Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quầy làm thủ tục chuyến bay

Thời gian sớm nhất và muộn nhất tôi có thể làm thủ tục chuyến bay và lấy thẻ lên máy bay là bao giờ?

Quý khách có thể làm thủ tục chuyến bay từ 70 phút cho tới 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay. Quy định này áp dụng cho tất cả các quầy tự làm thủ tục chuyến bay tại các sân bay nếu có (tại Sân bay Quốc tế Hong Kong, Đài Bắc, Kaohsuing, Perth, Brisbane, từ 50 phút cho tới 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay và tại Paris từ 85 phút cho tới 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay)