồm máy điều hòa không khí, máy giặt và tủ lạnh, như được quy định trong Pháp lệnh về Trách nhiệm Sinh thái của Nhà sản xuất Hồng Kông, có thể yêu cầu dịch vụ thải bỏ miễn phí đối với thiết bị điện đã qua sử dụng cùng loại và số lượng (chỉ áp dụng cho cùng một loại thiết bị điện được quy định như nêu trong Lưu ý 1 dưới đây).
 2. Địa điểm
  • Bất kỳ cơ sở nào ở Hồng Kông.
 3. Thời điểm yêu cầu
  • Tại thời điểm đổi thưởng, Hội viên có thể chấp nhận hoặc từ chối dịch vụ thải bỏ miễn phí theo luật định.
  • Nếu thay đổi quyết định của mình, Hội viên có thể từ chối hoặc yêu cầu dịch vụ thải bỏ miễn phí theo luật định bằng cách liên hệ với Đối tác Sản phẩm/Giao hàng (thông tin liên hệ có trong trang Chi tiết Đơn hàng Phần thưởng Phong cách sống của Hội viên) trong vòng 3 ngày kể từ ngày đổi thưởng.
 4. Thời gian của dịch vụ thải bỏ
  • Trong điều kiện bình thường, cần 3 ngày làm việc để sắp xếp dịch vụ thải bỏ. Các món đồ cũ tại các địa điểm được chỉ định của Hội viên sẽ bị thải bỏ vào ngày Hội viên ấn định. Không áp dụng dịch vụ thải bỏ vào Chủ Nhật và các ngày lễ.
 5. Lưu ý
  • Dịch vụ thải bỏ có thể khác với dịch vụ giao hàng và lắp đặt. Các món đồ cũ đang chờ xử lý có thể được dọn ra trước hoặc đặt tạm thời tại cơ sở để thu gom sau nếu thích hợp. Hội viên có thể xác nhận thông tin chi tiết với Đối tác Sản phẩm/Giao hàng.
  • Không được phép trả lại các món đồ cũ sau khi nhận.
  • Các món đồ cũ phải được tách rời, cắt hết các kết nối hoặc chướng ngại vật khác.
  • Nếu các món đồ cũ có vấn đề nghiêm trọng về vệ sinh (ví dụ như thức ăn ôi thiu, có gián và kiến, v.v.), nhân viên của chúng tôi có quyền không thực hiện thải bỏ các món đồ đó và sẽ không có thêm dịch vụ thải bỏ miễn phí cho Hội viên.
  • Nếu có yêu cầu thay đổi về thời gian, ngày và/hoặc địa điểm giao hàng, Hội viên phải thông báo trong vòng 2 ngày làm việc.
  • Trong trường hợp có Tín hiệu cảnh báo bão đen/Bão nhiệt đới số 8 trở lên, dịch vụ thải bỏ sẽ tạm dừng và lên lịch lại.
  • AML/CPA/Đối tác/Đối tác Giao hàng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, tạm dừng hoặc lên lịch lại nào do giao thông hoặc điều kiện thời tiết bất lợi hoặc các yếu tố khác.
  • Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của AML sẽ là quyết định cuối cùng.

Lưu ý 1:

Điều hòa không khí Bao gồm máy điều hòa không khí loại nguyên khối hoặc cục rời, làm mát bằng không khí hoặc làm nóng bằng không khí (hoặc cả hai), với công suất làm mát danh định không quá 7,5 kilowatt (3HP)
Máy giặt Với khối lượng giặt định mức không quá 10 kg
Tủ lạnh Với tổng thể tích chứa không quá 500 lít
Ti vi Kích thước của màn hình hiển thị không quá 100 inch (đo theo đường chéo)
Máy tính Nói chung bao gồm máy tính cá nhân, máy tính để bàn, máy tính bảng, laptop và notebook
Máy in Khối lượng không quá 30 kg; có thể được sử dụng như một máy photocopy, máy fax hoặc máy quét, tuy nhiên được coi là một máy in
Máy quét Không quá 30 kg
Màn hình Không có chức năng lưu trữ dữ liệu điện tử, tin học, kích thước màn hình hiển thị không nhỏ hơn 5,5 inch (tính theo đường chéo) nhưng không quá 100 inch (tính theo đường chéo).

Lưu ý   2:
Sản phẩm được nêu trong Lưu ý 1 ở trên theo Pháp lệnh về Trách nhiệm Sinh thái của Sản phẩm (Chương 603). Pháp lệnh quy định một khoản phí tái chế đối với sản phẩm như sau:

Điều hòa không khí 125 USD/món
Máy giặt 125 USD/món
Tủ lạnh 165 USD/món
Ti vi 165 USD/món
Máy tính 15 USD/món
Máy in 15 USD/món
Máy quét 15 USD/món
Màn hình 45 USD/món
 1. Việc mua hàng hóa và dịch vụ của Đối tác Mua sắm Trực tuyến phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và hàng hóa và dịch vụ được mua từ iShop có thể tuân theo các điều khoản và điều kiện khác của bên bán hàng hóa và dịch vụ đó. 
 2. Đối tác Mua sắm Trực tuyến được điều hành bởi ValueDynamex Limited ("ValueDynamex"), một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Các điều khoản và điều kiện này là vì lợi ích của AML và  ValueDynamx và được thực thi riêng biệt. Vào bất cứ thời điểm nào, ValueDynamx có thể công bố và thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào mà họ cảm thấy cần thiết liên quan đến hoạt động của các Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 3. AML  không chịu trách nhiệm về nội dung của các Đối tác Mua sắm Trực tuyến, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các Đối tác Mua sắm Trực tuyến, hoặc nội dung hoặc sự sẵn có của bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên kết từ các Đối tác Mua sắm Trực tuyến, bao gồm các trang web của các thương nhân.
 4. Để tích lũy dặm Asia Miles, quý khách phải là Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay và đăng nhập bằng tài khoản Hội viên của mình vào trang của Đối tác Mua sắm Trực tuyến để truy cập vào các trang web của các bên bán hàng thông qua các liên kết trên các Đối tác Mua sắm Trực tuyến. Quý khách không thể tích dặm Asia Miles cho các hàng hóa dịch vụ mà quý khách đã mua trước khi đăng nhập vào trang của các Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 5. Quý khách chỉ có thể tích dặm Asia Miles bằng cách mua hàng hóa và dịch vụ từ những người bán tại trang của Đối tác Mua sắm Trực tuyến từ ngày người bán đó có trên trang của Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 6. Không được phép đổi thưởng dặm Asia Miles để mua hàng hóa và dịch vụ thông qua các Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 7. Hội viên không được tích dặm Asia Miles từ hoạt động mua hàng được thực hiện trực tiếp với một người bán. Hội viên phải đăng nhập vào trang Đối tác Mua sắm Trực tuyến thông qua tài khoản Chương trình Hội viên Cathay và truy cập trang web của người bán thông qua Đối tác Mua sắm Trực tuyến trước khi mua hàng.
 8. Người bán chịu hoàn toàn trách nhiệm về các giao dịch được chấp nhận và đang chờ xử lý. AML không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ khung thời gian nào cho việc phê duyệt mua hàng thông qua Đối tác Mua sắm Trực tuyến. Việc cộng dặm Asia Miles thay đổi tùy theo người bán. AML không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về khung thời gian cho việc cộng dặm Asia Miles. 
 9. Sau khi mua hàng, dặm Asia Miles tích lũy được sẽ được người bán đăng là "Đang chờ xử lý", "Đã phê duyệt" hoặc "Hủy" trong lịch sử giao dịch của Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 10. Việc mua hàng của quý khách được người bán theo dõi và báo cáo lại cho AML và ValueDynamx. AML và/hoặc CPA không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ nào trong việc báo cáo các giao dịch.
 11. AML có thể quy định việc tính dặm Asia Miles trên mỗi đô la đã chi tiêu liên quan đến hoạt động tại Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
 12. Vào bất cứ lúc nào, AML có thể thay đổi phương pháp hoặc quy trình tích dặm và/hoặc tính dặm Asia Miles.
 13. Nếu việc mua hàng bị hủy hoặc hàng hoá được trả lại cho người bán trước khi Hội viên được cộng dặm Asia Miles, số dặm Asia Miles đang chờ xử lý đáng ra được cộng thưởng cho việc mua sắm sẽ bị hủy. Số dặm Asia Miles, nếu đã được cộng, sẽ bị xóa khỏi tài khoản Hội viên của quý khách. 
 14. Số dặm Asia Miles có được thông qua các Đối tác Mua sắm Trực tuyến có thể bị hủy vì một số lý do. Người bán không thể cung cấp chính xác lý do hủy cho AML và ValueDynamx. Danh sách không đầy đủ này nêu những lý do thường gặp nhất khiến một giao dịch của Đối tác Mua sắm Trực tuyến bị hủy bỏ.
  a. Hội viên trả lại sản phẩm cho người bán hoặc hủy dịch vụ.
  b. Lần nhấp chuột cuối cùng của Hội viên đến trang web của người bán không đến từ các Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
  c. Hội viên sử dụng phiếu giảm giá khuyến mãi để mua hàng và phiếu đó không thấy trên các Đối tác Mua sắm Trực tuyến.
  d. Hội viên sử dụng chức năng “giới thiệu bạn bè” hoặc loại hình khuyến khích tương tự của thương nhân.
  e. Hội viên đã có mặt hàng trong giỏ hàng của người bán và không bắt đầu phiên mới khi mua hàng.
  f. Hội viên đã xóa lịch sử cookie/web trước khi mua hàng hoặc có loại phần mềm chặn bật lên/quảng cáo nào đó có thể ảnh hưởng đến việc theo dõi.
  g. Đăng ký mới của Hội viên với người bán không được người bán đó coi là xác thực.
  h. Thanh toán của hội viên không thành công hoặc không đáp ứng các yêu cầu kiểm tra tín dụng của người bán.
  i. Hội viên hoàn thành hoặc chỉnh sửa việc mua hàng bằng cách gọi điện thoại cho người bán.
  j. Việc mua hàng của Hội viên không đáp ứng các điều khoản và điều kiện của người bán.
 15. Nếu AML hoặc ValueDynamx nghi ngờ hoạt động gian lận hoặc đáng ngờ liên quan đến tài khoản Hội viên của quý khách, AML có thể giữ tài khoản hoặc tạm dừng các giao dịch.
 16. Hội viên tự chịu rủi ro khi chọn truy cập vào trang web của Đối tác Mua sắm Trực tuyến. AML không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin liên lạc nào từ ValueDynamic và/hoặc người bán.
 17. Tất cả các thông tin và dữ liệu được hiển thị trên các Đối tác Mua sắm Trực tuyến của AML, ValueDynanhx hoặc người bán chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin, và chỉ ràng buộc trong phạm vi nội dung của các thông tin hoặc dữ liệu đó được kết hợp rõ ràng bằng văn bản trong các điều khoản và điều kiện này.
 18. Toàn bộ việc mua hàng hóa và dịch vụ tại các Đối tác Mua sắm Trực tuyến sẽ phải theo các điều khoản và điều kiện của người bán hàng, bao gồm và không giới hạn ở chính sách giao hàng và trả lại hàng. Hội viêni có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến mua hàng phải liên hệ trực tiếp với người bán.
 19. Tuyên bố và bảo hành, nếu có, sẽ do người bán cung cấp chứ không phải AML. AML không chịu trách nhiệm đối với các khiếm khuyết về chất lượng hoặc điều kiện của hàng hóa và không tuyên bố hoặc bảo đảm về việc giao hàng hoặc dịch vụ trong phạm vi pháp luật cho phép.
 20. Hội viên không được tích dặm Asia Miles khi mua phiếu quà tặng hoặc thuế và/hoặc phí giao hàng.
 1. 1. Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn phải:
  (a) là Hội viên;
  (b) đủ 18 tuổi trở lên;
  (c) có thẻ ID Hồng Kông còn hiệu lực;
  (d) sống tại Hồng Kông; và
  (e) đã cài đặt Ứng dụng Cathay trên Thiết bị được liên kết với tài khoản Hội viên của mình.
 2. Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao phải:
  (a) là Hội viên;
  (b) đủ 18 tuổi trở lên;
  (c) có thẻ ID Hồng Kông còn hiệu lực;
  (d) sống tại Hồng Kông;
  (e) đã cài đặt Ứng dụng Cathay trên Thiết bị được liên kết với tài khoản Hội viên của mình
  (f) AML đã được Cigna thông báo rằng Hội viên được bảo hiểm theo một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện và được duy trì bảo hiểm theo một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện tại mọi thời điểm.
 3. Bằng cách đăng ký trở thành Người tham gia Hành trình Sống khỏe và truy cập vào Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay, Người tham gia Hành trình Sống khỏe xác nhận rằng mình đã đọc và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe này (và các Điều khoản và Điều kiện này).
 4. Nếu AML được thông báo rằng Người tham gia Hành trình Sức khỏe tiêu chuẩn được bảo hiểm (hoặc được phục hồi là người được bảo hiểm) theo Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện, Người tham gia Hành trình Sống khỏe tiêu chuẩn sẽ được nâng cấp lên Người tham gia Hành trình Sống khỏe Cao cấp trong vòng 14 ngày làm việc sau ngày bắt đầu của Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện hoặc ngày phục hồi Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện (tùy từng trường hợp).
 5. Nếu quý khách được bảo hiểm theo một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký làm Hội viên và/hoặc Người tham gia Hành trình Sống khỏe và muốn tham gia Hành trình Sống khỏe, quý khách phải:
  (a) nếu quý khách chưa phải là Hội viên, hãy đăng ký để trở thành Hội viên;
  (b) nếu/sau khi quý khách trở thành Hội viên, hãy thông báo cho Cigna và/hoặc đường dây nóng của Cathay rằng quý khách là Hội viên và cung cấp mã số Sản phẩm Bảo hiểm Hợp lệ mà quý khách được bảo hiểm theo đó, và khi có thông báo hoặc xác nhận của Cigna cho AML rằng quý khách được bảo hiểm theo Sản phẩm Bảo hiểm Hợp lệ hiện hành, AML sẽ:
  (c) nếu quý khách chưa phải là Người tham gia Hành trình Sống khỏe tiêu chuẩn, mời quý khách tham gia Hành trình Sống khỏe với tư cách là Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao; hoặc nếu quý khách là Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn thì sẽ được nâng cấp lên thành Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao trong vòng 14 ngày làm việc sau khi có thông báo hoặc xác nhận của Cigna gửi AML.
 6. Một Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao sẽ bị hạ xuống thành Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn trong vòng 14 ngày làm việc sau khi Cigna thông báo cho AML rằng Hội viên không còn được bảo hiểm theo bất kỳ Sản phẩm Bảo hiểm Hợp lệ nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả trường hợp Sản phẩm Bảo hiểm Hợp lệ bị hủy, chấm dứt, hết hiệu lực hoặc hết hạn.
 7. Người tham gia Hành trình Sống khỏe thừa nhận và đồng ý rằng Cigna sẽ là bên quyết định cuối cùng đối với việc:
  (a) việc mua một số hợp đồng bảo hiểm nhất định từ Cigna có phải là một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện hay không;
  (b) Hạng Hội viên với tư cách là người được bảo hiểm theo một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện; và/hoặc
  (c) Hội viên không còn được bảo hiểm theo một Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện và quyết định của Cigna liên quan đến các vấn đề trên có thể ảnh hưởng đến quyền của Hội viên theo các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe (bao gồm bất kỳ việc nâng hoặc hạ cấp nào của một Người tham gia Hành trình Sống khỏe mà AML sẽ có tuyên bố cuối cùng).
 8. Người tham gia Hành trình Sức khỏe không được:
  (a) Liên kết Thiết bị Theo dõi Được phép của người khác hoặc đồng bộ hóa dữ liệu hoạt động của người khác với tài khoản Chương trình Hội viên Cathay của mình trên Ứng dụng Cathay hoặc cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm liên quan đến việc họ tham gia Hành trình Sống khỏe (bao gồm liên quan đến việc Hoàn thành Các hoạt động); và/hoặc
  (b) thực hiện Hành vi Sai trái hoặc Gian lận hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, không trung thực, gây hiểu lầm, lừa dối hoặc gian lận liên quan đến việc tham gia Hành trình Sống khỏe (bao gồm cả liên quan đến việc Hoàn thành các Hoạt động).
 9. Người tham gia Hành trình Sống khỏe nên thường xuyên kiểm tra tài khoản Chương trình Hội viên Cathay của mình trên Ứng dụng Cathay và phải thông báo ngay cho AML về:
  (a) bất kỳ thiếu sót, thông tin nhập không chính xác hoặc sai lệch khác liên quan đến tài khoản của mình hoặc liên quan đến việc tham gia Hành trình Sống khỏe; và/hoặc
  (b) bất kỳ giao dịch trái phép nào liên quan đến Hành trình Sống khỏe đã được xử lý bằng tài khoản Chương trình Hội viên Cathay của mình  trên Ứng dụng Cathay.
  (c) Người tham gia Hành trình Sống khỏe có thể hủy tham gia Hành trình Sống khỏe bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với đường dây nóng của Cathay.  AML sẽ hủy việc Hội viên tham gia Hành trình Sống khỏe trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu.
 10. AML có thể đình chỉ hoặc chấm dứt sự tham gia của Người tham gia Chương trình Hành trình Sống khỏe mà không cần thông báo và có hiệu lực tức thì nếu AML tin rằng Người tham gia Hành trình Sống khỏe đã vi phạm nghĩa vụ của mình quy định tại Mục 8 ở trên và/hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe này (bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này).  Không giới hạn ở các nội dung trên, AML cũng có thể đình chỉ hoặc chấm dứt sự tham gia của Người tham gia Hành trình Sống khỏe theo toàn quyền quyết định của mình bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.  
 11. Theo Mục 8 của phần “Tích dặm Asia Miles” dưới đây, việc chấm dứt hoặc hủy sự tham gia của một Người tham gia Hành trình Sống khỏe sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ số dặm Asia Miles nào trước khi chấm dứt hoặc hủy tham gia.  Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hoặc hủy tham gia một Người tham gia Hành trình Sống khỏe:
  (a) tất cả các cài đặt cá nhân và tất cả các thông tin và dữ liệu thu thập được liên quan đến Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay và tài khoản Hội viên của Hội viên sẽ bị xóa, bao gồm tất cả tiến trình thực hiện liên quan đến Hoạt động;
  (b) tất cả các Liên kết của Thiết bị Theo dõi Được phép đến tài khoản Hội viên của Hội viên trên Ứng dụng Cathay sẽ bị chấm dứt và Hội viên phải tắt tất cả Liên kết từ Thiết bị Theo dõi Được phép đến tài khoản Hội viên của mình trên Ứng dụng Cathay; và
  (c) tất cả số dặm Asia Miles tích lũy được liên quan đến các Hoạt động sẽ bị hủy (trừ khi các Hoạt động đó đã được Hoàn thành trước ngày chấm dứt hoặc hủy tham gia).
 1. Việc hoàn thành một số Hoạt động nhất định có thể cho phép Người tham gia Hành trình Sống khỏe tích lũy dặm Asia Miles ("Các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles"), với điều kiện Người tham gia Hành trình Sống khỏe:
  (a) sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Hoạt động tích dặm Asia Miles; và đối với các Hoạt động được theo dõi trên thiết bị, sẽ đăng nhập và truy cập vào Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay trong vòng 7 ngày kể từ ngày Hoàn thành Hoạt động tích dặm Asia Miles (bao gồm). 
  (b) Số dặm Asia Miles tích lũy được từ việc Hoàn thành các Hoạt động Tích dặm Asia Miles theo điều 1 của các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe nêu trên sẽ được ghi cộng vào tài khoản Hội viên của Người tham gia Hành trình Sống khỏe trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày Hoàn thành.
 2. Số dặm Asia Miles có sẵn để hoàn thành các hoạt động tích dặm Asia Miles sẽ là số được AML thông báo trên Ứng dụng Cathay tại thời điểm tham gia Hoạt động tích lũy dặm và số dặm Asia Miles có sẵn có thể khác nhau đối với những người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn và Hành trình Sống khỏe Nâng cao.
 3. Những người tham gia Hành trình Sống khỏe sẽ chỉ được thưởng dặm Asia Miles khi Hoàn thành các Hoạt động Tích dặm Asia Miles sau:
  (a) ngày đăng ký thành công với tư cách là Người tham gia Hành trình Sống khỏe; và
  (b) trong trường hợp Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn được nâng cấp thành Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao, trong vòng 14 ngày làm việc sau thông báo hoặc xác nhận của Cigna cho AML theo khoản 4 và/hoặc 5 của phần ‘Tham gia Hành trình Sống khỏe’.
 4. Hội viên không được đăng ký thành công là Người tham gia Hành trình Sống khỏe (hoặc tại bất kỳ thời điểm nào không còn được đăng ký là Người tham gia Hành trình Sống khỏe vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả trường hợp chấm dứt, hủy tham gia hoặc đình chỉ) sẽ không được hưởng dặm Asia Miles để tích lũy dặm Asia Miles cho các Hoạt động Hoàn thành Asia Miles.
 5. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng cho các Hoạt động Tích dặm Asia Miles trong Hành trình Sống khỏe, bao gồm tích lũy dặm Asia Miles bằng việc Hoàn thành các Hoạt động Tích dặm Asia Miles đó.
 6. AML có thể thay đổi số dặm Asia Miles có sẵn cho các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.  Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến số dặm Asia Miles tích lũy được từ các Hoạt động Tích lũy Asia Miles đã Hoàn thành trước khi thay đổi, trừ khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật, quy định hiện hành và/hoặc quy tắc thực hành hiện hành theo quyết định riêng của AML.
 7. Những người tham gia Hành trình Sống khỏe có thể theo dõi số dặm Asia Miles đã tích lũy được trên Hành trình Sống khỏe trong 30 ngày trước đó trong tài khoản Cathay của mình trên Ứng dụng Cathay.
 8. AML có thể áp dụng giới hạn về số dặm Asia Miles có thể tích lũy bằng cách Hoàn thành các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles trên Hành trình Sống khỏe vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo.  
 9. Vào bất cứ lúc nào, AML có thể hủy, khấu trừ hoặc hoàn lại số dặm Asia Miles đã cộng vào tài khoản Cathay của Người tham gia Hành trình Sống khỏe hoặc không cộng dặm Asia Miles vào tài khoản Hội viên của Người tham gia Hành trình Sống khỏe nếu:
  (a) Số dặm Asia Miles đã được cộng do lỗi; và/hoặc
  (b) nếu AML tin rằng một Người tham gia Hành trình Sống khỏe đã vi phạm nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều 8 của phần “Tham gia Hành trình Sống khỏe” ở trên và/hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe này (bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện này).
 10. AML có thể thực hiện các thay đổi sau đây đối với Hành trình Sống khỏe vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo:
  (a) bổ sung các sản phẩm bảo hiểm là Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện; và/hoặc
  (b) đình chỉ hoặc loại bỏ các sản phẩm bảo hiểm là Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện và những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến số dặm Asia Miles mà Hội viên tích lũy được trước khi có thay đổi đó.
 1. Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị phải được theo dõi bằng Thiết bị Theo dõi Được phép và các Thiết bị Theo dõi Được phép khác nhau có thể theo dõi các Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị khác nhau.  Người tham gia Hành trình Sống khỏe phải Liên kết Thiết bị Theo dõi Được phép với tài khoản Cathay của mình trên Ứng dụng Cathay để ghi lại hoạt động thể chất để thực hiện Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị, và chỉ các Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị được theo dõi trên Thiết bị Theo dõi Được phép mới đủ điều kiện để tích lũy dặm Asia Miles trên Hành trình Sống khỏe.
 2. AML không chịu trách nhiệm về các Thiết bị Theo dõi Được phép (bao gồm Liên kết các Thiết bị Theo dõi Được phép với Ứng dụng Cathay) và/hoặc bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, nội dung hoặc các tài nguyên nào khác được cung cấp liên quan đến Thiết bị Theo dõi Được phép ("Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba"), bao gồm cả độ chính xác, độ tin cậy, tình trạng sẵn có, khả năng truy cập, hiệu quả hoặc sử dụng chính xác của Người tham gia Hành trình Sống khỏe đối với Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba, hoặc bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba mà Người tham gia Hành trình Sống khỏe phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 3. Người tham gia Hành trình Sống khỏe chịu trách nhiệm đọc và đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho việc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bên thứ ba.
 4. Người tham gia Hành trình Sống khỏe phải đảm bảo rằng mình đang sử dụng phiên bản hiện hành của Ứng dụng Cathay và Thiết bị Theo dõi Được phép để tích lũy dặm Asia Miles thông qua việc Hoàn thành các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles.
 5. Nếu một Người tham gia Hành trình Sống khỏe đã Liên kết nhiều Thiết bị Theo dõi Được phép với tài khoản Hội viên của mình trên Ứng dụng Cathay vào bất kỳ thời điểm nào, dữ liệu được sử dụng để đánh giá tiến độ Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị sẽ là dữ liệu từ Thiết bị Theo dõi Được phép đo lường số liệu cao nhất cho Hoạt động đó.
 6. AML không chịu trách nhiệm Liên kết các Thiết bị Theo dõi Được phép với tài khoản Cathay của Hội viên trên Ứng dụng Cathay, bao gồm bất kỳ vấn đề nào về mạng hoặc kết nối, và bất kỳ sự sai lỗi hoặc chậm trễ nào trong việc Liên kết các Thiết bị Theo dõi Được phép với tài khoản Cathay của Hội viên trên Ứng dụng Cathay có thể dẫn đến việc Hội viên Hành trình Sống khỏe không Hoàn thành các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles và/hoặc không tích lũy được dặm Asia Miles để Hoàn thành các Hoạt động Tích lũy dặm Asia Miles.
 1. Hành trình Sống khỏe (bao gồm bất kỳ bài báo nào liên quan đến sức khỏe, y tế, thể dục hoặc sống khỏe hoặc bất kỳ nội dung nào khác có trên Ứng dụng Cathay hoặc trang web của Cathay) không nhằm mục đích và sẽ không được coi là tư vấn y tế hoặc sức khỏe dưới bất kỳ hình thức nào.  Hội viên nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế hoặc sức khỏe của mình trước khi tham gia Hành trình Sống khỏe, bắt đầu bất kỳ hoạt động thể chất mới nào (bao gồm bất kỳ Hoạt động nào trong Hành trình Sống khỏe) hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chế độ ăn uống, nhất là người đang mang thai, trên 65 tuổi, có bệnh tật hoặc vấn đề sức khỏe từ trước.
 2. Nếu quý khách gặp vấn đề về y tế, sức khỏe hoặc trường hợp khẩn cấp nào, hãy ngừng tham gia Hành trình Sống khỏe (bao gồm tất cả các Hoạt động) và tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.  AML và CPA Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc y tế, thương tích và/hoặc tử vong nào có thể phát sinh từ việc quý khách tham gia Hành trình Sống khỏe (bao gồm bất kỳ Hoạt động nào) hoặc từ bất kỳ chương trình, tư vấn, sản phẩm, thông tin hoặc sự kiện nào mà quý khách biết được thông qua Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay.  Nếu quý khách tham gia vào bất kỳ Hoạt động nào hoặc bất kỳ chương trình tập thể dục hoặc sức khỏe nào khác mà quý khách nhận được hoặc tìm hiểu thông qua Hành trình Sống khỏe, quý khách cần đồng ý rằng sẽ tự chịu rủi ro và tự nguyện tham gia vào các hoạt động này.
 3. Tất cả các bài viết liên quan đến sức khỏe, y tế, thể dục hoặc chăm sóc sức khỏe và bất kỳ nội dung nào khác trên Ứng dụng Cathay hoặc Trang web được cung cấp bởi các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và bất kỳ ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin khác được thể hiện hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba tương ứng và không phải bởi AML.  AML hoặc các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba của AML không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ nội dung nào, cũng như tính thương mại hoặc tính phù hợp của nội dung đó cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.  
 4. Các Điều khoản và Điều kiện này cũng sẽ áp dụng cho các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe.  Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 1. Để tích lũy dặm Asia Miles khi giao dịch ăn uống, Hội viên cần xuất trình các giấy tờ sau tại thời điểm thanh toán:
  a. Ứng dụng Asia Miles by Cathay khi sử dụng tùy chọn thanh toán bằng Miles Plus Cash; hoặc
  b. Thẻ Hội viên (thẻ cứng hoặc kỹ thuật số) hoặc mã QR được tạo bởi Ứng dụng OpenRice (khi tài khoản Chương trình Hội viên của Cathay được đăng ký theo tài khoản OpenRice).
 2. Hội viên sẽ nhận được 200 Asia Miles như một phần thưởng chào mừng cho lần giao dịch đầu tiên tại Đối tác Ăn uống. Phần thưởng chào mừng sẽ được ghi có vào tài khoản Cathay liên quan sau 4 đến 6 tuần kể từ khi hoàn thành giao dịch ăn uống đủ điều kiện đầu tiên.
 3. Asia Miles tích lũy được dựa trên tổng số tiền chi tiêu, bao gồm phí dịch vụ, thuế và tiền boa.
 4. Hội viên có thể tích lũy 4 HKD = 1 Asia Miles cho các giao dịch ăn uống đủ điều kiện, với mức chi tiêu tối đa 10.000 HKD tại các Đối tác Ẩm thực ở Hong Kong. Vui lòng tham khảo Trang Ăn uống để biết chi tiết.
 5. Chủ thẻ của Standard Chartered Cathay Mastercard® có thể tích lũy 4 HKD = 1 Asia Miles đối với chi tiêu đủ điều kiện tại Đối tác Ăn uống, cộng với 4 HKD = 1 điểm thưởng ăn uống Asia Miles khi thanh toán bằng thẻ của họ, nâng tổng số lên HKD4 = 2 Asia Miles. Vui lòng tham khảo Trang Thanh toán để biết chi tiết.
 6. Nếu việc thanh toán được thực hiện bằng thẻ tính phí/tín dụng, tên do Hội viên cung cấp phải khớp với tên trên thẻ tính phí/tín dụng. Không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng của người khác.
 7. Hội viên phải ăn uống và thanh toán tại địa điểm theo quy định của Đối tác Ăn uống mới được tích dặm Asia Miles. Hội viên lưu trú tại khách sạn và ăn uống tại cơ sở Đối tác Ăn uống tại khách sạn đó sẽ phải thanh toán riêng cho Đối tác Ăn uống mới được tích lũy dặm Asia Miles.
 8. Hội viên có trách nhiệm kiểm tra chi tiết hóa đơn ăn uống của mình trên Ứng dụng OpenRice hoặc hóa đơn in điện tử của nhà hàng để đảm bảo tính chính xác trước khi rời khỏi Đối tác Ăn uống và giữ lại bản chính của khách hàng để đảm bảo rằng số tiền, tên của Hội viên trên hóa đơn ăn uống được in một cách chính xác. Đối với các Hội viên chọn tích lũy dặm Asia Miles thông qua Ứng dụng Asia Miles by Cathay hoặc Ứng dụng OpenRice, Hội viên có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin chi tiết trong email xác nhận. AML và CPA không chịu trách nhiệm về yêu cầu cộng dặm Asia Miles trong trường hợp mất hóa đơn ăn uống gốc, hóa đơn in điện tử của nhà hàng hoặc email xác nhận và/hoặc không trình thẻ Hội viên khi thanh toán.
 9. Chỉ xuất một hóa đơn ăn uống hoặc hóa đơn in điện tử của nhà hàng kèm theo mã số Hội viên và tên Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay cho mỗi hóa đơn nhà hàng hoặc giao dịch ăn uống. Hội viên chọn tích lũy dặm Asia Miles thông qua Ứng dụng Asia Miles Cathay hoặc Ứng dụng OpenRice sẽ chỉ nhận được một email xác nhận tại thời điểm yêu cầu.
 10. Hội viên không được cộng dặm Asia Miles khi kết hợp với một số chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá liên quan đến Đối tác Ăn uống. Hội viên nên kiểm tra với (các) Đối tác Ăn uống liên quan trước khi ăn uống.
 11. Đối tác Ăn uống có thể áp dụng các điều khoản và điều kiện bổ sung liên quan đến sự sẵn có và hội đủ điều kiện tích lũy dặm Asia Miles.
 12. Nếu Hội viên không thể tích lũy dặm Asia Miles thông qua Ứng dụng Asia Miles by Cathay và Ứng dụng OpenRice vì bất kỳ lý do nào dưới đây, Đối tác Ăn uống sẽ cung cấp các cách thức cộng dặm Asia Miles thay thế, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp cho Hội viên hóa đơn ăn uống:
  a. Tạm dừng hoạt động hệ thống, đã được Chương trình Hội viên Cathay thông báo trước;
  b. Lỗi trong hoạt động hệ thống do sự cố;
  c. Ứng dụng Asia Miles by Cathay và/hoặc Ứng dụng OpenRice không có sẵn; hoặc
  d. Ứng dụng Asia Miles by Cathay và/hoặc Ứng dụng OpenRice bị lỗi do sự cố;
  e. Hệ thống của AML, CPA và/hoặc OpenRice bị lỗi.
 13. Để khiếu nại về số dặm Asia Miles bị thiếu, Hội viên phải hoàn thành Yêu cầu Bổ sung Dặm Asia Miles Tính thiếu theo mẫu trực tuyến, cùng với hóa đơn ăn uống, hóa đơn in điện tử gốc của nhà hàng có mã số Hội viên và tên Hội viên in sẵn, và/hoặc email xác nhận. Chỉ bản gốc hoặc bản sao điện tử rõ ràng mới được xử lý. Các yêu cầu về bổ sung số dặm Asia Miles cộng thiếu phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao dịch ăn uống.
 14. Mã QR được tạo bởi Ứng dụng OpenRice chỉ có sẵn cho các Hội viên tích lũy dặm Asia Miles thông qua các Đối tác Ăn uống đủ điều kiện tại Hong Kong.
 15. Hội viên phải kết nối tài khoản Ứng dụng Asia Miles by Cathay với Tài khoản OpenRice để a. thực hiện đặt chỗ trên Ứng dụng OpenRice và tích lũy số dặm Asia Miles liên quan đến ăn uống ở cơ sở Đối tác Ăn uống đó; và/hoặc b. sử dụng chức năng thanh toán Miles Plus Cash trên Ứng dụng Asia Miles by Cathay.
 16. Hội viên kết nối tài khoản Ứng dụng Asia Miles by Cathay với Tài khoản OpenRice của mình cần xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của mình được thu thập một cách tự nguyện và có sự chấp thuận để AML, CPA và OpenRice lưu trữ, chuyển giao và sử dụng.
 17. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng OpenRice để đặt bàn với Đối tác Ăn uống hoặc thanh toán ăn uống bằng Miles Plus Cash trên ứng dụng Asia Miles Cathay, Hội viên xác nhận và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ của OpenRice, Điều khoản và Điều kiện Đặt bàn cho Người dùng nói chung và Tuyên bố về Chính sách Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư).
 18. Hội viên có thể hủy liên kết tài khoản Ứng dụng Asia Miles by Cathay của mình khỏi Tài khoản OpenRice bằng cách nhấp vào đây để gửi yêu cầu. Yêu cầu của Hội viên sẽ được xử lý trong thời hạn 7 ngày làm việc.
 19. Hội viên có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện khác của AML, CPA và/hoặc Đối tác Ăn uống.
 1. Chỉ chủ thẻ chính ("Chủ thẻ") của thẻ tín dụng thuộc Chương trình Hội viên Cathay Pacific/Cathay mới được hưởng các Đặc quyền về thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles.
 2. Để xem xét các thông tin liên quan đến thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles, Hội viên phải gọi đến Trung tâm Chăm sóc Khách hàng.
 3. Quý khách có thể truy cập các đặc quyền thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles sau đây trên Trang Thẻ tín dụng:
  a. Giảm giá 10% cho bữa ăn uống đủ điều kiện được phản ánh trên các mục đủ điều kiện khi Hội viên đăng nhập vào tài khoản của mình;
  b. Giảm giá 10% cho các mặt hàng trên Cathay Shop được phản ánh trên trang thanh toán của Cathay Shop khi thanh toán; và
  c. Hội viên đủ điều kiện đổi thưởng thẻ vào phòng chờ có thể xem thông tin này trên trang đổi thưởng.
 4. Trong trường hợp có tranh chấp, AML có quyền quyết định cuối cùng.
 1. Chủ thẻ có thể được ưu tiên đổi thưởng trong 2 ngày hoặc 3 ngày (tùy thuộc vào thẻ tín dụng đồng thương hiệu Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles liên quan) khi đặt đổi thưởng Phần thưởng Chuyến bay giảm giá trực tuyến lựa chọn, tùy theo thời gian cụ thể.  
