Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Việc thay đổi thời gian bay theo mùa có dẫn đến sự thay đổi về lượng khí thải không?

Có. Chúng tôi sử dụng dữ liệu khai thác thực tế khi tính toán lượng khí thải, do đó những thay đổi do ảnh hưởng của gió trong thời gian bay làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nhiên liệu đều được cân nhắc.