Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ lên máy bay

Tại sao một số hành khách không đủ điều kiện để sử dụng Thẻ Lên Máy bay Điện tử?

Do hạn chế của một số loại giá vé nhất định và/hoặc yêu cầu chăm sóc đặc biệt, một số hành khách bắt buộc phải tự mình xuất trình tại quầy trước khi họ có thể được xuất thẻ lên máy bay. Do đó chúng tôi không thể phát Thẻ Lên Máy bay Điện tử cho tất cả hành khách.