 2. Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Chương trình Hội viên Cathay liên quan đến việc đổi Phần thưởng Chuyến bay đó sẽ được áp dụng cho việc Ưu tiên Đổi thưởng Phần thưởng Chuyến bay giảm giá.
 3. Để áp dụng khuyến mại giảm giá này, bất kỳ thay đổi nào phát sinh (như đặt chỗ lại, xuất lại vé hoặc hoàn tiền) phải được thực hiện trong khoảng thời gian đặt đổi thưởng khuyến mại. Các thay đổi sẽ do bộ phận Chăm sóc Khách hàng xử lý, và có áp dụng phí dịch vụ. Khoản phí này có thể được AML thay đổi theo thời điểm. 
 4. Các khoản thuế và phí của chính phủ, các cơ quan khác hoặc của đơn vị khai thác sân bay, các khoản phí bổ sung của hãng vận chuyển và các khoản phụ phí sẽ được áp dụng. Số dặm Asia Miles yêu cầu thực tế, các khoản thuế/phí của chính phủ và sân bay và tất cả các khoản phụ phí của hãng vận chuyển đối với tất cả các hành khách sẽ được thông báo tại thời điểm đặt chỗ.
 5. Việc đổi thưởng ưu tiên đối với Phần thưởng Chuyến bay giảm giá sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. 
 6. Không áp dụng danh sách chờ.
 7. Không áp dụng hành trình vòng mở.
 8. Không áp dụng đặt chỗ lại, hoàn tiền hoặc xuất lại vé đã sử dụng một phần.
 9. Không được sử dụng ưu đãi này cùng bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác.
 1. Các thẻ tín dụng đồng thương hiệu Asia Miles/Cathay Pacific/Cathay được lựa chọn đủ điều kiện để được Đổi thưởng Giảm giá cho Phần thưởng Du lịch có sẵn trên Trang Thẻ Tín dụng.
 2. Chủ thẻ có thể được giảm giá 10% cho tất cả các Phần thưởng Khách sạn, Thuê xe và Trải nghiệm trên trang travel.asiamiles.com. Phần thưởng Khách sạn, Thuê xe và Trải nghiệm do Asia Miles Travel Services Limited (Giấy phép số 353953) thu xếp.
 3. Tất cả các điều khoản trong phần “Đổi thưởng Phần thưởng Khách sạn, Thuê xe và Trải nghiệm” sẽ được áp dụng cho phần “Đổi thưởng Giảm giá cho Phần thưởng Du lịch”.
 1. Các thẻ tín dụng đồng thương hiệu Asia Miles/Cathay Pacific/Cathay được lựa chọn đủ điều kiện để được Đổi thưởng Giảm giá cho Phần thưởng Ăn uống có sẵn trên Trang Thẻ Tín dụng.
 2. Tất cả các điều khoản trong mục “Đổi thưởng Phần thưởng Phong cách sống - Điều kiện chung” sẽ được áp dụng cho "Đổi thưởng Giảm giá cho Phần thưởng Ăn uống".
 3. Chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu đủ điều kiện có thể đổi dặm Asia Miles của mình bằng cách chọn  Phần thưởng Ăn uống  qua Cathay Shop.  Mức giảm giá sẽ được tự động áp dụng tại thời điểm đổi Phần thưởng Ăn Uống khi đăng nhập vào trang web Phần thưởng Phong cách sống.
 4. Việc Đổi thưởng Giảm giá cho Phần thưởng Ăn uống chỉ áp dụng cho một số Phần thưởng Ăn uống theo quy định của AML. AML cũng sẽ quy định số dặm Asia Miles và mức giảm giá cần thiết để đổi bất kỳ Phần thưởng Ăn uống cụ thể nào theo quyết định riêng của mình.
 5. Chỉ áp dụng đối với đổi thưởng theo Chương trình Hội viên của Cathay được hoàn tất trên Cathay Shop.
 6. Tất cả các giao dịch không được hoàn lại, không thể thay đổi và không được chuyển nhượng.
 7. Không được sử dụng ưu đãi này cùng bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác, trừ khi có quy định khác.
 1. Tất cả các điều khoản trong phần “Ăn uống & Tiệc tùng của Chương trình Hội viên Cathay” sẽ được áp dụng cho “Đặc quyền về Ăn uống (áp dụng cho Chủ thẻ tín dụng Standard Chartered Cathay Mastercard)”.
 2. Ngoài đề xuất cộng Dặm Tích lũy cho bữa ăn như quy định tại Điều 7 của mục “Bữa ăn” ở trên, chủ thẻ tín dụng Standard Chartered Cathay Mastercard có thể tích lũy 4 HKD = 1 Asia Miles khi ăn tối tại cơ sở của các Đối tác Ăn uống của chúng tôi ở Hồng Kông, và thêm 4 HKD = 1 Asia Miles khi ăn uống vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hoặc Chủ nhật.  Bất kể nội dung trên, đối với các khoản thanh toán bằng cách sử dụng Miles Plus Cash, Hội viên liên kết thẻ tín dụng Standard Chartered Cathay Mastercard với ứng dụng Cathay và sử dụng chức năng thanh toán Miles Plus Cash trên ứng dụng Cathay sẽ tích lũy thêm dặm Asia Miles như được nêu trong điều khoản này.  
 3. Chủ thẻ có thể được giảm giá 10% cho tất cả các lần đổi thưởng ăn uống khi sử dụng tính năng thanh toán Miles Plus Cash trên Ứng dụng Cathay.  Tuy nhiên, ưu đãi này cũng không áp dụng cho việc đổi thưởng ăn uống trên Cathay Shop.  
 4. Tất cả các giao dịch không được hoàn lại, không thể thay đổi và không được chuyển nhượng.
 5. Không được sử dụng ưu đãi này cùng bất kỳ ưu đãi khuyến mãi nào khác, trừ khi có quy định khác.
 1. Chủ thẻ của một số loại thẻ  tín dụng đồng thương hiệu Cathay Pacific có thể được giảm 10% phí cho việc “Gia hạn Dặm thưởng”,  “Chuyển Dặm thưởng” và  “Dặm thưởng Quà tặng” khi thanh toán bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu do Chủ thẻ nắm giữ. Vui lòng xem Trang Thẻ tín dụng để biết thêm chi tiết. 
 2. Chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu Asia Miles có thể được giảm 20% phí cho việc “Gia hạn Dặm thưởng”,   “Chuyển Dặm thưởng” và “Dặm thưởng Quà tặng” khi thanh toán bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu do Chủ thẻ nắm giữ. Vui lòng xem Trang Thẻ tín dụng để biết thêm chi tiết.
 3. Để được mức giảm giá trên, Chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu phải là người Chuyển Dặm thưởng, người yêu cầu Gia hạn Dặm thưởng hoặc người mua/người tặng Dặm thưởng Quà tặng.
 4. Các mục “Chuyển Dặm thưởng”, “Gia hạn Dặm” và “Dặm thưởng Quà tặng” trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được áp dụng.
 1. Đôi khi Hội viên có thể tặng số dặm Asia Miles đã tích lũy cho các tổ chức từ thiện được AML chỉ định, và được phép tài trợ tối thiểu cho mỗi tổ chức từ thiện là 10.000 dặm Asia Miles cộng với các số gia 5.000 dặm Asia Miles. Đối với chương trình FLY greener, sự đóng góp của Chương trình Hội viên Cathay được tính toán dựa vào độ dài hành trình và hạng ghế của quý khách hoặc một lần với phạm vi đổi thưởng từ 100 đến 999.999 dặm Asia Miles. 
 2. Tổng giá trị số dặm Asia Miles để quyên góp không được vượt quá tổng số dặm Asia Miles đã tích lũy và có sẵn trong tài khoản của Hội viên tại thời điểm yêu cầu.
 3. Chỉ Hội viên mới có thể quyên góp dặm Asia Miles cho từ thiện, và chức năng này không áp dụng cho Người được đề cử.
 4. Hội viên không được phép quyên góp dặm Asia Miles cho cá nhân một Hội viên khác.
 5. Dặm Asia Miles không có giá trị tiền mặt và không được khấu trừ thuế.
 6. AML sẽ không thu bất kỳ khoản phí quản lý nào đối với các khoản quyên góp từ thiện hoặc đóng góp cho chương trình FLY greener bằng dặm Asia Miles. Hội viên cần chờ 7 ngày để số dặm Asia Miles được khấu trừ từ tài khoản của mình. Sau đó, khoản quyên góp hoặc đóng góp sẽ được phản ánh trong báo cáo sao kê của Hội viên như một hoạt động đổi thưởng.
 7. Mọi khoản quyên góp sẽ được xem là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi sau khi số dặm Asia Miles được trừ khỏi tài khoản.
 1. Dặm thưởng Quà tặng của Asia Miles chỉ dành cho Hội viên (cả người tặng và người nhận), có tối thiểu một giao dịch tích lũy dặm Asia Miles hợp lệ được ghi trong tài khoản của họ trong 12 tháng qua.
 2. Số Dặm thưởng Quà tặng được bán thành các khối 500 dặm Asia Miles có tính phí, với mức mua tối thiểu là 1.000 dặm Asia Miles. Một khoản phí dịch vụ sẽ được tính cho mỗi lần mua. Các khoản phí này có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng xem Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng.
 3. Trong mỗi năm dương lịch, một Hội viên có thể mua tối đa 15.000 dặm Asia Miles cho tài khoản của mình và nhận tối đa 30.000 dặm Asia Miles từ một bên thứ ba.
 4. Số Dặm thưởng Quà tặng sẽ được chuyển vào tài khoản của người nhận trong vòng 24 giờ kể từ khi giao dịch.
 5. Tất cả các giao dịch không được hoàn lại, không thể thay đổi và không được chuyển nhượng.
 1. Hội viên có 70% số dặm Asia Miles cần thiết để đổi Phần thưởng Chuyến bay hoặc Phần thưởng Du lịch có thể mua 30% còn lại trong các khối 2.000 dặm Asia Miles bằng cách trả phí ("Nạp thêm"). Các khoản phí này có thể được AML thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng xem Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí để biết mức phí áp dụng.
 2. Một Hội viên chỉ có thể mua dặm Asia Miles để Nạp thêm tại thời điểm yêu cầu Phần thưởng.
 3. Không hoàn lại tiền cho dặm Asia Miles đã mua cho các giao dịch Nạp thêm dặm.
 4. Số dặm Asia Miles đang có trong tài khoản của Hội viên sẽ được sử dụng trước khi sử dụng số dặm Asia Miles Nạp thêm để đổi Phần thưởng. 
 5. Tất cả số dặm Asia Miles đã mua nhưng chưa sử dụng để đổi Phần thưởng sẽ vẫn ở trong tài khoản của Hội viên. Số dặm Asia Miles còn lại đã mua trong giao dịch Nạp thêm Dặm Thưởng không được vượt quá 2.000 dặm Asia Miles.
 6. Giao dịch mua dặm Asia Miles sẽ được xác nhận trên báo cáo sao kê của Hội viên là mua hàng hóa.
 7. Tùy chọn Nạp thêm có sẵn cho cả Phần thưởng chuyến bay và Phần thưởng Du lịch, nhưng không áp dụng cho bất kỳ loại đổi thưởng nào khác.
 1. Dặm Asia Miles có thể được chuyển vào tài khoản của bất kỳ Người được đề cử của Nhóm Đổi Thưởng nào đã chọn và tùy thuộc vào việc thanh toán phí dịch vụ và AML có thể thay đổi khoản phí đó tùy từng thời điểm. Để biết thêm chi tiết về phí dịch vụ, vui lòng tham khảo Trang Phí Dịch vụ Tùy chọn. Asia Miles được chuyển nhượng có giá trị trong 18 tháng kể từ ngày chuyển, và để tránh nhầm lẫn, quý khách phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện về gia hạn dặm Asia Miles nêu trên. 
 2. Số Dặm Tích lũy theo hệ thống dựa trên thời gian có thể được gia hạn sang hệ thống dựa trên hoạt động mới trong phạm vi gia hạn số dặm bay tùy thuộc vào việc thanh toán phí dịch vụ. Khoản phí này có thể được AML thay đổi theo thời điểm. Để biết thêm chi tiết về phí dịch vụ, vui lòng tham khảo Dịch vụ tùy chọn và Phí. Dặm tích lũy được theo hệ thống dựa trên hoạt động mới không thể được gia hạn.
 3. Tất cả các giao dịch chuyển Dặm Asia Miles không được hoàn lại và không thể thay đổi.

Thông tin chung

Các Điều khoản được định nghĩa

Định nghĩa

"Hoạt động"

Có nghĩa là bất kỳ hoạt động, thử thách, sự kiện, đánh giá hoặc khuyến mãi nào trong Hành trình Sống khỏe có sẵn trên Ứng dụng Cathay dành cho Hội viên tham gia Hành trình Sống khỏe cần hoàn thành, bao gồm cả các Hoạt động được Theo dõi.

"Đối tác Hàng không"

Nghĩa là các hãng hàng không mà AML và/hoặc CPA đã thu xếp để các Hội viên tích lũy dặm Asia Miles bằng cách bay hoặc sử dụng các dịch vụ của các hãng hàng không đó mà AML và/hoặc CPA có thể thay đổi tùy từng thời điểm và để các Hội viên đổi thưởng các chuyến bay do Đối tác Hàng không sử dụng Asia Miles tiếp thị và điều hành.

"Phần thưởng Nâng hạng tại Sân bay"

Nghĩa là một Phần thưởng Nâng hạng được yêu cầu và thực hiện tại sân bay.

"Luật áp dụng"

Có nghĩa là tất cả các luật hiện hành của bất kỳ khu vực tài phán nào (bao gồm bất kỳ sửa đổi nào có thể được thực hiện theo thời gian), gồm các sắc lệnh, quy định, bản án, nghị định, chỉ thị, văn bản và mệnh lệnh, hoặc các hành động tương tự của bất kỳ Cơ quan quản lý nào và các quy tắc, quy định, lệnh, giải thích và giấy phép của bất kỳ Cơ quan quản lý nào, đôi khi có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; và (b) bất kỳ giấy phép, ủy quyền, chứng nhận, quy tắc thực hành, quy tắc ứng xử hoặc yêu cầu khác có hiệu lực đối với một bên.

 

"Phòng chờ tại Sảnh đến"

Nghĩa là (các) phòng chờ tại sân bay đến của CPA có thể nằm trong một sân bay.

"Asia Miles" hoặc "Dặm" hoặc "Dặm thưởng"

là đơn vị đo lường của Chương trình Hội viên Cathay, số dặm Asia Miles thưởng các Hội viên tham gia du lịch hàng không, dịch vụ và sản phẩm hàng không đã mua hoặc sử dụng dịch vụ và các sản phẩm tham gia do AML toàn quyền quyết định.

"Hoạt động Tích lũy Dặm Asia Miles"

Được định nghĩa như nêu tại phần “Tích lũy Dặm Asia Miles” trong các điều khoản và điều kiện của Hành trình Sống khỏe.

"Phần thưởng"

Có nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi AML, CPA, các hãng hàng không thuộc Liên minh Oneworld hoặc Đối tác đã được AML chỉ định là đủ điều kiện để Hội viên nhận thưởng thông qua đổi thưởng Dặm Asia Miles bao gồm Phần thưởng Phong cách sống, Phần thưởng Ăn uống và Phần thưởng Chuyến bay theo các Điều khoản và Điều kiện này.

"Đối tác Tiệc"

Nghĩa là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiệc mà AML và/hoặc CPA đã sắp xếp để các Hội viên tích lũy dặm Asia Miles bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp đó, có thể được AML và/hoặc CPA thay đổi tùy từng thời điểm.

"Nâng hạng đặt trước"

Nghĩa là quyền lợi cho phép Hội viên đủ điều kiện nâng hạng vé của mình lên hạng tiếp theo theo các Điều khoản và Điều kiện này.

"Tiền mặt"

Nghĩa là tiền mặt bằng một loại tiền tệ được AML chấp nhận.

"Ứng dụng Cathay"

Nghĩa là ứng dụng di động về phong cách sống của Cathay.

"Chương trình Hội viên Cathay"

Nghĩa là Phần thưởng du lịch và phong cách sống và chương trình quan hệ thuộc sở hữu của CPA, và được điều hành và quản lý bởi AML và CPA.

"Ứng dụng Cathay Pacific"

Nghĩa là ứng dụng di động du lịch của Cathay Pacific Airways.

"Cathay Shop"

Nghĩa là lifestyle.asiamiles.com.

"Cigna"

Nghĩa là Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited và/hoặc Cigna Worldwide General Insurance Company Limited.

