Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tại sao đôi khi tôi nhận được liên kết SMS để truy xuất Thẻ Lên Máy bay Điện tử bị hỏng / không hoàn chỉnh?

Do một số giới hạn về kỹ thuật của nhà khai thác dịch vụ di động, đôi khi quý khách có thể nhận được liên kết SMS nhưng bị hỏng và không thể truy xuất Thẻ Lên Máy bay Điện tử. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên quý khách kiểm tra với nhà khai thác dịch vụ di động của mình. Thông thường hầu hết các nhà khai thác dịch vụ di động phải gửi liên kết cho quý khách có tối đa 160 ký tự. Nếu sự cố không thể khắc phục, thay vào đó quý khách có thể chọn nhận liên kết bằng địa chỉ email.