"Phần thưởng cho Người đi cùng" hoặc "Phần thưởng Vé cho người đi cùng" hoặc "Vé cho người đi cùng"

Nghĩa là bất kỳ vé máy bay của người đi cùng đủ điều kiện nào do CPA hoặc một Đối tác Hàng không xuất khi Hội viên đổi số dặm Asia Miles cần thiết hoặc khi đổi thưởng vé máy bay cho người đi cùng do CPA hoặc một Đối tác Hàng không xuất khi Hội viên mua vé Hạng Nhất hoặc Hạng Thương gia từ CPA hoặc một Đối tác Hàng không. 

"Hoàn thành một Hoạt động", "Hoàn thành" hoặc "Đã Hoàn thành"

Nghĩa là người tham gia Hành trình Sống khỏe đã hoàn thành một Hoạt động theo bất kỳ yêu cầu, điều khoản và điều kiện nào như được AML thông báo tại thời điểm tham gia Hoạt động đó.

"Tập đoàn CPA"

Nghĩa là CPA, AML và mỗi tổ chức được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với AML.

"Trang Thẻ Tín dụng"

Nghĩa là trang pay.cathaypacific.com.

"Chăm sóc Khách hàng" hoặc "Bộ phận Chăm sóc Khách hàng"

Nghĩa là trung tâm dịch vụ khách hàng của Chương trình Hội viên Cathay. Vui lòng tham khảo Trang web để biết chi tiết liên hệ của bộ phận Chăm sóc Khách hàng. 

"Thiết bị"

Nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị nào khác như được AML thông báo theo từng thời điểm.

"Các Hoạt động được Theo dõi trên Thiết bị"

Nghĩa là các hoạt động có thể được theo dõi bằng một Thiết bị Theo dõi Được phép mà đôi khi có thể được AML xác định và thông báo cho các Hội viên liên quan đến các Hoạt động của Hành trình Sống khỏe, nếu áp dụng.

"Trang Ăn uống"

Nghĩa là trang dining.cathaypacific.com.

"Đối tác Ăn uống"

Nghĩa là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống, trừ các Đối tác Tiệc, mà AML và/hoặc CPA đã sắp xếp để các Hội viên tích lũy dặm Asia Miles bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp đó, có thể được AML và/hoặc CPA thay đổi tùy từng thời điểm.

"Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao"

Nghĩa là Hội viên tuân thủ các yêu cầu được quy định trong việc Tham gia Hành trình Sống khỏe của các điều khoản và điều kiện này, được đăng ký tham gia Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay và AML đã được Cigna thông báo rằng Hội viên đó được bảo hiểm theo một hoặc nhiều Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện và vẫn được duy trì bảo hiểm theo một hoặc nhiều Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện tại mọi thời điểm trong quá trình tham gia.

"Sản phẩm Bảo hiểm Đủ điều kiện"

Nghĩa là các sản phẩm bảo hiểm do Cigna bảo hiểm và được nêu trên Ứng dụng Cathay và/hoặc Trang web và/hoặc thông báo cho Hội viên, có thể được thay đổi tùy từng thời điểm và không bị AML đình chỉ hoặc loại bỏ.

"Phần thưởng Chuyến bay"

Có nghĩa là bất kỳ vé máy bay, Phần thưởng Nâng hạng hoặc Phần thưởng cho Người đi cùng nào  do CPA hoặc một Đối tác Hàng không cấp khi đổi thưởng số dặm Asia Miles yêu cầu của một Hội viên.

"Trang Phần thưởng Chuyến bay"

Nghĩa là trang flights.cathaypacific.com.

"Gian lận"

Nghĩa là gian lận, không trung thực và lừa đảo, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cố ý cung cấp thông tin không chính xác để tích lũy dặm Asia Miles;
 • Cung cấp tài liệu giả;
 • Cố gắng tích dặm Asia Miles cho các chuyến bay của bất kỳ người nào khác ngoài Hội viên;
 • Bán, trao đổi và/hoặc mua dặm Asia Miles hoặc Phần thưởng, bao gồm cố gắng bán hoặc chuyển nhượng dặm Asia Miles hoặc Phần thưởng bằng các phương tiện bán hàng hoặc đấu giá trên nền tảng internet; hoặc
 • Cố ý hưởng lợi từ hành vi Gian lận hoặc Hành vi Sai trái của một Hội viên hoặc cá nhân khác.

"Dặm thưởng Quà tặng"

 Nghĩa là Hội viên mua dặm Asia Miles cho bản thân, Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng của họ hoặc Hội viên Asia Miles khác.

"Khoảng cách Vòng tròn Lớn"

Nghĩa là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dọc theo bề mặt trái đất.

"HK Express"

Nghĩa là Hong Kong Express. 

"HKD" hoặc "HK$"

Nghĩa là đô la Hồng Kông, đơn vị tiền tệ chính thức của Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Phần thưởng Phong cách sống"

Nghĩa là các sản phẩm, dịch vụ hoặc phiếu giảm giá mà một Hội viên có thể nhận được thông qua Cathay Shop theo các Điều khoản và Điều kiện này.

"""Liên kết"

Nghĩa là liên kết một Thiết bị Theo dõi Được phép với Ứng dụng Cathay và đồng bộ hóa dữ liệu hoạt động với Ứng dụng Cathay.

"Tiếp thị và Khai thác" hoặc "Chuyến bay được Tiếp thị và Khai thác"

Nghĩa là các chuyến bay được bán bởi hãng hàng không khai thác máy bay mang tên của hãng hàng không trên máy bay. Ví dụ, Chuyến bay do CPA Tiếp thị và Khai thác là chuyến bay do CPA bán với số hiệu chuyến bay của CPA và được CPA khai thác.

"Hội viên", "quý khách", "của quý khách"

Nghĩa là bất kỳ người nào là Hội viên của Chương trình Hội viên Cathay.

"Tư cách Hội viên"

Nghĩa là tư cách Hội viên của mỗi Hội viên trong Chương trình Hội viên Cathay.

"Thẻ Hội viên"

Nghĩa là thẻ Hội viên cứng và/hoặc kỹ thuật số của Hội viên.

"Hội viên Tạm dừng Hoạt động"

Nghĩa là khoảng thời gian mà tư cách Hội viên của một Hội viên tạm thời bị dừng theo các Điều khoản và Điều kiện này. 

"Thời hạn Hội viên"

Nghĩa là khoảng thời gian 12 tháng bắt đầu từ ngày mở tài khoản Hội viên của Hội viên lần đầu tiên hoặc bất kỳ ngày tròn năm tiếp theo nào của ngày đó, tùy từng trường hợp.

"Quyền lợi giữa Hạng" 

Nghĩa là các quyền lợi bổ sung có sẵn cho một Hội viên khi Hội viên đó đạt được số Status Points yêu cầu trong mỗi Hạng. 

"Miles Plus Cash"

Nghĩa là tùy chọn để các Hội viên đổi một số sản phẩm và dịch vụ nhất định bằng cách sử dụng: (i) kết hợp một số Dặm thưởng nhất định và một số tiền mặt nhất định; (ii) chỉ bằng Dặm thưởng; hoặc (iii) chỉ bằng tiền mặt.

"Hành vi sai trái"

Nghĩa là hành vi sai trái và hành vi không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đăng ký Hội viên trùng lặp;
 • Không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các điều khoản và điều kiện của Đối tác;
 • Không tuân thủ các Điều kiện Chung về Vận chuyển Hành khách và Hành lý của CPA và/hoặc Đối tác (được sửa đổi theo từng thời điểm); hoặc
 • Cố gắng có được dặm Asia Miles hoặc Phần thưởng bằng cách Gian lận.

"Mẫu Yêu cầu Bổ sung Dặm Asia Miles Tính thiếu"

Nghĩa là biểu mẫu trực tuyến để Hội viên gửi yêu cầu nếu muốn thực hiện khiếu nại liên quan đến bất kỳ số dặm Asia Miles nào mà họ có quyền được hưởng nhưng chưa được cộng vào tài khoản Hội viên. Mẫu có tại đây.

"Hoạt động Không được Theo dõi trên Thiết bị"

Nghĩa là bất kỳ hoạt động nào phải được Hội viên đăng nhập thủ công liên quan đến việc Hội viên tham gia vào Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay, như được AML quyết định và thông báo theo thời điểm.

"Liên minh" oneworld hoặc "oneworld"

Nghĩa là liên minh hàng không oneworld.

"Phần thưởng của nhiều hãng vận chuyển oneworld"

Nghĩa là Phần thưởng Chuyến bay cho một hành trình có ít nhất hai chặng bay với hai hãng hàng không oneworld và CPA là một trong các hãng hàng không của một trong các chặng bay hoặc với ba hãng hàng không oneworld trở lên và CPA là một trong các hãng hàng không của một trong các chặng bay.

"Đối tác Mua sắm Trực tuyến"

Có nghĩa là cathay.com/shop-online-partners.

"OpenRice"

Nghĩa là OpenRice Limited.

"Tài khoản OpenRice"

Nghĩa là người dùng tài khoản phải đăng ký với OpenRice để sử dụng Ứng dụng OpenRice.

"Ứng dụng OpenRice"

Nghĩa là ứng dụng do OpenRice sở hữu và điều hành.

"Trang Dịch vụ Tùy chọn và Phí"

Nghĩa là www.cathaypacific.com/cx/en_HK/optional-services-and-fees.html .

"OTP"

Nghĩa là một chuỗi ký tự số hoặc chữ và số được tạo tự động để xác thực người dùng cho một giao dịch hoặc phiên đăng nhập.

"Đối tác"

Nghĩa là các doanh nghiệp mà AML và/hoặc CPA đã sắp xếp cho Hội viên tích lũy dặm Asia Miles bằng cách sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp đó. Danh sách đầy đủ các Đối tác có sẵn tại Trang web

"Thiết bị Theo dõi Được phép"

Nghĩa là bất kỳ thiết bị nào được AML cho phép thực hiện các hoạt động theo dõi và/hoặc cho phép sử dụng các ứng dụng theo dõi liên quan đến Hành trình Sống khỏe được nêu trên Ứng dụng Cathay và/hoặc Trang web và/hoặc thông báo cho Hội viên và có thể được thay đổi theo thời gian.

"Nhóm Đổi thưởng"

Nghĩa là nhóm Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng của mỗi Hội viên.

"Người được đề cử của Nhóm Đổi thưởng" hoặc "Người được đề cử"

Nghĩa là các cá nhân được một Hội viên đề cử theo phần “Nhóm Đổi thưởng” theo các Điều khoản và Điều kiện này, do đó những người này đủ điều kiện để đổi thưởng dặm Asia Miles của Hội viên đó.

"Cơ quan quản lý"

Nghĩa là bất kỳ cơ quan công quyền nào có thẩm quyền quản lý hoặc giám sát đối với bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh hoặc công việc của bất kỳ tổ chức nào thuộc Tập đoàn CPA.

 

"Phần thưởng Tiêu chuẩn"

Có nghĩa là Phần thưởng Chuyến bay theo biểu phần thưởng tiêu chuẩn các yêu cầu về Dặm Asia Miles trên Trang Phần thưởng Chuyến bay.

"Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn"

Nghĩa là một Hội viên tuân thủ các yêu cầu được quy định trong phần “Tham gia vào Hành trình Sống khỏe” trong các Điều khoản và Điều kiện này và đăng ký tham gia Hành trình Sống khỏe trên Ứng dụng Cathay nhưng không phải là Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao.

"Hạng"

Nghĩa là Hạng của một Hội viên dựa trên bốn Hạng của Chương trình Hội viên Cathay theo các Điều khoản và Điều kiện này.

"Status Points"

Nghĩa là số điểm được cộng cho các Hội viên được phép có tư cách Hội viên đạt được hoặc duy trì Hạng Hội viên.

"Phần thưởng Nâng hạng"

Nghĩa là bất kỳ việc nâng hạng hợp lệ nào cho vé máy bay từ vé hạng thấp hơn lên vé hạng cao hơn do CPA xuất khi đổi số dặm Asia Miles cần thiết của một Hội viên.

"Website"

Nghĩa là www.cathaypacific.com

"Hành trình Sống khỏe"

Nghĩa là hành trình chăm sóc sức khỏe có trên Ứng dụng Cathay cho phép các Hội viên tham gia và các Hoạt động Hoàn thành.

"Người tham gia Hành trình Sống khỏe"

Nghĩa là Hội viên tham gia Hành trình Sống khỏe, bao gồm Người tham gia Hành trình Sống khỏe Tiêu chuẩn và/hoặc Người tham gia Hành trình Sống khỏe Nâng cao, nếu áp dụng.

Bằng văn bản này, Hội viên đảm bảo như sau

 1. rằng Hội viên phải tuân thủ tất cả các luật, quy chế, pháp lệnh và quy định hiện hành liên quan đến việc sử dụng Trang web, Tài liệu và Dịch vụ.
 2. rằng Hội viên sẽ chỉ sử dụng Trang web, Tài liệu và Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc sử dụng Trang web, Tài liệu và Dịch vụ.
 1. AML, CPA và/hoặc các Đối tác không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Hội viên hoặc Người được đề cử hoặc người đồng hành nào đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất cứ loại chi phí nào dù gián tiếp hay do hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến chương trình Hội viên Cathay, việc cung cấp dịch vụ, cung cấp hoặc từ chối cung cấp quyền lợi, Phần thưởng, cho dù tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí đó có gây ra do sơ suất hay không, và AML, CPA và/hoặc các Đối tác có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trường hợp dẫn đến việc bồi thường hay không.
 2. Theo điều 1 của mục "Loại trừ và Hạn chế Trách mhiệm" ở trên và bất kỳ hạn chế nào áp dụng theo Công Ước Warsaw hoặc theo các điều kiện cung cấp dịch vụ du lịch của hãng vận chuyển, trách nhiệm của AML, CPA và/hoặc các đối tác theo hợp đồng, sai lầm hoặc hạn chế khác về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh liên quan đến các hành vi hoặc thiếu sót trong Chương trình Hội viên Cathay bao gồm cung cấp và sử dụng các Phần thưởng, sẽ được giới hạn ở việc cộng lại giá trị của số dặm Asia Miles do Hội viên đổi thưởng liên quan đến vấn đề phát sinh. 
 3. AML sẽ nỗ lực đảm bảo tính sẵn có của sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các Đối tác nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do các Đối tác không cung cấp sản phẩm và dịch vụ đó. Trường hợp Hội viên sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi một Đối tác thì phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Đối tác đó, và AML sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.
 4. Để tránh mọi nghi ngờ, không điều gì trong những điều kiện này sẽ loại trừ trách nhiệm về việc qua đời hoặc thương tích cá nhân do sơ suất. Tất cả các điều khoản dù được mô tả rõ ràng hay ngầm định theo quy chế hoặc mặt khác về phần AML, CPA và/hoặc các Đối tác theo đây đều được loại trừ trong chừng mực tối đa pháp luật cho phép.
 1. Để biết chi tiết về cách xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách, vui lòng tham khảo Chính sách về Quyền riêng tư của Khách hàng của CPA  (“Chính sách về Quyền riêng tư”).
 1. AML có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm bất kỳ mục nào của các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc quý khách tiếp tục là Hội viên và/hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do AML cung cấp có nghĩa là quý khách chấp thuận các sửa đổi bổ sung của Điều khoản và Điều kiện này. 
 2. Hội viên có thể phải nộp thuế hoặc có trách nhiệm khai báo thuế thông qua sử dụng Asia Miles. AML có quyền cung cấp cho bất kỳ cơ quan thuế nào thông tin chi tiết đầy đủ của bất kỳ Hội viên nào về việc tích lũy và đổi thưởng dặm Asia Miles theo yêu cầu của cơ quan thuế. AML và CPA không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về việc hợp tác với cơ quan thuế trong trường hợp này.
 3. Số dặm Asia Miles và tất cả các quyền hoặc quyền sở hữu đối với và tài sản đối với số dặm Asia Miles đó vẫn thuộc AML và không bao giờ chuyển cho Hội viên.
 4. Hội viên chịu rủi ro liên quan đến trộm cắp, hoặc đổi thưởng trái phép hoặc gian lận liên quan đến dặm Asia Miles đã tích lũy ngay sau khi dặm Asia Miles được cộng vào tài khoản của Hội viên.
 5. Ngoại trừ theo quy định tại các điều khoản và điều kiện này, không được chuyển nhượng dặm Asia Miles theo bất kỳ cách nào, và không thể thừa kế, để lại hoặc mặt khác chuyển giao theo quy định của pháp luật.
 6. Việc AML và/hoặc CPA không thực hiện hoặc thực thi một quyền được quy định tại đây không có nghĩa là khước từ và cũng không ảnh hưởng đến quyền thực hiện hành động tiếp theo liên quan đến quyền đó hoặc các quyền khác của AML và/hoặc CPA.
 7. Nếu một quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này được một tòa án hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền cho là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó không ảnh hưởng đến các quy định khác của các Điều khoản và Điều kiện này. Tất cả các quy định không bị ảnh hưởng bởi tính vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ tiếp tục có toàn bộ hiệu lực thi hành.
 8. Các điều khoản và điều kiện cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết về AML và một Hội viên liên quan đến Chương trình Hội viên Cathay và thay thế cho tất cả các trình bày trước đó bằng văn bản hoặc bằng miệng, thỏa thuận hoặc sự hiểu biết giữa họ liên quan đến chủ đề của các điều khoản và điều kiện này (bao gồm bất kỳ sự trình bày sai sót nào của AML), ngoài bất kỳ sự trình bày sai sót có ý lừa đảo nào được thực hiện bởi một bên đối với bên kia để tham gia vào các điều khoản và điều kiện này.
 9. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này và bằng ngôn ngữ khác thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
 1. Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh và giải thích theo luật Hồng Kông. Bằng việc tham gia vào Chương trình Hội viên Cathay và sử dụng các dịch vụ được cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này, mỗi Hội viên tuân theo thẩm quyền không độc quyền của tòa án Hồng Kông về bất kỳ hành động pháp lý hoặc tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến việc tham gia Chương trình Hội viên Cathay.